Kvazivyšetřování

Obsah Kvazivyšetřování

 STRUKTURA STRÁNEK

1. Trestní oznámení

Obsahuje samotné trestní oznámení a doplňky. Rozsáhlým ukradeným důkazům z trestního spisu je věnována předchozí samostatná rubrika Ukradený dokument

1.1 Tr. oznámení (CD verze)                                  1.2. Tr. oznámení - přílohy

1.3 Tr. oznámení - doplnění poškozeným  +  Expertiza soudního znalce

 
2. První Kvazivyšetřování

Obsahuje seznam výpovědí z prvního fingovaného vyšetřování - období od 8.9.2015 do 27.11.2015. 

2.1 Manželka účetního,   2.2 Účetní,   2.3 Expedient KLASu R,   2.4 Expedient KLASu S,
2.5 Skladník KLASu,        2.6 Patentový specialista,

2.7 Prostředník,                 2.8 Pr.: - jeho přílohy,           2.9 Pr: Doplnění informací,

2.10 vedoucí,                       2.11 Distributor,                       2.12 Poškozený, 

2.13 Úřad průmyslového vlastnictví,                               2.14 další druhotné podklady,

2.15 (dodatečně) Právník SP,                                               2.16 (písemně) RJ (za SK).

 
3. Druhé (zopakované) Kvazivyšetřování

Obsahuje seznam výpovědí z druhého vyšetřování - období od 20.9.2016 do 25.10.2016.

3.1 Sikora,  3.2 Účetní,  3.3 Manželka účetního,  3.4 Vedoucí.

Následující rubrika: Boj za spravedlnost

Úvod
ke KvaziVyšetřování

Jak již víme z předchozí rubriky Ukradený dokument, v zájmu krytí orgánů činných v trestním řízení a díky jejich provázanosti (s pachateli i vzájemně mezi sebou) bylo již předem rozhodnuto, že kauza loupeže KLASu nesmí být spravedlivě vyšetřena a objasněna.
 

Přestože byl vyšetřovatel donucen nezákonně odstraněné materiály vrátit do trestního spisu, jsou tyto důkazy nadále ignorovány.

   Příkladem toho, jak je trestní řízení mařeno, je třeba fakt, že vůbec nebyl vyslechnut jeden z nejdůležitějších pachatelů ani „nepohodlní“ svědkové. Vyšetřovatel a státní zástupci na všech úrovních důsledně uplatňují vůči pachatelům a oběti dvojí metr. 

   Tento diskriminační přístup se projevuje například tak, že písemné důkazy předložené Romanem Sikorou označují jako „údajné“, ústní tvrzení pachatelů na druhou stranu považují za „nesporná fakta, atd., atd.
Podobně zcela ignorují jedinou znaleckou expertizu a nahrazují ji vlastním fantazírováním.

   Další metodou vyšetřovatele jsou manipulativní výslechy svědků (například formou návodných otázek), které vedly k výpovědím, jež se „hodí do krámu“ vyšetřovateli i jeho chráněncům-pachatelům.

   Jiným trikem je zdržovací taktika, jež má vést k promlčení tohoto trestného činu, nebo zamlčování nehodících se částí výpovědí a odepírání přístupu ke kompletnímu účetnictví Romana Sikory.

 

Orgány činné v trestním řízení svým mařením tak de facto pokračují v trestné činnosti započaté hlavními pachateli loupeže, což jim umožňuje zneužívání jejich nekontrolovatelného a monopolního postavení, které prakticky zaručuje beztrestnost.

 

Toto kvazivyšetřování tak okatě porušovalo základní práva oběti, že muselo být nařízeno druhé kolo vyšetřování. To bylo sice tentokrát vedeno o něco rafinovanějšími metodami, ale výsledek „musel“ být tentýž – nevyšetřit nic.

Oběti je nadále odpíráno ústavní právo na spravedlivý proces, ale boj za spravedlnost pokračuje…

Pravé a levé sloupce

Napříč hlavními rubrikami webu*  se v  

  • pravých sloupcích (viditelných v desktopovém zobrazení) nacházejí dodatečné komentáře a fakta k

  • původním údajům, dokumentům a zdrojovým údajům z levých sloupců.

(Pozn.: Na rozdíl od věštění [BzS2.2] a  nepodložených tvrzení  [BzS2.3], [BzS2.6] [Abs]

 mařitelů spravedlnosti pracujeme výhradně se zdrojovými, ověřitelnými  podklady.
Pokud něco subjektivně komentujeme, vždy lze takový komentář jednoznačně odlišit od prokázané skutečnosti.

* Ukradený dokument, KvaziVyšetřování a Boj za spravedlnost.

Pro odkaz na některý důkaz nebo nějakou skutečnost z rubriky KvaziVyšetřování je na webu používaná značka [KV] s pořadovým číslem daného oddílu.