BOJ ZA SPRAVEDLNOST

Obsah Boje za spravedlnost

STRUKTURA STRÁNEK

1. S policií a st. zástupci, 1. kolo

1.1 Policie poškozenému po 1.  201601,

1.2 Poškozený pro KSZ pro 1.  201602,    1.3 KSZ poškozenému po 1.  201604,

1.4 Poškozený pro VSZ po 1.  201605,      1.5 VSZ poškozenému po 1.  201608,

1.6 Policie poškozenému po 2.  201612

2. S policií a st. zástupci, 2. kolo

2.1 Poškozený pro KSZ po 2.  201701,                         2.2 KSZ poškozenému po 2.  201701,

2.3 Poškozený pro VSZ po 2.  201705,                       2.4 VSZ poškozenému po 2.  201706,

2.5 Poškozený pro VSZ (L. Bradáčové)  201709    2.6 VSZ (L. Bradáčová) poškozenému  201710

3. S dalšími zneužívajícími moc

3.1 Poškozený Ústavnímu soudu  201709,              3.2 Ústavní soudci poškozenému 201711,

3.3 Poškozený pro MS (R. Pelikánovi)  201802,    3.4 MS (R. Pelikán) poškozenému 201803,

3.5 Senát (J. Čunek) poškozenému  201804,

3.6 Výsměch Evropského soudu  201807,

3.7 Poškozený pro MS (J. Kněžínkovi)  201901,

3.8 MS poškozenému  201902,                                   3.9 Poškozený pro MS  201902,

3.10 VSZ poškozenému  201902,                               3.11 Poškozený pro MS  202002

Legenda

KSZ

Krajské státní zastupitelství, Krajský státní zástupce nebo státní zástupce z KSZ

VSZ

Vrchní státní zastupitelství, Vrchní státní zástupce nebo státní zástupce z VSZ

MS

Ministerstvo spravedlnosti nebo ministr spravedlnosti

Senát

Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti

Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR

Evropský soud

Evropský soud pro lidská práva

Následující rubrika:  Absurdity při maření trestního stíhání

Úvod
k Boji za spravedlnost

 

V této rubrice se čtenář může seznámit s mařením průchodu spravedlnosti, které následovalo po „uzavření“ kvazivyšetřování, jež bylo čirou parodií na právní řád. Zachycuje boj proti větrným mlýnům, který dokládá, jak je pro prostého člověka bez konexí často nemožné dovolat se svého práva, ačkoliv to právo je jasně na jeho straně.
Série stížností na zmanipulované vyšetřování a jejich následné automatické zamítání tvoří jednu velkou absurdní mozaiku.


Vše začalo tím, že Státní zastupitelství vrátilo případ z Prahy k šetření na místní policejní orgán, tedy orgán spojený s částí pachatelů už z předchozí ututlané kauzy – cesta ke krytí loupeže tak byla otevřena dokořán. Nikdo ale nepřipustí řádné vyšetření případu, když by nakonec musel nasadit želízka sám sobě! 

 

Dalších příkladů bezpráví přináší i tato rubrika bezpočet. Ilustrací toho, jak bylo průchodu spravedlnosti mařeno, může být fakt, že Roman Sikora podal třináct odvolání a stížností, bylo tedy podniknuto třináct marných pokusů prolomit falešnou solidaritu orgánů činných v trestním řízení a zvrátit napomáhání zločinu. Všechny stížnosti a odvolání byly neoprávněně zamítnuty a každým zamítnutím se tato kolegiální solidarita ještě upevnila, zatvrzelé pozice vyšetřovatele a státních zástupců na všech úrovních se ještě více zabetonovaly… 
   Ukazuje se se vší pravděpodobností, že během „vyšetřování“ jeho mařitelé, schovaní za svou beztrestnost, spáchali tyto trestné činy:
-    Zneužití pravomoci úřední osoby
-    Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
-    Přijetí úplatku
-    Nadržování
-    Schvalování trestného činu

 

V této etapě boje o elementární spravedlnost nečelil Roman Sikora jen privilegovaným ochráncům lupičů, ale především sváděl souboj s časem. Musel prosadit pravdu dříve, než se mařitelům podaří navždy promlčet tyto zločiny a než stačí pachatelé ublížit také stovkám členů jeho uloupeného systému. A to vše dřív, než bude zničen finančně i fyzicky.
Bohužel se sázkou na promlčení zatím vítězí mařitelé a ve snaze o ochranu „svých“ lidí už prohrál – lupiči definitivně zlikvidovali síť KLASu už v lednu 2019.

 

Je tu ovšem také další aspekt, který se nedá vyjádřit strohou řečí paragrafů a vine se mezi řádky: arogance mařitelů vyšetřování a pachatelů, kteří v případu získávají „navrch“, a pocit bezmoci, který zažívá osamocená oběť trestného činu v boji za spravedlnost proti přesile…

"Pohrdání a nezájem o osud obyčejných lidí je vlastní všem totalitárním systémům."

 Roman Sikora - KLAS

 

"Ex iniuria ius non oritur"

Z bezpráví nemůže povstat právo

» Trestné činy páchané
    policisty, státními zástupci

    a jinými privilegovanými osobami [Rej]

Pravé a levé sloupce

Napříč hlavními rubrikami webu* se v  

  • pravých sloupcích (viditelných v desktopovém zobrazení) nacházejí dodatečné komentáře a fakta k

  • původním údajům, dokumentům a zdrojovým údajům z levých sloupců.

(Pozn.: Na rozdíl od věštění [BzS2.2] a  nepodložených tvrzení  [BzS2.3], [BzS2.6] [Abs]

 mařitelů spravedlnosti pracujeme výhradně se zdrojovými, ověřitelnými podklady.
Pokud něco subjektivně komentujeme, vždy lze takový komentář jednoznačně odlišit od prokázané skutečnosti.

* Ukradený dokument, Kvazivyšetřování a Boj za Spravedlnost.

Pro odkaz na některý důkaz nebo nějakou skutečnost z rubriky Boj za spravedlnost je na webu používaná značka [BzS] s pořadovým číslem daného oddílu.