top of page
2.2. podání vzsvětlení účetní 3.10.2016 top

3.2 Podání vysvětlení - účetní

Podání vysvětlení - účetní 3.10.2016

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje služba kriminální policie a vyšetřování odbor hospodářské kriminality

Sokolov 3. října 2016

Č. j. KRPK-62792-63/TČ-2015-190080

Počet stran: 5

Úřední záznam o podaném vysvětleni podle § 158 odstavce 6 trestního řádu

Dne 03.10.2016 v 11:17 hodin 

jméno, příjmení: účetní

Poměr k věci: svědek

Věc, již se vysvětleni týká: ZP-PODVOD Společnosti prostřeníka.

Poučeni:

Podle § 158 odst. 3 tr. řádu k objasněni a prověření skutečnosti důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. opatřuje policejní orgán potřebné podklady a nezbytná vysvětlení... Celé poučení zde.

Osoba podávající vysvětlení byla poučena ve smyslu shora uvedených zákonných ustanoveni a současné jí byla objasněna podstata věci, ke které má podat vysvětlení, k tomu uvedla:

Před započetím podání vysvětlení jsem byl(a) policistou (policistkou). které(mu) podávám vysvětlení řádně poučen(a)... dále zde.

Toto je druhý pokus mařitelů spravedlivého procesu ochránit své klienty a kolegy

» První oficiální pokus vyšetřovatele
    ochránit pachatele 
    [Zpráva o ukončení šetření BzS 1.1]

 » Co porušili vyšetřovatel a dozorující státní
      zástupkyně, aby získali čas pro své klienty 
      [BzS 1.5]

Romana Sikoru znám od roku 1993, moje žena mu zpracovávala účetnictví a mzdy a ja jsem s učetnictvím p. Sikory manželce vypomáhal, ledy, co bylo na žádost manželky potřeba pořídit do počítače doklady, tak jsem učinil. S p. Sikorou jsem byl v pracovním styku tak, že když potřeboval zprostředkoval úvěr, hypotéku, tak Jsem se snažil pomoci. Občas jsme se bavili i jeho podnikání a s tím spojenými problémy. Ještě chci říci, že smlouva o vedeni účetnictví měl p. Sikora s mojí manželkou, nikoliv se mnou.

Začátek vyslechu,Manželce jsem vypomáhal.zprostředkovával úvěr,hypotéku.Smlouva na manželku

Pokud se týká toho, že by p. Sikora neměl mít údajně přehled o svém stavu podnikání a hospodařeni, tak uvádím, že jsem od něj nějaký informace měl. Věděl jsem, že má pro podnikání relativně účelové vyvinutý software k provozováni multilevelmarketingu kdy tento program podle mého názoru mu ukazoval tržby, z tržeb se vypočítávaly v tom programy • provize tedy členů, kteří v síti prodávali výrobky. Měl tedy základní představu o tom jaký měl měsíční obrat a v jaké výši hradil zmíněné provize Zároveň z těchto údajů musel vědět i kolik prodal zboží.

Každý měsíc předkládal manželce požadavky, jak mají vypadat mzdy zaměstnanců.

Lež o tvorbě mezd

Všechny mzdy celá léta dělal výhradně jeho komplic 💀vedoucí.

Mimochodem Roman Sikora až po vybojování části svého účetnictví zjistil z dokladu, který účetní zapomněl zničit, že tento člověk mu nejen loupil KLAS, ale nezastyděl se krást z jeho účtu nejen pro komplice, ale navíc i přímo do svojí kapsy ještě v okamžiku loupeže.

   Zneužil právě této své mzdové agendy a převedl si k sobě z účtu člověka, kterého právě připravil o KLAS, a nechal "s holým zadkem" (jak se nechtě přiznal další jejich komplic distributor), mimořádně velkou odměnu. 

   A jako by té hanby pachatelů a jejich ochránců  nebylo dost, tato ukradená částka "ukousla" značný díl z peněz, kterými se snažili pachatelé po loupeži uhladit odhalené prosincové krádeže tržeb a mařitelé stíhání je v tom podpořili.
[Vrácení části ukradeného VI.G]

» Malý výběr některých

    načapání při lži:
 • o pozdním uplatňování práva [BzS 1.6]

 • o plynulých dodávkách [BzS 2.2]

Manželce překládal požadavky na mzdy
...že by p. Sikora neměl mít údajně přehled o svém stavu podnikání

Dále si vedl evidenci přijatých faktur, které si i sám hradil a to zřejmě z učtu, kam zadával příkazy k úhradám. To manželka nedělala, pouze mu zajišťovala vystaveni příkazů na mzdy a odvody s nimi související Autorizaci těchto příkazů prováděl p. Sikora Dále byl p. Sikora plátcem DPH a v každém zdaňovacím období podepisoval přiznání k dani DPH. Z tohoto důvodu se domnívám, že je nesmysl, aby p. Sikora nevěděl, co se mu ve firmě děje.

Na rozdíl od všech zločinců Roman Sikora neumí věštit. Autorizace příkazů k úhradám a podpisy lupičem (nebo "řidičem") předložených přiznání okamžik před termínem odevzdání nahradí odepíraný přístup k účetnictví [BzS1.2] a účetní audit asi jako bederní rouška vytopený srub a huňatý sobolí kožich na Sibiři.

Bederní rouška na Sibiři

Pokud jsem dotazován k tomu, že podle tvrzeni p. Sikory mu moje manželka nebo snad já nebo oba dva jsme mu nepředložili a nepředali jeho účetnictví, když je žádal či, že jsme mu měli zatajovat stav jeho hospodařeni, tak uvádím, že je lež. když o něco v tomto smyslu požádal, tak to dostal. Už i proto, že manželka ve spolupráci s daňovou poradkyni mu připravily daňové přiznání, které také p. Sikora obdržel, dále mu manželka připravila opět ve spolupráci s daňovou poradkyni účetní výkazy jako výsledovku a rozvahu. Tyto doklady také p. Sikora podepisoval a dostal. Více k tomu není co dodat.

» Důkaz, že
      účetní odepíral Romanu Sikorovi
      dokonce tak kardinální podklady
      jako Rozvahy i Výkazy zisků
      [UD III.A.8 Dodatek 2015]

»

 • karty majetku,

 • pomocné evidence,

 • hlavní účetní knihu,

 • inventury majetku a závazků.
  [KV 1.3]

Korunním důkazem je fakt, že po účetním sami mařitelé trestního stíhání přistoupili k páchání podobné trestné činnosti a zneužitím svých pravomocí zabránili oběti v přístupu k jeho kompletnímu účetnictví, takže ho dodnes nemá. [BzS 1.2]

  Ostatně úpornost, s jakou - napříč celou kauzou - odmítají účetní fakta, jakož i přírodní zákony, jež vyvracejí jejich obhajobu zločinu, je výmluvná

[KV 1.3], [Abs], [Abs], [Abs], [BzS2.4] [BzS 2.5],atd.

» Jak jsme marně žádali o zajištění
    účetnictví před zničením důkazů. [KV 1.3]

» Jak jsme znovu marně žádali o vydání a
    prověrku účetnictví. [BzS 2.1], [BzS 2.3]

» Jak ochránci pachatelů odmítli 
     účetní důkazy. [BzS 2.2]

» Jak vedoucí lhal o účetnictví
    při prvním kvazivýslechu. [KV 2.10

» K odříznutí od účetnictví praktikovanému pachateli a stejným policejním orgánem

 • v případě poškození věřitelů o 7,5 milionu v předchozí kauze provázané s loupeží KLASu [UD III.A.1.d)]

 • v případě loupeže KLASu 
  [UD III.A.3.a)(1)].

Pokud se týká otázky, zda měl p. Sikora nějaké splatné závazky vůči společnosti prostředníka​, tak uvádím, že zřejmě měl, protože tato společnost mu dodávala své výrobky k prodeji Někdy v květnu 2011 mě p. Sikora požádal jako hlavně řidiče, abych s ním jel asi do ***, kde se sešel s  prostředníkem. Zde s prostředníkem jednali o možnosti úhrady dluhů p. Sikory vůči společnosti prostředníka. Zde se domlouvali na nějakých splátkách, vše probíhalo v klidu a p. Sikora s tímto postupem souhlasil.

Účetní jako řidič. To si nezaslouží ani komentáře. Pozorný čtenář už ví své.*

Potvrzuje domluvu na splátkách, které ale pachatelé později (spolu se všemi ostatními úhradami) odmítli [UD III.A.3.a)(4)] a podnikání Romanu Sikorovi vydíráním blokádou nepřerušili. [UD III.A.2.g)]

* Sikorův popis jeho druhého pokusu přesvědčit vyšetřovatele o hlavní úloze účetního​ v účetně-ekonomických záležitostech KLASu, jehož loupež zorganizoval [KV 3.1.].

Ze samotného komplice účetního, prostředníka, při jeho předchozí výpovědi vyklouzlo, "že účetního vnímal jako ekonomického poradce Sikory"  [KV 2.7].

Asi v kvě 2011 mě požádal hlavně jako řidiče abych s nám jel za prostředníkem.Domlouvali se na splátkách

O jakou výši dluhu tehdy šlo, to nevím. Pak p. Sikora začal investovat, pořizoval si na hypotéku byt v Praze, koupil ho, já jsem u těchto ujednáni byl, vždy to bylo na jeho žádost. Byt zakoupil za částku v rozmezí asi sedm až devět milionů, to bylo v době, kdy zároveň řešil své dluhy vůči společnosti prostředníka.

Ono vůbec k jednání o hypotéce, stejně jako k vedení a řízení uloupeného KLASu, je nejdůležitější přítomnost řidiče. :-) 

Organizátor loupeže kromě obvyklého "kálení" poměrně dost často prohazuje i čas. Například uzavření hypotéky inicioval účetní dávno před výše popisovanými událostmi a ne po nich

[UD III.A.1.c)(2)].

 

Absurdita

  [Proměna 15 tisíc na 5–10 milionů]

Účetní velmi dobře ví, jaký je rozdíl mezi hypotékou a koupením bytu za 9 milionů. Udělat z faktických splátek 15 328 Kč obětovaných oběti ze svého platu devítimilionovou útratu [UD VI.F] na úkor chudáka prostředníka je jen součást špinavého psychologického boje.

K této nečisté praktice se uchýlili po pachatelích i jejich ochránci

(úplnou přebornicí v této špinavosti je asi dozorující státní zástupkyně [BzS 2.2]).

» Jak manipuloval s "investicí do bytu" padělatel čísla účtu [KV 3.4]

Pak začal ivestovat,na hypotéku koupil byt.

Na podzim roku 2011 ho už společnost prostředníka tlačila k tomu, aby uhradil své závazky, tehdy po mě p. Sikora chtěl, abych mu vyhotovil nějaký elaborát v tom smyslu, jak jeho firma je finančně zdravá a jak během pár let bude vydělávat v řádech milionů. To chtěl, abych poslal někam do Kanady. Myslím, že jeden z lidi kolem společnosti prostředníka byl nějaký Čecho-Kanaďan. Žádnou takovou lež jsem nevyhovil, to nikdy pro žádného klienta nedělám a p. Sikora nebyl ani můj klient.

» Pravda k:
   Dlouhodobě předstírané zaslání výsledků
  KLASu
včetně písemných důkazů
    v podkladech [UD III.A.3.c)]

Další progresivní amnézie účetního 

"Myslím, že jeden z lidí kolem  společnosti prostředníka byl nějaký Čecho-Kanaďan."  :-)

Zatímco

 • ještě před rokem svého komplice okamžitě identifikoval [KV 2.2] a

 • už 18. 11.2 011 při známém vyhrožování píše: "Romane, ... si ... uzavíráš cestu k dohodě s právníky toho Kanaďana",

nyní už mu to činí zjevné potíže.

» Srovnej s amnéziemi  pachatelů a jejich
   ochránců zapamatovat si, co se  loupilo

​   [zde níže], [KV 2.2], [KV 2.7], [BzS 2.2].

Chtěl vyhotovit eleborát jak bude vdělávat milióny.Lež jsem nevyhotovil._Kom.Další progresivní amnézie

Dále je pravda, že se p. Sikora ptal na můj názor, jak má řešit své dluhy vůči společnosti prostředníka, já jsem mu říkal, aby zkusil bankovní úvěr, ze kterého by uhradil dluhy, popřípadě sehnat půjčku od nebankovního subjektu a taky padla možnost, že postoupí nějakou licenci software k provozování multilevelmarketingu. Já jsem se dokonce ptal v ČSOB bance na to, zda by banka poskytla p. Sikorovi úvěr, kde měl p. Sikora kontokorent, tak mi řekli, že nevidí moc šanci na půjčku. P. Sikora měl v té době i nějakou vysokou hypotéku na koupi toho pražského bytu. Také vím, že p. Sikora zkoušel další možnosti, jak získat peníze na úhradu svých dluhů, mluvil o nějakém partnerovi v SRN.

Teď už se můžou vykrucovat a mlžit, jak chtějí. My nikdy nezapomeneme, že jak tento zločinec, tak i jeho ochránce před odhalením krádeže důkazů lhali o úvěru

» [Lež o nezískání úvěru KV 2.2].

... říkal, jsem mu aby zkusil bankovní úvěr, _Kom_Mlžení

Z toho všeho sešlo, když se rozhodl prodat licenci Navíc se domnívám, že prodejem té licence neprodal multilevelmarketingovou síť.

Jestli jste si mysleli, že si účetní dovolí pouze při svém prvním výslechu podsouvat loupež pouhé licence SW místo veškerých rozhodných složek KLASu v hodnotě nejméně 25 mil., tak jste podcenili psychologické schopnosti těchto hochštaplerů [KV 2.2].

Rozhodl se proat liceni. Domnívám se, že neprodal MLM síť

Pokud se týká dále jednání, která předcházela uzavřeni smlouvy o prodeji té licence mezi p. Sikorou a společností prostředníka, tak uvádím, že jsem do toho nijak aktivně nevstupoval, je možné, že jsem se s p. Sikorou na jeho žádost nějakého jednáni účastnil, ale rozhodně jsem žádné jednáni a podání návrhů nevyvolával.

I krytí této lži si chtěli mařitelé trestního stíhání s pachatelem pojistit krádeží písemných důkazů z trestního spisu a jejich následnou ignorancí [UD VI.K.1 ].

» Jak pachatel - prostředník - vložil
   do spisu neopatrně další důkaz, že

 1. příprava převodní smlouvy byla od počátku v rukách jeho kompliců,
  vedoucího a účetního, a

 2. účetní úkoloval vedoucího.

   [KV 2.9]​

» Jak účetní zapíral svoji hlavní úlohu
     při prvním výslechu. [KV 2.2]

Do přípravy smlouvy jsem aktivně nevstupoval. Na žídst Sikoy jsem se zúčastnil jednání.

Pokud bych měl obecně vyjádřit svůj názor na situaci, kdy mě někdo postaví před problém, že firma má dlouhodobě neřešené své závazky a cizí zdroje ještě zvyšuje, tak říkám, že ano. firma se nechová zdravě a to platilo i pro p. Sikoru za situace, o které vypovídám. To jsem také p. Sikorovi říkal, to však p. Sikora nechtěl nikdy slyšet jiný názor, než byl jeho.

Absurdita 

[Firma je na tom špatně ekonomicky,
i když neustále produkuje velký zisk
.]

Absurdita 

  [Vyvracení podstrčeného argumentu
(Straw Man)]

Tyhle vytáčky Roman Sikora předpověděl

"...jedině, jak to může uhrát, je znejistit je účetními termíny apod."

[UD VI.A].

 

Roman Sikora prý nechtěl slyšet jeho názor.

Jakou důvěru byste měli k účetnímu a ekonomickému poradci (nebo k řidiči?), jehož rady a činy vedou k tak katastrofálním následkům [komentář k Rej]?

Nakonec to vypadá, že nejen kpt. P. Šantroch a JUDr. D. Lindenthalová, ale i náš pan účetní bude opravdu jen "řidič". 

Navyšování cizích zdrojů

 používají na celém světě organizace už celá staletí zcela běžně. Slouží jako finanční povzbuzení, které zvedá výtěžnost a rentabilitu firem

Kromě nákladů na tyto zdroje je nutné pouze zohledňovat vztah mezi vlastním a cizím kapitálem, jinak řečeno pasiva by měla vyvažovat aktiva. V případě KLASu je prokázané, že vlastní kapitál odpovídajícím způsobem rostl. Tento fakt kryli účetní a jeho komplicové krádeží 6 milionů účetního majetku

 [UD III.A.8].  

A tuto krádež kryjí zase jejich ochránci absolutní nezákonnou ignorancí tohoto trestného činu.

Navíc cizí zdroje jsou závazky, takže když účetní kumuluje oba pojmy při svém "matlání", dělá to jen za účelem zduplikovat laikovi iluzi nějakého "nezdravého chování". 

Už chápete, proč tohoto  tvora nazval Roman Sikora "skořápkářem"? [UDIII.A.3.A)(1)]

Pamatujeme si také, že 

Roman Sikora v době loupení

výrazně snížil rotující pohledávky 

ze 7 mil. na 3 (2,6)! ( [BzS 2.5]

(Cyklické pohledávky v roce 2009 činily 3,7 milionu a za dva roky po 10milionové modernizaci vzrostly o necelý milion a začaly rychle klesat. [UD VIII.] )

 Viz také

Opravdu ani pokusné výmluvy  na  "navyšování cizích zdrojů" a "malou likviditu" nedávají oprávnění pro těžké zločiny lichvy, vydírání uskutečněnou blokádou podnikání, padělání čísla účtu, okupaci cizí firmy, krádeže tržeb účetního majetku aj.

» Odlišný přístup účetního k

   "nevyřešeným závazkům" a insolvencím 

    v případě komplice - vedoucího - vs.

    Romana Sikory [UD III.A.3.a.(1)].

Dlouho neřešené závazky a CIZÍ ZDROJE zvyšuje, firma se nechová se zdravě.Nechtěl slyšet jiný názor._Kom.Navýšování c.zdr..
"Nevidí si do huby"

při čachrováni s účetními termíny

Účetní a jeho ochránci nás, obyčejné poctivé občany třetí kategorie, ostatně mají jen za hloupé dojné krávy.

V tomto odstavci jejich chráněnec píše, že navyšování cizích zdrojů je nezdravé, a jen o odstavec výše Romanu Sikorovi doporučuje "... aby zkusil bankovní úvěr, ze kterého by uhradil dluhy, popřípadě sehnal půjčku od nebankovního subjektu".

No, jako by té grotesky nebylo málo, třetí mařitel zase (na střídačku) vytýká oběti, že  nehradila závazky z "jiných zdrojů", tj. že se vlastně podle nich nechovala nezdravě. [BzS2.4]

 

Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.

Roman Sikora bude vždy fackován přesilou lupičů a nepostižitelných státních zástupců, ať splní jakýkoli jejich, i protichůdný, požadavek, dodá tisící prvý nezpochybnitelný důkaz či vyvrátí další z řady lží. 

"Nevidí si do huby"

při podsouvání ochoty prodeje oběti

» Jak si organizátor loupeže naletěl
    při přesvědčování o plánování prodeje
    Romanem Sikorou

    [Tak, pane účetní, jak to vlastně bylo?
     
KV 2.2]

"Nevidí si do huby"

při zapírání jednatelství

» Jak si "neviděl do huby" jeho komplic
 
[KV 2.2]

Kom_Nevidí si do huby

Dále uvádím, že Jsem se nikdy nedomlouval s prostředníkem, případně jinými osobami na tom. že nějakým způsobem převezmeme multilevelmarketingovou síť p. Sikory a nějak z jejího budu profitovat a to tím, že jsem měl spolupracovat s prostředníkem na tom, jak p. Sikoru uvést v omyl a získat jeho předmět podnikání.

Připomínáme, že účetní (nebo řidič?) zaujal čelné místo v uloupené firmě.

Dále jsem si vzpomněl, že jsem zase na žádost p. Sikory byl asi u jednoho jednání s právníkem Právník SP, kde jsem byl spíše proto, že jsem si měl poslechnout, jak se celá věc řeší. Já do toho nezasahoval, nejsem právník, vše řešil p. Sikora s advokátem.

Takhle lhát se neodvážil ani právník SP: "... těmto jednáním byl dále přítomen účetní a vedoucí ". [KV 2.14

Viz také jeho zapírání vedoucí úlohy v iniciaci a tvorbě převodní smlouvy výše.

na žádost p. Sikory byl asi u jednoho jednání s právníkem

Dále na dotaz uvádím, že nevidím nic špatného na tom, že jsem p. Sikoru. vždy na jeho žádost, zastupoval na plnou moc a to například před příslušným finančním úřadem. To z logiky věci musel chtít p. Sikora, protože mi k takovému jednáni musel dát mandát, tedy plnou moc Nevidím v tom žádný problém.

Problém opravdu nespočíval v tom, že Romana Sikoru celá léta výhradně zastupoval v naprosto všech finančních a účetních záležitostech a působil jako ekonomický poradce [UD III.A.3.a)(1)], ale v tom, že se to snažili vyšetřovatel a tento účastník zločinného spolčení zapřít(viz také komentář k [KV 3.1])

Pane účetní, můžete nám ukázat "mandáty, tedy plné moci"

na tajná jednání s prostředníkem a

další akce poškozující nejen Romana Sikoru?

 [UD III.C.1]

» Stížnost na nepředložení ani mařiteli, ani

   jejich klientem plné moci k

   jednání o převodní smlouvě [BzS2.5]

» Stížnost na diskriminační přístup vyšetřovatele,    k absenci písemných smluv [BzS 2.1]

 

p. Sikoru. vždy na jeho žádost, zastupoval na plnou moc. musel dát madát

Pokud bych se měl vyjádřit k písemnému vyjádření p. Sikory ze dne 26.9.2016, tak uvádím, že pro mě tento text a tvrzení jsou nepřehledná, vytrhaná z kontextu a zřejmě nepravdivá a nemohu se k tomu více vyjádřit.

Vyšetřovatel opět napomáhá svému klientovi v obhajobě  a prozrazuje mu část důkazů [KV 3.1], místo aby je použil k odhalování jeho role ve vyšetřovaném zločinu.

 

 

 

Prozrazení obsahu pís.vyjádření Sikory z 29.2016

Dále uvádím, že už nemám, co bych k věci dodal, pokud jsem se dopustil nějaké nepřesnosti, tak se chci odkázat na předchozí výpověď, kterou jsem učinil asi před rokem a případně se na další tvrzeni v ni obsažené, odvolávám.

To je vše co jsem chtěl(a) k věci uvést, text úředního záznamu mi byl hlasitě diktován a souhlasí s mou výpovědi, po skončení zápisu jsem měl(a) možnost si jej znovu pozorné pročíst, s jeho obsahem souhlasím, nežádám v něm žádných změn ani doplnění a jako správný jej podepisuji dne 03.10.2016 v 12:42 hodin.


 

kpt. Bc. Pavel Šantroch vrchní komisař

Přitomen: kpt. Mgr. Jiří Halada vrchní komisař

Osoba podávající vysvětlení: účetní

bottom of page