top of page

2.7 Podání vysvětlení - prostředník + doplňky

 

Podání vysvětlení - prostředník 17.9.2015

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje služba kriminální policie a vyšetřování odbor hospodářské kriminality

Č. j. KRPK-62792-19/TČ-2015-190080

Karlovy Vary 17. září 2015

Počet stran: 6

Úřední záznam o podání vysvětlení

Dne 17.09.2015 v 13:27 hod. v Karlovy Vary podal(a) vysvětlení podle § 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,

Jméno a příjmení: prostředník

 

Vysvětlení bylo požadováno z důvodu:

odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele ve věci NP PODVOD Společnosti  prostředníka a bylo uskutečněno ve stanovenou dobu po předchozí výzvě k dostavení na určené místo.

Postavení osoby: svědek

Poučení: Před podáním vysvětlení byla osoba poučena že podle §61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, Celé poučení zde

Osoba poučení porozuměla a k věci uvádí následující:

Pokud jsem seznámen s obsahem po mne žádaného vysvětlení, tak uvádím, že nemám žádný důvod k odepření výpovědi.

Výslech prostředníka 17.9.15_Poučení

S p. Sikorou jsem se seznámil asi v roce 1993 nebo 1994, kdy měl malou prodejnu zdravé výživy v ***. Já jsem v té době byl jednatelem a společníkem Společnosti prostředníka a dohodli jsme se na spolupráci v tom směru, že mu naše společnost bude dodávat vitamínový prostředky do jeho prodejny. Společnosti prostředníka v té době tyto výrobky prodávala, kdy dodavatelem byla kanadská Společnost T. V roce 1996 jsme se dohodli s p. Sikorou, že budeme dodávat zboží a on vytvoří tzv. multilevelmarketingovou síť. Uzavřeli jsme za tímto účelem smlouvu o zastoupení a to dne 7.6.1996. Z této smlouvy mimo další vyplývá, že společnost prostředníka bude p. Sikorovi dodávat zboží a dále, že do doby úhrady tohoto zboží ze strany p. Sikory je zboží majetkem naší společnosti.

Kopii této smlouvy přikládám k mému vysvětlení.

Jak osvěžující, začíná se bez přímých lží.
Jen jedna nedůležitá nepravda - poškozený vytvořil a spustil svůj marketingový systém bez prostředníka ještě před vznikem uvedené smlouvy, ke svěřenému prostřednictví se ještě vyjádříme později.

Začátek výslechu s spolupráce s Poškozeným

Vše fungovalo až do doby, než se p. Sikora rozhodl, že nechá vytvořit software, kdy vím o tom, že zakoupil nevýhradní licenci Me***, k tomu bylo doprogramováno celé řízení MLM. Když jsem se dozvěděl o ceně, kterou má p. Sikora zaplatit, kdy se jednalo o dva miliony korun, okamžitě jsem ho kontaktoval a rozmlouval jsem mu to. Já jsem mu řekl, že jsem názoru, že žádný program neprodá ani tabletku a obchod zajistí pouze styk se zákazníky. Načež se nic nedělo a když jsem zjistil, že naší společnosti p. Sikora dluží na odebraném zboží už částku cca sedm milionů, tak jsem s p. Sikorou vyvolal jednání, nějaké peníze p. Sikora za odebrané zboží zaslal a dále mi říkal, že když počkám na peníze, které nám dlužil, že díky tomu programu zvýší prodej a všechny dluhy uhradí. Myslím, že toto se odehrávalo asi v roce 2010, přesně už nevím. K tomu doplňuji, že v této době jsem se nějak dozvěděl, že p. Sikora za vývoj té aplikace zaplatil přes sedm milionů korun. Bylo nepochybné, že dluhy p. Sikory za naše odebrané zboží vznikly proto, že peníze investoval do vývoje programu, toto on ani přede mnou netajil.

Údaje v první části nejsou pravdivé, ale netroufáme si říci, že prostředník vědomě lže.

Podobné nepravdy jsou založené víceméně na vlastní autosugesci, případně na již popsané sugestivní taktice podsouvané odpovědi, jak jsme se s ní poprvé seznámili hned u výslechu prvního svědka. [KV 2.1]

S druhou částí by se možná dalo souhlasit, kdyby nebyla tak vágní a nepřesná. Každopádně Roman Sikora říká, že ji nemůže nějak rozporovat a že v ní rozhodně nejsou vyslovené lži.

» K tomu, jaký je tento pachatel
    odborník na "styk se zákazníkem":

Dále připomínáme, že

Roman Sikora v době loupení, a tedy i po dokončení investice do popisované aplikace, 

výrazně snížil rotující pohledávky. [UD VI.J]

Ze 7 mil. na 3 (2,6)!  [BzS 2.5]

O tvrzení pachatelů a jejich ochránců (zde a a např. v [Abs]) v konfrontaci s tímto faktem by se dal napsat rozsáhlý komentář. Kdo má ale "všech pět pohromadě" a nepotřebuje krýt zločiny, ten si pravdu hravě zjistí sám. 

Vrcholem všeho bylo, když jsem se dozvěděl, že ačkoliv p. Sikora má u naší společnosti zmíněné dluhy, zakoupil v Praze nemovitost, údajně za osm milionů korun a to na hypotéku a za dva další miliony zastřešení terasy této nemovitosti. Toto jsem jen slyšel. Ale je pravda, že toto mi p. Sikora potvrdil s tím, že jeho firma potřebuje mít exkluzivní sídlo. Toto se dělo někdy na začátku roku 2011, spíše v 1. pololetí a bylo mi jasné, že dostat s p. Sikory dlužné peníze bude nemožné.
 

Absurdita

  [Proměna 15 tisíc na 5–10 milionů]

Lež o zastřešení za 2 mil.

"... zakoupil ... nemovitost, údajně za osm milionů korun ... a za dva další miliony zastřešení ... "

Lež (která byla jen slyšená).

Proti této nehoráznosti Roman Sikora marně důrazně protestoval (např. zde [BzS 2.3]).

Zůstala úmyslně v trestním spise neobjasněná, aby působila jako psychologická zbraň. 

Přitom lež se dala snadno odhalit. Podobné částky musely proběhnout evidovaným bezhotovostním stykem a např. zastřešení za 2 mil. lze už vidět ze satelitních snímků.

Tato další lež o nezodpovědném utrácení Romana Sikory má ještě poučné pokračování, korunující bezzásadovost lupičů i jejich ochránců v 

Triku na zmírnění této lži [BzS2.2].

Mnohokrát jsme dokazovali, že mařitelé trestního stíhání si rozhodně s nějakými fakty, čísly nebo účetnictvím hlavu nelámou a střílejí své domněnky rovnou od boku*.

Srovnejte také s jejich lživým utvrzováním, že zločiny šíření poškozujících informací [UD III.A.4] prošetřili a že k nim nedošlo.

 

* [KV 1.3], [Abs], [Abs], [Abs], [BzS 2.5] atd.

​» Stejně jako toto lhaní o  zastřešení za 2 mil. používali v době krádeží důkazů i dalších lží,
    např.:

 • prohozením toku 10 milionů 
  [lež o výpalném zde níže ↓]​,

 • lež o zamítnutém úvěru [KV 2.1],

 • lež o změně dodavatele [KV 2.5​]

 • lež o účetnictví na firmě [KV 2.10], atd.

» Další lži

 • o tvorbě mezd [KV 3.2​].

 • o pozdním uplatňování práva [BzS 1.6]

 • o plynulých dodávkách [BzS 2.2]

Proč se nachází i v této výpovědi tolik snadno odhalitelných lží vysvětlujeme zde [KV 2].

Slyšel jsem - nem za 8 mil, zastřešení za 2

K tomu ještě uvádím, že celý jeho program byl koncipován tak, že měsíční obrat musí být nad dva miliony, aby nedocházelo k prodělku mezi ziskem a náklady.

Zatímco oloupený za neskutečně složitých podmínek dodal bezpočet důkazů, faktů, usvědčujících písemností, přesných čísel, grafů, tabulek atd., atd., [BzS 1.4], tady se zase jen tak "plácá".

Chtělo by to sebemenší důkaz.

Obrat musel být 2 mil.

S p. Sikorou jsem vyvolal jednání, jehož účelem bylo řešení jeho dluhů vůči naší společnosti. Kromě toho jsem se dozvěděl, že p. Sikora dává přednost platbám firmě B, kdy mu tato společnost dodávala jeden výrobek. Toto bylo obdobné i u jiných firem, tedy upřednostňoval jiné věřitele či obchodní partnery před námi. Pak asi od července byla celá řada jednání k řešení situace. P. Sikora uznával své dluhy vůči nám v plné výši a říkal, že bude hledat obchodního partnera, který by mu měl investovat další peníze do vývoje jeho programu a také, že by mu takový partner pomohl zaplatit dluhy.


 

[Cyklické pohledávky,

na kterých dlouhodobě vydělávali,

lstivě proměňují v dluh.]

💀Prostředník jaksi opomenul zmínit léta  platnou ustálenou praxi a loupeným mu v záměnu darovanou exkluzivitu, na které bez práce velmi vydělával.

Také (jako pochopitelně všichni mařitelé trestního stíhání) záměrně zaměňuje  dohodnuté cyklicky placené pohledávky uplatňované nejméně od roku 2005 za hanebně znějící, byť neodpovídající skutečnosti, pojem dluh [UD VI.J].

Připomínáme, že modernizace skončila
těsně před zahájením útoku. Program by se samozřejmě mohl mírně vylepšovat donekonečna, ale "tlachání" o hledání investora "dalších peněz do vývoje programu" je smyšlenka. 
[Útok po modernizaci UD III.B.1.]. 

Vyvolal jsem jednání, upřednostňoval jiné firma;Hledal investora;kom.Exklusivita,ne dluh

Vše vyvrcholilo koncem listopadu 2011, kdy jsem již zvažoval další postup vůči p. Sikorovi a to po poradách s mým advokátem Mrg. SP a to ve smyslu insolvence či exekuce proti p. Sikorovi. Advokát mě upozornil, že v případě takovýchto postupů přijde p. Sikora o veškerý majetek.'''''

Absurdita

 [Pachatelé chránili majetek poškozeného

- do jeho 8násobného prodělku a
- do svojí kapsy
]

 

V nezasvěceném může vzbuzovat takto stylizované vyjádření dojem, že prostředník je nějaký dobrák, upřímně se snažící řešit své problémy, a dokonce pomoct svému kamarádovi.

Připomeňme si výsledná fakta:

Tento dobrodinec ve skutečnosti všechny úhrady odmítl a spolu s komplici loupil [Abs] tak, že místo nereálné insolvence* na skutečnou výši pohledávek cca 3 (2,6) miliony přišel Roman Sikora o nejméně 21 milionů.
-
ve prospěch (nejen) tohoto dobrodince.
[Abs].

*Upřesňujeme, že nebyly splněny podmínky úpadku ani podle insolvenčního zákona.

 • Neměl závazky, které by nebyl schopen plnit (Pohledávky mohl doplatit již v době loupeže [UDIII.A.1.c)(4)] a [UDIII.B])  a

 • především neexistovala celá řada věřitelů.

   »Proč nemohla být ani teoreticky insolvence a

      Záležitost s falešnou neuhrazenou fakturou
       [UD VI.A]

» [Kopanec s neoprávněnou insolvencí
   
KV 2.2]

» Další výskyt blábolu s imaginární
   insolvencí [KV 2.10​], [KV 3.4​], [BzS 1.6]

Konce lis.2011 zvažoval jsem insolvenci._komAbs,

Musím říci, že toto se mi nezamlouvalo, já p. Sikoru považoval za kamaráda. Když jsem tedy v listopadu 2011 jednal s p. Sikorou, tak výsledkem nakonec byla oboustranná dohoda, že p. Sikora naší společnosti převede nevýhradní licenci MLM a kontakty na prodejce výrobků.

Tenhle pokus o "smrštění" skutečně převedených hmotných i nehmotných majetků Romana Sikory na nevýhradní licenci a kontakty přesně "napapouškuje" ještě státní zástupkyně [BzS 2.2], čímž znovu prokáže míru své "nestrannosti" a studia případu. 

Tvůrce převodní smlouvy, 💀účetní, je na tom s pamětí ještě hůře [KV 2.2] a [KV 3.2​].

Loupily se všechny podstatné složky seskupení KLASu [KV 1.1].

Co se převádělo, viz poslední verze převodní smlouvy zaslaná samotným prostředníkem [UD VIII] včetně všech příloh a prokázaná hodnota převáděného [Abs].

» Výpočet minimální hodnoty
      uloupených složek KLASu [
KV 1.3​]

Nivelizace hodnoty loupeného "nelícuje" zločincům nejen s dokumenty, ale ani s dalším jejich utvrzováním v kapitole Parazitování na značce KLAS  z Ukradeného dokumentu
[
Vydávání se za poškozeného UDIII.A.5].

Jak by mohli s nevýhradní licencí na SW a kontakty získat historii firmy od roku 1991, když jejich společnost parazitující na jméně vznikla jako nástroj k loupeži těsně před ní (tj. 2011)? 

Převede nevýhradní licenci a kontakty

S tím p. Sikora souhlasil, stejně tak souhlasil s kupní cenou, která činila cca 4,7 milionů korun, kdy se jednalo o dlužnou částku p. Sikory za odebrané naše zboží, které neuhradil. K tomu doplňuji, že p. Sikora věděl o tom, že kupní cena zahrnuje jeho dluh vůči nám, myslím, že dokonce nechal sestavit sjetiny dlužných faktur, naše společnost také a pak se porovnávala shoda. Ta dosažena byla, o všem p. Sikora věděl a souhlasil. K tomu ještě doplňuji, že o uzavření smlouvy jsme jednali opakovaně, protože když byl návrh smlouvy předložen p. Sikorovi, měl nějaké připomínky, smlouva se zase upravila, to se opakovalo několikrát a poté jí uzavřel. Smlouvu připravoval Mrg. SP. Doplňuji, že smlouvu jsme nepodepisovali ve stejný den a na stejném místě, protože já jí podepsal dne 23.12.2011 v *** a p. Sikora dne 22.12.2011 v ***.
 

Absurdita 

 [Poškozený chtěl dobrovolně prodat KLAS
za max. 12 % ceny

hned poté, co ho zhodnotil o trojnásobek.]

Že převodní smlouvu naopak iniciovali a režírovali jeho komplicové, to Roman Sikora prokázal [např. UD VI.K.1.].

Roman Sikora ji pro vydírání (viz např. vyhrožování a nakonec i uskutečněné zablokovávání jeho firmy [UD III.A.2.g)]) nepřerušil, ale aby zachránil svoji firmu, pokračoval do poslední chvíle v plnění všech jejich fingovaných požadavků v naději, že přece jen dodrží slovo a KLAS mu neukradnou.

» Zkratkovitý výčet doložených činů
  zločinného spolčení páchaných
    při loupení KLASu [Abs]

» Jak iniciátor loupeže nechtě potvrdil, že
  Roman Sikora nic neprodával,

   ale podlehl vydírání [UD III.A.4]

» jak padělatel účtu 3x nechtě potvrdil, že
   Roman Sikora nechtěl nic prodávat [KV 3.4]

Vynucená kupní cena oficiální 4,7 mil.

  [UDII.A].

Vynucená kupní cena skutečná 3 (2,6) mil.

tedy pouhých 

 • cca 6 měsíců ročního zisku KLASu, 

 • 43 % výše účetní krádeže a

 • 9,6 % hodnoty uloupených majetků!

  [BzS2.5], [Abs]

Hodnota uloupeného majetku nejméně 25 mil. [UDII.A.  a KV1.3.ot25].

» Ke zhodnocení KLASu před loupeží
    + modernizace za 10 mil. [UD III.A.1.c)(3)]

» Na podporu loupeže zcizili z účetnictví
   oběti dalších 5.951.951 korun! [KV 1.3]

Souhlasil s kupní cenou a převodem

Zde je nutno uvést, že nakonec to bylo tak, že já jsem poslední verzi smlouvy nechtěl podepsat, protože p. Sikora si do smlouvy prosadil, že převezme i jeho zaměstnance a to do konce s tím, že zaměstnanci nebudou mít zkušební dobu. Telefonicky mě pak p. Sikora žádal, abych i tak smlouvu podepsal, že jinak to bude brát jako zradu. Já jsem tedy svolil, ač se mi nelíbila ta záležitost se zaměstnanci a smlouvu jsem podepsal.

Toto tvrzení je sice přestylizované, ale v jádru pravdivé.

Roman Sikora uváděl také, že jedním z důležitých důvodů, proč podlehl sérii zdokumentovaných vydírání [Abs], byla i snaha, aby dopady zločinů neublížily jeho zaměstnancům a stovkám dlouholetých členů jeho systémů

 [UD III.B.4], [UD VI.K.1.], [KV 2.5] a jinde.

To, že prostředník nechtěl přebrat zaměstnance, prokazuje naivitu, s jakou uvěřil svým komplicům a jak se v lačnosti po kořisti vzájemně podváděli.
Bez dlouhé měsíce speciálně školených zaměstnanců by byl uloupený systém platný asi jako urychlovač částic dojičkám na dvoře kravína.

» Nesoulad tvrzení skladníka KLASu
    s prostředníkovým [KV 2.5]

» Nesoulad vyšetřovatele s prostředníkem

   v otázce "Kontinuity podnikání" [BzS 1.6]

Nechtěl jsem podepsat kvůli zaměstnancům

K dotazu uvádím, že v žádném případě nebyl p. Sikora nějakými nezákonnými prostředky donucován k zmíněnému převodu sítě MLM a všeho dalšího, co ze smlouvy vyplývá. Jednalo se o běžná, byť v případě p. Sikory o náročná jednání. Na dokreslení uvádím, že jsme nekoupili jeho firmu, byť i tato varianta byla p. Sikorou navržena, nechali jsme mu všechny nemovitosti, vybavení, vozidlo apod. a to proto, aby mohl ve své obchodní činnosti pokračovat, což činil, neboť dodnes je stále v té síti MLM, má z toho příjem cca 30.000- 50.000 Kč.

Uplynulo jen pár odstavců a opět narážíme  na problémy prostředníka s pochopením nebo pamětí, co vlastně uloupil [viz. výše ↑]

Stejně jako kapitán a majitel lodi dobyté piráty ji nemůže dále využívat, nemohl ani Roman Sikora pokračovat ve své obchodní činnosti po loupeži všech podstatných složek seskupení KLASu.

Pokud jde o onu zmíněnou podružnou a naprosto minoritní  "obchodní činnost",   připomínáme, že i tu nezákonně zablokovali (navzdory smlouvě mu v SW odepřeli přístup k jeho lidem a síti) a ukradli mu i tento jeho příjem*.

Bylo to ve snaze sebrat své oběti poslední prostředky na obranu a došlo k tomu už dávno po hlavní loupeží.

*Prostředník z 22tisícové ztráty [Doklad vyšetřovateli UD 2] učinil 50tisícový zisk stejně lehce, jako když pachatelé a jejich ochránci z prosperujícího KLASu vytvořili ztrátový [Abs] nebo z 15 tisíc čarují 10 milionů [Abs].

Nebyl donucován,nekoupili jsme firmu jak navrhoval,je stále v síti

K tomu je potřebné uvést, že p. Sikora nepřišel uzavřením smlouvy o licenci, mohl a může jí používat dosud. Myslím, že tomu nic nebrání, protože zakoupená licence naší společností byla nevýhradní.

Ve výsledku nepravda, ale nejedná se o lež.

Poškozený nemohl systém používat:

 1. Zjednodušeně - systém se skládal ze dvou částí a zde se hovoří pouze o Frontendu. Velmi drahou bázi (bez které je SW nefunkční) převzali pachatelé a spravovala ji nekalá společnost R.

 2. Samotný SW společnost R (podezřelá z podílu na loupeži KLASu) stejně odmítla svému klientovi vydat.

 3. I kompletní a neblokovaný systém by byl bez potřebného  uloupeného zázemí KLASu k nepotřebě (viz výše).

Srovnej  s krádeží účetního majetku [UD III.A.8]. Nemáme ale přímé důkazy, že se na tomto zločinu, který pomohl pachatelům uloupit KLAS, podílel kromě jistého účetního i prostředník.

Sikora nepřišel o licenci.

P. Sikora si ještě před uzavřením smlouvy vymínil, že prvních devět dní v prosinci 2011 chce prodávat na sebe, protože si patrně uvědomil, že to je období, kdy zákazníci každý měsíce dělají největší objednávky. Toto mi sdělil vedoucí.

Absurdita

 [Dodavatel může odběratele
okupovat a rozkrádat,

pokud mu nedovolí uhradit pohledávky.]

Lež. A hodně nehorázná.

Jako vždy neočekávejte od pachatelů nebo mařitelů trestního stíhání jediný důkaz.

Symbolická ukázka panující arogance
přesily pachatelů a mařitelů spravedlnosti
vůči osamocené oběti.

Už jenom za nadutou formulaci, že si majitel firmy "vymínil", že chce podnikat ve své vlastní firmě, by si zasloužil autor, ještě před spravedlivým uvězněním, nakopat "zadnici".

Sikora chtěl prvních 9 dní pros.prodávat na sebe_Kom ukázka arogance přesily

Já o tom věděl a  účetní, kterého jsem vnímal jako ekonomického poradce p. Sikory.

Tedy ne jako řidiče, jak se nás snažili přesvědčit účetní a vyšetřovatel.

» Jak i právník SP přiznal
  skutečnou úlohu účetního [KV 2.15]

» Jak i vedoucí přiznal, že

    účetní byl účetní a ekonomický poradce

      [KV 3.4]

Účetího jsem vnímal jako ekonomického poradce

Od 1.1.2012 naše společnost zaměstnala v souladu se smlouvou bývalé zaměstnance p. Sikory, ale to již za Společnost parazitující na jméně.

Pokud se týká Společnosti parazitující na jméně, tak dříve se tato společnost jmenovala Původní název společnosti parazitující na jméně, před tím ještě Společnosti prostředníka. K přejmenování společnosti Původní název společnosti parazitující na jméně na Společnosti parazitující na jméně mělo svůj význam, souvisí tato změna s uzavřenou smlouvou v tom smyslu, že pro zákazníky a partnery bylo zavedeno označení Klas, které bylo i součástí označených výrobků, jiné označení firmy by mohlo zákazníky a partnery mást. K tomu doplňuji, že p. Sikora o záměru přejmenovat společnost z Původního názvu společnosti parazitující na jméně z těch důvodů, které jsem uvedl, věděl, neměl k tomu žádné výhrady.

Roman Sikora nevěděl, že existuje tato společnost, a už vůbec ne, že používá bez dovolení jeho jméno.

Založení společnosti stejného názvu ve stejné branži není legrace. Muselo by se to řešit nějakou smlouvou a povolením.

Pravdu naleznete v kapitole o Parazitování na značce KLAS [UK III.A.5]

» Stížnost na diskriminační přístup vyšetřovatele 
   K absenci písemných  smluv [BzS 2.1]

Zneužití mařiteli začátku nabídky

(vynechávání částí nehodících se textů)

Je pravda, že  jednou, v reakci na vydírání, Roman Sikora nabídl užití názvu KLAS.

To přeochotně zdůrazňují ve svých zamítnutích mařitelé trestního stíhání. Jako vždy ale opomenou (vedle vydírání) zmínit druhou půlku nabídky převracející vyznění. Vydíraný to svázal s podmínkou, že mu dovolí zaplatit trojnásobek pohledávek a ponechají alespoň půlku firmy! viz:

» Další triky státních zástupců se zamlčováním nehodících se částí textů  [BzS 2.1

Proč Spol.p.n.jm. a proč název KLAS_Výpalné

Dále uvádím, že s převodní smlouvě je uvedeno v písmenu d), že síť MLM poskytuje pro MLM KLAS na základě nájemní smlouvy provozní prostory a dále je smlouvě uvedeno pod bodem 2.7., že se převádějící a nabývající zavazují, že bezprostředně po uzavření převodní smlouvy uzavřenou i smlouvu nájemní a to za předem sjednané nájemné ve výši 15.000,-Kč. K tomu uvádím, že si myslím, že nájemní smlouvu jsme uzavřeli, nájemné jsme p. Sikorovi platili a v podstatě jsme na provozovně v ***, číslo už nevím, jsme jako Společnost parazitující na jméně pokračovali v prodeji výrobků a k tomu jsme využívali síť MLM, kdy toto se děje dosud. K tomu je nutné doplnit, že Společnosti parazitující na jméně se od společnosti prostředníka pronajala zmíněnou síť a na základě tohoto pronájmu síť využíváme k obchodní činností.

Nájemné. ...interní vztahy dovu společností.

Pokud se týká mé osoby, tak jsem dosud jednatelem Společnosti prostředníka, ve Společnosti parazitující na jméně, byť i za jiných názvů společnosti jsem byl jednatelem asi od roku 2000 do března 2012, pak došlo ze změně, jednatelem se stal vedoucí, což byl bývalý jednatel Klas CZ s.r.o., pak se jednatelem stal účetní a v současné době jsem zase jednatelem já a dále tichý společník, společníky jsou můj syn PZ syn prostředníka a tichý společník z Kanady, což je bratr tichého společníka.

To, že postupně jak vedoucí, tak účetní odměnou za pomoc s loupeží KLASu stanuli v čele uloupených majetků, už víme. Zajímavé je ale další potvrzení, že vedoucí byl skutečně jednatelem originálního KLASu.

» vedoucí zapírá
    
faktickou funkci jednatele [KV 3.4]

» krajská státní zástupkyně zapírá 
    faktickou funkci jednatele [BzS 2.2]

💀vedoucí a 💀účetní jednatei uloupeného KLAS. 💀vedoucí bývalý jednatel KLASu CZ

Pokud se týká tichého společníka, tak se jedná o mého kamaráda, který v roce 1968 emigroval do Kanady, po roce 1989 navštěvuje ČR a před tím, než jsme založili  Společnost prostředníka, tak jsem s ním jednal o tom, že v ČR nejsou na trhu vitamínově přípravky, on by je dokázal zajistit z USA a Kanady, což ve výsledku také zařídil a Společnost prostředníka se mohla díky němu objednávat takové zboží v Kanadě a USA. Já jsem s  tichým společníkem uzavřel provizní smlouvu a to asi v roce 1995, přesně už nevím a na základě této smlouvy dostával provize z dodaného zboží, tato smlouva byla v červenci 2015 zrušená, protože už společnost prostředníka neodebírá výrobky ze zahraničí. Toto je účast  tichého společníka na celé věci, p. Sikoru nikdy neviděl, nikdy s ním nejednal, ale samozřejmě dílky dluhům p. Sikory u naší společnosti na to doplácel, protože se mu snížil příjem z provizí.

Nevyslechnutí důležitého pachatele,

který mj.

 • vynucoval podepsání převodu

          [UD III.A.2.h)]

Nebyl ani fingovaně vyslechnut
mařiteli trestního stíhání. [BzS 1.4].

» Stížnost, že
    ani v opakovaném druhém kole kvazivyšetřování
     nebyl tento pachatel vyslechnut [BzS 2.1]

» Naplněná předpověď Romana Sikory
    [Strach z konfliktu s nepostižitelným cizincem
     UD2
]

» První zachycený nenápadný důkaz, že
   loupež KLASu nesmí být vyjevena [KV 1.3]

 

» Apriorní vyvinění většiny pachatelů

     [BzS 1.6]

O Tich. společníkovi

Na doplnění k tomu ještě uvádím, že jsem od tichého společníka obdržel email, ze kterého vyplývá, že p. Sikora mu navrhuje, že když mu tichý společník poskytne deset milionů korun na další vývoj tohoto programu, že na něj převede firmu Klas CZ a až si tichý společník touto firmou vydělá deset milionů, tak mu tichý společník zase firmu převede a to minimálně 50 procent, přesně si to z hlavy nepamatují. Toto tichý společník odmítl, mě řekl, že celou věc považuje za nesmysl a nic se v tom dál nedělo.

Lež s výpalným

Ještě podlejší lež než ta výše použitá se zastřešením za 2 miliony.

My víme, že naopak pan Sikora nabídl pachatelům 10 milionů a polovinu svojí firmy zdarma.

O čtrnáct dní později:

prostředník pokračuje v barvitém lhaní, jak pan Sikora nehorázně požadoval 10 milionů po tichém společníku ... 

  a nakonec sděluje, že důkaz "teď" nemůže najít. [zde dole ↓].

Zato pan Sikora odhalil krádež důkazu z tr. spisu a daný důkaz dodal. Takže (k nelibosti pachatelů a jejich ochránců)  se s daným důkazem všichni můžeme seznámit 

viz Výpalné [UK VI.K.1].

Tenhle vylhaný veletoč si dovolil pachatel a vyšetřovatel, protože byli přesvědčeni, že  díky následnému odstranění Ukradeného dokumentu z trestního spisu se podvod nikdy neodhalí (více v [KV 1]) a všem následným mařitelům bude postačovat tvrzení pachatelů o jejich nevině v zabránění spravedlivého procesu. [Abs]

» Stejně jako toto lhaní o nabídnutých
  10 mil.
 používali  v době krádeží důkazů
    i další lži, např.:

 • lež o odmítnutém úvěru [KV 2.1]

 • lež a trik o změně se dodavatele [KV 2.5​]
  lež o zastřešení za 2 miliony [ výše  ↑],

 • lež o účetnictví ve firmě [KV 2.10], atd.

» Další lži

 • o tvorbě mezd [KV 3.2​].

 • o pozdním uplatňování práva [BzS 1.6]

 • o plynulých dodávkách [BzS 2.2]

Sikora požádl T. společníka o 10 mlión

Dále uvádím, že p. Sikora poté, co nám pronajal prostory v ***, do provozovny běžně a nadále chodil, kdy jednak nakupoval do své sítě zboží od naší společnosti, což činí dodnes, také při těchto návštěvách se snažil řídit naše zaměstnance a vyvrcholilo to tím, že skladníkovi Klasu dal výpověď.

Pak mi telefonoval p.  a skladník Klasu, že přišel p. Sikora a že z pronájmu vyhodil naší společnost. Zaměstnanci z něj už byli nervózní, takže jsme se rozhodli hledat jiné prostory, které jsme nalezli díky skladníkovi Klasu v Kraslicích, číslo z hlavy nevím, zde provozuje činnost dodnes.

Málo důležité nepravdy.

Pan Sikora nemohl běžně chodit do provozovny z prostého důvodu, že se nacházel fyzicky jinde, když  řešil následné škody způsobené loupežníky.

Později docházel do provozovny 1x měsíčně jen proto, aby právě tomto svému lupiči ušetřil poštovné za tři balíky.

   Jak charakteristické pro všechny pachatele, čím více tyto příživníky léta pan Sikora obdarovával, tím více ho okrádali a poškozovali.

Dát výpověď skladníkovi nemohl ani teoreticky.

 

U výpovědi je pravdivá jen skutečnost, že byla ze strany pana Sikory a věřte, že měl sakra dobré důvody se dobrovolně připravit o nájem.

Chodil běžně do provozovny a Výpověď skladníkovi

Pokud se týká toho, že naše Společnost parazitující na jméně měla někdy v průběhu prosince 2011 prodávat zboží ze zásob, které byly uloženy na provozovně v Kraslicích a to od hlavičkou dodavatele Původní název Společnosti parazitující na jméně či později Společnost parazitující na jméně, tak uvádím, že toto zboží bylo prodáváno s vědomím a souhlasem p. Sikory a patřilo společnosti prostředníka, neboť toto zboží bylo sice p. Sikorovi ze společnosti prostředníka dodáno, ale nebylo zaplaceno a jak jsem již uvedl, ze smlouvy mezi společností prostředníka a p. Sikorou vyplývá, že až do zaplacení dodaného zboží je zboží stále majetkem společnosti prostředníka. Proto bylo toto zboží dále prodáváno, ale nyní nejsem schopen vysvětlit, jak došlo k převodu tohoto zboží na  Společnost parazitující na jméně. Podstatné ale je, že tímto prodejem nemohla p. Sikorovi vzniknout žádná majetková škoda, protože zboží jeho nebylo. Dne 22.12.2011 pak bylo na provozovnu dodáno první zboží od společnosti prostředníka pro Společnost parazitující na jméně a to z důvodu, že dosud veškeré zásoby uložené na provozovně byly vyčerpány.

Absurdita

 [Dodavatel může odběratele
okupovat a rozkrádat,

pokud mu nedovolí uhradit pohledávky.]

"... nemohla p. Sikorovi vzniknout žádná majetková škoda, protože zboží jeho nebylo..."

Odvážné tvrzení na prokázanou celkovou ztrátu min. 25 milionů [Abs]

Osvěžujeme paměť -

přes padělané číslo účtu kradli v jeho firmě mj.:

 • zboží už zaplacené,

 • zboží jiných dodavatelů,

 • celý zisk oběti,

 • mzdy a odvody jeho zaměstnanců,

 • provize členům jeho sítě,

 • rozsáhlé náklady na investice a režie na

  • hmotné prostředky,

  • nehmotné prostředky atd. atd.

Krádeže byly nástrojem k loupeži KLASu. Sloužily primárně k eskalaci vydíraní vynucující oběti odevzdat jim svůj KLAS.

A co na názory lupičů a jejich ochránců – mařitelů spravedlnosti – íká samotný zákon:

» § 173 t. z. Loupež [↗]

» § 205 t. z. Krádež [↗]

» § 177 t. z. Útisk [↗]

» § 361 t.z.

  Účast na organizované zločinecké skupině   [↗]

» § 234 t. z. Neoprávněné opatření, padělání

                     a pozměnění platebního prostředku [↗]

» § 181 t. z. Poškození cizích práv [↗]

» § 207 t. z. Neoprávněné užívání cizí věci [↗]

Prodávali jsme se souhlasem, Zboží bylo naše,proto žádná škoda

Dále přikládám k vysvětlení kopii faktury č. 0011100048 ze dne 31.12.2011 od dodavatele Klas CZ s.r.o. pro Společnost parazitující na jméně s předmětem plnění správa MLM sítě Klas v částce 397.317,-Kč, kdy já tuto fakturu chápu tak, že p. Sikora ještě před uzavřením smlouvy, protože se jedná o období od 9.12.2011 do 31.12. 2011, nám vyfakturoval veškeré náklady spojené s provozem sítě, používání jeho nemovitosti apod.

Absurdita

 [Dodavatel může odběratele
okupovat a rozkrádat,

pokud mu nedovolí uhradit pohledávky.]

Absurdita 

  [Stroj času a záměna následku za příčinu.]

​viz  [Vrácení části kradeného UD VI.G]

Připomínáme zkratkou:

 • Faktura je z doby po vykrádání tržby a dokonané loupeži.

 • Nevrátili mu vše ukradené, ale pouze část nákladů.

 • Fakturu připravoval prostředníkův komplic vedoucí, který byl už současně (za předem dohodnutou odměnu za padělání č. účtu [Abs]) i vedoucím v uloupené firmě.

 • O tom, co mu všecko ukradli, pan Sikora nemohl vědět i proto, že mu alespoň část účetnictví pachatelé odevzdali po velkém boji až za dva roky [UD III.A.3.a)(1)]. Inventuru dělali také sami pachatelé a samozřejmě neměl nikam ani fyzický přístup. Směšné je, že dokonce sám tento adresát, na kterého směřoval zisk z padělaných faktur,  zapírá část podvodných faktur jen o pár dní dříve [KV 2.8 ].

 • Fakturované peníze (malou část z jemu ukradených) přijal pan Sikora ne pro sebe, ale na zaplacení závazků, které těmito prosincovými krádežemi vznikly vůči nevinným lidem. Jiné peníze neměl, protože mu kromě těchto krádeží ještě při vydírání blokovali celé podnikání [UD III.A.2.g].

Faktur z 31.12.2011 Správě sítě MLM 397tis.

Pokud se týká problematiky ochranných známek Klas ve vztahu ke společnosti prostředníka, tak uvádím, že si vůbec nepamatuji, kdy jsme si u úřadu registrovali ochrannou známku Klas. Jednalo se o slovní ochrannou známku. Před registrací ochranné známky Klas ještě naše společnost u úřadu registrovala ochranný název výrobků, kdy se lišil názve výrobku, ale vždy zůstával dovětek vyjádřený slovem Klas. Jako příklad uvádím, že máme takto registrovaný název výrobku Q*** Klas. O tom, že chci tyto výrobky, jakož později ochrannou značku registrovat, věděl p. Sikora, nic proti tomu nenamítal a ani se proti takové přihlášce či registraci značky neodvolal, jak mu zákon umožňuje. Mě doslova řekl, že je hlavní, že jsou názvy výrobků, jakož ochranné známky zaregistrované, aby nám to nikdo nevzal. Dokonce jsem p. Sikorovi vyčítal, že nezaregistroval nic z toho, co jsem říkal. Následovala registrace dalších ochranných známek se slovem Klas za Společnost prostředníka. Podstatné je, že p. Sikora velice dobře věděl o mém záměru registrovat názvy výrobků a známky tak, jak jsem uvedl.

Absurdita 

[Popíraní viny je důkazem neviny.]

» Ke krádeží ochr. známek
   použitých později k vydírání
   [UD III.A.1.a)].

Domnívám se, že stejná situace nastala i v případě, kdy firma B vyráběla pro p. Sikoru výhradní výrobek pod názvem *** a vím, že ochrannou známku k tomuto výrobku vlastní firma B, ačkoliv se domnívám, že p. Sikora si mohl název tohoto výrobku registrovat, protože firma B výrobek vyráběla jen pro něj, tedy pro jeho výhradní prodej.

Nepravda, ale zde prostředník nelže, protože nemůže znát pravdu. Ochrana výrobku existovala ještě před jeho zavedením do systému KLASu.

K dotazu uvádím, že uzavření smlouvy o převodu se ve skutečnosti ukázala jako nevýhodná pro Společnost prostředníka,zejména proto, že program nefunguje ve vztahu k podnikání tak dobře, jak p. Sikora tvrdil a podepsal, já jsem dokonce navrhoval asi před rokem a něco, že odstoupíme od smlouvy, přenecháme mu vše zpátky, budeme mu dodávat zboží na základě proforma faktur a ať nám zaplatí pět milionů a že jsem schopen po jednání snížit tuto cenu na tři miliony. P. Sikora se k tomu postavil tak, že mi řekl, že to nechce.

» Je až s podivem, kolik lží dokázal prostředník "vyseknout" v jediném odstavci . Pravda o fingované nabídce [UD VI.K.7]

 

A opět on i vyšetřovatel se domnívali, že to nikdo nikdy neprověří [KV 1].

SW byl nevýhodný. Navrhoval jse, že odstoupíme od smlouvy

K dotazu dále uvádím, že možná někdy v listopadu 2011 při jednání s p.Sikorou, se mě zeptal, jestli bych neměl zájem zakoupit slovenská část seskupení KLAS, já jsem mu to v podstatě hned odmítl, takže nevím, jakou částku si představoval a podobně, později mě RJ, jednatelka slovenské části seskupení KLAS řekla, že se s p. Sikorou dohodne na tom, že by firmu zakoupila a s p. Sikorou se dohodne, nicméně že obchodní podíl koupí za částku 1 EURO, k čemuž pak skutečně došlo. Vzpomínám si, že to bylo dokonce tak, že při jednom rozhovoru s RJ se ona zmínila, že své provize z prodeje bude fakturovat přes  slovenskou část seskupení KLAS, který koupí od p. Sikory za 1 EURO.

K dotazu uvádím, že společnost Společnost C byla RJ a s mým nějakým podílem, asi 10 procent založena za účelem registrace přípravků na Slovensku a prodeje výrobků Společnosti prostředníka, kdy tato společnost převzala servisní činnost za slovenská část seskupení KLAS a pracuje pro Společnost parazitující na jméně.

Máme věřit, že s ním pan Sikora jednal o prodeji slovenské části KLASu ale pak to, opět z jen tak nevysvětlitelného rozmaru, dobrovolně odevzdal za 1 euro?

 

Srovnej s otázkou:

Tak, pane účetní, jak to vlastně bylo?

 [KV 2.2]


 

Někdy v lis 2011 jednal se Sikorou o odkupu SK

Dále přikládám ke své výpovědi kopii písemnosti-jmenování ředitele společnosti a pověření jednáním pro vedoucí za společnost Původní název  společnosti parazitující na jméně.

Podání vysvětlení ukončeno dne 17.09.2015 v 16:00 hod.

Úřední záznam sepsal: kpt. Pavel Šantroch

Vysvětlení podal(a): prostředník

Podání vysvětlení přítomen(a): kpt. Mgr. Jiří Halada

Mgr. LM - plná moc

ze dne 15.9.2015

Písemné dotazy kpt. Šantrocha na Společnost parazitující na jméně z 16.9.2015

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje služba kriminální policie a vyšetřování odbor hospodářské kriminality

Č. j. KRPK-62792-18/TČ-2015-190080

*** 16. září 2015

Počet stran: 2

Společnost parazitující na jméně

tr. oznámení Romana Sikory - žádost

Ve věci trestního oznámení Romana Sikory, IČ: ***, seskupení KLAS, pro podezření z trestných činů: Podvodu dle § 209 tr. zákoníku, Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti dle § 221 tr. zákoníku, Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku dle § 227 tr. zákoníku, Zpronevěry dle § 206 tr. zákoníku, Pomluvy dle § 184 tr. zákoníku, Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 tr. zákoníku, Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 tr. zákoníku, provádí vrchní komisař Odboru hospodářské kriminality v Karlových Varech šetření a z tohoto důvodu pak dle § 18 zákona č.273/2008 o Policii České republiky žádá o sdělení, případně zaslání příslušných listinných materiálů k těmto bodům:

Písemné dotazy kpt. Šantrocha na KLAS EU z 16.9.2015

-zda Společnost parazitující na jméně provozuje pro svojí obchodní činnost síť multivelmarketingu Klas, kterou Roman Sikora původně dne 22.12.2011 smluvně převedl na Společnost prostředníka a pokud ano, na jakém právním základě (např. smlouva o převodu apod.) tuto síť Společnost parazitující na jméně provozuje, současně pak žádám o zaslání kopie příslušné smlouvy.

-zda Společnost parazitující na jméně provozuje svojí obchodní činnost v provozovně se sídlem v ***, kdy vlastníkem této nemovitosti je Roman Sikora a pokud ano, na jakém právním základě je tato obchodní činnost Společnosti parazitující na jméně v tomto objektu provozována (např. smlouva o pronájmu apod.), současně žádám o zaslání kopie příslušné smlouvy.

-pokud byly prostory na adrese Kraslicích pronajaty Společnosti parazitující na jméně Romanem Sikorou, byla provedena inventura skladových zásob zboží patřící Romanovi Sikorovi, které se mělo v této provozovně nacházet, případně, jak bylo s takovým zbožím Romana Sikory naloženo apod. současně žádám o zaslání kopie inventurního zápisu, případně jiných kterých je případně patrné, jaké zboží Romana Sikory a v jakém množství se na této provozovně nacházelo v době převzetí provozovny  Společnosti parazitující na jméně.

-se kterými původními zaměstnanci Romana Sikory byl ze strany Společnosti parazitující na jméně uzavřen pracovní poměr (zřejmě od 31.12.2011), 

-zda od prosince 2011 již byly z provozovny na adrese Kraslice vystavovány faktury od dodavatele Původní název společnosti parazitující na jméně a později od Společnosti parazitující na jméně na místo tehdejšího dodavatele Roman Sikora-Klas, případně od dodavatele Klas CZ s.r.o. a pokud ano, kdy byly první faktury od dodavatele Původní název společnosti parazitující na jméně nebo Společnost parazitující na jméně vystaveny.

současně žádám o zaslání přehledu takových faktur za období prosince 2011 až ledna 2012.

-který subjekt byl vlastníkem zboží, které se zřejmě od prosince 2011 začalo z provozovny na adrese *** expedovat pod hlavičkou dodavatele Původní název společnosti parazitující na jméně nebo Společnost parazitující na jméně.

současně žádám o zaslání kopií dodacích listů čí jiné skladové evidence v provozovně se sídlem v ***, ze které vyplývá, že vlastnické právo k tomuto zboží náleží společnosti Původní název společnosti parazitující na jméně nebo Společnost parazitující na jméně

Požadované je možné zaslat pouze v elektronické podobě.

Požadované zašlete v co nejkratší lhůtě na shora uvedenou adresu. Předem děkuji za spolupráci.

kpt. Pavel Šantroch

vrchní komisař

Špinavým trikem vyšetřovatele a st. zástupců, kteří podsouvají lež o výměně dodavatele, se celé hanebné krytí zločinů loupeže KLASu jen hemží. 

Fakta:

Žádný dodavatel nebyl změněn, ale

bylo k paděláno čísla účtu

na fakturách pana Sikory.

Trik odvedení pozornosti od padělaného čísla účtu [KV 2.5]

XXX

Písemná odpověď prostředníka na dotazy 30.9.2015
Písemná odpověď 💀 prostředníka na dotazy 30.9.2015

Společnost parazitující na jméně

Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje služba kriminální policie a vyšetřování odbor hospodářské kriminality

vrchní komisař kpt. Pavel Šantroch

V ***, dne 30.9.2015

Věc: Vaše č.j: KRPK-62792-18/TČ-2015-190080

Vážení, zasílám Vám vyjádření a odpovědi na Vaše dotazy, které nám byly zaslány DS a které se týkají trestního oznámení Romana Sikory na Společnost parazitující na jméně a na další osoby.

Uvádím následující:

K bodu 1/ Společnost parazitující na jméně provozuje do dnešního dne síť MLM s příslušenstvím, kterou Roman Sikora prodal dne 22.12.2011 Společnosti prostředníka IČO: *** a tím byl vlastně oddlužen. Společnost prostředníka se nezabývá prodejem v systému MLM a proto smluvně pověřila Společnost parazitující na jméně (původně Původní název společnosti parazitující na jméně která dříve provozovala prodejnu se zdravou výživou), aby celý program a síť provozovala. Za tímto účelem byla dne 28.12.2011 sepsána smlouva o pronájmů sítě a programu.

Příloha č. 1

K bodu 2/ Společnost parazitující na jméně provozovala svoji činnost v provozovně Romana Sikory na adrese Kraslicích od 31.12.2011 na základě smlouvy.

Příloha č. 2.

Následně dne 23.11.2012 byl nájem Romanem Sikorou jednostranně vypovězen a Společnost parazitující na jméně výpověď přijal.

Příloha č. 3

Všechny přílohy se nacházejí na samostané další straně

Anchor 2

K bodu 3/ Inventura byla proveden ke dni 1.12.20111, její soupis je založen v kanceláři Společnosti parazitující na jméně v *** a předpokládány že byl již policii předán. Veškeré zboží, které bylo ve skladu společnosti KLAS CZ s.r.o. /Roman Sikora/ bylo vlastně na základě smlouvy mezi Společností prostředníka /dříve Původní název Společnosti prostředníka/ a Romanem Sikorou - Klas, až do samého zaplacení v majetku Společnosti prostředníka. Roman Sikora si tohoto byl vědom a proto požadoval, aby se zboží na skladě doprodalo. K tomu ještě uvádím, že prvních 9 dnů v prosinci 2011 prodával R.Sikora na svoji společnost KLAS CZ s.r.o. a nikoliv na Společnost parazitující na jméně. Smlouva o prodeji MLM byla podepsána dne 22.12.2011 Romanem Sikorou a o den déle 23.12.2011 byla podepsána i jednatelem Společnosti prostředníka prostředníkem. Zda si k tomuto dni udělal Roman Sikora inventuru nevím. Ještě uvádím že s Společnost prostředníka okamžitě dodala zásoby Společnost parazitující na jméně jelikož zásoby R. Sikory již po 9.12.2011 nemohly pokrýt objednávky. Příloha č. 4 / má 12 stran/ Dodací listy nejsou podepsány, jelikož zboží bylo postupně odesíláno dopravcem. Vše bylo následně 22.12. 2011 vyfakturováno Společností parazitující na jméně.

Absurdita

 [Dodavatel může odběratele
okupovat a rozkrádat,

pokud mu nedovolí uhradit pohledávky.]

» Předchozí výpověď prostředníka

   s naším komentářem ke krádežím tržeb
  [zde výše ↑] 

Anchor 3

K bodu č. 4/ Roman Sikora trval na tom, že Společnost parazitující na jméně musí převzít všechny jeho zaměstnance a to bez zkušební lhůty a bez jiných pozměňovacích formulací ve smlouvách. Bylo mu ustoupeno a se všemi jeho zaměstnanci byl uzavřen pracovní poměr od 1.1.2012. Jednalo se o  vedoucího, asistent Klasu, skladník Klasu, expedient Klasu R a expedient Klasu S.

 

Od 9.12.2011 do 31.12.20111, na základě ústní dohody, poskytl Roman Sikora své prostory a vše potřebné k expedici zboží, včetně zaměstnanců a za tuto službu vyfakturoval KLAS CZ s.r.o. Společnosti parazitující na jméně značnou částku ve výši 397 317,- Kč !!!!!!! Rozpis služeb označen zeleně.

Příloha č. 5

Zavádějící, ale ne lživý údaj [zde výše ↑].

"na základě ústní dohody" :-)

Absurdita 

[Popíraní viny je důkazem neviny.]

​» viz  [Vrácení části kradeného UD VI.G]

Bod 5_Žádné fatkry s Původní název spol.p.n.jm. nybyli vystaveny

K bodu 5/ Žádné faktury s označení společnosti Původní název společnosti parazitující na jméně nebyly vystaveny. Od začátku se vystavovaly na Společnost parazitující na jméně. Alespoň jsme je zatím nenašli a jelikož jsme teprve nyní začali s přebíráním účetnictví Společnost parazitující na jméně od manželky účetního nemůžu zcela vyloučit, že neexistují. Jsem ale přesvědčen, že ne. Na situaci by to ale stejně nic neměnilo, jelikož se Původní název společnosti parazitující na jméně přejmenoval na Společnost parazitující na jméně. Faktury za období prosinec 2011 až leden 2012 směrem k odběratelům  Vám můžeme zaslat, ale berte na vědomí, že se bude jednat o několik set a spíše tisíc vydaných faktur.

» Více ke krádeži tržeb na společnost
    parazitující na jméně [UD III.A.7]

» a k machinacím účetního i v účetnictví
    svých kompliců [UD III.A.3.A(1)].

"Po... dovolené jsem ... skutečně zjistil, že na nějaké faktuře ...  je místo dodavatele Klas CZ s.r.o. uvedena společnost Původní název společnosti parazitující na jméně." [KV2.5]

» Jak vyšetřovateli vadí, že mu nedodal
  faktury lupičů sám okradený místo lupiče
  [BzS 1.6]. 
» Komentář okradeného poté, co se
  dozvěděl, že i toto odmítání poskytnutí
   důkazů bude vyšetřovatel svým klientům
  tolerovat. [UD2]

» Expedient KLASu potvrdil, že faktury
   s padělaným účtem byly v Kraslicích,
 přesto je vyšetřovatel nezajistil [KV 2.4].

Anchor 4

K bodu 6/ Zboží, Které se expedovalo pod hlavičkou Společnosti parazitující na jméně bylo dle řádné a platné smlouvy ze dne 7.6.1996 mezi Romanem Sikorou- Klas a tehdy Společností prostředníka, podle odstavce Práva a povinnosti smluvních stran a zeleně označeného bodu této smlouvy, až do úplného zaplacení v majetku Společnosti prostředníka. Znamená to tedy, že [zboží nepatřilo Romanu Sikorovi, ale Společnost prostředníka.

Příloha č. 6

K bodu 7/ Zboží dodaní Společnosti prostředníka bylo postupně po dodání naskladňováno na sklad  Společnosti parazitující na jméně.

Příloha č. 7

S pozdravem prostředník

Jednatel spol.

V případě, že se při přebírání Společnosti parazitující na jméně dozvím nějaké další skutečnosti, nebo zjištění, podám Vám okamžitě doplňující informace.

Společnost parazitující na jméně

Přílohy: celkem 7 souborů

1/ Smlouva o nájmu sítě MLM

2/ Nájemní smlouva

3/ Výpověď nájemní smlouvy

4/ Dodávky zboží a fakturace (12 stran)

5/faktura za služby

6/ Smlouva o zastoupení

7/ Naskladnění zboží

Písemné Doplnění informací - prostředník 30.9.2015

 

Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje služba kriminální policie a vyšetřování odbor  ospodářské kriminality

vrchní komisař kpt. Pavel Šantroch

V ***, dne 30.9.2015

Věc: Vaše č.j: KRPK-62792-18/TČ-2015190080

 

Doplnění informací k výslechu dne 17.9.2015 v Karlových Varech.

Bod 1/ Upřesňuji, že jsem ve své výpovědi uvedl, že smlouvu o převodu sítě MLM a programu sestavoval Mrg. S z advokátní kanceláře v ***, který ve všech případech zastupuje Společnost prostředníka a který pro nás dělá všechny smlouvy. Jelikož se mě ale stále nezdály některé jakoby „ namyšlené" formulace, například vždy první věta v odstavci Smlouva I. bod 1.1, dále 1.2 písmeno a. a písmeno c. Uvedené formulace nějak neseděly k Mrg. SP. Po dotazu u něho jsem byl ujištěn, že on smlouvu nedělal a že jí jen konzultoval. Správně tedy je, že hlavní smlouvu vytvořil advokát Romana Sikory pan Právník SP ze *** na základě požadavků Romana Sikory. Jelikož se smlouva tvořila nějakou dobu a Mrg. SP mě s ní a s postupem vždy po konzultaci s Právníkem SP, seznamoval, nějak mě utkvěl v paměti pouze on. Za uvedenou nepřesnost se omlouvám. Přikládám zprávu o komunikaci mezi našimi právníky.

Příloha č. 1 SP

Bod 2/ Předání MLM KLAS nabízel Roman Sikora s vědomím toho, že dluhy ke Společnosti prostředníka již není schopen nikdy uhradit, jelikož měl k dispozici údaje, ze kterých je patrné, že tržby stále klesají a zisk již není schopen pokrýt jeho potřeby.

Příloha č. 2 SP

Přikládám komunikaci s Romanem Sikorou, kde mě 15.11.2011 navrhuje, abychom převzali síť MLM s programem ,ale jako lepší variantu nabízí převod své společnosti KLAS CZ s.r.o.,aby jak uvádí nedošlo k panice v síti, že bude lepší neměnit firmu. Dokonce nám nabídl i svoji slovenskou společnost  slovenská část seskupení KLAS. Dále hned druhý den 16.11.2011 upřesňuje, že navrhuje ponechat si 1 % a až si vyděláme desátý milion, tak se na něho převede dalších 49 %. Dále je v příloze pokyn ze dne 22.11.2011 nějaké paní doktorce, nevím o koho se jedná, aby zahájila přípravu smlouvy. Vše tedy proběhlo na základě pokynů a přání Romana Sikory.

Příloha č. 3 SP

Písemné Doplnění informací prostředník 30.9.2015

Bod 3/

Slíbil jsem, že přiložím také návrh Romana Sikory do Kanady, kde navrhuje aby mu tichý společník poskytl cca 10 mil. Kč za které provede další zdokonalení programu a jeho zavedení do dalších států. Za tímto účelem převede na  tichého společníka, myslím že 99 % podílu ve společnosti KLAS CZ s.r.o. Až si dotyčný vydělá svých investovaných 10 mil. Kč a navíc získá dalších 10 mil. Kč zisku, tak převede nazpět na Romana Sikoru myslím, že to bylo 50 nebo 60 % podílu ve společnosti KLAS CZ s.r.o. Byl to podobný návrh, jaký dal nám v příloze č. 3 SP, list 2 (podbarveno zeleně). Nepamatuji zcela přesné znění, jelikož jsem tuto komunikaci našel před určitým delším časem a to zcela náhodně. Nyní jí nemůžu najít a patrně jsem jí vymazal při změně počítače. Tichý společník jí také nemá, jelikož jí vymazal okamžitě po odeslání k nám. Omlouvám se a jelikož své tvrzení nemůžu řádně doložit, prosím aby bylo pominuto.

Lež s výpalným

Toto je pokračování další lži prostředníka započaté o čtrnáct dní dříve a o mnoho odstavců výše []

Odtamtud se dostanete i k onomu pachateli  "nenalezenému" důkazu, zato dodanému oběti.

Vyšetřovatel a další mařitelé mu nejen prominuli, ale v jeho lží dále pokračovali [BzS 1.6]. My v zájmu všech slušných a nespravedlivě pronásledovaných lidí, mu a jim, prominout nesmíme.

Bod 3_Návrh Sikory na poskytnutí 10 mil 💀Tichý společníkem nemůžu najít

Bod 4/ Ochranné známky KLAS. Ochranná známka KLAS byla podána s plným vědomím a po dohodě s Romanem Sikorou naším patentový zástupce KV a to dne 21.3.2003. Následoval dopis od úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, že známka patrně nebude zapsána z důvodů přednosti již zapsaných známek. Přikládám v příloze celé znění od úřadu. Následoval dlouhá a složitá dohadování s úřadem a dokládání používání tohoto názvu. Nakonec úřad naše argumenty uznal a známka KLAS pro doplňky stravy, které vyráběla a dodávala Společnost prostředníka úřad dne 10.5.2006 zapsal. Zápis se dělá vždy se zpětnou platností a to ode dne podání. Přihláška ochranné známky byla zveřejněna dne 15.12.2004. Přesné termíny jsou uvedeny na příloze č. 5 SP, na listu č.2. Roman Sikora tedy měl tři roky na podání případného protestu a nesouhlasu se zápisem.

Příloha č. 4 SP

Příloha č. 5 SP

Zasílám ještě kopie dokumentů od Úřadu průmyslového vlastnictví, kde příloha č. 6 ukazuje, že bylo požádáno ještě před zapsáním OZ KLAS o zápis OZ Q*** KLAS, jelikož KLAS nebyl jistý. Zápis trval také dva roky. Dále je to L*** KLAS, O*** KLAS, S*** A*** KLAS, BAL*** KLAS. Zápisy probíhali v různých letech a Roman Sikora nikdy nepodal žádnou námitku a vždy o tom věděl, jelikož se vždy musela měnit etiketa, kde se ke jménu přípravku přidávalo velké R v kroužku.

Příloha č. 6 SP

Rovněž dále uvádím, že všechny zaregistrované ochranné známky byly na přípravky, které výhradně vyrábí ( nejdříve byly dováženy) Společnost prostředníka a rovněž jejich složení a název byl zaregistrován na Ministerstvu zdravotnictví na Společnost prostředníka, která tak k ním měla a nesla veškerou zodpovědnost u státních kontrolních orgánů. Vše se také předkládalo úřadu při registraci ochranné známky. Přikládám staré povolení, kde bylo vydáváno ještě rozhodnutí a nové oznámení o uvedení na trh, kde se již provádí notifikace.

Příloha č. 7 SP

Na závěr jen vysvětlení proč uvádím u čísel příloh SP. Jde o to, že vyjádření za Společnost parazitující na jméně a moje osobní doplnění zasíláme v jedné obálce. Chci tím odstranit možnost promíchání příloh se stejným číslem. Přílohy se samotným číslem jsou za Společnost parazitující na jméně s číslem, za kterým je SP jsou za moji osobu.

Snažil jsme se najít co nejvíce materiálů. které by Vám osvětlili postup převodu sítě a programu. V případě potřeby jsem ochoten dále spolupracovat.

S pozdravem

prostředník

Anchor 5

PLNÁ MOC

Zmocňuji tímto 👤 Mgr. LM, advokáta se sídlem ***, aby mne zastupoval, resp. obhajoval v právní věci:

💀 prostředník, nar. ***, bytem *** - podání vysvětlení 👤 Mgr. LM je oprávněn, za mne jednat s třetími osobami, soudy, správními a samosprávnými orgány, popř. jinými orgány. Je oprávněn vykonávat veškeré úkony, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, uzavírat smíry a narovnání, podávat opravné prostředky, námitky a pod..

Tuto plnou moc uděluji v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu a zákona o správě daní a poplatků.

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně. Je mi známo, že podle smlouvy o poskytnutí právní pomoci náleží odměna za toto zastoupení spolu s hotovými výlohami za ztrátu času . 👤 Mgr. LM, advokátovi, ***, na účet ***, č.ú. ***.

Jsem povinen ji zaplatit kdykoli mi bude vyúčtována, společně a nerozdílně s těmi, kteří se mnou plnou moc udělili, bez ohledu na to, zda byla přisouzena vůči odpůrci.

V *** dne: 15.9.2015

Plnou moc přijímám a zmocňuji ve stejném rozsahu:

Rejstřík trestů 💀prostředníka

 

Číslo Žádosti: 178734381

Subjekt Policie ČR, Policejní prezídium

Sp. zn: KRPA-148495/TČ-2015-000095-CHV

Účel: § 10/1 z. č. 269/1994 Sb., (trestní řízení) Žádost doručena: 03.07.2015 07:58:25

Zpracováno: 03.07.2015 07:58:25

Počet záznamů v ČR: 1 (jeden)

Počet příloh: 0 (nula)

Na žádost výše uvedeného subjektu se vydává:

Osobní údaje:

Jméno: 💀 prostředník

Příjmení: ***

Rodné příjmení: ***

Datum narození / rodné číslo: ***

Pohlaví: MUŽ

Místo / okres narození: ***

Stát narození: ČESKÁ REPUBLIKA

Státní občanství: ČESKÁ REPUBLIKA

OPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

1) Okresní soud *** - Dat. rozhodnutí: **.**.1990,2T 33/90, § 223 odst. 1,2 zák. č. 140/1961 Sb., Nápravné opatření, výměra - počet měsíců: 5, srážka platu v procentech: 10, výkon: 31.12.1990, Zákaz činnosti, výměra - počet roků: 1, počet měsíců: 3, zákaz činnosti: Zákaz řízení motorových vozidel, podmíněné upuštění od výkonu: 10.01.1991, zkušební doba - počet roků: 1, osvědčení se: **.02.1992

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy

Kulaté razítko a podpis

bottom of page