Obsah Kvazivyšetřování

 STRUKTURA STRÁNEK

1. Trestní oznámení

Obsahuje samotné trestní oznámení a doplňky. Rozsáhlým ukradeným důkazům z trestního spisu je věnována předchozí samostatná rubrika Ukradený dokument

1.1 Tr. oznámení (CD verze).                                  1.2. Tr. oznámení - přílohy

1.3 Tr. oznámení - doplnění poškozeným  +  Expertiza soudního znalce

 
2. První kvazivyšetřování

Obsahuje seznam výpovědí z prvního fingovaného vyšetřování - období od 8.9.2015 do 27.11.2015. 

2.1 Manželka účetního,  2.2 Účetní,  2.3 Expedient Klasu R,  2.4 Expedient Klasu S,
2.5 Skladník Klasu,       2.6 Patentový specialista,

2.7 Prostředník,            2.8 Pr.: - jeho přílohy,           2.9 Pr: Doplnění informací,

2.10 Vedoucí,                  2.11 Distributor,                        2.12 Poškozený

2.13 Úřad průmyslového vlastnictví,                           2.14 Další druhotné podklady,

2.15 (dodatečně) Právník SP,                                          2.16. (písemně) RJ (za SK)

 
3. Druhé (zopakované) kvazivyšetřování

Obsahuje seznam výpovědí z druhého vyšetřování - období od 20.9.2016 do 25.10.2016.

3.1 Sikora,  3.2 Účetní,  3.3 Manželka účetního,  3.4 Vedoucí.

Následující rubrika: Boj za spravedlnost

V následujících výpovědích pachatelů se setkáte s mnoha odhalenými podvody a lžemi. Jejich ochránci je v následných automatických zamítnutích bez jakéhokoli ověřování legalizovali. 

  Pro vysvětlení, proč je podvodů tolik a dnes tak křiklavě vyčuhují z protokolů, si musíte uvědomit časovou souslednost ukradených důkazů z trestního spisu [Abs].

Jak pachatelé, tak jejich ochránci se nerozpakovali lhát prostě proto, že protidůkazy už měly být pohřbené navždy. Roman Sikora odhalil krádež klíčových důkazů z trestního spisu až při svém druhém výslechu 20. 9. 1916. [KV 3.1].

Do té doby (to je celé toto 1. kolo kvazivyšetřování a korespondující 1. kolo boje s  policií a  státními zástupci [BzS 1]) prostě nepředpokládali, že budou podvody vůbec někdy odhalené*. 

*V ČR neexistuje žádná nezávislá kontrola nejen monopolních státních zástupců, ale dokonce ani trestních spisů.
Opakované žádosti Romana Sikory na kontrolu trestního spisu za účelem odhalení možných dalších svých podvodů papaláši pochopitelně odmítli,
např.
  [BzS 2.1]) .
I proto má páchání trestných činů orgány činnými v trestním řízení zelenou.
(Viz také citát Romana Sikory v komentáři  o průchozí garáži [Rej].

» Malý výběr

    načapání při lži:
  • O neobdržení úvěru [KV 2.1],

  • O změně dodavatele [KV 2.5]

  • O změně dárce 10 milionů 
       [lež o výpalném KV 2.7a]​, [BzS 1.6]

  • O zastřešení za 2 miliony [KV 2.7b],

  • O účetnictví na firmě [KV 2.10],

  • O tvorbě mezd [KV 3.2​].

  • O pozdním uplatňování práva [BzS 1.6]

  • O plynulých dodávkách [BzS 2.2]

» Stížnost na ignorování rozporů (lží)  [BzS 1.4]