top of page

Kauza loupeže KLASu

Kdo měl zájem na krytí zločinu?

O co jde

Na začátku kauzy loupeže KLASu stál závažný případ nepřátelského převzetí společnosti KLAS, který se vyvinul do stěží uvěřitelného boje proti bezcitnému státnímu molochu.

   Tento případ je zvláštní a unikátní v tom, že se v jeho rámci odehrálo tolik absurdností, že to v české justici stěží najde obdobu.

Celou kauzu provázejí alarmující skutečnosti. Orgány činné v trestním řízení neváhají manipulovat trestním spisem a odstranit z něj důkazy, a tak pachatele – z důvodu své provázanosti s nimi – úspěšně krýt. Dopouštějí se při vyšetřování celé řady dalších přečinů, které tento web podrobně dokumentuje, a odhaluje tak skrytou tvář naší justice.

   Jde o naprosté pohrdání právem, kdy bezmocná oběť trestného činu čelí justiční šikaně a nemůže dosáhnout spravedlnosti. V situaci, kdy vyšetřovatel a státní zástupci na všech úrovních zneužívají své pravomoci a zákony nejen svévolně ohýbají, ale i přímo porušují, kdy se ukrývají za formulku „uplatňování svého právního názoru“, která je z těchto skutků předem vyviňuje, je pro osamoceného, neprivilegovaného občana bez konexí nemožné dovolat se svého práva.

   Pokud navíc svá vlastní pochybení posuzují, a tudíž oprávněné stížnosti zamítají sami provinilci, aby nemuseli podat trestní oznámení sami na sebe, pak se jim úspěšně daří již celá léta mařit vyšetřování loupeže KLASu…

Náš cíl

Cílem tohoto webu není až tak zvrátit nešťastný vývoj celé kauzy. Tomu, že se obyčejnému člověku podaří dosáhnout spravedlnosti proti přesile a libovůli orgánů činných v trestním řízení, nevěří snad téměř nikdo. Oběti tohoto zločinu stejně ztracená léta a zničený život nikdo nevrátí.

 

Cílem je spíše nahlédnout pod pokličku naší justice, poukázat na její neutěšený stav. Upozornit na korupci, která bují i tam, kde bychom ji měli očekávat nejméně a kde má na společnost nejpalčivější dopad. 
Pochopitelně nesmí nás překvapit rafinovaná odvetná opatření viníků

   Nevzdat boj s nekontrolovatelnou mašinérií, i když síly, materiální i lidské, už docházejí. A možná i někoho zburcovat, zamezit podobnému bezpráví, nebo alespoň ochránit další případné oběti těchto pachatelů…

podřizuji politiku přikázáním ethickým

T.G.Masaryk

contact

Sněžná cesta 975

Kraslice, 358 01

klascz@seznam.cz

 

Tel: +420 602 146 164

bottom of page