Otevřená odpověď Transparency International

Aktualizováno: 3. 4.

Re: Mezinárodní den boje proti korupci _ Žába na prameni


Vážený pane Kotoro, dovolte mi, abych Vás upozornil na pošetilost Vašeho, jinak záslužného, snažení. Do Vašich veřejných debat (viz informace, které jste mi zaslal) zaměřených na boj s narůstající korupcí si zvete člověka, který sám napomáhá korupci.

Váš host paní Lenka Bradáčová se jako vrchní státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze podílela na krytí loupeže KLASu a následné korupce svých podřízených.* Zneužila zavrženíhodným způsobem svého postavení a využila naprosto neoprávněné subsidiarity trestní represe k zamezení účinného vyšetření zvláště závažné trestné činnosti (vyjmenované v trestním zákoníku jako loupež podle § 173, krádež podle § 205, vydírání podle § 175, účast na organizované zločinecké skupině podle § 361, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 a další společensky mimořádně závažné trestné činnosti). Tato technika útěku k neoprávněné subsidiaritě (to znamená v případech, kdy účinná ochrana obětí tr. činů prostředky občanského a obchodního práva zůstává ve skutečnosti pouze ryze prázdnou teorií a společenská škodlivost je ohromná) se dnes již rutinně využívá k elegantnímu obcházení zákonů a podílí se významnou částí na potlačování ústavních práv a svobod obětí v ČR. Pokuste se vcítit do stavu těchto obětí, které místo aby se dočkaly zákonné a přirozené pomoci, jsou zdeptány následnou trestnou činností, tentokrát zkorumpovaných policistů a státních zástupců. Trik subsidiarity se uplatňuje jako neprůchozí záštita zejména tam, kde by dopuštěním spravedlivého procesu mohlo dojít k rozkrytí skutečného pozadí organizované tr. činnosti, včetně napojení na orgány činné v tr. řízení. Svého nekontrolovatelného postavení paní Lenka Bradáčová zneužila dále k zamezení trestního stíhání svých podřízených a přispěla k epidemii beztrestných manipulací s vyšetřovacími spisy. Zavíráním očí nad spoluprací organizovaného zločinu s některými policisty a státními zástupci je trvale porušena ústavnost v ČR. Chápeme, že zvaním státních zástupců ke spolupráci dodáváte svému snažení punc vážnosti a legitimity a snažíte se zvýšit šance na nápravu. Takže Vaše orientace ve výběru hostů je pochopitelná, ale bohužel v případě této osoby nešťastná. K Vaší ještě větší smůle zatím velice málo lidí ví o účasti paní Lenky Bradáčové na maření spravedlnosti. Těší se dlouhodobé mediální důvěře (trochu to připomíná dlouholetou „neposkvrněnost“ Stanislava Grosse), a tak nám pravděpodobně – navzdory četným důkazům – nebudete zatím důvěřovat, z čehož vyplývá, že Vaše spolupráce s takovou osobou bude pokračovat a mravní konflikt se bude prohlubovat. Dále, aniž si to uvědomujete, Vás mohou mít takovým způsobem pod kontrolou a ze skrytého pozadí Vás vlastně usměrňovat, do čeho je dovoleno „tepat“ a co je naopak tabu. Někteří lidé nám tvrdí, že si paní Bradáčová také „sáhla“ na část z uloupených milionů. My to považujeme za velice nepravděpodobné a nikdo nám nedodal důkazy o opaku. Jejím motivem byl dle nás pouze strach z porušení nepsaného zákona falešné solidarity, což by nebylo slučitelné s udržením zastávané funkce. Podobná tvrzení o přímých úplatcích odrážejí spíše rozhořčení zoufalých lidí čelících prohnilosti českého právního systému, korunovanému nekontrolovatelným monopolem státních zástupců. Tito prokurátoři prakticky rozhodují, koho nevinného budou stíhat a které zločince budou chránit, a tak nikdo nemá jistotu. Jejich obětí může být doslova každý (jak už víme i včetně legitimní vlády ČR), kdo nemá ohromnou moc a prostředky, aby eliminoval zadavatele. Při naší listopadové a prosincové komunikaci s poslanci a senátory mj. zaznělo, že krytí loupeže KLASu může být „jen“ ojedinělý exces. Hluboce se pletou. Ani ne tak proto, že podobných (i když ne tak precizně zmapovaných a doložených) „excesů“ je příliš mnoho a že každý řetěz je jen tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek. Především maření vyšetření loupeže KLASu a následné de facto odebrání ústavních práv oběti je dalším potvrzením neustálého selhávání každého typu nepřirozeného sociálního inženýrství. Svěřila se nekontrolovatelná a ohromná moc úzké privilegované skupině lidí** a doufalo se, že tentokrát to už bude fungovat a tito lidé se budou sami od sebe chovat kontinuálně mravně a odolají veškerým pokušením. Příroda také nemá ráda vakuum, a proto mezeru vzniklou nepřítomností demokratické kontroly okamžitě vyplnil organizovaný zločin (ten nejhorší – „bílé límečky“). Avšak průnik organizovaného zločinu a státního zastupitelství je již v takovém stadiu, že nelze – a ani to není nutné – definovat, který směr převládá. Takže můžeme sice kroutit hlavou nad neuvěřitelně bizarními „podpásovkami“ a argumenty vracejícími nás do doby temného středověku použitými policisty a státními zástupci při krytí zločinu loupeže KLASu (viz také https://www.loupezklasu.org/absurdity), ale sama živná půda, z níž vzešly a která je udržuje de iure dosud v platnosti, je nám zřejmá. Pokud se tedy, pane Kotoro, Vaše organizace soustředí a mrhá hlavní síly pouze na zdánlivě velké kauzy a ignoruje samotný zdroj a příčiny většiny těchto kauz, chová se jako lékař potlačující pouhé vnější symptomy propukající rakoviny. Můžeme-li použít zvířecí analogii, jste v pozici veverky běhající v kolotočové kleci a já bych se s Vámi vsadil, že za např. deset let korupce – hlavně mezi orgány činnými v trestním řízení – nejenže neklesne, ale ještě posílí. A zvete-li jako své pomocníky osoby ve skutečnosti v tichosti podporující korupci, postupujete jako najímatel krtka na ochranu své okrasné zahrádky. * https://www.loupezklasu.org/2-5-poskozeny-vsz-bradacove-201709 ** Zneužilo se přitom volání po nezávislosti, která je bohužel stejně pouze iluzí, protože st. zastupitelství ve skutečnosti vždy bylo a bude závislé. Kdo tvrdí něco jiného, je buď neznalý situace, nebo pokrytec. Záminka nezávislosti posloužila jako zaklínadlo, které jen zabránilo racionální demokratické kontrole a otevřelo zadní vrátka zločinu.

Příklady doložených činů páchaných mařiteli při krytí loupeže KLASu​

„Papaláši ... se chovali takto: vy dodržujte pravidla a zákony, pro nás neplatí, my můžeme cokoli…“ — prof. MUDr. Jan Lata, CSc. Technická poznámka: Na daném webu odkazy k důkazům [podloženým zdrojovými dokumenty] fungují přesně. Odtud (z e-mailu) odkazy vedou vždy jen na začátek dané (často dlouhé) stránky. Pro rychlost a Vaše pohodlí doporučujeme přejít přímo na stránku s příklady https://www.loupezklasu.org/…-ll. Fakta je rovněž výhodné studovat z desktopu namísto mobilu, na kterém jsou mnohem méně přehledná. • Kradou důkazy z trestního spisu, bagatelizují a kryjí tuto krádež. [Abs] • Předstírají studium z trestního spisu ukradeného, a tedy nepřítomného hlavního dokumentu. [Abs bod 6 a dále], [BzS 1.3], [BzS 1.5] • Porušují zákony trestní [BzS 1.1]; judikaturu [BzS 2.1], [BzS 2.3] a ústavní nálezy. [BzS 2.6] • Vysmívají se zákonům matematickým [BzS 2.5] i fyzikálním. [BzS2.4], [BzS 1.6] • Odmítají výslechy pachatelů [BzS 1.6], odmítají výslechy klíčových svědků. [BzS 2.3] • Odmítají znaleckou expertizu. [KV 1.3] • Odmítají vydat kompletní účetnictví (ze kterého z důvodu maskování ukradli min. 6 milionů) a odmítají ho prověřit. [UD III.A.3.a)(1)] a [BzS 2.2] I po krádeži důkazů odmítají nezávislou kontrolu dalších manipulací s trestním spisem. [BzS 2.1] • Vyhýbají se nepříjemným klíčovým otázkám loupení [BzS 2.3], [BzS2.4] (srov. s odstraněním důkazů z trestního spisu). • Akceptují řadu odhalených závažných lží pachatelů a sami je přikrmují. [KV 2.1 ], [KV 2.7a], KV 2.7b], [KV 2.10], [KV 3.2], [BzS 1.6], [BzS 2.2a], [BzS2.2b], [BzS2.4] atd.

  • Užívají dvojí metr [KV 1.3] a zlovolnou interpretaci zločinů. [UD III.A.2.g)]

  • Dopouštějí se hromady manipulací [KV 2.1] a [KV 2.6] a triků [KV 2.5] při kvazivyšetřování“.

  • Vypracovali celou strategii, kterou odvádějí pozornost od trestných činů. [Abs]

  • Podvádějí vynecháváním nehodících se částí písemných důkazů, které převracejí jejich interpretace. [BzS 2.1], [Zneužití mařiteli začátku nabídky [UD VI.K.1], [BzS 2.2], atd.

  • Podvádějí při intepretaci výslechů svých klientů ze strany zločinců. [BzS2.2]

  • Zamítají doložené skutečnosti prázdným konstatováním, bez řádného zdůvodnění, a porušují tak nálezy Ústavního soudu (např. sp. zn. I. ÚS 645/2000 a další). [BzS 2.3]

  • Při popisech, co se loupilo, vykazují shodné symptomy paměťových potíží jako pachatelé. [KV 2.2], [KV 2.7], [BzS 2.2]

  • Sázejí na běžící promlčecí lhůtu osvobozující jejich klienty a úskoky protahují předstírané šetření. [BzS 1.4],[BzS 2.1 13] a [BzS 2.1 14], [KV 3.1]

  • Unikají nakonec k neoprávněné subsidiaritě (jako k poslední bezpečné záchraně před fakty a spravedlností). [BzS 2.6]

  • Přeplňují tragikomickým obsahem rubriku Absurdity. [Abs]

Dokud nebudou státní zástupci, kteří zneužijí své beztrestnosti a spáchají podobné činy (jako při krytí loupeže KLASu a sebe navzájem), končit ve vězení, a dokud u většiny z nás vlastní pohodlí, bezpečí a výhody ze zachovaní statu quo budou vítězit nad ochranou lidských práv, byť jednoho neprivilegovaného občana, zůstane nadále vymahatelnost práva pouhou iluzí. S úctou Roman Sikora – KLAS „Bezpráví má rádo tmu“ www.LoupezKlasu.org P.S. Tento e-mail považujte za veřejný. ---------- Původní e-mail ---------- Od: David Kotora | Transparency International ČR <zpravodaj@transparency.cz> Komu: klascz@seznam.cz Datum: 15. 12. 2021 10:45:51 ...

12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

"Nová česká vláda sice pracuje na efektivnějším potírání korupce či střetu zájmů, některé korupční případy na vysokých místech a zvláště jejich pomalé vyšetřování však vzbuzují obavy." Uvedla to ve