Legenda

KSZ

Krajské státní zastupitelství

Krajský státní zástupce nebo

státní zástupce z KSZ

VSZ

Vrchní státní zastupitelství

Vrchní státní zástupce nebo
státní zástupce z VSZ

MS

Ministerstvo spravedlnosti nebo

ministr spravedlnosti

Senát

Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti

Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR

Evropský soud

Evropský soud pro lidská práva

»Trestné činy páchané policisty, státními zástupci

   a jinými privilegovanými osobami [Rej]

Pravé a levé sloupce

Napříč hlavními rubrikami webu* se v  

  • pravých sloupcích (viditelných v desktopovém zobrazení) nacházejí dodatečné komentáře a fakta k

  • původním údajům, dokumentům a zdrojovým údajům z levých sloupců.

(Pozn.: Na rozdíl od věštění [BzS2.2] a  nepodložených tvrzení  [BzS2.3], [BzS2.6] [Abs]

 mařitelů spravedlnosti pracujeme výhradně se zdrojovými, ověřitelnými  podklady.
Pokud něco subjektivně komentujeme, vždy lze takový komentář jednoznačně odlišit od prokázané skutečnosti.

* Ukradený dokument, Kvazivyšetřování a Boj za Spravedlnost.