Příspěvků na fóru

k.chmelik
30. 7. 2021
In Ostatní témata
Každý člověk nese zodpovědnost za své chování a činy. Je ale zapotřebí si uvědomit z jaké pozice je zodpovědnost viděna a hodnocena. Mám na mysli pozice řídící a ovlivňující ostatní lidi. Zodpovědnost těchto lidí, hlavně státních úředníků, je samozřejmě o to větší, čím mají větší dopad jejich rozhodnutí. Proto si myslim, že by měli mít i vyšší tresty za svá špatná, neodborná či dokonce kriminální rozhodnutí.
0
1
33
k.chmelik
23. 6. 2021
In Ostatní témata
Celá tato kauza ( a je jedna z mnoha dalších podobných) na mě dělá dojem, že řízení státu už není plně v rukách vlády, ale v jednotlivých zájmových skupinách. To, že i "malý" podvodník dokáže ovlivnit rozhodování státních orgánů, svědčí o rozsahu zkorumpovanosti ve státní sféře. Médii je nám předkládán neustálý boj proti korupci, ale vždy se jedná o všeobecné řeči. Problém, podle mého názoru, je v morálce. V současné době jsme jako lidé vedeni pouze k individualismu, k tomu abychom sledovali pouze náš prospěch a celek ( stát, ostatní lidé ) nás nezajímá. A potom může, tato na hlavu postavená kauza, existovat. Pokud se morálka ( hodnotový žebříček ) u každého jednotlivce a celku jako takovém nezmění, můžeme předpokládat, že podobných kauz bude jenom přibývat ( a zklamaných a okradených jedinců také). Všem, kterým jde o dobro své i celého národa, by měli klást požadavek na morálku jak u sebe, tak i na lidi, kteří organizují a řídí tento stát. Dokud morálka nebude přítomna ve většině národa, ani tato kauza nebude vyřešena.
0
3
86
K

k.chmelik

Další akce