Co se děje na webu i mimo web

2022  25. února.

 

Z důvodu agrese prezidenta Ruské federace na Ukrajinu přerušujeme dočasně náš dlouholetý boj proti korupci některých policistů a státních zástupců. Vzájemné spolupráce organizovaného zločinu s orgány činnými v trestním řízení zůstává nadále mimořádně závažná ale domníváme se, že situace na východě od nás je ještě naléhavější. Budou tam umírat nevinní lidé a od zodpovědný evropských politiků můžeme očekávat podobně zdráhavé, pomalé a  někdy i přímo licoměrné jednání povzbuzující Putina jako dosud. Všechny naše, jakkoli limitované, síly tedy vrháme na pomoc Ukrajině a jejím lidem.

2022  24. ledna.

 

Odeslali jsme otevřenou odpověď Transparency International v níž reagujeme na její nechtěnou spolupráci s osobou podílející se na nárůstu korupce mezi orgány činnými v trestním řízení v  České Republice.

>>  Otevřená odpověď

      Transparency International [Blg]

2021  9. prosince.

 

Odpověděli jsme organizaci bojujíc proti korupci st. zástupců.

>>  Odpověď organizaci

       bojující proti korupci st. zástupců [Blg]

2021 listopad.

 

Oslovili nás jisté kruhy se zahraničí. V souvislosti s aférou kolem rozsáhlých úniků z policejních spisů a krytím loupeže KLASu se začali více zajímat o narůst korupce na policii a státním zastupitelství v České republice. Hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli přeložit obsah webu do angličtiny a francouzštiny.
Uvítáme samozřejmě věrné překlady i do jiných jazyků.

2021 říjen.

 

Ústavnost je fatálně poškozená odhalenou aférou s rozsáhlými úniky z policejních spisů. Do trestné činnosti se zapojilo mnoho osob*, které by nás právě před trestnou činností měli chránit.
Upozornili jsem odpovědné osoby, média a další na to, že této katastrofě   předcházela dokonce hrubá manipulace se spisem Loupeže KLASu ve prospěch klientů vyšetřovatele se strany pachatelů.

Oběti byl ale prostý občan a tak tehdy tento další zločin dokázali kolegové ze státního zastupitelství ještě snadno zamlčet.


Podvody policistů a státních zástupců, v žoldu organizovaného zločinu už dávno přestaly být ojedinělými excesy. Můžeme zde hovořit už o ustálené praxi, která je nejen přehlížená a bagatelizovaná ale často i krytá nejvýše postavenými osobami v OČTŘ. 
Tyto osoby ...
  >> Celý text

>>  Absurdita

     Krádež důkazů z trestního spisu
     nařizuje vyšetřovateli advokát  [Abs]

>>  Trestné činy páchané
        policisty, státními zástupci

        a jinými privilegovanými osobami  [Rej]

OČTŘ = orgány činné v trestním řízení

2021 září.

 

Informovali jsme některé média a poslance se spuštěním nového webu obsahujíc důkazy o  netrestané korupci policistů a státních zástupců v České republice.

>>  Loupež Klasu. Bezpráví má rádo tmu    _

       nový web  [Blg]

2021 červenec - srpen.

 

Čelili jsme technickým problémům s platformou na které je postavený náš web.
Byli jsme podvedeni a následně okradeni softvérovou firmou z Indie - Pearl Organization, která se zavázala problémy odstranit. Ta nám byla doporučena jako "akreditovaný" partner společnosti vlastnící výše zmíněnou platformu a měla údajně vyřešit právě ty problémy  s danou platformou.

Ztracené finance nám samozřejmě chybí (Pan Sikora, naplno se věnující boji za spravedlnost,  je už mnoho let  bez jakéhokoli příjmu) ale ze vše nejvíc bolí ztracený čas, který bohužel pracuje ve prospěch pachatelů Loupeže KLASu a jejich privilegovaných ochránců.

2021 červen 18.

 

Začali jsem pracovat na diskuzním fóru.

Fórum bude diskutovat nejenom o loupeži Klasu a způsobech jakým ji úřední osoby kryjí. Vítané jsou i Vaše příspěvky související s vymahatelnosti práva a stavem našeho státního zastupitelství.

.

>> Jak začít psát do diskuzního fóra? [DF]

2021 duben 11.

 

Přepracovali jsme vysvětlení k dalšímu triku mařitelů spravedlnosti s podstrčeným argumentem v pasáži, kde na něj "naletěli" ústavní soudci.  [BzS 3.2]

.

2021 duben 2.

 

Doplnili jsme texty  na hlavní stránce. (O co jde a Náš cíl)

.

2021 březen 19.

 

Po úvodu k Ukradenému dokumentu [UD] jsme zhotovili obdobné kratičké úvody k zbývajícím dvou hlavním rubrikám - KvaziVyšetřování [KV] a Boj za spravedlnost [BzS].  Seznamují nás telegraficky s parodii na vyšetřovaní a  vytrvalým úsilím  oběti o prosazení pravdy.

.

2021 březen 6.

 

Abychom vyhověli těm, kteří obtížněji hledali informace o tom proč a jak byly klíčové důkazy z trestního spisu odstraněny a jak je mařitelé spravedlnosti nadále ignorují, zhotovili jsme krátký úvod k Ukradenému dokumentu. [UD

.

2020 prosinec až 2021 leden 

Probíhají jazykové korektury. 

Ve zdrojových textech, dokumentujících zločiny pachatelů loupeže jakož i jejich ochránců, opravujeme jenom evidentní  překlepy. 

.

>>Co jsou to zdrojové texty a kde se nacházejí v

[UaO "Pravé a levé sloupce"]

2020 listopad 

Zhotovili jsem 

 1. Rychlý úvod a umístili před původní podrobnější. Jeho přečtení zabere 2 minuty.
  [UaO​]

 2. Stránku Orientace na webu.  [UaO].

.

2020 září 

Uprosili jsme pana Sikoru nasednout do stroje času abychom se pokusili vytvořit podmínky pro platnost tvrzení dohledového státního zástupce [BzS2.4].

.

2020 červenec 27.

Dokončeno Pokračování Ukradeného dokumentu [UD2].

2020 červenec 16.

Začínáme umísťovat do rubriky Ukradený dokument jeho pokračování [UD2].

Tento dokument nebyl dosud publikován a jeho obsah zná jen velmi málo lidí.

Do této chvíle o jeho existenci nevěděli ani mařitelé tr. stíhání a tudíž ani pachatelé. Z logiky věci nemohl být ani ukraden z trestního spisu. Protože se se jedná a přesné pokračování Ukradeného dokumentu, zachováme název jeho předchůdce.

2020 červenec 1.

Začínáme pracovat na zcela nové rubrice

ABSURDITY při maření trestního stíhání [Abs ].

2020 červen

Dokončeny hyperlinky v samotném Ukradeném dokumetu [UD (opravujeme chybu UK].

Začíname doplňovat hyperlinky do ostatních hlavních rubrik a první komentáře do levých sloupců v těchto rubrikách.

Zatím nám nezbývá čas na jazykové korektury (nechystáme se ale měnit zdrojové dokumenty), omluvte proto prosím velké množství chyb a překlepů

2020 květen

Dokončen zdrojový obsah v rubrice Boj za spravedlnost. [BzS].

 • Obsah byl zdigitalizován a "zanonymizován".

 • Rubrika  obsahuje členění do třech hlavních kategorií:
  1. Boj s policií a st. zástupci 1. kolo (navazuje na proběhlé 2. První vyšetřování z KV).
  2 Boj s policií a st. zástupci 2. kolo
  3. S dalšími zneužívajícími moc.

 • Chystáme, stejně jako ve všech hlavních rubrikách, doplnit v celé rubrice hyperlinky a v levém sloupci související komentáře včetně hyperlinků.

2020 březen

Dokončen zdrojový obsah v rubrice KvaziVyšetřování [KV].

 • Obsah z originálního trestního spisu, který se podařilo ofotit ještě před manipulacemi, byl zdigitalizován a "zanonymizován".

 • Rubrika  obsahuje členění do třech hlavních kategorii:
  1. Trestní oznámení,
  2. První vyšetřování a
  3. Druhé (zopakované) vyšetřování.

 • Chystáme doplnit v celé rubrice hyperlinky a v levém sloupci související komentáře včetně hyperlinků.

2020 únor 17.

Po roce jsem se dočkali odpověď Ministerstva spravedlnosti ČR [BzS].

Vyklouzlo z plnění oprávněných požadavků, sdělením, že nemáme právo na stížnost.

 (Využilo jedno rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2019)

Oprávněnou stížnost na jejich kolegy a naprosto racionální řešení variantou a nebo b (viz. 14. únor) vlastně šalamounsky odmítli absurditou Hlavou XII, přičemž dobře věděli, že za stávajícího stavu způsobenému úmyslně OČTŘ pan Sikora a společnost nemá žádnou šanci na spravedlnost a ochranu před tak závaznými trestnými činy uplatněním hypotetického řešení ve výroku NS.

[Rozhodnutí NS z 17. 7. 2019, sp. zn. 8 Tz 32/2019]

Kluzkost s jakou se všichni mařitelé tr. stíhání tolik let dokáží vyhýbat spravedlivému a transparentnímu soudu je prostě obdivuhodná, byť hanebná.

2020 únor 14.

Právní zástupce odeslal stížnost Ministerstvu spravedlnosti [BzS 3.11] na to, že:

 • Ani po roce  nebyl  vyrozuměn Ministerstvem spravedlnosti o tom, jakým způsobem bylo naloženo s podáním, ve kterém žádal, aby prošetření podnětu provedlo
  Ministerstvo spravedlnosti, případně NSZ.
  Poškozený žádá, aby se MS vyjádřilo k podání ze dne 8.2.2019 [BzS 3.9], tak aby:
  a) buď aprobovalo postup VSZ v Praze,
  b) případně sdělilo jiný právní názor na věc a věc postoupilo NSZ.

 • Stížnost na stěžovanou osobu zamítla nezákonně osoba na kterou jsme si stěžovali. [BzS 3.10]

2019 únor 27.

Dorazila nám odpověď na stížnost adresovanou Ministerstvu Spravedlnosti (viz 8. únor)

Místo ministerstva naši stížnost posuzoval subjekt na který jsem si stěžovali.  Jistě hoříte nedočkvostí odhalit jak s naší stížnosti naložil :-)

Exemlář jak papaláši zamítají kritiku na svou práci  [BzS 3.10]).

 

2019 únor 8.

Právní zástupce odeslal stížnost Ministerstvu spravedlnosti [BzS 3.9] na to, že:

Ministersto jeho stížnost předalo k vyřízeni subjektu na který si stěžuje.
Konkrétně na VSZ které už dvakrát "podrželo" KSZ vůči jejímž provinění také stížnost směřovala a obešlo tak fakticky § 466 trestního řádu.

Na tuto praktiku vysmívající se jakémukoli smyslu pro spravedlnost jsme nedostali odpověď (pochopitelně kromě okamžitého zamítnutí osobou na kterou jsme si stěžovali [BzS 3.10]).

 Po roce jsme tedy  urgovali odpověď a konečně jsme 17.2.2020 dočkali výmluvy proč si nesmíme stěžovat u nadřízených na činy jejich podřízených zneužívajících pravomoci [BzS 3.13].

2019 únor 7.

Obdrželi jsem doručený přípis z Ministerstva spravedlnosti ČR [BzS 3.8.].

Ani se nám nechce věřit, že to myslí vážně - naší stížnost na KSZ a potažmo VSZ postupují právě na VSZ.

2019 leden 29.

Odeslali jsme MS (J. Kněžínek) Podnět k podání stížnosti pro porušení zákona [BzS 3.6.]. Ministr byl předem o kauze krytí loupeže KLASu informován a naši stížnost očekával.

Mj. ho žádáme abyste uplatnil své právo podle § 266 odst. 1 trestního řádu a v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.3.2010, sp.zn. 4 Tz 1/2010.