Absurdity

 

Absurdita

 [Padělání čísla účtu není trestní čin]

Faktury z padělaným číslem účtu nakonec pan Sikora sehnal a dodal do trestního spisu. Samozřejmě ani to mu nepomohlo a mařitelé spravedlivého  procesu pokračovali v popírání i této tak závažné trestné činnosti trestné činnosti.

»  Jak se zločinci pokoušeli zapřít
    část podvodných faktur [KV 2.8 ]

» Jak expedient KLASu potvrdil, že
   změnu účtu mohla udělat jen spol. R
   a jak i toto mařitelé zatajilii [KV 2.4]

» Více ke krádeži tržbě na Společnost
    parazitující na jméně [UD III.A.7]

» a k machinacím 💀účetního i v účetnictví
    svých kompliců [UD III.A.3.A(1)].

» Komentář okradeného poté co se
   dozvěděl, že i toto odmítaní poskytnutí
   důkazů bude vyšetřovatel svým klientům
   tolerovat. [UD2]

» Jak vyšetřovateli vadí, že mu nedodal
   faktury lupičů sám okradený místo lupiče
   [BzS 1.6].

» Jak se druhá mařitelka neostýchala podsunout

   možnost, že padělání svého úctu

   ("v jejím podání "změna dodavatele")

    měl spáchat sám sobě poškozený [KV 2.2

Absurdita

 [Pachatelé chránili majetek poškozeného

- do jeho 8 násobného prodělku, zato
 - do své kapsy
]

» [Kopanec s neoprávněnou insolvencí  
    
KV 2.2]

» Další výskyty blábolu s insolvencí
   [KV 2.7] [KV 2.10], [KV 3.4​],

» Odlišný přístup 💀účetní k  insolvencím 

    v případě komplice 💀vedoucího vs

    pana Sikory [UD III.A.3.a.(1)]

nebyly splněny podmínky úpadku
dokonce  ani podle insolvenčního zákona.

 • Neměl závazky, které by nebyl schopen plnit
  (Pohledávky mohl doplatit již v době loupeže
      [UDIII.A.1.c)(4)] a [UDIII.B]) 
  a

 • především neexistovala mnohost věřitelů.

   »Proč nemohla být ani teoreticky insolvence a

      Záležitost s falešnou neuhrazenou fakturou
       [UD VI.A]

» Vyhrožování:

Absurdita 

  [Krádež důkazů z tr. spisu
nařizuje vyšetřovateli advokát
]

 

» Jak vyšetřovatel kradl důkazy z tr. spisu [Abs

»   Jak druhá mařitelka bagatelizovala

       trestný čin vyšetřovatele

      (případně se na něm podílela) [BzS2.1]

»   Jak třetí mařitell bagatelizoval

       trestný čin vyšetřovatele [BzS2.4]

» Jak odmítli kontrolu kompletnosti a rozsahu

    dalších manipulací tr. spisu  [BzS 2.1]

» Stížnost VSZ na krytí zločinu vyšetřovatele
     dozorovou st. zástupkyni [BzS2.3]

» Stížnost ÚS na krytí zločinu vyšetřovatele

    mařiteli spravedlivého procesu  [BzS3.1]

» Stížnost MS R.Pelikánovi na krytí

    zločinu vyšetřovatele

    mařiteli spravedlivého procesu  [BzS3.3]

» Jak se řádným studiem

   spisového materiálu podváděli

» Více ke krádeži tržbě na Společnost
    parazitující na jméně [UD III.A.7]

» a k machinacím 💀účetního i v účetnictví
    svých kompliců [UD III.A.3.A(1)].

» Jak vyšetřovateli vadí, že mu nedodal
   faktury lupičů sám okradený místo lupiče
   [BzS 1.6]. 
» Komentář okradeného poté co se
   dozvěděl, že i toto odmítaní poskytnutí
   důkazů bude vyšetřovatel svým klientům
   tolerovat. [UD2]

» Expedient KLASu potvrdil, že faktury
   s padělaným účtem byly v Kraslicích
  přesto je vyšetřovatel nezajistil [KV 2.4]

Absurdita 

[Popíraní viny je důkazem neviny]

Tato absurditu uplatňují úporně mařitelé spravedlnosti jak v příkrém rozporu

 • se zdravým rozumem, tak i  

 • se zákonnou Zásadou materiální pravdy, kterou jsou povinni dodržovat [BzS3.1

Viz [Dvojí metr
aneb vyváženost OČTŘ po Česku.
KV 1.3]

Mařitelé tr. stíhání také úmyslně potvrzovali hojné  lži svých klientů, přestože věděli, že jsou vyvracené důkazy.

[KV2.1], KV 2.7a]​, [BzS1.6], [KV2.5], [KV2.10],[KV2.7b], [BzS2.2], [KV3.2], [BzS1.6], [BzS2.2], 

 [BzS2.4], [BzS2.4]

Absurdita 

  [Stroj času a záměna následku za příčinu]

Symbolická ukázka panující arogance
přesily
pachatelů a mařitelů spravedlnosti
vůči své osamocené oběti.
 [KV 2.7]

Absurdita

  [Proměna 15 tisíc na 5 - 10 miliónů]

» Vykouzlení mnohamilionové útraty zločinci:

Absurdita 

 [Poškozený chtěl dobrovolně prodat KLAS
za max 12% ceny

a hned poté co ho zhodnotil o trojnásobek]

Pan Sikora rozhodně

 • nechtěl prodat celý svůj KLAS za 3 (2,6) miliónu. [Abs​]
  Je naopak písemně doložené že 

 • chtěl od lupičů garantovaně  odkoupit půlku vlastního KLASU za 10 miliónů!

        [Výpalné UD VI.K.1]

"... a nemusel by je řešit prodejem ..."

 • Oběť neřešila svoji ekonomickou situaci prodejem,

 • oběť se bránila trestným činům 
  přesily útočníků [Abs] 
  prokazatelně nejméně osmi způsoby!
   [UD VI.K]
  Přičemž existence byť jen jediného zcela vyvrací pokus mařitelů spravedlivého procesu chránit své klienty.

 • Oběť neprodávala celý svůj KLAS
  (hned poté co do něj vložila dalších 10 miliónů [UDIII.B.1])
  za 3 (2,6) miliónu, tzn. pouhých 

  • cca 6ti měsíců ročního zisku KLASu, 

  • 43% výše účetní krádeže a

  • 9,6% hodnoty uloupených majetků! 

[BzS2.5], [Abs]

ale

[BzS 2.2]

» Jak si 💀organizátor loupeže naletěl
    při přesvědčování o plánování prodeje
    panem Sikorou

    [Tak pane 💀Účetní, jak to vlastně bylo?
    
KV 2.2]

[BzS1.6]

Rozpolcenost mařitelů str. stíhání

Jak to bylo podle podle mařitelů stíhaní s údajnou špatnou ekonomickou situaci oběti není z ambivalentního postojů mařitelů stíhaní zcela jasné:

 1. Na jedné straně předstírají, že věří lžím pachatelů o špatné  ekonomice
  (což podporují
   - bráněním oběti v přístupu
      k jeho vlastnímu účetnictví, 
   [BzS1.2]
  - ignorováním znalec. expertízy, [KV 1.3]
  - lží o neobdržení úvěru, [KV 2.1]
  -
  lží o nárůstu "dluhu" [BzS2.4]
  - účetním matením a patláním [KV 3.2] a
  - dokonce  popíráním matematických pravidel [BzS 2.5])*

 2. z druhé strany utvrzují, že oběť je sama vinna za odevzdání přesile lupičů kořisti mnohonásobně převyšující vynucenou cenu [Abs], protože
  - nejednala s péči náležitého hospodáře [BzS 2.5] a že
  - musela vědět o své ekon.situaci. [Abs]

*Ostatně ani opačná situace v žádném případě neospravedlňuje trestné činy spáchané pachateli [Abs]. Ty jsou definované tr. zákoníkem. Pokud je takto ignorují mařitelé tr. stíhaní sami se dopouštějí trestných činů. [UD VI.A komentář].

Jak splňuje tento dvojznačný postoj mařitelů spravedlnosti následující zákonnou zásadu  posuďte sami.

"... povinností zjistit skutkový stav
bez důvodných pochybností
!"
  [§ 3 sp.ř.↗]

rozpolcenost zločinců srovnejte s tím 
jak pachatel a jeho ochránce  ospravedlňovali loupení tím, že oběť
navyšovala "cizí zdroje", pak tím že nenavyšovala "cizí zdroje" a tak dokolečka 

viz. » účetním matením a patlání
​ [KV3.2], [BzS2.4]

Preludium k Loupeži KLASu

 

 • Rychlé a záměrné okradení věřitelů o miliony.

 • Bylo zorganizováno strůjcem pozdější loupeže KLASu a za přispění dalšího člena Zločinného spolčení.

 • Při tomto zločinu se použili stejné metody jako při Loupení KLASu.

 • Beztrestnost pachatelů byla zajištěna stejným policejním orgánem, který zajistil beztrestnost pachatelů i při Loupeži KLASu.
  Chtějte po dotyčných aby vedli nestranné vyšetřování​ a nasadili si tak sami sobě želízka.  Je pochopitelné proč pak došlo při krytí Loupeže KLASu k páchání následujících trestních činů mařiteli transparentního procesu [Vzorek některých provinění mařitelů Raj]

 

Mařitele tr. stíhání nepřiměli ani nové důkazy přestat krýt trestnou činnost
[BzS 2.2]

» Stížnosti na pokračující ignorování
   vyšetření této předehry k Loupeži KLASu
   [BzS 1.4], [BzS 2.1], [BzS 2.3​]

» O tomto okradení věřitelů a milióny
  v Ukradeném dokumentu [UD III.A.1.d)

» Neoslyšená námitka na podjatost

  policejního orgánu s katastrofálními

   následky [KV1.1]

» Krádež klíčových důkazů z tr. spisu [Abs]

» První oficiální pokus vyšetřovatele
  ochránit pachatele 
  [Zpráva o ukončení šetření BzS 1.1]

» Co porušili vyšetřovatel a dozorující st.
   zástupkyně
aby získali čas pro své klienty 
   [BzS 1.5]

» K podnikatelskému břídilství pachatelů
   před panem Sikorou např.:

» K pracovním dovednostem pachatelů

    po uloupení Klasu např.:

    Pachatelé si tedy díky zločinům [Abs]
    vydělali bezprostředně po loupeži
    min. 21 miliónů.
    Velkou část lupu však  prošustrovali.

Rychlý krach společnosti T nebyl jedinou vizitkou schopností pachatelů. Zatímco o jejich zločinné dovednostech nelze (díky dokonané Loupeži KLASu) pochybovat, jejich pracovní a manažerské dovednostmi bychom nikomu nepřáli.[Neslavný konec uloupeného systému KLAS.  UD VI.E

Obskurnost společnosti R

» Nekalá závislost KLASU na společnosti R

   Nepravdivá výpověď spol R.

   Likvidace spol. R

   Sebevražda člena spol R
     v den loupeže KLASu [UD III.A.5]

» Propojenost Společnosti R s Právníkem SP
   [UD III.A.3.b​]

» Stížnost na neověřování výpovědi
   pochybných individuí ze spol. R. [BzS 2.3​]

» Platby oběti  společnosti R [KV 1.3 otz.9]

 »  Nepravdivá výpověď spol R. [UD III.A.5]

Vynucená kupní cena oficiální 4,7 mil.

  [UDII.A].

Vynucená kupní cena skutečná  3 (2,6) mil.

tzn. pouhých 

 • cca 6ti měsíců ročního zisku KLASu, 

 • 43% výše účetní krádeže a

 • 9,6% hodnoty uloupených majetků!

  [BzS2.5], [Abs]

Hodnota uloupeného nejméně 25 mil.

 [UDII.A.  a KV1.3.ot25].

» K zhodnocení KLASu před loupeží
    modernizaci + 10 mil.  [UDIII.A.1.c)(3)]

» Na podporu loupeže  

     (vedle krádeží tržeb padělaným účtem) 

    ukradli z účetnictví oběti

   dalších 5.951.951 korun! [KV1.3]

Pachatelé si tedy díky zločinům [Abs] vydělali bezprostředně po loupeži
minimálně 21 miliónů.

K jejich smůle ale díky svým schopnostem

velkou část lupu promrhali.

 » [Jak lupiči podnikali UDVI.E]

 » [Neslavný konec uloupeného KLASu
     UDVI.E

» K potížím pachatelů a jejich ochránců

   zapamatovat si co se  loupilo

​  [KV2.2], [KV2.7], [KV3.2], [BzS2.2]

» Výpočet minimální hodnoty 

     uloupených složek KLASu [KV1.3​]

Výpalné
 1. Vydíraná oběť v bezvýchodné situaci  nabídla jako výpalné pachatelům 10 miliónů (téměř trojnásobek skutečných závazku [Abs]) a k tomu navíc ještě zdarma polovinu svého KLASu.
   

 2. Oběť ručila 99 %  KLASu
   

 3. Pachatelé trojnásobek závazku +
  jako bonus polovinu KLASu odmítli, pokračovali v blokádě podnikání a zesilovali tlak až do krádeží zisku.
   

 4. Nespokojili si s polovinou KLASu +10 miliony ale požadovali KLAS celý!
  A to vše navzdory svým prohlášení, že
    - chtějí jen úhradu pohledávek, a že
    - KLAS je ztrátový a v úpadku. [KV2.2]
   

 5.  Vyšetřovatel (a následně i další mařitelé) i tyto fakta vyzkoušel obrátit v neprospěch oběti a předstíral, že věří, že pachatelé měli pouze náhlý zájem na úhradu svých dlouhá léta rotujících pohledávek [UD.VI.J] a ne na zmocnění se celé firmy. [BzS 1.6] (srovnej s  [BzS 2.2]).

 

Pro ty co to náhodou čtou ještě rozespalí to zopakujeme právní citací se stížností VSZ L. Bradáčové:

"Poškozený jim pod jejich tlakem dokonce písemně nabídl celou svoji firmu (100%) s
podmínkou, že si bude moci alespoň odkoupit 50% své vlastní firmy zpět za 10.000.000 korun
(tj. zpětný prodej za více než dvojnásobek tzv. převodní ceny).

Toto všechno podezřelí odmítli a ultimativně trvali na odevzdání seskupení KLAS, přestože přesvědčovali, že se jedná o ztrátovou společnost." [BzS 2.5.].

Oběť prosila útočníky ať mu dovolí zaplatit trojnásobek pohledávek a ponechají mu alespoň polovinu jeho KLASu marně.

💀prostředník lhal o výpalném tak, že dokonce otočil tok peněz [KV 2.7]

» Přehození viníků v případě výpalného

   v podání vyšetřovatele [BzS 1.6]

Zneužití mařiteli začátku nabídky

(vynechávání částí nehodících se textů)

 

Celá nabídka v kterém se poškozený podrobuje vydírání a nabízí výpalné (viz výše) začíná pochopitelně textem, že nabízí KLAS a doporučuje zachovat jeho jméno.

   Tento úvod zákeřně zneužil vyšetřovatel a st. zástupci. Odstranili zbytek textu s podmínkou výpalného (viz. výše) zcela převracející vyznění celé nabídky.

Pak tento klamající výňatek použili jako údajný důkaz, že chtěl vydíraný sám  prodat KLAS. [KV 2.7] a [BzS 1.6]

Mařitelé tr. stíhání mají ostatně velkou praxi s zamlčování rozhodujících částí textů [BzS 2.2]

» Další jejich podvod s výpalným jištěný krádeží klíčových důkazů z tr. spisu [KV 2.7].

» Další triky se zamlčováním textů [BzS 2.1

» K obavám pana Sikory o lidi viz také

[UD III.A.7], [UD III.B.4], [UD VI.K.1],

 [KV 2.5], [KV 2.7]

Oběti trestné činnosti činnosti

se nestal pochopitelně jen pan Sikora ale byli různou mírou postiženy i tisíce členů jeho KLASu

 [Neslavný konec uloupeného KLASu  UD VI.E]

»Útěk před spravedlností

   k neoprávněné subsidiaritě na úkor

  (zákonem mařitelům uložené  § 2 odst. 4 s. ř.)

  ochrany veřejnosti [BzS2.6]

» Výpověď Skladníka KLASu jak se mu snažil 💀vedoucí podstrčit k podpisu dokument s padělaným číslem účtu [KV 2.5]

Podstrčení dokumentů s padělaným číslem účtu k podpisu

 • Sladníkovi - padělatelé se pokoušeli částečně legalizovat zločiny padělání a následné krádeže tržeb.

 • panu Sikorovi - padělatelé se pochopitelně nepokoušeli jakýkoli dokument s padělaným číslem účtu podstrčit své oběti a pochopitelně neexistuje ani žádný nepodstrčený dokument s padělaným číslem účtu podepsaný obětí.*

 

* KZS se neostýchala naznačit možnost, že padělání svého úctu ("v jejím podání "změna dodavatelele" mohl spáchat sám sobě i poškozený [KV 2.2

» Trik odvedení pozornosti
od padělaného čísla účtu 

[KV 2.5]

Připomínáme ve zkratce další lež:

Nedošlo k změně dodavatele,

došlo k padělaní čísla účtu

(na fakturách oběti!)

» Použití [KV 2.4],[KV 2.3], [KV 2.10]

» Návodné otázky [KV 2.6

» Zkrácený výčet dalších triků a  manipulací
   
používaných při krytí Loupeže KLASu

    [Rej]

» Stížnost na diskriminační přístup vyšetřovatele 
   K absenci písemných  smluv [BzS 2.1]

» Na co musel mít 💀účetní mandát

    a na co, překvapivě, ne [KV 3.2]

» Ke krádeží tržeb
   padělaným číslem účtu [UD III.A.7]

Vrácení části kradeného

Uplynulo 7  let od té doby psal pan Sikora tak prozíravě text vlevo.  My ho jen můžeme už známými fakt doplnit a zpřesnit tak okolnosti kolem  pokusu o obhajobu tohoto zločinu završujícího řadu činů užitých při loupení.

Pachatelé nevrátili část kradeného zboží, vrátili jen část nákladů
(Skutečnou výši odmítli mařitelé zjistit).
Mnohem větší zisk pachatelé nevrátili nikdy. Viz [UD III.A.7]


Faktura, řešící vracení není dokonce ani z 23.12.ale je až 31.12.2011., tj. dávno po vykrádání tržby a dokonané loupeži.

Absurdita 

  [Stroj času a záměna následku za příčinu]

Fakturu (s formulací: za Správu MLM) [KV 2.8.] připravoval pachatel 💀vedoucí, který byl (za předem dohodnutou odměnu za padělání č. účtu [Abs]) současně už vedoucím i v uloupené společnosti. [UD2]

   O tom co mu všecko ukradli pan Sikora nemohl znát i proto, že

 • mu účetnictví (navíc neúplné) pachatelé odevzdali po velkém boji až za dva roky [UD III.3.a)(1)] a

 • dokonce i inventuru dělali, po vystrnadění skladníka, sami pachatelé.
  [UDIII.A.7]

 • V té době neměl ani fyzický přístup jak do skladů tak ke svým serverům, které už ovládali pachatelé.

 Ostatně skutečnost, že sám adresát  na kterého směřoval zisk s padělaných faktur a měl ke všemu, na rozdíl od své oběti, přístup to sám neví a zapírá část těchto podvodných faktur [KV 2.8 ] je výmluvná.

Účelem tohoto kradení nebyl samotný zisk z tržeb ale bylo donutit oběť konečně podepsat odevzdat KLAS.

Proto malou část rozkradeného vrátili aby se pokusili alespoň nějak legalizovat zločin. (Protože tento zločin byl odhalen jen náhodou, dnes už se nedovíme, zda by vůbec něco z krádeže vrátili po Loupeži KLASu bez prozrazení.)

 

Pan Sikora fakturu podepsal a částku (část těchto dříve mu ukradených peněz) přijal protože musel něčím zaplatit lidem závazky, vniklé právě tímto zločinemTj. ne pro sebe.  Jiné peníze prostě neměl, protože ho o ně oloupily jak těmito krádežemi tak předchozí blokádou. [UD III.A.2.G. ]

Neexistuje žádná písemná nebo jiná dohoda či důkaz, že by poškozeny na tuto svoji sebevraždu přistoupil  a pachatelé měli na takové jednání oprávnění. [Abs]

 

Hanba všem mařitelům tr. stíhaní, kteří se nestydí pokoušet existenci této postloupežní faktury zneužívat k obhajobě tak těžkých zločinů!

» Komentář k naznačování pachateli a
    mařiteli, že si pan Sikora sám padělal
    fakturách vlastní účet za účet pachatelů
    [BzS 1.6

» Zkrácený přehled zločinů
   páchaných při Loupení KLASu [Abs bod 3]

» [Neslavný konec uloupeného systému KLAS
     UD VI.E
]

» 💀prostředníkově krádeží ochr. známek
    svého partnera jako k přípravě na
    pozdější loupež jeho KLASu [UD III.A.1.a)]

» K neopatrnému svěření prostřednictví
   budoucím vyděračům [UD III.1.1.b)]

» K uskutečněnému vydíraní
    zablokováním podnikání [UD III.A.2.g)]

» Bránění pachatelů oběti v přístupu k
   bankovnímu úvěrování [UD III.A.1.c).(1)]

» Proč zatočili na pana Sikoru
   bezprostředně právě po dokončeném
    desetimilionovém zhodnocení KLASu
    [UD III.B.1]

» § 361 t.z.

  Účast na organizované zločinecké skupině   [↗]

 

» Pohledávky mohly být doplaceny

   už v době loupeže!  [UDIII.A.1.c)(4)] a [UDIII.B]

» [Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad. UD III.A.3.a).(4)]

» Jak oběť prosila pachatele aby ji dovolili

 1. uhradit trojnásobek pohledávek a

 2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu.

     [Výpalné UD VI.K.1]

» K varování pachatelem před řešením
   jejich fingovaných požadavků [UD VI.K.4]

» Zatajení slovenských peněz [UD III.A.3.a).(1) ]

» Jak lhali, že nezneužijí svěřené prostřednictví a
    odvolají blokádu, budou-li platby předem
    [UD III.A.2.g)]

» Ultimátum na vydání KLASu  [KV 1.1]

 » [Fantomové uspokojení pohledávek

      á la st. zástupkyně BzS 2.2]

» Peníze které odmítli lupiči musel pan Sikora
   utratit na boj proti papalášům
    kryjícím tuto loupež a sebe navzájem [UD III.B]

Utajit  fakt, že

veškeré pohledávky mohl pan Sikora

doplatit  už v době loupeže!

    [UDIII.A.1.c)(4)] a [UDIII.B]

se mj. pachatelé i mařitelé snažili:

 • pokračujícím bráněním oběti v přístupu k jeho vlastnímu účetnictví, [BzS1.2]

 • ignorováním znalecké expertízy,
   [KV 1.3]

 • lží o neobdržení úvěru, [KV 2.1]

 • lží o rostoucím dluhu, [BzS2.4]

 • účetním matením a patláním [KV3.2] a

 • dokonce  popíráním matematických pravidel. [BzS 2.5]

Bezpráví má rádo tmu
pachatelé a jejich ochránci
nemají rádi čísla
a exaktní postupy. *
Srovnej odstranění účetnictví z této předehry k Loupeži Klasu s  Bránění poškozenému v přístupu k vlastnímu účetnictví [BzS 1.2]

* [KV 1.3], [Abs], [Abs], [Abs], [BzS 2.5[BzS2.4], 

» Opakovaná lhaní o úvěru ve výpovědích
   pachatelů, svědků a mařitelů tr. stíhání

   [KV 2.1]
   (Podvodů se dopouštěli před odhalením
    krádeže klíčový důkazů z tr. spisu! [KV 2])

   Touto lží se snažili zakryt fakt, že

    veškeré zbývající pohledávky mohl
    pan Sikora doplatit  už v době loupeže!

    [UDIII.A.1.c)(4)] a [UDIII.B

​» Stejně jako toto lhaní o  úvěru používali
   v době krádeží důkazů i další lži, např.:

» Stížnost na ignorování rozporů (lží)  [BzS 1.4]

K účetní faktické funkci 💀účetního

 » v odpovědi vyšetřovateli
    [KV1.3 otz 4.],

 » jak 💀účetní zapíral funkci [KV2.2]
 » jak pan Sikora, k nevoli vyšetřovatele
    následně ještě dvakrát usvědčoval
    💀účetního ze lží [KV3.1]

  » Stížnosti na zapíraní skutečné úlohy
     svého klienta vyšetřovatelem

     [BzS1.4] [BzS2.1]

» Jak 💀prostředník nechtě vyžvanil, že
   💀Účetní byl účetní a ekonomický
    poradce pana Sikory [KV2.7]

» Jak 💀vedoucí přiznal, že
  💀Účetní byl účetní a ekonomický
    poradce pana Sikory [KV3.4]

» Jak i Právník SP přiznal
    skutečnou úlohu 💀Účetního [KV.15]

» Jak 💀Účetní předkládal prac. smlouvy
    v měsíci dovršení loupeže [KV2.5]

» Jak 💀účetní při loupení a

   intrikaření s přípravou převodní smlouvy
   úkoloval 💀vedoucího  
[KV2.9] [KV1.1]

» O tom jak 💀účetní podváděl

 

Ani 💀Účetní se z vydobyté pozice v uloupeném KLASu neradoval. Protože nepřestal s podvody i v účetnictví svých kompliců byl do roka i on vyhozen [komentář UD III.A.3.a).(1)].

» Jak 💀účetní ze strachu s prozrazení komplici (kteří mj. zrovna odhalili jeho podvody i v jejich účetnictví [UD III.A.3.a).(1)]) přiznal část konspiračních schůzek [BzS2.2]

K jednatelské funkci 💀vedoucího:

» Poškozený k funkci vedoucího
   v odpovědi vyšetřovateli [KV TO otázka 5.]

» 💀vedoucí i v době loupení

 • sám stanovuje mzdy a 

 • vyplácí (čti krade) si  z peněz své oběti nehoráznou odměnu [UD2]

 • uzavírá pracovní smlouvy [KV 2.4]

» 💀vedoucí přiznává
    
faktickou funkci jednatele [KV 2.10]

» 💀vedoucí zapírá
    
faktickou funkci jednatele [KV 3.4]

» Krajská st. zástupkyně zapírá 
    faktickou funkci jednatele [BzS 2.2]

💀prostředník potvrzuje funkci jednatele
     [KV 2.7]

    Lhal v době, kdy ještě nevěděl, že krádež klíčových důkazů z tr. spisu bude náhodou odhalena [Abs​]

Nevyslechnutí důležitého pachatele

který mj.

 • vynucoval podepsání převodu

          [UD III.A.2.h)]

Nebyl ani fingovaně vyslechnut
mařiteli tr. stíhání. [2. stížnost BzS 1.4]

» 3. Stížnost, že
    ani v opakovaném druhém kole KvaziVyšetřování
     nebyl tento pachatel vyslechnut [BzS 2.1]

» Naplněná předpověď pana Sikory
    [Strach z konfliktu s nepostižitelným cizincem
     UD2
]

» První zachycený nenápadný důkaz, že
     Loupež KLASu nesmí být vyjevená [KV 1.3]

 

» Apriorní vyvinění většiny pachatelů

     [BzS 1.6]

» Co "opomněl" (nejen) vyšetřovatel [BzS 1.6]

» Stížnost na diskriminační přístup

    k absenci písemných  smluv [BzS 2.1]

» Stížnost na ignorování rozporů (lží)  [BzS 1.4]

» Proč dostal 💀distributor výpověď 
   a jak tento iniciátor loupeže zareagoval​
   [UD III.B.2]

​» K 💀distributorově:

 • historii jeho zvýhodňování budoucí oběti. 

 • motivu členství v Zločinném spolčení i

 • jeho nekalé techniky  [UD IV.B]

 • neopatrnému přiznání,
  že inicioval loupež KLASu [UD I.B.c)]

» Jak 💀iniciátor loupeže nechtě potvrdil, že
   pan Sikora nic neprodával,

   ale podlehl vydírání [UD III.A.4]

» jak 💀padělatel účtu 3 x nechtě potvrdil, že
   pan Sikora nechtěl nic prodávat [KV 3.4]

 

Místo aby tyto dvě bezprostřední reakce pachatelů na snahu pana Sikory dostat se k svému účetnictví použili jako nepřímý důkaz Zločinného spolčení, prubnuli je mařitelé opět otočit v neprospěch oběti.

» Viz. další přehození viníků
   v podání st. zástupkyně [KV 2.2].

» Přehození viníků v případě výpalného

   v podání vyšetřovatele [BzS 1.6]

» Předstírané nabídky
    vrácení části uloupeného KLASu
   doprovázené výhrůžkami.

(Obě následovali do několik hodin poté co se pachatelé dozvěděli, že se snaží pan Sikora ještě razantněji dobýt svého účetnictví)
[KV 3.1]

Ignorování znalecké expertízy

» Ke šestimilionové krádeži
  účetního majetku [UD III.A.8]

Znalecká expertíza
rozsahu krádeže účetního majetku

Pachatelé na podporu loupeže
ukradli své oběti z účetnictví nakonec
5.951.951 korun!   [KV 1.3]

To znamená dvojnásobek vynucené prodejní ceny!

I všichni následující ochránci pachatelů následovali trestnou činnost vyšetřovatele a pokračovali i v utajovaní krádeže účetního majetku ignorováním znalecké expertízy 

Znalecká expertíza
rozsahu krádeže účetního majetku

Pachatelé* na podporu loupeže ukradli své oběti z účetnictví nakonec
5.951.951 korun! **Tj. prakticky dvojnásobek než skutečná částka za kterou se zmocnili nejméně
25 milionového KLASu [Abs]

Není divu, že všichni mařitelé tr. stíhání:

 1. se tomuto zločinu ve svých zamítnutích tak úzkostlivě vyhýbali
  (viz rubrika KvaziVyšetřování [KV]).

 2. navázali na machinaci pachatelů a zabránili oběti v přístupu ke kompletnímu účetnictví​[BzS 1.2]

Až budou donuceni se tím zabývat budeme mít "navařeno" na další absurditu. [Abs]

 

*Fyzicky to provedl člen Zločinného spolčení 💀účetní.

**Ale ani tato částka není konečná. Jestli se někdy podaří dostat oběti ke svému kompletnímu účetnictví vše nasvědčuje tomu, že ukradená suma bude ještě větší. viz dále v textu.

» Stížnost vyšetřovateli na jeho ignorování

   krádeže účetního majetku [KV 3.1]

» Stížnost ÚS na trestnou činnost OČTŘ

  při zatajovaní rozsáhlé krádeže úč. majetku

   [BzS3.1]zatajovaní

» I přes značná znevýhodnění
   oloupený nakonec opatřil násobně víc
   relevantních podkladů než vyšetřovatel.

   [BzS 1.4]

» První oficiální pokus vyšetřovatele
   ochránit pachatele 
  [Zpráva o ukončení šetření BzS 1.1]

» Co porušili vyšetřovatel a dozorující st.
   zástupkyně aby získali čas pro své klienty 
   [BzS 1.5]

»Další z lstivých taktik na promlčení [BzS2.1.13]

» Sázka na promlčení zločinů [BzS2.1.14]

» Únik před spravedlností
    k neoprávněné subsidiaritě [BzS 2.6]

» Zkrácený výčet dalších triků a manipulací
 používaných při krytí Loupeže KLASu [Rej]

» Zneužívaní  a nepochopení  "likvidity"
  k ospravedlňování mj. zločinů:

 • vydírání, 

 • lichvy a

 • padělání bankovního účtu

   [Likvidita nedeterminuje zdraví firmy
    
UD III.B.5]

» Jak se snažili pachatelé a jejich ochránci
  poloupežní vrácení malé částí kradeného
  zneužít k ospravedlňování mj.

​» Výmluvy 💀prostředníka a
    odmítnutí mařitelů spravedlnosti
    určit výši kradených tržeb [KV 2.7]

 

Vyšetřování toho trestního činu se doprovázející zločinné spiknutí mařitelé vyšetřování ani nepokoušeli předstírat. [KV2], [BzS2.3], [KV 2.1

Přesto to se nezdráhali ve svých automatických zamítáních prohlásit, že tato skutečnost "nebyla zjištěna[BzS 2.2], [BzS2.4] 

Kromě pachatelů dokonce dva svědkové při svém výpovědi použili (neúmyslně) jednu z šířených pomluv, kterou vstřebali právě od pachatelů. [KV 2.1] a [KV. 2.15]

» 1. Stížnost na nevyšetřování pomluv a nerespektovaní judikatury [BzS 2.1]

» 2. Stížnost na nevyšetřování pomluv a nerespektovaní judikatury [BzS 2.3]

» K ochráncům pachatelů se musí 
   přistupovat jako k malým dětem -
   opětovně jim připomínat na fakta,
   která už dávno mají [UD 2 komentář].

» Stížnost VSZ na vyhýbání se klíčovým otázkám    [BzS 2.3]

» Stížnost na ignorování rozporů (lží)  [BzS 1.4]

 
 
Logika à la pachatelé a mařitelé vylučující podvody účetního 
 

Naší snaze ozřejmit onu logiku, která vylučuje účetní z páchaní trestné činnosti vůči svým klientům nebylo vyhověno. Rovněž nám není známo, že by začali propouštět z věznic a rehabilitovat, všechny účetní odsouzené navzdory dané logice, které už jen možnost páchaní těchto trestních činů vylučuje.

V kapitolách popisující praktiky účetního a boj vlastní účetnictví dodal pan Sikora dostatek důkazů [UD III.A.3.a)(1)]*.   

 

Korunovaným důkazem je fakt, že po účetním sami mařitelé tr. stíhání přistoupili k páchaní podobné trestné činnosti a zneužitím svých pravomocí zabránili oběti k přístupu k jeho kompletnímu účetnictví, takže dodnes ho nemá. [BzS 1.2]

   Ostatně úpornost s jakou, napříč celou kauzou, odmítají  účetní fakta, jakož i přírodní zákony, vyvracející jejich obhajobu zločinu je výmluvná
[KV 1.3], [Abs], [Abs], [Abs], [BzS 2.5], [BzS2.4] atd.

* » Důkaz, že
      💀Účetní se odepíral panu Sikorovi
      dokonce tak kardinální podklady
      jako Rozvahy i Výkazy zisků
      [UD III.A.8 Dodatek 2015]

»

 • karty majetku,

 • pomocné evidence,

 • hlavní účetní knihu

 • inventury majetku a závazků, aj.
  [KV 1.3]

» Jak se k této "logice" připojil i
   první ochránce pachatele [BzS 1.6]

»   Vzorek dalších podstatných dokladů

        které pachatelé a mařitelé odmítli oběti vydat 

 • karty majetku,

 • pomocné evidence,

 • hlavní účetní knihu

 • inventury majetku a závazků, aj. [KV1.3]

Likvidita nedeterminuje zdraví firmy

 

Míra likvidity zjednodušeně určuje krátkodobou platební schopnost firmy.

 

Příklad na dvou firmách X a K:

Obě firmy mají 3 milionové pohledávky.

 • Firma X má každoroční ztrátu 5 miliónů, neinvestuje a zastarává.
  Vlastní ceninu v hodnotě 3 miliónů, kterou je schopna prodat okamžitě.

 • Firma K každoročně realizuje zisk 5 milionů, který neustále využívá na svoji modernizaci a zhodnocování.
  Vlastní nemovitost v hodnotě 6 miliónu, kterou je schopna prodat do jednoho roku.


Firma K má mnohem nižší likviditu než firma  X.

   Otázka pro čtenáře:
Kterou firmu byste chtěli vlastnit, a kterou by jste se měli co nejrychleji zdarma zbavit? Pokud, jste právník a chcete se ucházet o místo státního zástupce, svoji odpověď nikde nezveřejňujte.

Jak zodpověděli tuto otázku státní zástupci naleznete např. zde:  [BzS 2.2]

Likvidita neospravedlňuje porušování zákonů

K nepochopení a zneužití likvidity: [KV 1.1 ]
K porušováním zákonů (např. § 218 Lichva Tr. zákoníku]) ospravedlňováním Loupeže  vymyšlenou špatnou hospodářskou situaci [UD VI.A] a [Abs].

Jedna ze stížností Oloupeného na ospravedlňovaní trestných činů doprovázejících Loupež [BzS 2.3].

» Jak mlžil 💀účetní

   (krytý krádeží 6 mil účetního majetku)

    o navyšování cizích zdrojů [KV 3.2]

» Jak se řádným studiem sp. materiálů

   podváděl dohledový SZ při prvním "studiu"

   [BzS 1.5]

  Srovnej s tím:

 • jak dozorová st. zástupkyně buď

  • předstírala studium neexistujícího dokumentu v tr. spisu, nebo

  • se podílela na na jeho krádeži z trestního spisu, [BzS 1.3][Abs bod 6 a dále] a

 • jakou úroveň znalostí tr. spisu převedl  vyšetřovatel [1. Ledabylost UD2] a [UD2 kometář]

» Jak vyšetřovatel kradl důkazy z tr. spisu [Abs

»   Jak st. zástupkyně bagatelizovala

       trestný čin vyšetřovatele

      (případně se na něm podílela) [BzS2.1]

» Jak odmítli kontrolu kompletnosti a rozsahu

    dalších manipulací tr. spisu  [BzS 2.1]

» Komentář k zbytečné výplni (celých 85 %)

   tohoto předem rozhodnutého zmítnutí 

   druhé mařitelky spravedlnosti [BzS2.2]

» Stížnost na  [BzS2.2]

 • nepoměr 12 stran nepotřebné vycpávky vůči  2 stránkám pokusu o obhajobu zločinů loupení a vyšetřovatele, a

 • porušení Nálezu Ústavního soudu
  sp. zn. I. ÚS 645/2000. [BzS 2.3]

» Jak i následující mařitel

     věnoval pouhé 2 strany

     samotnému vetchému výkonu dohledu a

     dalších stánky pouze zduplikoval a

     zbytek se místo dohledu zabýval

     obhajobou kolegyně,

     nezdůvodněným plácáním  apod.  [BzS2.5.]

K prvnímu "studiu" mařitelů tr. stihání: 

  

»Jak dozorová SZ buď

 • předstírala studium neexistujícího dokumentu v tr. spisu, nebo

 • se podílela na na jeho krádeži z trestního spisu, [BzS 1.3], [Abs bod 6 a dále]

» Jak se řádným studiem sp. materiálů

   podváděl dohledový SZ při prvním "studiu"

   [BzS 1.5]

» Jakou úroveň znalostí tr. spisu převedl

    vyšetřovatel
      [1. Ledabylost UD2] a [UD2 komentář]

» Jak "studovala" spis  občana III. kategorie

    trojice ústavních soudců [BzS3.2

 

K druhému "studiu" mařitelů​ spravedlnosti:

» Komentář k zbytečné výplni (celých 85 %)

    předem rozhodnutého druhého zmítnutí 

   druhé mařitelky spravedlnosti [BzS2.2]

» Jak tato druhá mařitelka kandidovala na

    líderství Mensy International [BzS2.3]

» Jak i třetí mařitel při druhém zamítnutí

     věnoval pouhé 2 strany

     samotnému vetchému výkonu dohledu a

     dalších stánky pouze zduplikoval a

     zbytek se místo dohledu zabýval

     obhajobou kolegyně,

     nezdůvodněným plácáním  apod.  [BzS2.5.]

» Jak se řádným studiem spisového materiálu

     podváděli druhá mařitelka  i třetí mařitel

    při prvním i druhé kole KvaziVyšetřování  [BzS3.1]

» Jak mařitelé "studují" spis

    v případě občana III. kategorie [BzS3.1]

» porušení Nálezu Ústavního soudu

    sp. zn. I. ÚS 645/2000. [BzS 2.3]

Naše žádosti  aby státní zástupci
 (stejně jako jejich kolega vyšetřovatel [BzS 1.6])
při krytí vlastních deliktů

neporušovali Nálezy Ústavního soudu, byly marné.
 [BzS 2.3]. [BzS2.6]

"... požadavek řádného a vyčerpávajícího zdůvodnění rozhodnutí orgánů veřejné  moci  ...“(sp. zn. I. ÚS 645/2000)

Další přezíraný nálezu  ústavního soudu
... důkazní postup vyčerpávajícím způsobem popsat a logicky i věcně přesvědčivým způsobem odůvodnit." (nález Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2000 ve věci sp. zn. III. ÚS 464/99)

» Stížnost na nepřezkoumatelnost zamítnutí

   vyšetřovatele a státní zástupkyně [BzS 1.4]

Dlouholetá zavedená obchodní praxe
 cyklicky uhrazovaných pohledávek

 [UD VI.J a UD VI.K.3]

Pachatelé a osoby kryjící trestní činnost opakovaně úmyslně:

 1. Rotující pohledávky zaměňují za prostý dluh.

 2. Naopak zamlčují fakt, že tato praxe byla pro pachatele velmi lukrativní.

 3. V době loupeže pohledávky výrazně klesly* a mohly být v dané době doplaceny.   [UDIII.A.1.c)(4)] a [UDIII.B]

 4.  Existencí cyklických pohledávek nehorázně ospravedlňují řadu trestních činů, pomocí kterých se pachatele zmocnili majetků nejméně osminásobně převyšující pohledávky.

* Tuto skutečnost nevyvrátily mařitelé ani užitím
    svérázných matematických zákonů [BzS 2.5].

Na tyto skutečnosti jsme mnohokrát upozorňovali (např. zde, [KV 1.3] a [KV 1.3 otázka 12]), což nám ale moc nepomohlo, protože  mařitelé tr. stíhaní nepřestali zneužívat této záměny

» Kdy došlo k neopatrnému svěření prostřednictví

   budoucímu vyděrači [UDI.A.1.c)]

Lež o narůstání "dluhu"

Čísla prokázaly, že naopak

pan Sikora v době loupení

výrazně snížil rotující pohledávky. 

Ze 7 mil na 3 (2,6)!  [BzS 2.5]

Fakta z Ukradeného dokumentu:

"Již koncem prosince* mohl přidáním obdrženého úvěru (a slovenských peněz na náklady) splatit všechny faktury po splatnosti![UD III.A.1.c)(4)] a  [UDIII.B]

* To znamená v měsíci dovršení loupeže.

Zrovna skončil 10 mil. modernizaci. Lupičům hrozilo, že vyhlédnutí oběť rychle doplatí zbytek pohledávek, zruší nevýhodné prostřednictví [UDIII.1.b)a tak jim jedinečná příležitost navždy vyklouzne.

Proto

 • nezaútočili v roce 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ani 2010  kdy tomu bylo mohli mít více "důvodů", ale

 • zaútočili v roce 2011, kdy nebyl důvod ale byla jejich oběť chvíli oslabená! [UD III.B.1]

Právě proto v době loupení
 Zločinné spolčení mj.:

 • odmítlo veškeré úhrady, [UD III.A.3.a)(4)]

 • pokračovalo ve vydírání blokádou,

 • ukradlo z účetnictví 6 miliónů. [KV 1.3]

 • uchýlilo se ke krádeží tržeb [UD III.A.7]
  [Abs]


Právě proto (už po loupeži)
s pomocí svých ochránců mj:

Lež použili: 

VSZ [BzS2.4]

Skladník KLASu [KV 2.5]

» Jak jsme se marně snažili přesvědčit

   čtvrtou mařitelku spravedlnosti, že

   i posvátní státní zástupci by měli

   dodržovat posloupnost celých množin

    přirozených čísel  [BzS2.5]

» Stížnost na ignorování rozporů (lží)  [BzS 1.4]

» Výčet dalších triků a manipulací 
    používaných při krytí Loupeže KLASu
    [Rej]

» Proč vyšetřovatel a státní zástupci

    tak často podváděli při krytí loupeže [Rej]

» Jak jsme vyvraceli plácnutí třetího mařitele

   o objektivitě a nestrannosti

    jeho dvou předchůdců [BzS2.4]

  A aby nebylo pochyb za čí stranu i tato st. zástupkyně "kope", a jak studuje případ uchvácení všech podstatných složek seskupení KLASu v hodnotě mnohonásobků dosud nesplacených pohledávek [Abs] scvrkla na odkup "nevýhradní licence MLM a kontakty na prodejce výrobků"  Malinká úprava** pravdy a hleďme jak neznalému zní hanebná loupež tak nějak nevinně.

* Lze pochopit slabší paměť, chvilkovou "nepřítomností" Ukradeného dokumentu v trestním spisu, v době kdy tento putoval se stížnosti na vrchní státní zastupitelství. Díky odhalenému podvodu poškozeným  ho ale v době psaní tohoto druhého zmítnutí  tato osoba už znovu měla k dispozici [Abs].

 

** Odkazujeme na převodní smlouvu včetně všech dodatků.
Podobný problém vzpomenout si co se vlastně loupilo vykazují i sami loupežníci
​ [KV 2.2 a  [KV 3.2] (mj. autor smlouvy], [KV 2.7]

Bránění poškozenému v přístupu k vlastnímu účetnictví

 

Přes veškerou neumělou snahu o popření (účetní nebyl účetní ale řidič a další) je nade vší pochybnost, že k rozsáhlé krádeži účetního majetku pachateli došlo a tato krádež sloužila k Loupeži Klasu [UD III.A.8].

 

 Toto bylo vyšetřovateli, zúčastněným st. zástupcům, exministrům spravedlnosti a ústavním soudcům známo (viz. následujících 12 stížností poškozeného). Přesto zneužili svého mocenského postavení aby oběť, stejně jako pachatelé [UD III.A.3.a)(1)],  odřízli od jeho vlastního kompletního účetnictví a trestní čin ignorovaly. Ani po tolika letech nedošlo k nápravě. Proto na tyto osoby můžeme nahlížet jako na spolupachatele.

   O zhoubnosti stavovské solidarity [Rej] a nepostižitelnosti policistů, st. zástupců ústavních soudců vypovídá paradox, že zatímco oni tento ukradený majetek beztrestně ignorují a popírají, Finančnímu úřadu ho musel okradený zdanit.

» K odříznutí od účetnictví praktikované pachateli a stejným policejním orgánem

» Jak jsme marně žádali o zajištění
   účetnictví  před zničením důkazů
[KV 1.3]

» Jak brání pachatelé a mařitelé vydat

   kompletní účetnictví a

   odmítají jeho kontrolu [BzS 1.2]

» Jak jsme znovu marně žádali o

 • vydání a  prověrku účetnictví a

 • kontrolu účtů [BzS 2.1], [BzS 2.3]

» Jak Expedient KLASu potvrdil, že

    faktury   s padělaným účtem byly v Kraslicích,

    přesto je vyšetřovatel nezajistil [KV 2.4]​

» Jak ochránci pachatelů odmítli 
    účetní důkazy [BzS 2.2]

» Jak vedoucí lhal o účetnictví [KV 2.10]

» Mařiteli ignorovaná znalecká expertíza

   rozsáhlých krádeží účetního majetku

    (Pachatelé na podporu loupeže ukradli své
      oběti z účetnictví nakonec 5.951.951 korun! 

     Tj.  dvojnásobek vynucené prodejní ceny!

      [KV. 1.3]  

Návodné otázky

Zde máme krásný exemplář tzv. návodné otázky.

Tzn. že tazatel formuluje otázku tak aby získal žádanou odpověď (tj. v našem případě aby odpověď mohla být zneužita při krytí Loupeže KLASu)

(viz také [KV 2.15],  [KV 2.11​] a
[KV 2.1 taktika podsouvání])

   Takových provinění vyšetřovatele bylo velmi mnoho a při formulaci zápisu byli zneškodněny. Tato však jaksi unikla pozornosti vyšetřovatele.

Návodnými otázkami mařitelé často zesilují svoji další lest - 

» Trik odvedení pozornosti
    od padělaného čísla účtu 
[KV 2.5]

Nenechme se splést návodnou otázkou vyšetřovatele. Přípravu převodní smlouvy inicioval sám organizátor Loupeže KLASu

 [UD VI.K.1

» Jak dva z účastníků zločinného spolčení

   iniciovali loupežnou smlouvu

     [UD VI.K.1], [KV2.9], [KV1.1]
» Jak jsme protestovali proti opačnému

    tvrzení třetího mařitele o iniciaci smlouvy

    [BzS2.4

» Svádění návodnými otázkami
  [Návodné otázky KV 2.6]

Tento trik srovnejte s trikem na
odvedení pozornosti od padělaného účtu 

[KV 2.5]

» Jak mařitelé vsadili na promlčecí lhůtu

   osvobozující jejich klienty a

    úskoky protahovali předstírané šetření

      [BzS 1.4 10  a 1.4 15],
      [BzS 2.1 13 a   2.1 14], [KV 3.1]

» Mrzačení jednoznačného ústavního práva

 • na spravedlivý proces  [BzS3.1.a], [BzS3.1.b] a

 • ochranu majetku, [BzS2.1]
  (my pod tím rozumíme i právo na ochranu bankovního účtu před paděláním)

    únikem po čtvrté mařitelce [BzS2.6]
    i třech ústavních soudců

    k  neoprávněné subsidiaritě [BzS 2.4] na

    úkor ochrany veřejného zájmu.  § 2 odst. 4 s.ř.

 

» Jak se řádným studiem sp. materiálů

   podváděl dohledový SZ při prvním "studiu"

   [BzS 1.5] a co předvedl při druhém [BzS2.4]

  Srovnej s tím:

 • jak dozorová st. zástupkyně buď

  • předstírala studium neexistujícího dokumentu v tr. spisu, nebo

  • se podílela na na jeho krádeži z trestního spisu,
   [BzS 1.3], [Abs bod 6 a dále]

 • jak tato druhá mařitelka kandidovala na líderství Mensy International, [BzS2.3]

 • jakou úroveň znalostí tr. spisu převedl  vyšetřovatel [1. Ledabylost UD2] a [UD2 kometář]

» Jak se vyšetřovatel a jeho ochránkyně

   mstili panu Sikorovi, za to, že

   odhalil krádež důkazů z trestního spisu a

   bylo nařízeno opravné vyšetřování
   [BzS2.4]

» Komentář jak ukvapenou mstou poškodil vyšetřovatel nechtě i své klienty [UD2]

»Více k odříznutí od účetnictví [UD III.A.3.a)] » a k druhém boji oběti za přístup ke svému
    účetnictví [UD III.A.3.a)].

Manželka 💀Účetního zde přiznává, že účetnictví předávala oběti až v roce 2014 (čti 2013)  Je tradicí ochránců pachatelů ignorovat neprůstřelné důkazy. Ani tento důkaz ani existence předávacího protokolu a ani existence zachovalé korespondence [UD III.A.3.a)(1)] nezabránily mařitelům popírat odříznutí oběti od účetnictví a utvrzovat, že měl účetnictví u sebe. [KV 2.10]

» Jakou "logikou" chtěli zločinci zapřít
   prokázaná fakta o odpírání účetnictví
   [KV 2.2]

» Odmítnutí výslechů nepohodlných svědků

   v 2. kole KvaziVyšetřování. [BzS2.3]

» Apriorním vyviněním většiny pachatelů

   [BzS 1.6].

» Odmítnutí výslechů

   prakticky všech svědků [BzS2.3]