Rozsáhlým únikům z polic. spisů předcházela nepotrestaná manipulace se spisem Loupeže KLASu

Aktualizováno: 1. 2.

” Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti ” — TGM


Vážený pane senátore,

s níže zmíněnou kauzou loupeže, při jejímž krytí byl ignorován zdravý rozum a fakta s podobnou zarputilostí jako v době Hilsneriády, jsou již seznámení někteří poslanci. Za PSP, např. předseda poslaneckého klubu STANu vážený pan Jan Farský a Váš kolega, senátor pan Jiří Čunek, ještě dříve za senátní podvýbor pro lidská práva a rovné příležitosti ale i někteří další Vaši senátorští kolegové.

Situace je ale patová, státní zastupitelství nemůže nikdy přiznat trestní činnost svých lidí a zároveň neexistují žádné skutečně fungující záchranné mechanismy znesnadňující organizovanému zločinu kupovat si nekontrolovatelné státní zástupce. Jsme pro maximální nezávislost státních zástupců, ale trváme na tom, že tato musí být vyvážena bezpečnostními pojistkami, které by zabránili zneužívaní svěřené moci.

Hledáme slušné a statečné lidi napříč stranickou příslušností, profesí a specializací, kteří nedokážou být lhostejní k bezpráví. Kteří by přispěli k tomu, aby se podobné absolutní selhání práva a porušování Listiny základních práv a svobod už nikdy nemohlo opakovat.


Ústavnost je fatálně poškozená v současnosti odhalenou aférou s rozsáhlými úniky z policejních spisů.

Do trestné činnosti se zapojilo mnoho osob*, které by nás právě před trestnou činností měli chránit.

Upozorňujeme na to, že této katastrofě předcházela dokonce hrubá manipulace se spisem Loupeže KLASu ve prospěch klientů vyšetřovatele se strany pachatelů.

Oběti byl ale neprivilegovaný občan a tak tehdy tento další zločin dokázali kolegové ze státního zastupitelství (na třech úrovních!) ještě snadno zamlčet.


Podvody některých policistů a státních zástupců, v žoldu organizovaného zločinu už dávno přestaly být ojedinělými excesy. Můžeme zde již hovořit o ustálené praxi, která je nejen přehlížená a bagatelizovaná ale často i krytá nejvýše postavenými osobami z orgánů činných v trestním řízení. Tyto osoby zneužívají ochrany svého služebního postavení a často mj. neprůstřelně maskují trestnou činnost nepostižitelným tzv. "právním názorem", kterým napomáhají zadavatelům se strany zločinného prostředí.

A protože neštěstí nechodí samo, rozšíření trestné činnosti v orgánech činných v tr. řízení je navíc ještě velké tabu. Hodnocení protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO, 2020): V prevenci korupce zákonodárců, soudců a státních zástupců, je Česko ze 42 zemí na posledním místě!


„ Zločin musí být zakryt zločinem.“ — Seneca.


Příklady doložených činů páchaných mařiteli při krytí loupeže KLASu​


” papaláši ... se chovali takto: vy dodržujte pravidla a zákony, pro nás nás neplatí, my můžeme cokoli ” — Prof. MUDr. Jan Lata, CSc.


....

Pane senátore po prostudovaní zjistíte, že při krytí loupeže nepostupovali mařitelé ani poctivě, ani s pokorou a konečně ani s rozumem. Svoji službu společnosti pojali jako službu svoji kapse a kariéře.

...

Dokud nebudou i státní zástupci, kteří zneužijí své beztrestnosti a spáchají podobné činy (jako při krytí Loupeže Klasu a sebe navzájem) končit ve vězení a dokud u většiny z nás vlastní pohodlí, bezpečí a výhody ze zachovaní statusu quo budou vítězit nad ochranou lidských práv byť jednoho neprivilegovaného občana, zůstane nadále vymahatelnost práva pouhou iluzí.


* Vám nemusíme vysvětlovat, že se jedná pouze o špičku ledovce a mizerů pracujících pro zločince, kteří se ukrytí za služební privilegia a praktickou nepostižitelnost nachází zamíchaní mezi většinou poctivých policistů a státních zástupců je varovně vysoké procento.


S úctou Roman Sikora - KLAS ” Bezpráví má rádo tmu ” — www.LoupezKlasu.org


Příloha:

Dvě odpovědi z korespondence s poslanci PSP nelhostejnými k situaci + z korespondence s mezinárodní organizací.

3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

"Nová česká vláda sice pracuje na efektivnějším potírání korupce či střetu zájmů, některé korupční případy na vysokých místech a zvláště jejich pomalé vyšetřování však vzbuzují obavy." Uvedla to ve