Orientace na webu

Orientace na webu

 STRUKTURA STRÁNEK

Hlavní menu

Úvody a orientace na webu

Prvotní seznámením s kauzou loupeže KLASu a tato orientace  na webu.

Ukradený dokument [UD]

Rozsáhlé důkazy usvědčující pachatele shromážděné Romanem Sikorou, jež sloužily k vypracování trestního oznámení.
Během maření vyšetřování, v době, kdy stížnost s přiloženým trestním spisem směřovala k Nejvyššímu státnímu zastupitelství,  byly tyto důkazy nenápadně ukradeny z  trestního spisu.

Úvod k Ukradenému dokumentu

V rubrice Ukradený dokument se čtenář může seznámit s materiálem, který se „ztratil“ z trestního spisu.

Jde o klíčový dokument, který vypracoval a předložil vyšetřovateli Roman Sikora. Exaktně popisuje sled událostí, které provázely loupež společnosti KLAS, a předkládá nepopiratelné důkazy, které pachatele usvědčují ze zločinu.

Ke svému velkému překvapení ale Roman Sikora téměř po roce při návštěvě policie náhodně odhalil, že s trestním spisem bylo manipulováno a celý tento velmi důležitý dokument v něm chybí.
Byl záměrně odstraněn vyšetřovatelem – tak neotřesitelně prokazoval trestnou činnost zločinného spolčení, že prostě musel zmizet.

Je pochopitelné, že orgány činné v trestním řízení, napojené na pachatele, se těchto jednoznačných důkazů bály. Například hned první odpovědná osoba, krajská státní zástupkyně, evidentně spolupracuje s vyšetřovatelem a tento zjevný zločin nestoudně popírá a kryje, následující odpovědní činitelé jednají stejně.
Vrcholem všech absurdit provázejících krytí této loupeže je pak výmluva, že odstranění důkazů si vyžádal kupodivu sám advokát oběti – Romana Sikory!

 

Po odhalení této manipulace a krytí pachatelů nejenže orgány činné v trestním řízení nezahajují trestní stíhání, ale uchylují se k bagatelizaci těchto faktů. Žádné žádosti o kontrolu kompletnosti trestního spisu a o zjištění celého rozsahu manipulací s ním nebylo nikdy vyhověno, důkazy obsažené v Ukradeném dokumentu odpovědné osoby nadále ignorují ...

Pravé a levé sloupce

Napříč hlavními rubrikami webu*  se v  

 • pravých sloupcích (viditelných v desktopovém zobrazení) nacházejí dodatečné komentáře, odkazy a fakta k

 • zdrojovým údajům, dokumentům a faktům z levých sloupců.

(Pozn.: Na rozdíl od věštění [BzS2.2] a  nepodložených tvrzení  [BzS2.3], [BzS2.6] [Abs]

 mařitelů spravedlnosti pracujeme výhradně se zdrojovými, ověřitelnými podklady.
Pokud něco subjektivně komentujeme, vždy lze takový komentář jednoznačně odlišit od prokázané skutečnosti.

» Více v  Proč používá web v hlavních rubrikách texty ve dvou sloupcích a který sloupec mám číst nejprve? [QA]

* Ukradený dokument, Kvazivyšetřování a Boj za spravedlnost.

Více 

» Jak vyšetřovatel kradl důkazy z tr. spisu [Abs

»   Jak druhá mařitelka bagatelizovala

       trestný čin vyšetřovatele

      (případně se na něm podílela) [BzS2.1]

»   Jak třetí mařitell bagatelizoval

       trestný čin vyšetřovatele [BzS2.4]

» Jak odmítli kontrolu kompletnosti a rozsahu

    dalších manipulací tr. spisu  [BzS 2.1]

» Stížnost VSZ na krytí zločinu vyšetřovatele
     dozorovou st. zástupkyni [BzS2.3]

» Stížnost ÚS na krytí zločinu vyšetřovatele

    mařiteli spravedlivého procesu  [BzS3.1]

» Stížnost MS R.Pelikánovi na krytí

    zločinu vyšetřovatele

    mařiteli spravedlivého procesu  [BzS3.3]

 
Kvazivyšetřování [KV]
Úvod ke KvaziVyšetřování

Jak již víme z předchozí rubriky Ukradený dokument, v zájmu krytí orgánů činných v trestním řízení a díky jejich provázanosti (s pachateli i vzájemně mezi sebou) bylo již předem rozhodnuto, že kauza loupeže KLASu nesmí být spravedlivě vyšetřena a objasněna.
 

Přestože byl vyšetřovatel donucen nezákonně odstraněné materiály vrátit do trestního spisu, jsou tyto důkazy nadále ignorovány.

   Příkladem toho, jak je trestní řízení mařeno, je třeba fakt, že vůbec nebyl vyslechnut jeden z nejdůležitějších pachatelů ani „nepohodlní“ svědkové. Vyšetřovatel a státní zástupci na všech úrovních důsledně uplatňují vůči pachatelům a oběti dvojí metr. 

   Tento diskriminační přístup se projevuje například tak, že

 • písemné důkazy předložené Romanem Sikorou označují jako „údajné“,

 • ústní tvrzení pachatelů na druhou stranu považují za „nesporná fakta,

atd., atd.

 

Podobně zcela ignorují jedinou znaleckou expertizu a nahrazují ji vlastním fantazírováním.

   Další metodou vyšetřovatele jsou manipulativní výslechy svědků (například formou návodných otázek), které vedly k výpovědím, jež se „hodí do krámu“ vyšetřovateli i jeho chráněncům-pachatelům.

   Jiným trikem je zdržovací taktika, jež má vést k promlčení tohoto trestného činu, nebo zamlčování nehodících se částí výpovědí a odepírání přístupu ke kompletnímu účetnictví Romana Sikory.

 

Orgány činné v trestním řízení svým mařením tak de facto pokračují v trestné činnosti započaté hlavními pachateli loupeže, což jim umožňuje zneužívání jejich nekontrolovatelného a monopolního postavení, které prakticky zaručuje beztrestnost.

 

Toto kvazivyšetřování tak okatě porušovalo základní práva oběti, že muselo být nařízeno druhé kolo vyšetřování. To bylo sice tentokrát vedeno o něco rafinovanějšími metodami, ale výsledek „musel“ být tentýž – nevyšetřit nic.

Oběti je nadále odpíráno ústavní právo na spravedlivý proces, ale boj za spravedlnost pokračuje…

 1. Trestní oznámení s přílohami.

 2. Dvě kola předstíraného vyšetřování. Obsahují výpovědi pachatelů, svědků a oběti.
  První od 8. 9. 2015 do 27. 11. 2015, druhé opravné od 20. 9. 2016 do 25. 10. 2016.

Viz [Dvojí metr
aneb vyváženost OČTŘ po Česku. KV 1.3
]

Mařitelé tr. stíhání také úmyslně potvrzovali hojné  lži svých klientů, přestože věděli, že jsou vyvracené důkazy.

[KV2.1], KV 2.7a][BzS1.6], [KV2.5], [KV2.10], KV2.7b], 
[BzS2.2
],  
[KV3.2], [BzS1.6], [BzS2.2],  [BzS2.4], [BzS2.4]

» Svádění návodnými otázkami   [KV 2.6]

 

Znalecká expertíza: 

Pachatelé na podporu loupeže ukradli 
své oběti z účetnictví  5.951.951 korun!   [KV 1.3]

» V 18 bodech jak se  mstili panu Sikorovi, za to, že

   odhalil krádež důkazů z trestního spisu a

   bylo nařízeno opravné vyšetřování   [BzS2.4]

 
Boj za spravednost [BzS]

Mnohaleté úsilí Romana Sikory o dodržování elementárních lidských práv, směřující proti ochráncům zločinců z řad privilegovaných papalášů. Obsahuje dvě kola boje proti vyšetřovateli a jeho krytí státními zástupci a boj proti ostatním osobám zneužívajícím svěřenou moc. 

Úvod k Boji za spravedlnost

 

V této rubrice se čtenář může seznámit s mařením průchodu spravedlnosti, které následovalo po „uzavření“ kvazivyšetřování, jež bylo čirou parodií na právní řád. Zachycuje boj proti mašinérii orgánů participujících na zločinech, který dokládá, jak je pro prostého člověka bez konexí často nemožné dovolat se svého práva, ačkoliv to právo je jasně na jeho straně.
Série stížností na zmanipulované vyšetřování a jejich následné automatické zamítání tvoří jednu velkou absurdní mozaiku.


Vše začalo tím, že Státní zastupitelství vrátilo případ z Prahy k šetření na místní policejní orgán, tedy orgán spojený s částí pachatelů už z předchozí ututlané kauzy – cesta ke krytí loupeže tak byla otevřena dokořán. Nikdo ale nepřipustí řádné vyšetření případu, když by nakonec musel nasadit želízka sám sobě! 

 

Dalších příkladů bezpráví přináší i tato rubrika bezpočet. Ilustrací toho, jak bylo průchodu spravedlnosti mařeno, může být fakt, že Roman Sikora podal třináct odvolání a stížností, bylo tedy podniknuto třináct marných pokusů prolomit falešnou solidaritu orgánů činných v trestním řízení a zvrátit napomáhání zločinu. Všechny stížnosti a odvolání byly neoprávněně zamítnuty a každým zamítnutím se tato kolegiální solidarita ještě upevnila, zatvrzelé pozice vyšetřovatele a státních zástupců na všech úrovních se ještě více zabetonovaly… 
   Ukazuje se se vší pravděpodobností, že během „vyšetřování“ jeho mařitelé, schovaní za svou beztrestnost, spáchali tyto trestné činy:
-    Zneužití pravomoci úřední osoby
-    Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
-    Přijetí úplatku
-    Nadržování
-    Schvalování trestného činu

 

V této etapě boje o elementární spravedlnost nečelil Roman Sikora jen privilegovaným ochráncům lupičů, ale především sváděl souboj s časem. Musel prosadit pravdu dříve, než se mařitelům podaří navždy promlčet tyto zločiny a než stačí pachatelé ublížit také stovkám členů jeho uloupeného systému. A to vše dřív, než bude zničen finančně i fyzicky.
Bohužel se sázkou na promlčení zatím vítězí mařitelé a ve snaze o ochranu „svých“ lidí už prohrál – lupiči definitivně zlikvidovali síť KLASu už v lednu 2019.

 

Je tu ovšem také další aspekt, který se nedá vyjádřit strohou řečí paragrafů a vine se mezi řádky: arogance mařitelů vyšetřování a pachatelů, kteří v případu získávají „navrch“, a pocit bezmoci, který zažívá osamocená oběť trestného činu v boji za spravedlnost proti přesile…

 1. S policií a státními zástupci 1. kolo, 201601 až 201612, tj. období od konce prvního kvazivyšetřování.

 2. S policií a státními zástupci 2. kolo, 201701 až 201710.

 3. S dalšími zneužívajícími moc, 201709 až dosud.

» Proč vyšetřovatel a státní zástupci

    tak často podváděli při krytí loupeže [Rej]

» § 329 t.z.   Zneužití pravomoci úřední osoby  [↗]

» § 330 t.z.  Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

     [↗]

» § 366 t.z. Nadržování [↗]

»Trestní činy páchané policisty a st. zástupci [Rej]

» Nepřípustnost stavu v kterém svá

   vlastní pochybení posuzují a tudíž i zamítají

    sami provinilci [BzS3.11]

 
Absurdity při maření vyšetřování [Abz]

Některé obranné strategie použité mařiteli spravedlnosti.  Jste-li milovníkem fantastiky, stroje času, převrácené aritmetické posloupnosti a vůbec chaosu v přírodních i společenských zákonech, tato rubrika je pro Vás.

Úvod k Absurditám

Celý případ loupeže KLASu provází tolik neuvěřitelných absurdit, že si zaslouží vlastní rubriku. Ta pak ilustruje smutný a zároveň groteskní stav naší justice, která dokáže prokázané závažné zločiny (loupež, vydírání,  mnohamilionové krádeže, rozsáhlé účetní a jiné podvody, ...) „vyhodnotit“ jako obyčejný obchodní spor. Tím se ochránci pachatelů sami dopustili řady trestných činů (zneužití pravomoci, nadržování, schvalování trestného činu…).

Je tedy jasné, že orgány činné v trestním řízení se musí krýt navzájem. Nemůžou dopustit spravedlivé vyřešení případu, přece si nepodají trestní oznámení samy na sebe!
Nezbývá jim než se uchýlit k naprostým absurditám, z nichž nejkurióznější je snad tvrzení, že Roman Sikora si sám padělal číslo účtu, aby vlastní peníze takto daroval pachatelům.
V některých absurditách mařitelé své iracionality dokonce dublují. Soudný člověk například nemůže uvěřit tomu, že advokát oběti požádá vyšetřovatele o odstranění důkazů proti pachatelůma ten mu bez problémů vyhoví!

Nebo mařitelé vyšetřování bez uzardění trvají na tom, že firma je v úpadku, i když neustále generuje velký ziskale pachatelé nakonec odmítají mnohamiliónové výpalné a raději tyto milióny vyměňují za „úpadkovou“ firmu.

V monopolním světě nekontrolovatelných hodnostářů prostě nečekejte dodržování elementárních zákonů logiky. Absurdity jsou korunovány takovým nesmyslem, že popírání viny je důkazem neviny a podlehnutí pachatelům anuluje jejich zločin.

» Krádež klíčových důkazů z tr. spisu [Abs]

Absurdita 

[Popíraní viny je důkazem neviny]

Tato absurditu uplatňují úporně mařitelé spravedlnosti jak v příkrém rozporu

 • se zdravým rozumem, tak i  

 • se zákonnou Zásadou materiální pravdy, kterou jsou povinni dodržovat [BzS3.1

 
Rejstřík [Rej]

Hlavní pojmy vyskytující se na webu. Nejsou řazené abecedně, ale podle tématu.

 

Další stránky

Novinky

Chronologicky uspořádané události z krytí loupeže a změny na tomto webu.

Diskuzní fórum [DF]

Právě spuštěno.

Následující rubrika: Ukradený dokument