Komentáře na fóru

Test morálky ( charakteru).
In Ostatní témata
Roman Sikora - KLAS
23. 6. 2021
"... i "malý" podvodník dokáže ovlivnit rozhodování státních orgánů,..." Máš-li na mysl hlavního organizátora loupeže účetního, máš vlastně pravdu. Je to "malý zločinec"? Dá se to tak říci. Byť je to zločinec krajně odporný, jeho přímé škody se počítají "jen" na desítky miliónů. A to je na naše české korupční poměry kde lítají stamilióny a miliardy vlastně málo. Ovlivnil rozhodování státních orgánů? Nebyl samozřejmě sám ale svým propojením s policií, které vedla kvazivyšetřování přispěl významným dílem k následujícímu ostudnému řetězci zamítaní elementární spravedlnosti celou řadou veřejných činitelů. "Problém, podle mého názoru, je v morálce." Bezpochyby. I když bych řekl, že ta hanba, které padla na všechny osoby zneužívající své privilegia při krytí zločinu nemusí spočívat jen v jejich mravních kvalitách. Dokáži si docela dobře představit, že někteří zabránili spravedlnosti s krajní nelibosti a možná se dokonce sami před sebou styděli. (Vždyť ty absurdity pod které se museli podepsat jsou opravdu silného kalibru.) Každý z mařitelů si totiž dobře uvědomoval, že pokud se zachová spravedlivě a nepřipojí se k zašlapaní kauzy Loupeže KLASu (a předcházející související ututlané kauzy) bude mít problémy s kolegy. (A ti se umějí mstít mnoha nepostižitelnými způsoby). Zato když se k nim přidá žádný trest mu (jako privilegované a chráněné osobě) za zneužití funkce ve skutečnosti nehrozí. Takže já si myslím, že aby se našel alespoň jediný zodpovědný člověk, který by konečně přerušil řetězec bezpráví, musely by být splněny dvě podmínky zároveň - takový člověk by musel být nejen mravně zdravý ale musel by být i statečný. Více k pachatelům a mařitelům spravedlnosti na webu [Rej] Některé Absurdity při krytí zločinu, pod které se mařitelé podepsali. [Abs]
0
0
Jak začít psát do diskuzního fóra?
In K fóru, webu a pomoci
Roman Sikora - KLAS
22. 6. 2021
Na diskuzním fóru můžete buď a) vytvořit vlastní příspěvek (popřípadě položit vlastní otázku) nebo b) komentovat příspěvky (nebo zodpovídat otázky) jiných. Jak založit novou diskuzi nebo položit otázku Přihlaste se do Diskuzního fóra. (Nezaregistrovaní se musí nejdříve zaregistrovat. Registrace je jednoduchá a okamžitá.) Stiskněte tlačítko „Vytvořit nový příspěvek“ Z nabídky vyberte a) „Začnete Diskuzi“ nebo b) „Zeptejte se“ V boxu umístěte kurzor do textu a) pod diskuzí „Pojmenujte tento příspěvek“ a napište název/titul Vaši diskuze b) pod otázkou „Jaká je Vaše otázka“ a napište název Vaši otázky. (Můžou se Vám zobrazovat podobné příspěvky. To má zamezit zbytečné duplicitě stejných témat. Uvidíte-li podobný příspěvek, zvažte zda místo tvorby nové diskuze nebo otázky se nezapojíte do stávající diskuze.) Přemístěte kurzor níže do textu a) pod diskuzí „Zde napište svůj příspěvek …“ a začněte psát obsah Vaší diskuze b) pod otázkou „Napište další informace … “ a začněte psát podrobnosti k otázce. Obsah můžete doplnit a zpřehlednit vložením: a) obrázku, videa, souboru a smajlíku. Vložíte je vybráním odpovídajících ikon umístěný na spodku boxu b) Vodorovnou čárou oddělit a tak zpřehlednit tematické úseky vašeho textu. Čáru vložíte opět ikonkou umístěnou na spodku boxu. c) Odkazu. Zejména reagujete-li nebo odkazujete-li na údaj z hlavních stránek www.loupezklasu.org usnadněte čtenářům orientaci přidáním odkazu na konkrétní stránku. Odkaz vložíte pomocí svorky kterou naleznete na editační liště. Lišta se zobrazuje blízko kurzoru pokud vyberete (tj. zvýrazníte) nějaký úsek textu. Vy jen do okna "Výchozí URL" zkopírujte celý adresní řádek dané stránky a stiskněte "Uložit" Po dokončení příspěvku (ten můžete později doplnit nebo upravit) stisknete tlačítko „Další“ Pokud se už nacházíte v nějaké podkategorii přeskočte na následující bod 9. V následující okně „Vyberte kategorii“ si vyberte jednu z nabízených kategorii. Nepoužitelné kategorie jsou světlejším písmem. Později může být příspěvek přesunut do jiné kategorie. Zmáčkněte tlačítko „Zveřejnit“ Jak odpovědět na jiný příspěvek v diskuzi nebo zodpovědět otázku Přihlaste se do Diskuzního fóra. (Nezaregistrovaní se musí nejdříve zaregistrovat. Registrace je jednoduchá a okamžitá.) Vyhledejte si příspěvek (nebo komentář k příspěvku) nebo otázku (nebo odpověď na otázku) na kterou chcete zareagovat Stiskněte tlačítko a) pod příspěvkem „Komentovat“ b) pod komentářem k příspěvku „Reagovat“ c) pod otázkou „Odpovědět“ d) pod odpovědí na otázku „Reagovat“ V boxu umístěte kurzor do textu a) pod příspěvkem „Napsat komentář ...“ a začnete psát b) pod komentářem k příspěvku „Napište vaši reakci“ a začnete psát c) pod otázkou „Máte odpověď? Napište ji zde“ a začnete psát d) pod odpovědí na otázku „Napište vaši reakci“ a začnete psát. Reagujete-li na delší texty může být vhodné začít váš text konkrétní citací úseku textu na kterou reagujete. Nejelegantněji to uděláte zvýrazníte-li zvolený (zde tedy vložený úsek citovaného) text a zmáčkněte ikonku uvozovek na editační liště. Lišta se zobrazí pokud vyberete (tj. zvýrazníte) nějaký usek textu. Obsah můžete doplnit a zpřehlednit vložením: a) obrázku, videa, souboru a smajlíku. Vložíte je vybráním odpovídajících ikon umístěný na spodku boxu b) Vodorovnou čárou oddělit a tak zpřehlednit tematické úseky vašeho textu. Čáru vložíte opět ikonkou umístěnou na spodku boxu. c) Odkazu. Zejména reagujete-li nebo odkazujete-li na údaj z hlavních stránek www.loupezklasu.org usnadněte čtenářům orientaci přidáním odkazu na konkrétní stránku. Odkaz vložíte pomocí svorky kterou naleznete na editační liště. Lišta se zobrazuje blízku kurzoru pokud vyberete (tj. zvýrazníte) nějaký úsek textu. Vy jen do okna "Výchozí URL" zkopírujte celý adresní řádek dané stránky a stiskněte "Uložit" Po dokončení příspěvku (ten můžete později doplnit nebo upravit) stisknete tlačítko a) pod příspěvkem a komentářům k příspěvku a k otázce „Zveřejnit“ b) pod otázkou „Odpovědět“ K Vaším textům se můžete později vrátit a upravit je. Možnost naleznete stiskem ikonky třech teček. Buďte ale opatrní. Máte-li ale pod svým příspěvkem už nějaké komentáře můžete svoji výraznou změnou obsahu nebo smyslu textu přerušit návaznost těchto komentářů.
0
0
Proč používá web v hlavních rubrikách texty ve dvou sloupcích a který sloupec mám číst nejprve?
In Otázky a odpovědi (Q&A)
Roman Sikora - KLAS
18. 6. 2021
Levé sloupce obsahují zdrojové údaje, dokumenty a fakta. Pravé sloupce (viditelně v desktopovém zobrazení) obsahují (zrcadlově) dodatečné komentáře, odkazy a významné fakta vztahující se k danému zdroji nalevo. Rozkrývaní trestné činnosti a zejména manipulace při krytí této loupeže vyžaduje takový méně obvyklý způsob. Při studiu vybraného úseku (odstavce a pod.) daného zdrojového údaje (v levém sloupci) má čtenář okamžitý přístup ke všem souvislostem. Snadno a rychle se tak například seznámí s použitým trikem, nepravdou apod. Číst dané sloupce můžete libovolně. Záleží na tom, do jakých podrobností jste odhodlán se s bezprávím seznamovat. Máte-li velmi málo málo času začněte číst daný úsek v pravém sloupci. Dle konkrétní situace a potřeby budete někdy muset stejně nahlédnout do levého protějšku a někdy i proklikat nějaký související odkaz z pravého sloupce. Nemáte-li rád povrchnost, ale současně chcete rozumně hospodařit s časem zběžně prohlédněte v daném úseku obsah pravého sloupce a pak si rychločtením přečtěte odpovídající protějšek nalevo. V případě potřeby a pro ujasnění se vraťte na pravý sloupec. Jste-li odhodlán na důkladné seznámení, začněte číst nejednou celý levý sloupec. Poté se vraťte na na začátek a od prvního úseku čtěte i odhalující souvislosti nacházející se zrcadlově na pravé straně. Nejspíše budete často udiven jak snadno se dá manipulovat čtenářem. PS. Zejména v pravém sloupci se nachází mnoho souvisejících odkazů. Poté co jste na nějaký odkaz nebo sled odkazů klikli, vrátíte se (z jakékoli "hloubky zanoření") přesně na výchozí místo použitím tlačítka prohlížeče "zpět". Nejkomfortněji se navrátíte , máte-li takové tlačítko "zpět" přímo na myši (většinou u čtyř a více tlačítkových myší).
1
0
 
R
Roman Sikora - KLAS

Roman Sikora - KLAS

Správce
Další akce