top of page
1.2. Podání vysvětlení účetní

2.2 Podání vysvětlení - účetní

 

Podání vysvětlení - účetní 8.9.2015

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje služba kriminální policie a vyšetřování odbor hospodářské kriminality

Č. j. KRPK-62792-8/TČ-2015-190080 

Kraslice 8. září 2015

Počet stran: 5

Úřední záznam o podání vysvětlení

 

Dne 08.09.2015 v 12.55 hod. v budově PČR OOP *** podal(a) vysvětlení podle § 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii české republiky,

Jméno a příjmení: účetní

Vysvětlení bylo požadováno z důvodu:

odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele ve věci NP PODVOD Společnosti prostředníka a bylo uskutečněno ve stanovenou dobu po předchozí výzvě k dostavení na určené místo.

Postavení osoby: svědek

Poučení: Před podáním vysvětlení byla osoba poučena že podle §61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky... Celé poučení zde.

Osoba poučení porozuměla a k věci uvádí následující:

Poučení rozumím, po seznámení s obsahem po mne žádaného vysvětlení uvádím, že nemám důvod výpověď odepřít.

Proč se nachází i v této výpovědi tolik snadno odhalitelných lží?
Vysvětlujeme zde [KV 2]

P. Sikoru znám asi od roku 1993, v této době byl doporučen mé ženě jako klient na vedení účetnictví. V té době vedl obchod se zdravou výživou. Někdy v polovině devadesátých let převedl způsob prodeje na tzv. multilevel marketing. Někdy v roce 2001 nebo 2002 mu skočily objemy prodeje nahoru. P. Sikora uvažoval, že někdy v budoucnu firmu prodá a že by bylo dobré firmu rozdělit tak, aby mu jako fyzické osobě zůstalo výhradní zastoupení na nosné produkty a že by dále vznikla nějaká společnost s.r.o., které by byl 100 procentním vlastníkem a ta by spravovala vlastní prodej formou zmíněného multilevel marketingu.

Absurdita 

 [Poškozený chtěl dobrovolně prodat KLAS
za max. 12 % ceny

hned po jeho zhodnocení o trojnásobek.]

Organizátor loupeže (a následně i mařitelé) nás přesvědčuje, že

 1. 9 nebo 10 let se Roman Sikora chystal prodat jakoukoli část svého majetku za 12 % jeho hodnoty, a zároveň

 2. aby podpořil tento prodej těsně před "prodejem", hodnotu prodávaného ještě navýšil na trojnásobek následné prodejní ceny.

» Skutečný účel, proč účetní prosadil
   zbytečnou společnost [UD III.C.2].

Začátek vlastního vyšetřování

Pak začal připravoval změnu, neboť systém jeho prodeje začal ztrácet tah a p. Sikora přišel s tím, že začal pracovat na změně odměňovacího systému jednotlivých prodejců. Zároveň hledal počítačovou firmu, která by mu zabezpečila prodej v síti kvalitním softwarem. První pokus se mu nezdařil, soudil se o nějaké peníze a soud prohrál.

"Nevidí si do huby."
Tak, pane účetní, jak to vlastně bylo?

 Platí to, co jste řekl prve,

 • že 8-9 let Roman Sikora připravoval prodej min. 25milionového KLASu za 3 miliony [Abs]
  nebo naopak to, co říkáte teď, že

 • pracoval na změně, která stála 10  milionů? [III.A.1.c)(3)]

Srovnej

 • se zakázanou otázkou státním zástupcům z komentáře o Lhaní o úvěru: [KV 2.1]

Proč si bral Roman Sikora ten úvěr, 
když chtěl přece KLAS prodat?

 • s vysvětlováním prostředníka, jak Roman Sikora dobrovolně vydal slovenský KLAS za 1 Euro. [KV 2.7]​

» Jak Roman Sikora pracně zhotovoval drahé

    kalendáře pro tisíce členů KLASu a na originální

    KLAS v době (prosinec), kdy už prý dávno chtěl

    KLAS prodat za maximálně  osminu hodnoty.
     [KV1.2].

Začal připravovat změnu.Kom Pane 💀Účetní jak to vlastně bylo?

Pak našel novou firmu  Společnost R a bez řádného zadání a podle mě asi i bez smlouvy o nějakém provedeném díle.

Lež. Pan účetní, byť absolutní laik v této branži, byl seznámen s materiály obsahujícími precizní požadavky k výběrovému řízení, které obletěly několik kontinentů, jakož i se smlouvou. Dokonce se tajně zúčastnil v únoru 2010 schůzky v sídle společnosti R, [UD C.1.] kde se řešilo porušování smlouvy.

   To, že představitelé společnosti R nakonec smlouvu nedodrželi, je pravda. Dohodnuté termíny i cenu mnohonásobně překročili, úmyslně vytvořili závislost, aby zadavatel nemohl SW samostatně bez jejího drahého každodenního servisu používat (odmítali např. i dodat nápovědu, natož dokumentaci). [UK VI.]

S tím souvisí i jejich podílnictví (zlý úmysl nemůžeme zatím prokázat) na padělání čísla účtu, [III.A.7] při následné spolupráci s pachateli [UK III.A.5.] odmítli draze zaplacený SW zadavateli předat [UK VII.C.] a nakonec křivě svědčili.
Mezitím se hlavní majitelé této firmy, podobně jako lupiči KLASu při dělení kořisti, "rozkmotřili", skončili u soudu a firma byla zlikvidována.

Našel Spol.R a bez řádného zadání.Kom_Chování spol.R

Mám pocit, že to byly momenty, kdy mu začaly ekonomické problémy, protože program od  Společnosti R ho vyšel přibližně na několik milionů korun. Začal upřednostňovat dodělání software a investoval do stavby nemovitosti v ***. Využíval toho, že jeho dodavatel zboží, což byla  Společnost prostředníka, mu tolerovala podle mě již delší dobu to, že p. Sikora nesplácel této společnosti peníze za odebrané zboží. Někdy v roce 2011 pokud si dobře pamatuji, mě p. Sikora informoval o tom, že  Společnost prostředníka ho tlačí do splatnosti této pohledávky za nezaplacené zboží s tím, že to bylo nějak ve vazbě na kontokorentní úvěr pro  Společnost prostředníka.

» Jak Roman Sikora předvídal
    i vytáčku o "upřednostňování" [UV VII]

» Jak manipulovali s "investicí do bytu"

...to byly momenty, kdy mu začaly ekonomické problémy_SW,stavba nemovitosti

Dále vím o tom, že Společnost prostředníka p. Sikorovi hrozila insolvenčním řízením kvůli nezaplaceným fakturám za odebrané zboží. V této souvislosti se mi pak p. Sikora zmínil o tom, že neví, jak z toho ven, měl spoustu myšlenek, jak dluhy za  Společnost prostředníka řešit, vím, že obíhal banky i nebankovní sektor ve snaze získat peníze, za které by dluhy vůči Společnost prostředníka uhradil, ale nikde neuspěl. Dále vím o tom, že pak p. Sikora řešil dluhy vůči  Společnost prostředníka tím, že této společnosti prodal software, který sloužil jeho společnosti k uvedené činnosti, je možné, že se p. Sikora o tom zmínil dopředu, já to vzhledem k jeho situaci vnímal jakou rozumnou možnost.

Lež o nezískání úvěru

Díky tomu, že známe důkazy, které byly ukradené z trestního spisu, víme, že obíhání bank předstíral právě účetní, a také víme, že když mu přestal Roman Sikora věřit a sám se toho chopil, peníze získal obratem.
Úvěry dostal dva [UD III.A.1.c)(1)]
a i tyto peníze, jakož i všechny úhrady pachatelé odmítli. [UD III. A.3.a)(4)]  

 

Tuto lež opakovala jak manželka účetního, tak právník S [Lež o úvěru KV 2.1 a KV 2.15].

Proč si dovolil lhát pachatel
a následně vyšetřovatel a další?
 

Vyšetřovatel a pachatel v té době, kdy této lži vdechli život, nemohli tušit, že se Romanu Sikorovi podaří odhalit jejich podvod s trestním spisem. K odhalení tohoto zločinu došlo až za rok při druhém

kvazivyšetřování.

  Je příznačné pro všechny následné mařitele trestního stíhání, že nikdo se za to nejen neomluvil, ale dodnes platí tato a další odhalené lži jako důkazy pro všechna jejich automatická zamítnutí spravedlivého procesu.

Proč lhali?

 Touto lží se snažili zakrýt fakt, že

veškeré zbývající pohledávky mohl
Roman Sikora doplatit už v době loupeže!

    [UDIII.A.1.c)(4)] a [UDIII.B]

» Stejně jako toto lhaní o  úvěru používali
   v době krádeží důkazů i další lži, např.:

Účetní se ve svém druhém výslechu k této své lži už nepřiznal, ale začal mlžit [KV 3.2]

"...prodal software..."

» K potížím pachatelů a jejich ochránců

   zapamatovat si, co se  loupilo

​  [], [KV 2.7], [KV 3.2], [BzS 2.2]

» Výpočet minimální hodnoty 

    uloupených složek KLASu [KV 1.3​]

Obíhal banky ale nikde neuspěl.

K tomu na dotaz uvádím, že jsem se jednou s p. Sikorou účastnil jednání v sídle  Společnosti prostředníka, kde se řešily otázky splacení dluhu, přítomen za Společnost prostředníka byl prostředník, p. Sikora tehdy slíbil, že dluhy uhradí. Na této schůzce se nic konkrétního nedomluvilo. Pokud se týká nějakých dalších schůzek či jiných jednání ohledně úhrady dluhů p. Sikory vůči  Společnosti prostředníka uvádím, že jsem ještě na základě žádosti p. Sikory jednal osobně s  prostředníkem o možnostech, jak uspokojit pohledávku za p. Sikorou. Myslím, že schůzka byla v Praze, tehdy z této schůzky vyplynulo, že prostředník trvá na uspokojení jejich pohledávky. K dotazu uvádím, že jsem toto řešil za p. Sikoru, proto, že o mě o to požádal a k dotazu, proč to neřešil sám, uvádím, že p. Sikora v kritických chvílích se nechal někým zastupovat. Dělal jsem to proto, že jsem p. Sikoru považoval za kamaráda.

» Jak Roman Sikora nechtě seznámil

   pozdější komplice [UD III.B.2]. 

 
Proč arcilhář přiznal
část konspiračních schůzek?

" ... jsem ... jednal osobě s prostředníkem"

Abyste pochopili, proč  účetní přiznává následující spiklenecké schůzky, musíte si uvědomit, že vyšetřovatel mu prozradil, že Roman Sikora o nich už ví, a také nevěřil, že je neprozradí  další komplicové,

 1. prostředník, případně tichý společník, kteří zrovna odhalili jeho podvody i v jejich účetnictví a vyhodili ho z vedení uloupeného KLASu, [níže ↓]

 2. distributor, se kterým válčil z dob dělení kořisti, a

 3. vedoucí, kterého se účetní a ostatní zbavili už po roce od loupeže.

Legendy kolem jsou samozřejmě "vycucané z prstu".

" ... na základě žádosti p. Sikory ... "

» Na co musel mít účetní mandát

    a na co, překvapivě, ne [KV 3.2]

» Stížnost na diskriminační přístup vyšetřovatele

     k absenci písemných  smluv [BzS 2.1]

» [Jak účetní pomáhá UD III.A.c)]

 

účastnil jsem se jednání s postředníkem, chtěl to Sikora

Pokud se týká smlouvy o prodeji software ze strany p. Sikory, tak uvádím, že jsem mu řekl, že toto řešení není špatné, ale rozhodnout si to musí sám, ještě v listopadu 2011 jsem se mu pokoušel sehnat peníze z nebankovní sféry a to od ředitel p*** v S***. Já jsem pak p. Sikorovi zprostředkoval s ředitelem p. Z*** schůzku na které si oba dva probrali možnosti zajištění financí ze strany p. Z*** a vím od p. Z***, že mu p. Sikora neřekl, na co peníze potřebuje a čím je zajistí. Proto mu nepůjčil.

Výše už jsme uvedli, že poté, co Roman Sikora prohlédl lhaní účetního, dostal úvěr obratem.
Což mimo jiné rozvrací i legendu o nějakém deficitu jištění.

Ostatně připomínáme vyvracená hojná lživá utvrzování jak pachatelů, tak mařitelů trestního stíhání o špatné ekonomické situaci KLASu, např. [UD VI.A].

Loupily se všechny podstatné složky seskupení KLAS
v hodnotě nejméně 25 mil.  [KV 1.1]

"... smlouvy o prodeji softwaru ...
Jak pachatelé, tak jejich ochránci mají neustále problémy vzpomenout si, co se vlastně loupilo [Abs]. Přitom mají k dispozici smlouvy včetně všech příloh.

Účetní tento trik použije za rok znovu

[KV 3.2]
» Problémy s identifikací lupu i dalších osob:
   [BzS 2.2], [KV 2.7].  

Problém s pamětí dosahuje u účetního varovných rozměrů.
[Další progresivní amnézie účetního KV 3.2]

Smlouvy o prodeji SW...Sháněl jsem peníze z nebankovná sféry. Sikora neřekl na co peníze potřebuje.Kom Co se loupilo.

K tomu musím uvést, že asi od roku 1994 mám živnostenský list na ekonomické poradenství, nicméně p. Sikora nebyl nikdy mým klientem, účetnictví mu vedla moje žena. Já jsem s p. Sikorou byl jen kamarád. Je však pravda, že jsme se o jeho firmě bavili, pokud se týká toho, zda jsem byl průběžně řekněme za jednotlivé roky o tom, v jaké ekonomické situaci p. Sikora či jeho společnost je, uvádím, že jsem rámcový přehled měl, věděl jsem to jak od p. Sikory, tak z jiných dokladů, když jsem vezl od daňové poradkyně p. Sikory třeba daňové přiznání, aby ho podepsal.

K účetní faktické funkci účetního

 » v odpovědi vyšetřovateli
    [KV 1.3 otz 4.],

 » jak Roman Sikora k nevoli vyšetřovatele
    následně ještě dvakrát usvědčil
    účetního ze lží [KV 3.1]

  » Stížnost na zapírání skutečné úlohy
     svého klienta vyšetřovatelem [BzS 2.1]

» Jak prostředník nechtě "vyžvanil", že
   účetní byl účetní a ekonomický
   poradce Romana Sikory [KV 2.7]

» Jak vedoucí přiznal, že
  účetní byl účetní a ekonomický
    poradce Romana Sikory [KV 3.4]

» Jak i právník SP přiznal
   skutečnou úlohu účetního [2.15]

» Jak účetní předkládal pracovní smlouvy
    v měsíci dovršení loupeže [KV 2.5]

» Jak účetní při loupení
   úkoloval vedoucího  
[KV 2.9]

Sikora nikdy nebyl mým klientem.Byl jen kamarád.Účetnictví vedla žena.

K dotazu, zda jsem někdy v roce 2011 říkal či přesvědčoval p. Sikoru o tom, že jeho společnost Klas CZ s.r.o. je ve špatné ekonomické situaci, ba dokonce že mu hrozí "bankrot" a že nedokáže dostát svým závazkům, tak uvádím, že ano z pohledu závazku vůči Společnosti prostředníka a z pohledu, že ho tato společnost dát do insolvenčního řízení, tak si myslím, že firma Klas CZ s.r.o. díky tomuto závazku nebyla zdravá a že insolvenční řízení by znamenalo likvidaci firmy. Z tohoto pohledu si myslím, že to tak je a takto jsem mu to říkal, doplňuji, že jsem mu říkal, že žádný úvěr situaci nevyřeší, protože v pasivech mu zůstanou stále neúměrně vysoké zdroje. Pokud se týká  slovenské části seskupení KLAS, tak uvádím, že vím o tom, že moje manželka účetnictví této společnosti nevedla, daňové přiznání nezpracovávala a já také ne. Pokud bych se měl vyjádřit k tomu, zda mi byla obecně známa ekonomická situace této společnosti, uvádím, že ano, bavil jsem se o tom s p. Sikorou, ale jen říkal obecně, že společnost očekávaný výkon.

Na dotaz uvádím, že jsem mu neříkal nic o tom, že jeho slovenská společnost je na nějaký bankrot.

Absurdita

 [Pachatelé chránili majetek poškozeného

- do jeho 8násobného prodělku
- a do své kapsy
.]

 

Předvídané matení účetního termíny za účelem skrýt jednoduchý fakt, že vydíráním a nepřijetím cca 2,6 milionu se on a jeho komplici zmocnili 25 milionů

Bláboly účetního měly ještě pokračování v nápravném výslechu [KV 3.2]. Zde vypíchněme alespoň následující:

Kopanec s neoprávněnou insolvencí.


Insolvencí sice vyhrožovali [UD III.2.b)], ale opravdu  nebyla  důvodem, proč se jim podařilo svého "kamaráda" oloupit.

   Pojďme si to zase vysvětlit na faktech a číslech, které tolik nenávidí pachatelé a jejich ochránci:

Hypotetická insolvence (ano, nebyl na ni zákonný důvod*)  by byla na 2,6 milionu (jak by ale vysvětlovali, že tyto peníze zároveň odmítali, protentokrát neřešme). Uloupený majetek však byl za nejméně 25 milionů.

Kdyby zde nebylo zločinné spolčení,
Roman Sikora by
stejně jako každý z nás přirozeně zaplatil 3 miliony (2,6), aby ušetřil/získal 21!

Roman Sikora sice mohl zachránit převážnou většinu svého majetku, ale musel by se smířit s tím, že pachatelé ublíží hromadě dalších nevinných lidí. [UD III.A.7]

*Nebyly splněny podmínky úpadku
 
ani podle insolvenčního zákona.

 • Neměl závazky, které by nebyl schopen plnit
  (Pohledávky mohly být doplaceny už v době loupeže!  [UDIII.A.1.c)(4)]) a [UDIII.B]) a

 • především neexistovala celá řada věřitelů.

   »Proč nemohla být ani teoreticky insolvence a

      záležitost s falešnou neuhrazenou fakturou
       [UD VI.A]

 

A lež 
"v pasivech mu zůstanou stále neúměrně vysoké zdroje"
si zločinci chtěli pojistit uskutečněnou krádeží účetního majetku ve výši násobně překračující nepřijaté pohledávky. [KV 1.3]

Tyto bláboly jsou hodné dvou absurdit.

» Další výskyt blábolu s insolvencí
  [KV 2.7], [KV 2.10], [KV 3.4​], [BzS 1.6]

» Odlišný přístup účetního k  insolvencím 

    v případě komplice vedoucího vs.

    Romana Sikory [UD III.A.3.a.(1)]

» Jak třetímu mařiteli vadilo, že Roman Sikora
  "nehospodárně" smlouvu podepsal a
     nedovolil ublížit dalším nevinným
     lidem [BzS 3.1]

Závěrečné shrnutí:

Na této groteskní snaze pachatelů a jejich společníků z OČTŘ přesvědčit nás, že jim Roman Sikora odevzdal dobrovolně 25 milionů za 3 ze strachu před insolvencí, je pravdivé pouze jejich vyhrožování touto vymyšlenou insolvencí.

» Vyhrožování:

Insolvenční řízená by znamenalo likvidaci firmy.

K dalšímu dotazu, že jsem měl dle tvrzení p. Sikory zpřístupňovat nějaké citlivé informace třetím osobám ohledně společnosti Klas CZ s.r.o., uvádím, že nikoliv.

Kdyby náš organizátor loupeže zpřístupňoval jen citlivé informace, je to sice trestný čin, ale jen "půl bídy". On však prokazatelně šířil lživé informace.

Kromě pachatelů dokonce dva svědkové při své výpovědi použili (neúmyslně) jednu z šířených pomluv, kterou "vstřebali" právě od pachatelů. [KV 2.1] a [KV. 2.15]
A účetní, protože nepředpokládá, že ukradené důkazy budou za rok znovu v trestném spisu, je šíří dále i v této své výpovědi.

Mařitelé trestního stíhání porušili i tady zákon a žádným způsobem pomluvy nevyšetřovali.
Přesto se nezdráhali ve svých automatických zamítáních prohlásit, že tato skutečnost "nebyla zjištěna" [BzS 2.2]

» 1. Stížnost na nevyšetřování pomluv a

        nerespektování judikatury [BzS 2.1]

» 2. Stížnost na nevyšetřování pomluv a

         nerespektování judikatury [BzS 2.3

K dotazu dále uvádím, že rozhodně není pravda, jak tvrdí p. Sikora o tom, že mi zadal nějaký příkaz k tomu, že mám předložit Společnosti prostředníka či prostředníkovi nebo tichému společníkovi nějaké účetní podklady, tak uvádím, že je pravda, že p. Sikora mluvil o tom, že by se měly předat takové podklady, které by ukazovaly na to, že je jeho firma na tom dobře, jmenovitě po mě chtěl, abych tuto informaci sdělil tichému společníkovi do Kanady a to emailem, ale to se nestalo, protože jsem na něj neměl ani kontakt, ani jsem jasně nepobral zadání a říkal jsem p. Sikorovi, že je nevhodné ukazovat podstatné náležitosti firmy někomu cizímu, protože podle mého názoru je to ve vztahu pohledávky  Společnosti prostředníka za p. Sikorou cizí osobou.

» Podvod účetního s fingovaným
    odesláním podkladů a důkazy o další lži
    [UD III.A.3.c)]

 Vysvětlení, proč i tuto snadno vyvratitelnou lež nechali "žít" v trestním spisu, najdete výše v komentáři k jedné z prvních lží [].

" ... abych tuto informaci sdělil  tichému společníkovi do Kanady ..."

Zde nemá účetní žádný problém s okamžitou identifikací svého komplice - tichého společníka. Za rok to už bude s jeho schopnostmi upamatovat si na tohoto vyděrače horší: "Myslím, že jeden z lidí kolem společnosti prostředníka byl nějaký Čechokanaďan". :-). [KV 3.2]

Nezadal mi příkaz předložit úč. podklady prostředníkům

K dotazu znovu uvádím, že já jako živnostník jsem nebyl nikdy v žádném právním vztahu vůči p. Sikorovi.

K dotazu, zda jsem byl někdy koordinátor účetních a ekonomických služeb pro slovenskou část seskupení KLAS, uvádím, že nevím, co p. Sikora tímto pojmem konkrétně myslí.

K dotazu, zda je pravda, že p. Sikorovi ze strany mé či ze strany mé manželky nebyly na jeho výzvu v roce 2011 předloženy účetní podklady vypovídající o podrobných hospodářských výsledcích, uvádím, že vzhledem k tomu, že p. Sikora každý měsíc podepisoval přiznání k DPH, mzdy si tvořil sám, odměny distributorům stanoval jeho software, musel vědět, jaká skutečná situace v jeho výsledcích je.

K dotazu, zda je pravda, že já nebo manželka bychom odmítli p. Sikorovi vydat nějaké účetní podklady o kterých on mluví, uvádím, že je to nesmysl, nikdy se to nestalo už proto, že vztah účetní-klient to z logiky věci vylučuje.

Logika à la pachatelé a mařitelé vylučující podvody účetního 
 

Naší snaze ozřejmit onu logiku, která vylučuje účetního z páchání trestné činnosti vůči svým klientům, nebylo vyhověno. Rovněž nám není známo, že by začali propouštět z věznic a rehabilitovat všechny účetní odsouzené navzdory dané logice, která už jen možnost páchání těchto trestních činů vylučuje.

V kapitolách popisujících praktiky účetního a boj o vlastní účetnictví dodal Roman Sikora dostatek důkazů [UD III.A.3.a)(1)]*.   

 

Korunovaným důkazem je fakt, že po účetním sami mařitelé trestního stíhání přistoupili k páchání podobné trestné činnosti a zneužitím svých pravomocí zabránili oběti k přístupu k jeho kompletnímu účetnictví, takže ho dodnes nemá [BzS 1.2].

   Ostatně úpornost, s jakou napříč celou kauzou odmítají účetní fakta, jakož i přírodní zákony vyvracející jejich obhajobu zločinu, je výmluvná
[KV 1.3], [Abs], [Abs], [Abs], [BzS 2.5] atd.

* » Důkaz, že
      účetní odepíral Romanu Sikorovi
      dokonce tak kardinální podklady jako:

 • Rozvahy i Výkazy zisků
  [UD III.A.8 Dodatek 2015],

 • karty majetku,

 • pomocné evidence,

 • hlavní účetní knihu,

 • inventury majetku a závazků.
  [KV 1.3]

» Jak se k této "logice" připojil i
   první ochránce pachatele [BzS 1.6]

Neodmítali předložit úč.doklady.Musel vědět skutečnou situaci.Logika věci to vylučuje.

K dotazu, zda jsem se jakýmkoliv způsobem angažoval v tom, že p. Sikora prodal ve  slovenské části seskupení KLAS svůj obchodní podíl za 1,- Eur, uvádím, že nikoliv, jakož není pravda, že bych v této souvislosti měl p. Sikorovi předat nějaké nepřesné a zavádějící informace.

» K zatajení peněz ze slovenského KLASu

   [UD III.A.3.a)(1)

K dotazu, zda jsem společně s vedoucím začal bez vědomí p. Sikory vyjednávat o uzavření převodní smlouvy a dokonce jsem měl dát  vedoucímu takový pokyn, uvádím, že je to naprostý nesmysl, proč by mě vedoucí jako tehdejší jednatel společnosti Klas CZ s.r.o. poslouchal, tedy na jakém právním základě.

» Důkazy o této lži naleznete v podkladech
  k odstavci věnovanému spolupráci
  účetního s vedoucím
    [UD III.A.3.a).(1)]
     a v kapitole věnované jejich tvorbě
     převodní smlouvy [UD VI.K.1]

» Jak pachatel prostředník vložil
   do spisu neopatrně další důkaz, že

 1. příprava převodní smlouvy byla od počátku v rukách jeho kompliců,
  vedoucího a účetního, a

 2. účetní úkoloval vedoucího.

   [KV 2.9]​

zda jsem společně s 💀 vedoucím začal bez vědomí p. Sikory vyjednávat o uzavření převodní smlouvy

Pokud se dále mám vyjádřit k tomu, že jsem se měl nějakým způsobem angažovat ve výběru nemovitosti v Praze pro p. Sikorou, uvádím, že je to nesmysl, já jsem p. Sikorovi ani žádnou nemovitost nehledal, natož abych mu jí doporučoval. Jer pravda, že si p. Sikora takovou nemovitost našel sám podle svého rozhodnutí. Je také pravda, že jsem p. Sikorovi jednou nebo dvakrát dělal řidiče v momentě, kdy si on sám vybíral nemovitosti v Praze a chtěl po mně, abych mu dělal řidiče, protože se sám v Praze bál řídit. Nic jiného jsem s tím neměl společného.

Lež o neangažovanosti v nemovitostech

 

A opět další ze lží, které se vyšetřovatel s pachatelem nebáli ponechat v trestním spisu jen díky tomu, že nepředpokládali, že krádež důkazů z trestního spisu bude někdy odhalena [].

Důkazy o této lži [UD III.1.c)(2)] [UD III.C.1  a zde]

» Malý výběr dalšího

    načapání při lži:

» Stížnosti na ignorování rozporů (lží) 

    [BzS1.4], [BzS2.1]

» Proč vyšetřovatel a státní zástupci

    tak často podváděli při krytí loupeže [Rej]

» § 329 t. z. Zneužití pravomoci úřední osoby  [↗]

» § 330 t. z. Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

     [↗]

» § 366 t. z. Nadržování [↗]

 

Neangažoval jsem se v nemonitosti.Sikora sa bál řídit

Pokud se týká  Společnosti  parazitující na jméně, tak uvádím, že jsem pro tuto společnost zajišťoval vedení účetnictví, což souběžně se mnou dělala také moje manželka a to od začátku roku 2012. Tuto činnost jsem vykonával na základě smlouvy, uzavřenou s oprávněnou osobou za Společnost parazitující na jméně. Dále uvádím, že jsem účetnictví zpracoval do května 2015.

Zajištoval jsem s manželkou účetníctví proor Spol.par.n.jm.do kvě.2015

Mezitím ale došlo k tomu, že vedoucí měl v této společnosti jako jednatel super hrubou mzdu ve výši cca 100.000,-Kč a to firma nemohla unést, takže došlo k tomu, že vedoucí z firmy odešel, protože trval na těchto mzdových nákladech vůči jeho osobě. Já jsem pak byl požádán prostředníkem, abych se stal jednatelem, v podstatě šlo o určité přechodné období, protože jsem tuto funkci vykonával zadarmo. Jako jednatel jsem ve funkci skončil, alespoň si to myslím, protože jsem chtěl  prostředníkovi, aby mi poslal zápis z valné hromady, kde jsem byl valnou hromadou z funkce odvolán. Je pravda, že jsem asi dosud zápis z valné hromady neobdržel. K dotazu uvádím, že jsem funkci jednatele vykonával proto, že jsem si myslel, že by byla škoda, aby Společnost parazitující na jméně, protože nikdo nechtěl vykonávat funkci jednatele.

Připomínáme, že účetní byl svými zbývajícími komplici vyhozen z uloupené firmy svého bývalého klienta kvůli podvodům i s jejich účetnictvím.
Před nimi ho tentokrát kamarádi z policie nedokázali ochránit jako před Sikorou aj. [UD III.A.3.a).(1)]

» Jak Roman Sikora 2 roky předem předjímal
    výmluvy účetního
  [Jednatelství a vedení společnosti parazitující na jméně jako charita zdarma UD VI.I]

💀vedoucí mě 100tic. mzdu,firma neohla unést,tval na ni prto odešel. Já jsem byl požádán na př.období jednatelem.Myslím, že jsem s funkci skončil

Dále k věci uvádím, že je pravda, že software, který  Společnost prostředníka koupila od p. Sikory, si pronajala Společnost parazitující na jméně na základě příslušné smlouvy, to bylo za některého z předchozího jednatele, ale nevím kterého.

To je vše, co mohu k věci uvést.

Podání vysvětlení ukončeno dne 08.09.2015 v 15:14 hod.

 

Úřední záznam sepsal: kpt. Pavel Šantroch

Vysvětlení podal(a): účetní

Podání vysvětlení přítomen(a): kpt. Mgr. Jiří Halada

bottom of page