1. S policií a st. zástupci - 1.kolo

1. S policií a  st. zástupci, 1. kolo

Legenda

KSZ

Krajské státní zastupitelství

Krajský státní zástupce nebo

státní zástupce z KSZ

VSZ

Vrchní státní zastupitelství

Vrchní státní zástupce nebo
státní zástupce z VSZ

MS

Ministerstvo spravedlnosti nebo

ministr spravedlnosti

Senát

Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti

Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR

Evropský soud

Evropský soud pro lidská práva

»Trestné činy páchané  policisty, státními zástupci

   a jinými privilegovanými osobami [Rej]