top of page
1.5. Podání vysvětlení skladník Klasu top

2.5 Podání vysvětlení - skladník Klasu

 

Podání vysvětlení - skladník Klasu 9.9.2015

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje služba kriminální policie a vyšetřování odbor hospodářské kriminality

Č. j. KRPK-62792-12/TČ-2015-190080 *** 9. září 2015

Počet stran: 4

Úřední záznam o podání vysvětlení

Dne 09.09.2015 v 13:13 hod. v *** podal(a) vysvětlení podle § 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,

Jméno a příjmení: skladník Klasu

Adresa zaměstnavatele: Společnost parazitující na jméně

Zaměstnání: Společnost parazitující na jméně, administrativní pracovník logistiky

 

Vysvětlení bylo požadováno z důvodu:

odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele ve věci NP PODVOD Společnosti prostředníka a bylo uskutečněno ve stanovenou dobu po předchozí výzvě k dostavení na určené místo.

 

Postavení osoby: svědek

 

Poučení: Před podáním vysvětlení byla osoba poučena že podle §61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,

Osoba poučení porozuměla a k věci uvádí následující:

Poučení rozumím, uvádím, že po seznámení s předmětem po mne žádaného vysvětlení nemám žádný důvod k odepřeni výpovědi, tedy vypovídat budu.

Svízelná pozici svědků zločinu

 • mají vypovídat proti svému novému zaměstnavateli [VII.7.A] a

 • musí čelit psychologickému nátlaku vyšetřovatele a rozličným manipulacím
  (např. [KV 2.1] a [KV 2.6 Návodné otázky]).

 • Skladník KLASu nastoupil navíc (poté, co prostředníci postupně z vedení uloupeného KLASu vyhodili komplice vedoucího a čerstvě i komplice účetního) do vedoucí funkce v uloupeném KLASu*

 

* Nakonec se zbavili i jeho. (Říkají vám něco jména Genrich Jagoda a Nikolaj Ježov?)

Asi v roce 2005 jsem měl dva pracovní poměry a to u Roman Sikora-Klas (fyzická osoba) a současně u společnosti Klas CZ s.r.o. Byl jsem zaměstnán jako pracovník logistiky a administrativy. Pracovní poměry jsem ukončil u p. Sikory k 31.12.2011. Následně jsem se stal zaměstnancem Společnosti parazitující na jméně, kde pracuji dodnes jako pracovník administrativy. K ukončení pracovního poměru u Klas CZ uvádím, že se jednalo o dohodu, kdy mě a ostatním zaměstnancům bylo ze strany vedoucího a za sebe mohu říci, že mi to vysvětloval i p. Sikora v tom smyslu, že společnost Klas CZ s.r.o. končí, že vše předá Společnosti prostředníka, toto bylo řekněme v obecné rovině. P. Sikora mě ubezpečoval, že se nemusím bát, že to, co jsem dělal dosud pro něj, budu dělat pro jinou společnost, tedy pro Společnost prostředníka.
 

Jako ostatní zaměstnanci, i tento pracovník  přišel o  práci po ostudném krachu uloupeného systému KLASu.

» [Jak lupiči podnikali UD VI.E]

» [Neslavný konec uloupeného KLASu UD VI.E]

Dále mi bylo řečeno, že majitel bude prostředník. Vedoucí mi později řekl, že novým zaměstnavatelem bude Společnost parazitující na jméně, byla mi předložená nová pracovní smlouva, jednalo se ale o Společnost parazitující na jméně. Mě v podstatě bylo jedno, kdo je zaměstnavatelem podle názvu. Pamatuji si, že jsem na začátku ledna 2012 přišel do práce, p. Sikora s vedoucím a účetním mi předložili k podpisu novou pracovní smlouvu se Společností parazitující na jméně a ukončení staré pracovní smlouvy.
 

" ... účetní mi předložili k podpisu novou pracovní smlouvu ...
Srovnej se zapíráním faktické úlohy (jak v KLASu, tak při loupení) tohoto zločince jeho ochránci

 [KV 2.2], [KV 3.1], [BzS 2.1], [BzS 2.5] atd.

" a 💀účetním mi předložili k podpisu novou pracovní smlouvu ..." 

Ještě doplňuji, že jsem v původní pracovní smlouvě se Společností parazitující na jméně měl uvedenou 3 měsíční zkušební dobu, to se mi nelíbilo, u toho byl jak p. Sikora, tak vedoucí. P. Sikora mě ubezpečoval, že se nemusím bát, že všechno bude pokračovat tak, jako za něj. Já jsem ale telefonoval prostředníkovi, zda může být vypuštěna z pracovní smlouvy zkušební doba, on mi řekl, že s tím není problém. Já jsem předal telefon vedoucímu, s prostředníkem si to vyříkali a vedoucí následně pracovní smlouva přepracoval v tom smyslu, že vypustil zkušební dobu. Pak jsem smlouvu podepsal.

 

» K obavám Romana Sikory o své lidi viz také
  [UD III.B.4], [UD VI.K.1][KV 2.7
]

» Nesoulad tvrzení skladníka KLASu
    s prostředníkovým tvrzením [KV 2.7]

telefonoval 💀 prostředníkovi, zda může být vypuštěna z prac. sml. zkuš. doba
Pokud se týká toho, že jsem měl na konci roku 2011, tedy ještě za společnosti Klas CZ s.r.o., zjistit, že na fakturách za zboží této společnosti se objevuje dodavatel společnost Původní název Společnosti parazitující na jméně, uvádím, že to bylo tak, že někdy asi na začátku prosince 2011, přesně už nevím, mi p. Sikora nařídil dovolenou a to z důvodu, že musím vyčerpat dovolenou za tento rok. Já jsem nejdříve dostal asi 14 dní, p. Sikora mi pak nařídil vybrat zbytek. Po těch 14 dnech dovolené jsem byl asi dva dny v práci a přitom jsem skutečně zjistil, že na nějaké faktuře pro odběratele je místo dodavatele Klas CZ s.r.o. uvedena společnost Původní název Společnosti parazitující na jméně.
 

» K prosincovým krádežím tržeb
    padělaným číslem účtu [UD III.A.7]

Absurdita

 [Padělání čísla účtu není trestný čin]

Lež o změně dodavatele
a
Trik odvedení pozornosti
od padělaného čísla účtu

 

Při padělání hlavičky faktur Romana Sikory především pachatelé vyměnili číslo účtu oběti za svůj a dále pouze dvě písmena v příponě názvu firmy*. 

K žádné změně dodavatele nedošlo! 

 

Přesto ochránci pachatelů využívají každé příležitosti, aby nějakým trikem podsunuli dojem, že došlo k neškodné změně dodavatele a ne k těžkému zločinu padělání čísla účtu.

Zde konkrétně vyšetřovatel zapojil do triku opět návodnou otázku. [KV 2.6]

Dozorující státní zástupkyně postoupila ještě dále, nerozpakovala se doplnit tento trik o prohození viníka. [BzS 2.2]

 

Jedině správná a poctivá otázka:

Kdy (jak) jste zjistil, že na fakturách Romana Sikory se objevuje, resp. je nahrazeno jeho číslo účtu číslem účtu cizí osoby? 


» Příklady dalších výskytů triku a lží:

 • Pachatel [KV 2.10​] a následně

 • jeho ochránce  BzS 1.6]

 • vyšetřovatel vůči

  • ​svědkovi expedientu S [KV 2.4];
  • ​svědkovi expedientu R [KV 2.3],

  • distributorovi [KV 2.11]

*K tomu padělatelé využili předem podvodně a
  nezákonně založenou firmu stejného názvu
  [UD III.A.5].

Aby snížili možnost odhalení na minimum, poprvé po dvaceti letech během krádeží odebrali i razítko [UD III.A.7]. 

Padělané hlavičky byly tak nepatrně odlišné, že při rutinní práci nebyly celé týdny odhaleny ani fakturujícími zaměstnanci.

» O padělání čísla účtu v trestním oznámení

     [KV 1.1]

» Falšovaná objednávka z 16. 12. 2011! [KV 1.2]

Dovolenou skladníkovi KLASu zařídili sami pachatelé, aby mohli

 • sami manipulovat s inventurou
  [UD III.A.7] a hlavně aby

 • vyloučili riziko, že by si včas povšiml padělaného čísla účtu.

» Vzorek dokumentu Romana Sikory
    s padělaným číslem na účet
    člena zločinného spolčení [KV1.2]

Jak zjistil na fakturách dodavatel prostředník.Kom.Odvracení pozornosti od padělání č.účtu

Tuto fakturu mi dal vedoucí, pokud si pamatuji, tak proto, abych vyexpedoval nějaké zboží. Když jsem si všiml, že je tam jiný dodavatel a vedoucí asi chtěl, přesně už nevím, abych taky fakturu podepsal, zeptal jsem se vedoucího na důvod změny dodavatele a to především proto, že jsem o ničem takovém nebyl informován a nezdálo se mi, že mám podepisovat fakturu za nějakého jiného dodavatele, se kterým nemám nic společného, čímž především myslím pracovní poměr. Pamatuji si, že mi na to vedoucí řekl, že je to takto uděláno v rámci převodu firmy Klas CZ s.r.o. na novou firmu, že se jedná o nástupnickou společnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstatné je, že si pamatuji, že mi v této souvislosti vedoucí také říkal, že je to v pořádku proto, že p. Sikora dluží za odebrané zboží peníze Společnosti prostředníka a že tato společnost mu nechce dodávat další zboží a že zboží, které je již odesíláno s hlavičkou dodavatele Původní název Společnosti parazitující na jméně je zboží Původního názvu Společnosti parazitující na jméně nebo Společnost prostředníka. Z toho jsem pochopil, že se jedná o zboží, které není p. Sikory.

K tomu ještě uvádím, že jsem následně šel za p. Sikorou, i jemu jsem řekl, že se mi nelíbí, abych pracoval v pracovní době pro jinou firmu, když pracuji pro p. Sikoru. Já si myslím, že jsem p. Sikorovi tu fakturu ukázal, on pak šel někam vedle za vedoucím, kde se beze mne radili a pak buď p. Sikora nebo vedoucí za mnou přišli s tím, abych si vybral zbytek dovolené. To jsem učinil a měl jsem volno do konce roku.

Doklad s padělaným číslem účtu podstrčili skladníkovi KLASu se záměrem:

 1. zneužít jeho spěchu při zdolávání nakupené práce po jeho dlouhé nepřítomnosti.

 2. očekávaným nepozorným podpisem
  skladníka se pokusit částečně zlegalizovat tento zločin

Romanu Sikorovi (který se ve stejné době jako skladník vrátil na firmu, ze které byl vylákán pachateli) si neriskovali žádný dokument s padělaným číslem účtu podsunout.

 

Opakujeme:

nebyl tam jiný dodavatel, ale

bylo jiné (padělané) číslo účtu a změněna přípona v názvu firmy. (viz výše)

Fakturu mi dal 💀vedoucí.

TK dotazu uvádím, že je možné, že jsem o změně dodavatele upozornil zaměstnance a to expedient Klasu S a expedient Klasu R, ale už si na to moc nevzpomínám.

Připomeňme, že v době výpovědi byl tento svědek vedoucím a jeho zaměstnavatelé byli právě pachatelé. Odtud pramení pochopitelné kličkování a váhání naplno označit lupiče.

» Jak doplňují výpovědi další svědkyně
  krádeží tržeb

je možné, že jsem o změně dodavatele upozornil zaměstnance

Dále uvádím, že si myslím, že od 14.12.2011 je c našem skladu evidován počátek zásob zboží dodaného od Společnosti prostředníka, kdy toto zboží se následně prodávalo do sítě, zřejmě s hlavičkou dodavatele Původní název Společnosti parazitující na jméně.

Když jsem se pak v lednu 2011 vrátil na pracoviště, tak už zboží odcházelo s fakturami podle mého názoru od dodavatele Společnost parazitující na jméně a je to tak dosud.

» Více ke krádežím tržeb
    padělaným číslem účtu [UD III.A.7]

K dotazu uvádím, že vím o tom, že pokud měla Společnost R něco vykonat v programovém vybavení, které p. Sikora používal, tak se to dělo tak, že se využíval program Re*** nebo tak nějak a v tomto programu se napsalo požadované zadání a pracovníci Společnosti R takový úkol obdrželi elektronicky a zpracovali ho. Přístup k této aplikaci měl vedoucí, p. Sikora asi také a já až někdy v roce 2012. Na dotaz uvádím, že přesně neví, zda bylo v roce 2011 možné z Kraslic změnit na faktuře dodavatele.

» Jak byl KLAS  při jakékoli drobné změně
  ve vlastním programu totálně závislý
  jen na draze placeném servisu spol. R
   [UK III.A.5].

 » Nepravdivá výpověď spol. R. [UD III.A.5​]

» Jak expedient KLASu potvrdil, že
   změnu účtu mohla udělat jen spol. R
  a jak i toto mařitelé ignorovali [KV 2.4]

» Stížnost na neověřování výpovědi
  pochybných individuí ze spol. R [BzS 2.3]

Mělo-li se něco vykonat v SW tak se napsalo zadání Spol.R

Dále k dotazu uvádím, že jako osoba zodpovědná za skladové zásoby Klas CZ s.r.o., mohu říci, že jsem v roce 2011 na zásobách zboží viděl, že zásoby se zmenšovaly. Věděl jsem současně od prostředníka, že p. Sikora dluží vůči  Společnosti prostřeníka více a více peněz za zboží, které nezaplatil, vícekrát jsem se p. Sikorou o této skutečnosti bavil, říkal, že je vše v pořádku, což jsem mu rozporoval.

Lež o narůstání "dluhu"

 

Čísla prokázala, že naopak

Roman Sikora v době loupení

výrazně snížil rotující pohledávky. 

Ze 7 mil. na 3 (2,6)!  [BzS 2.5]

Fakta z Ukradeného dokumentu:

"Již koncem prosince* mohl přidáním obdrženého úvěru (a slovenských peněz na náklady) splatit všechny faktury po splatnosti![UD III.A.1.c)(4)] a  [UDIII.B]

*To znamená v měsíci dovršení loupeže.

Zrovna dokončil 10milionovou modernizaci. Lupičům hrozilo, že vyhlédnutá oběť rychle doplatí zbytek pohledávek, zruší nevýhodné prostřednictví, a tak jim jedinečná příležitost navždy vyklouzne.
Proto nezaútočili v roce 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ani 2010, ale v roce 2011! [UD III.B.1]

Právě proto v době loupení
 Zločinné spolčení mj.:

 • odmítlo veškeré úhrady, [UD III.A.3.a)(4)]

 • pokračovalo ve vydírání blokádou podnikání,

 • odcizilo z účetnictví 6 milionů, [KV 1.3]

 • uchýlilo se ke krádeži tržeb [UD III.A.7]
  [Abs].


Právě proto (už po loupeži)
s pomocí svých ochránců mj:

 • lhali o úvěru, [KV 2.1]
  o výpalném [KV 2.7],
  o změně dodavatele [KV 2.5] atd.,

 • odmítli vydat kompletní účetnictví
  a odmítli jeho kontrolu, [BzS 1.2]

 • uchýlili se ke krádeži důkazů
  z trestního spisu, [Abs]

 • utekli před spravedlností k neoprávněné subsidiaritě trestního práva
  ​ [BzS 2.6].

Tuto lež použil

dokonce i dohledový SZ [BzS2.4].

» Stížnost na ignorování rozporů (lží)  [BzS 1.4]

» Výčet dalších triků a manipulací 
    používaných při krytí loupeže KLASu
    [Rej]

» Proč vyšetřovatel a státní zástupci

    tak často podváděli při krytí loupeže [Rej]

Sikora... více a více peněz za zboží, které nezaplatil

Dále k dotazu uvádím, že pokud se týká produktu Me*** BPM, na kterém funguje celý systém prodeje výrobků společnosti Klas CZ s.r.o. v roce 2011, mohu uvést, že do reportů (výsledků) z tohoto sytému měl určitě přístup i p. Sikora. Jednoduše řečeno, z těchto reportů byl průběžně vidět obrat společnosti Klas CZ s.r.o., na konci kalendářního měsíce z těchto reportů bylo zřejmé, jaké náklady spočívající ve vyplacení provizí společnost měla, stejně tak byl vidět měsíční obrat firmy, tedy počet kusů prodaného zboží za příslušné peníze.

K dotazu uvádím, že podle mého názoru se tento program používal za p. Sikory a následně ten samý za Společností parazitující na jméně.

To je vše, co mohu k věci uvést.

Podání vysvětlení ukončeno dne 09.09.2015 v 14:33 hod.

Úřední záznam sepsal:

kpt. Bc. Pavel Šantroch

vrchní komisař

Vysvětlení podal(a): skladník Klasu

Podání vysvětlení přítomen(a): kpt. Mgr. Jiní Halada

Svědek zde vypovídá pravdivě.

Ano, i z těchto reportů lze zčásti vidět, že měl pravdu Roman Sikora, když (navzdory jejich krádeži 6 milionu z účetnictví [KV.1.3]) nevěřil a nevěří lžím lupičů i jejich ochránců o krachující firmě [Abs], před kterou ho oni museli zachránit (mj. paděláním jeho účtu) do osminásobného prodělku a do svojí kapsy. [Abs]

 Bohužel vše spadá pod následující absurditu.

 

Absurdita 

  [Vyvracení podstrčeného argumentu
(Straw Man)]

bottom of page