II. Skutek - co, kde, kdy

 

A. Přinucení k odprodeji pod cenou

Abstrakt

 

Hl. účastníci za použití nekalých metod včetně neoprávněného přisvojení si značky jeho firmy, zavádějícího informování, nátlaku, tajného rozprodávání jeho zboží, neoprávněného užívání jeho hmotného i nehmotného majetku, jakož i jeho identity atd. přinutili poškozeného předat jim jeho lukrativní firmu za zlomek její hodnoty.


Zneužili k tomu i detailní znalost všech slabin a důvěrných informací získaných na základě předstíraného dlouholetého přátelského vztahu k poškozenému.

Čin

 

Účastníci spolčení nekalými způsoby donutili 23. prosince 2011 poškozeného přepsat veškeré smysluplné hodnoty společnosti KLAS (soustředěné zejména na FO, Roman Sikora KLAS) ohodnocené ve výši přibližně 25 až 30 milionů Kč na společnost oficiálně přímo vlastněnou jedním z hl. účastníků, a to za své pohledávky ve výši pouhých 4 731 706 Kč. Kromě samotné hodnoty uchvácené firmy utrpěl poškozený další velké následné škody.

Společnost měla za sebou přes dvacet let úspěšné historie a i v předmětném roce 2011 byla zdravá kromě snížené likvidity po právě dokončené nákladné úspěšné modernizaci. Jen samotné náklady na tuto modernizaci více než dvojnásobně převyšovaly prodejní cenu. I před modernizací byla firma pro hl. účastníky velice lukrativní, po ní její hodnota ještě vzrostla. Mohla očekávat expanzivní růst, zejména díky právě vyřešené vysoce náročné technologii umožňující vstup na zahraniční trhy. /str. 106 III.B.1/


S tímto vším byli hl. účastníci dobře obeznámeni a v rozporu s dohodou a obchodní zvyklostí zákeřně využili dvě největší slabiny KLASu, sníženou okamžitou likviditu a plnou závislost na dodávkách zboží díky předchozím uprošením poškozeného jedním z hl. účastníků. /str. 44 III.A.1.b)/

Stať

Skutečná vynucená prodejní cena byla nakonec jen 3 (2,6) miliony. [Abs]

"Neprodal nic. proste to odevzdal a odesel s holym zadkem".

» Jak iniciátor loupeže nechtě potvrdil, že
   Roman Sikora nic neprodával,
    ale podlehl vydírání. [UD I.B.3.a)]

» Zneužívání a nepochopení "likvidity"
 k ospravedlňování zločinů:

  • vydírání, 

  • lichvy a

  • padělání bankovního účtu

   [Likvidita nedeterminuje zdraví firmy.
   
UD III.B.5]

 

Při tom všem použili řadu nekalých způsobů včetně uvádění v omyl za účelem vlastního prospěchu, nekalého nátlaku a tajného přisvojování si hmotného i nehmotného majetku poškozeného. /str. 41 0/


Zneužili i důvěrných informací a znalostí získaných otevřeností poškozeného k nim díky dlouholetým přátelským vztahům.


Škoda, která tímto poškozenému vznikla, je mimořádně vysoká a všichni hl. účastníci (snad kromě tichého společníka) následky předem znali.

 

Největší obavy ve mně (v poškozeném) vzbuzuje fakt, že mnohý, kdo se pouze povrchně seznámí s případem, se "zasekne" na tom, že poškozený přece převodní smlouvu nakonec podepsal i s doložkou o svobodné vůli apod. Tudíž trestný čin nenastal.

Myslet si, že podepsání smlouvy vylučuje trestný čin a hl. účastníkům patří uchvácený KLAS, je stejně pošetilé a ostudné jako ponechat Němcům Protektorát Čechy a Morava, protože jej přeci v Berlíně Hácha podepsal.

Obavy Romana Sikora se naplnily měrou více než vrchovatou.

Absurdita

[Podléhání a podlehnutí pachatelům
jejich zločin anuluje.
]

 

Další obavy nabízí možnost ledabylého „odpálkování“ případu do obvyklých obchodních sporů.


Nic vzdálenějšího není pravda. Spolčení a vykalkulované uvádění v omyl za účelem mnohamiliónového obohacení, hrubé manipulování účetnictvím, zavádějící informování obzvláště velkého kalibru, služební zneužití přístupů k heslům, know-how a datům, nátlak zničením, prosté pokoutné rozprodávání zboží poškozeného ve výši statisíců atd. spadají pod obchodní spor stejně jako rýč ze zátylku oběti pod stanovy příměstské obce zahrádkářů.

» Útěk před spravedlností
    k neoprávněné subsidiaritě [BzS 2.6]

» Zkrácený výčet dalších triků a manipulací
 používaných při krytí Loupeže KLASu [Rej]

 

 

B. Česká republika (možná i Kanada)

Ke skutku došlo na více místech České republiky. Není vyloučeno, že malá část se odehrála i na území Kanady.


V Čechách šlo především o tato místa, uvedená v pořadí sestupně podle odhadované důležitosti: Kraslice (okr. Sokolov), Praha, Sokolov, J***, R**, N***.

 

C. Hlavní skutek 2011, příprava 2002

Hlavní skutek probíhal v roce 2011 s vyvrcholením v listopadu a prosinci.


Za přípravu na skutek (hl. účastníka nebo hl. účastníků ze strany prostředníků) lze považovat nejméně závěr roku 2002, kdy došlo k nekalému přisvojení  ochranných známek mnohem později uchvácené firmy. /str. 42 III.A.1.a)/