Spolčení 5 pachatelů

 
Zločinné spolčení 5 pachatelů:​
 • z KLASu:

účetní

vedoucí

 • ​z prostředníků:

prostředník

tichý společník

 • z členů KLASu:

distributor

Více k celému zločinnému spolčení [UK IB]

Nezákonné krytí těchto zločinců mařiteli trestního stíhání je  zde dokladováno na moha místech:

 • Zkrácený výčet činů [Rej]

 • Základní příklady krytí se nacházejí v hlavních rubrikách Kvazivyšetřování  a Boj za spravedlnost [KV a BzS]. 

 • Ty nejhloupější příklady naleznete zkráceně v rubrice
      Absurdity při maření trestního stíhání [Abs]

 • Nejjednodušší techniku najdete v komentáři Apriorní vyvinění většiny pachatelů [BzS 1.6]

 • Nejsnazší způsob, jak ochránit pachatele a své kolegy, předvedli mařitelé spravedlivého procesu v neoprávněném útěku k subsidiaritě trestního práva.

 
 
 

Napříč celým webem se vyskytuje
různé označení pachatelů:

 pravdivé - pachatelé, zločinci, lupiči

 faktické - zločinné spolčení (pěti pachatelů)

 eufemistické - hlavní účastníci

 mařitelské - svědkové

» § 361 t. z.

  Účast na organizované zločinecké skupině

   [↗]

» § 107 t. z.

      Pachatel trestného činu spáchaného

      ve prospěch organizované zločinecké

      skupiny [↗]

» § 22 t. z. Pachatel [↗]

» § 23 t. z. Spolupachatel [↗]

» § 24 t z. Účastník [↗]

Účetní

Hlavní organizátor a „mozek“ loupeže KLASu

 • 1989 - do současnosti: Chráněn některými policisty.

 • 1995 - 2011: Externí účetní a "ekonomický poradce" KLASu.

 • 2006 únor: Organizuje přes "bílého koně" (vedoucího) společnost T a již za několik měsíců dokáže poškodit věřitele o miliony. Známí na policii ho opět ochrání.

 • 2011 mj.:

 • 2002; 2012-2013: Odmítá vydat účetnictví KLASu Romanu Sikorovi.

 • 2012 září: "Hlava" Společnosti parazitující na jméně (tj. uloupeného majetku).

 • 2015 červen: Vyhozen komplici pro účetní machinace.

Více k účetnímu v Ukradeném dokumentu [UK I.B.1.a).

Indiánské jméno tohoto pachatele:

UsadáDoKřeselSvýchDůvěřivýchKlientů

 

Jak hlavní účetní a ekonomický poradce:

 1.  ve společnosti T,
  jež za kratičkou dobu existence připravila věřitele o nejméně 7,5 milionu
  [UD III.A.1.d)]

 2. v seskupení KLAS,
  což vedlo ke ztrátě 22 milionů [Abs]

 

V obou případech, krytý totožným policejním orgánem, odmítl vydat účetnictví.

 

Dva nejlépe zmapované případy nejsou zdaleka jediné. Roman Sikora ho nazval skořápkářem, ale my jsem se dozvěděli, že se mu na Kraslicku říká hrobník firem, i když  zdaleka ne všichni vědí o jeho "pracovní symbióze" s některými krajskými policisty (a někteří  "takypodnikatelé" dokonce tyto jeho "schopnosti" vědomě využívají).

S jeho výpověďmi (jak s těmi, ve kterých popírá svoji vinu, tak s těmi z účetně-ekonomické oblasti) zacházejí mařitelé trestního stíhání jako s pravdivými důkazy [Abs].

K účetní faktické funkci účetního

» V odpovědi vyšetřovateli
    [KV 1.3 otz 4.]

» Jak účetní zapíral funkci [KV 2.2]
» Jak Roman Sikora k nevoli vyšetřovatele
    následně ještě dvakrát usvědčoval
    účetního ze lží [KV 3.1]

» Stížnosti na zapírání skutečné úlohy
   svého klienta vyšetřovatelem

   [BzS 1.4] [BzS 2.1]

» Jak prostředník nechtě "vyžvanil", že
   účetní byl účetní a ekonomický 
   poradce Romana Sikory [KV 2.7]

» Jak vedoucí přiznal, že
  účetní byl účetní a ekonomický
   poradce Romana Sikory [KV 3.4]

» Jak i právník SP přiznal
   skutečnou úlohu účetního [2.15]

» Jak účetní předkládal pracovní smlouvy
   v měsíci dovršení loupeže [KV 2.5​]

» Jak účetní při loupení úkoloval vedoucího      [KV 2.9]

» O tom, jak účetní podváděl

» § 255 t. z.

    Zneužití informace a postavení

    v obchodním styku [↗]

 
Vedoucí

 

"Mouřenín" loupeže KLASu

 

Více k vedoucímu v Ukradeném dokumentu [UK I.B.1.b)].

Indiánské jméno tohoto pachatele:

NevíKamMuZmizelyMilionyJehoVěřitelů

 

K jednatelské funkci vedoucího:

» poškozený k funkci vedoucího
   v odpovědi vyšetřovateli [KV TO otázka 5.]

» vedoucí i v době loupení sám stanovuje  mzdy a 

 • vyplácí (čti: krade) si z peněz své oběti nehoráznou odměnu [UD2],

 • uzavírá pracovní smlouvy [KV 2.4].

» vedoucí přiznává
    
faktickou funkci jednatele [KV 2.10],

» vedoucí zapírá
    
faktickou funkci jednatele [KV 3.4],

» krajská státní zástupkyně zapírá 
    faktickou funkci jednatele [BzS 2.2],

» prostředník potvrzuje funkci jednatele        [KV 2.7​].

Lhal v době, kdy ještě nevěděl, že krádež klíčových důkazů z trestního spisu bude náhodou odhalena [Abs​].

» Proč se přidal ke zločinnému spolčení 

   [UD IV.C. a. D]

» § 255 t. z.

    Zneužití informace a postavení

    v obchodním styku [↗]

 
Prostředník

 

Oficiální vlastník uloupeného KLASu

 • 1996 - 2011: Exkluzivní prostředník oběti.

 • 2002: Podvodem si registruje ochranné známky KLASu.

 • 2011:

 • 2012 až 2015: Daruje nejvyšší posty v uloupeném KLASu svým spolupachatelům,
                         původním zaměstnancům oběti.

 

Více k prostředníku v Ukradeném dokumentu [UK I.B.2.a)].

 
Tichý společník

 

Emigrant. Tichý společník 💀prostředníka a blokátor KLASu

 • 2011:

  • Říjen: Nenápadně zahajuje útok směřující k okradení oběti.

  • Říjen - prosinec: Klade fingované požadavky, jejichž plnění následně odmítá.​
  • Prosinec: Zneužije obětí svěřeného prostřednictví a blokuje její podnikání.

 • 2012: Přejímá neoficiálně velkou část majetku uloupeného KLASu.​

 

Více k tichému společníku v Ukradeném dokumentu [UK I.B.2.b)].

Tento pachatel mj.
 • předstíral zájem o úhrady a nakonec všechny odmítl [UD III.A.3.a)(4)],

 • ultimativně vyžadoval podepsání převodu [UD III.A.2.h)],

 • lhal, že nezneužije svěřené prostřednictví a odvolá blokádu, budou-li probíhat platby předem [UD III.A.2.g)],

 • vydíral uskutečněnou blokádou podnikání oběti [UD III.A.2.g)],

 • vydělal na loupeži nejvíc z
  pětice členů zločinného spolčení​.

Nebyl ani fingovaně vyslechnut
mařiteli trestního stíhání. [BzS 1.4]

» 1. stížnost na ochranu tohoto pachatele [BzS 1.4​]

» Stížnost, že
    ani v opakovaném druhém kole kvazivyšetřování
     nebyl tento pachatel vyslechnut [BzS 2.1].

» Naplněná předpověď Romana Sikory
    [Strach z konfliktu s nepostižitelným cizincem
     UD2
]

» První zachycený nenápadný důkaz, že
    loupež KLASu nesmí být objasněná [KV 1.3]

» Jak tichý společník ještě před dokonanou
    loupeží prozradil, že ví, že loupený KLAS
     prosperuje [UD VI.E]

 
Distributor

Iniciátor loupeže KLASu, z kterého byl předtím vypovězen​

 • 1997 - 2010: Oběť ho preferuje ve své distributorské síti a zajišťuje mu tak bezpracně velmi vysoký příjem.

 • 2011:

  • Červenec: Po opakovaných přečinech je mu dána definitivní výpověď.

  • Září: Iniciuje zločinné spolčení, ale později se organizace loupeže ujímá účetní.

 • 2012 leden: Získává zpět pozici, z které byl obětí vypovězen.

 • 2012 - 2013: definitivně prohrává s účetním boj o vedení v uloupeném KLASu.

 

Více k zvýhodňovanému distributorovi [UK I.B.3.a)].

» K distributorově:

 

» Právně zcela irelevantní, přesto zajímavý

 • popis úlohy distributora v KLASu a

 • rekapitulace, jak ho neprozřetelně 
  rozmazlila jeho budoucí oběť.

    Z e-mailu oběti prostředníkovi [UD VIII].

»§ 364 t. z. Podněcování k trestnému činu  [↗]

 

Právnické subjekty

 
Společnost parazitující na jméně.

Společnost (oficiálně prostředníkova) původně jako nástroj usnadňující loupež.

Později přebrala majetek oběti.

 • 2011 listopad: Před loupeží vzniká společnost nezákonně stejného názvu.  Zaměnitelnost měla posloužit k násilnému převzetí majetků oběti.

 • 2011 prosinec:

  • I díky zaměnitelnému názvu se přes padělané číslo účtu poškozeného maskuje krádež tržeb přesměrovaných na tuto společnost.

  • Společnost přebírá uloupený majetek.

 • 2011-2012: Parazitující společnost s uloupeným majetkem vede bývalý zaměstnanec poškozeného - vedoucí.

 • 2012-2014: Komplicové se zbavují "mouřenína" vedoucího a do čela uloupené společnosti se konečně dostává organizátor loupeže - účetní.

 • 2014: Účetní se se snaží manipulovat i s účetnictvím zbývajících kompliců, ale je jimi (navzdory ochraně orgány) odstraněn.

 • 2015-2020: Stejný název firmy umožnil pachatelům léta se vydávat za originál poškozeného.

 

Více k Společnosti parazitující na jméně [UK I.C.1.b)].

 
Společnost T

Maličká společnost dvou pachatelů z loupeže KLASu.

Za kratičkou existenci připravila o miliony mnoho subjektů.

Díky stykům účetního na stejný policejní orgán, který maří vyšetřování následné loupeže KLASu, unikli i zde viníci trestu.

 • 2006 únor: Vedoucí, podnícený kumpánem účetního, zakládá společnost.

 • 2006 léto: Vedoucího ("bílého koně") varuje sestra kumpána účetního, že jeho firma je bratrem a účetním rozkrádaná.

 • 2006-2011: Poškozený přispívá pachatelům naivně velkými částkami na domnělou úhradu jejich dluhů. Ti však tyto prostředky nepoužijí k úhradě škod svých obětí, nýbrž i toto dobrodiní zneužijí k pozdějším ukradení firmy svého dárce.

 • 2010: Insolvenční řízení:

  • Poškození věřitelů již z roku 2006.

  • Účetní zametal při šetření stopy.
  • Stejně jako v případě loupeže KLASu policie a účetní zablokovali důkazní fakta z účetnictví.

 

Více k Společnosti T [UK III.A.1.d)].

Předehra k Loupeži KLASu

 

 • Rychlé a záměrné okradení věřitelů o miliony.

 • Bylo zorganizováno strůjcem pozdější loupeže KLASu a za přispění dalšího člena zločinného spolčení.

 • Při tomto zločinu se použily stejné metody jako při loupení KLASu.

 • Beztrestnost pachatelů byla zajištěna stejným policejním orgánem, který zajistil beztrestnost pachatelů i při loupeži KLASu.
  Chtějte po dotyčných, aby vedli nestranné vyšetřování​ a nasadili si tak sami sobě želízka. Je pochopitelné, proč pak došlo při krytí loupeže KLASu k páchání následujících trestných činů mařiteli transparentního procesu. [Příklady některých provinění mařitelů zde ↓]

 
🕸 Společnost R.

Dodavatel obchodní aplikace a pravděpodobný komplic hlavních pachatelů

(zakladatel a hlavní osoba: svědek RS)

 • 2008: Uprošuje poškozeného o zakázku na obchodní aplikaci.

 • 2009-2011:

  • Mnohonásobně překračuje smluvní cenu i termíny. [UD III.A.5]

  • Absolutní závislost poškozeného na spol. R - aplikace je (navzdory zakázce) úmyslně pod jejich naprostou kontrolou.

 • 2010: Chystaný soud s touto společností přeruší účetní.

 • 2011: prosinec: Pomáhá (není jasné, zda vědomě) padělat číslo účtu [UD III.A.7].​

 • 2012 až současnost: Odmítá odevzdat zaplacenou obchodní aplikaci.

 • 2015: Lživě vypovídá o padělání čísla účtu [UD III.A.7].

 • 2015-2017: Střet bývalých partnerů a úsilí o likvidaci této společnosti.

 • 2018: Společnost končí definitivně v likvidaci.

 

Více k Společnosti R [UD III.A.5].

Obskurnost společnosti R

» Nekalá závislost KLASu na společnosti R

   Nepravdivá výpověď spol. R

   Likvidace spol. R

   Sebevražda člena spol. R
     v den loupeže KLASu [UD III.A.5]

» Propojenost společnosti R s právníkem SP
  [UD III.A.3.b​]

» Jak expedient KLASu potvrdil, že
  změnu účtu mohla udělat jen spol. R,
  a jak i toto mařitelé ignorovali [KV 2.4.].

» Stížnost VSZ na neověřování výpovědi​ 

    pochybných individuí ze spol. R [BzS 2.3​]

» Stížnost ÚS na neověřování výpovědi​ 

    pochybných individuí ze spol. R [BzS3.1]

» Platby Romana Sikory společnosti R [KV 1.3 otz.9]

» § 234 t. z. Neoprávněné opatření, padělání

                     a pozměnění platebního

                     prostředku [↗]

» § 230 t. z. Neoprávněný přístup

                     k počítačovému systému a

                     nosiči informací [↗]

 

Ostatní osoby

 
Skladník KLASu

Zaměstnanec KLASu odpovědný mj. za sklad a inventury

 

Více ke skladníkovi [UK I.C.2.a)].

 
Expedient KLASu S

Zaměstnanec KLASu odpovědný mj. za vyřizování objednávek

 

Více k expedientovi KLASu S [UK I.C.2.a)].

 
Expedient KLASu R

Zaměstnanec KLASu odpovědný mj. za vyřizování objednávek

 • 2011 květen - 2011 prosinec: Zaměstnanec KLASu.

 • 2011 prosinec: Nemá tušení, že faktury zpracovaných dobírek mají falešné číslo účtu.

 • 2015: Při výslechu nelže, ale vzhledem ke krátkému pracovnímu poměru a záměru vyšetřovatele nepomohl dostatečně rozkrýt okolnosti loupeže.

 • 2012 - 2019: Zaměstnanec Společnosti parazitující na jméně.​

 

Více k expedientovi KLASu R [UK I.C.2.a)].

 
Manželka účetního

Manželka pachatele, účetního.

Externí (formální) účetní poškozeného 1996 až do 2013. 

 • 1996 červenec - 2011 září: Formální účetní poškozeného.

 • 2013 září 2.: Poškozenému se daří získat část účetnictví [UD III.A.2.a).(1)].

 • 2015 září: Výslech při prvním kvazivyšetřování [KV 2.1.]

» K úloze manželky účetního
   v loupeži [KV 2.1 komentář]

» Její výpověď [KV 2.1

 
Právník SP

Právník zhotovující s účetním převodní smlouvu​ (přítel svědka RS)

 • 2011:

  • Srpen -  září: Připravuje obranu poškozeného proti distributorovi.

  • Listopad - prosinec: Z iniciativy a za účasti účetního a s pomocí vedoucího připravuje převodní smlouvu.​ (Během této doby ho poškozený několikrát přistihne v podezřelém soukromém rozhovoru s účetním.)

 • 2013 srpen: Podepisuje s poškozeným smlouvu o zastoupení proti pachatelům. Tvrdí, že byl pachateli sám oklamán.

 • 2013 - 2014: Pod mnoha záminkami však začne přípravu trestního oznámení protahovat. Proto s ním poškozený ukončuje spolupráci.​

 • 2015 listopad - 2016 leden: Vyhýbá se převzetí zproštění mlčenlivosti od poškozeného.

 • 2016 leden: Nepravdivě vypovídá (zlý úmysl u některých nepravd není zaručen).

 

Více k právníkovi SP [UK III.A.2.c)].

» Napojení právníka SP
  na pochybnou společnost R [UD III.A.3]

» Zdržovací taktika právníka SP v datech
  [UD I.A.c)]

» Jak právník SP "pomlčel" o své zdržovací
    taktice [KV 2.15]​

 
RJ

Zaměstnanec i jednatel slovenské části seskupení Klas.

Po loupeži nový vlastník této části.

» Písemná výpověď RJ za KLAS SK [KV 2.16]

» RJ k podvodům účetního i v účetnictví
  svých kompliců [UD III.A.3.)(1)]

 
Daňový poradce PJ

Daňový poradce zpracovávající dlouhodobě přiznání KLASu jak pro FO, tak pro s.r.o.

Tohoto svědka odmítli mařitelé​ spravedlivého procesu vyslechnout.

 
JS

Hypoteční specialista.

Tohoto svědka odmítli mařitelé​ spravedlivého procesu vyslechnout.

» Výpověď účetního, ve které se snažil
    svoji angažovanost v prosazování
    hypotéky zapřít. [KV 2.2]
    Lhal v době, kdy ještě nevěděl, že krádež
    klíčových důkazů z trestního spisu bude 
    náhodou odhalena. [
Abs]

 
SM

Realitní prodejce.
Zajišťoval mi nemovitost, která byla předmětem zneužité hypotéky.

Tohoto svědka odmítli mařitelé​ spravedlivého procesu vyslechnout.

» Výpověď účetního, ve které se snažil
    svoji angažovanost v prosazování
    hypotéky zapřít. [KV 2.2]
    Lhal v době, kdy ještě nevěděl, že krádež
    klíčových důkazů z trestního spisu bude 
    náhodou odhalena. [
Abs]

 
Patentový specialista

Zajišťoval převedení ochranných známek KLASu na poškozeného.

 • 2002: Poškozený, podvedený prostředníkempozastavil ochranu svých známek, načež si prostředník zaregistroval známky poškozeného na sebe.

 • 2015: Vypovídá při prvním kvazivyšetřování [KV 2.6].

Více k patentovému specialistovi [UD I.C.2.d)].

Více ke krádeži ochranných známek poškozenému [UD III.A.1.a)]

 
ŠP

Externí spolupracovník KLASu

Bratr Skladníka KLASu

 

Několik let externě spolupracoval s KLASem v oblasti IT.
Pro dobrou znalost účetnictví a částečně i prostředí KLASu u něj účetní „narazil“ při úmyslně nepravdivém informování jak o ztrátovém, krachujícím KLASu, tak při stejně nepravdivém informování o poškozování věřitele s hrozícím vězením.

Stejně jako vyšetřovatel i on odcizil ukradený dokument a použil ho k vydírání a požadoval za něj úhradu. 

V průběhu prvního kvazivyšetřování se pokoušel za přispění vyšetřovatele Romana Sikoru vydírat a zastrašit, mj. nařčením, že Roman Sikora vyhrožoval jeho družce ZP.

Tohoto svědka odmítli mařitelé​ spravedlivého procesu vyslechnout.

 
ZP

Družka ŠP (výše) a hlavně díky náhodě významný svědek.

Před loupeží, v létě 2011, ji přítel iniciátora loupeže (distributora) SJ nechtě prozradil, že distributor připravuje na Romana Sikoru nějaký útok.

 

V roce 2015 ji chtěl její druh ŠP (s pomocí vyšetřovatele) využít k vydírání Romana Sikory.

Tohoto svědka odmítli mařitelé​ spravedlivého procesu vyslechnout.

» Jak SJ (odvolávaje se na distributora)
  předjímal chystanou loupež KLASu
  [UD III.B.2].

 
RS

Spolumajitel pochybné Společnosti R

​ 

 • 2008: Uprosil poškozeného, ať mu svěří vývoj informačního systému.

 • 2009-2011: Mnohokrát překračuje smluvenou cenu a termíny. [UD III.A.5]

 • 2011 prosinec: Osoba z jeho firmy se podílela (možná neúmyslně) na padělání čísla účtu. [UD III.A.7]

 • 2012 až současnost: Odmítá odevzdat zaplacenou obchodní aplikaci.

 • 2015 - až 2018: Střet RS s bývalými partnery a úspěšné úsilí o likvidaci společnosti R.

Více k RS [UD I.C.2.d)].

Tohoto svědka odmítli mařitelé​ spravedlivého procesu vyslechnout.

» Propojenost RS s právníkem SP
   [UD III.A.3.b​]

 
ŘM

VIP člen KLASu. Známá poškozeného i distributora

Tohoto svědka odmítli mařitelé​ spravedlivého procesu vyslechnout.

 
HD

VIP člen KLASu. V častém styku s poškozeným, distributoremvedoucím, občas i s prostředníkem. Podílel se na modernizaci


 

Tohoto svědka odmítli mařitelé​ spravedlivého procesu vyslechnout.

» Jak se svědek po rozmluvě s prostředníkem domníval, že KLAS chtějí jen přebrat za poctivou cenu. [UD VI.L]

 
HD

Zaměstnanec  vedoucího ve společnosti T

(Tuto firmu měl ve skutečnosti řídit)

.Spolu s účetním a za krytí stejného policejního orgánu, který kryje loupež KLASu, připravili věřitele o miliony.

 

 V inkriminované době přítel zaměstnankyně KLASu BM, kterou na chvíli "uvrtal" do jednatelství společnosti T (podvodů se ale nezúčastnila).


 

Tohoto svědka odmítli mařitelé​ spravedlivého procesu vyslechnout.

Předehra k loupeži KLASu

 • Rychlé a záměrné okradení věřitelů o miliony.

 • Bylo zorganizováno strůjcem pozdější loupeže KLASu a za přispění dalšího člena zločinného spolčení.

 • Při tomto zločinu se použily stejné metody jako při loupení KLASu.

 • Beztrestnost pachatelů byla zajištěna stejným policejním orgánem, který zajistil beztrestnost pachatelů i při loupeži KLASu.

[UD III.A.1.d)]​

 

Mařitelé trestního stíhání

 

Každý z mařitelů spravedlivého procesu si byl v době, kdy páchal svůj čin, plně vědom toho, co činí. Na tomto webu najdete vždy přesné zdrojové materiály, které měl daný papaláš v dané době dispozici

Mařitelé trestního stíhání jsou propojení pevným řetězem falešné solidarity. [Zákon kolegiality ↓]
Zatímco na začátku u níže postavených můžeme hovořit o přímém podílu (dolus direktus) na předchozí trestné činnosti pachatelů a úplatcích, vzhůru v hierarchii tyto motivy postupně klesají, až mizí úplně, a k páchání bezpráví je nutí hlavně zákon falešné solidarity (ale i takové jednání naplňuje znaky min. dolus eventualis). (Níže tuto skutečnost z důvodů úsporného zobecnění nerozlišujeme.)

Podobně jako u pachatelů, i zde naleznete na webu tyto mařitele pod různým označením.

 • pravdivé - mařitelé trestního stíhání, mařitelé spravedlivého procesu, ochránci pachatelů; zneuživatelé pravomoci

 • pejorativní, ale pravdivé - papaláši

 •  faktické - OČTŘ (orgány činné v trestním řízení), vyšetřovatel (komisař), státní zástupce (krajský, dozorový, dohledový, vrchní...), exministr, ústavní soudce...

» Jak mařitelé "studují" spis

    v případě občana 3. kategorie [BzS3.1]

» Právo na spravedlivý proces [zde ↓]

 
Příklady doložených činů páchaných mařiteli při krytí loupeže KLASu
 • Kradou důkazy z trestního spisu a kryjí tuto krádež. [Abs]

 • Předstírají studium neexistujícího dokumentu v trestním spisu.
  [Abs bod 6 a dále], [BzS 1.3],  [BzS 1.5]

 • Porušují zákony trestní [BzS 1.1]; judikaturu [BzS 2.1],[BzS 2.3] a ústavní nálezy. [BzS 2.6]

 • Porušuji zákony matematické [BzS 2.5] i fyzikální. [BzS2.4], [BzS 1.6] 

 • Odmítají výslechy pachatelů [BzS 1.6], odmítají výslechy klíčových svědků[BzS 2.3]

 • Odmítají znaleckou expertizu. [KV 1.3]

 • Odmítají odevzdat kompletní účetnictví a odmítají ho prověřit. [UD III.A.3.a)(1)] a [BzS 2.2]

 • I po krádeži důkazů odmítají nezávislou kontrolu dalších manipulací s trestním spisem[BzS 2.1]

 • Vyhýbají se nepříjemným klíčovým otázkám loupení [BzS 2.3], [BzS2.4]

(srovnej s odstraněním důkazů z trestního spisu).

 • Akceptují řadu odhalených lží pachatelů a sami je přikrmují. 
    [KV 2.1 ], [KV 2.7a], KV 2.7b], [KV 2.10], [KV 3.2], [BzS 1.6], [BzS 2.2a],  [BzS2.2b], [BzS2.4], atd.

 • Užívají dvojí metr [KV 1.3] a zlovolnou interpretaci zločinů. [UD III.A.2.g)]

 • Dopouštějí se hromady manipulací [KV 2.1 a [KV 2.6] a triků [KV 2.5] při kvazivyšetřování.

 • Vypracovali celou strategii, kterou odvádějí pozornost od trestných činů. [Abs]

 • Podvádějí vynecháváním nehodících se částí písemných důkazů, které převracejí jejich interpretace. [BzS 2.1], [Zneužití mařiteli začátku nabídky UD VI.K.1], [BzS 2.2], atd. 

 • Podvádějí při intepretaci výslechů svých klientů. [BzS2.2]

 • Zamítají doložené skutečnosti prázdným konstatováním, bez řádného zdůvodnění,
  a porušují tak nálezy Ústavního soudu. (např. sp. zn. I. ÚS 645/2000 a další). [BzS 2.3]

 • Při popisech, co se loupilo, vykazují shodné symptomy paměťových potíží jako pachatelé. [KV 2.2], [KV 2.7], [BzS 2.2]

 • Sázejí na běžící promlčecí lhůtu osvobozující jejich klienty a úskoky protahují předstírané šetření. [BzS 1.4],[BzS 2.1 13] a [BzS 2.1 14], [KV 3.1

 • Unikají nakonec k neoprávněné subsidiaritě
   
  (jako k poslední bezpečné záchraně před fakty a spravedlností). [BzS 2.6]

 • Přeplňují tragikomickým obsahem rubriku Absurdity. [Abs]

Propojení mařitelů trestního stíhání s jejich klienty je tak výrazné, že by se tento oddíl rejstříkové rubriky mohl nacházet hned za oddílem Zločinné spolčení pěti pachatelů.

Z důvodu zachování kontinuity s Ukradeným dokumentem jsme je nakonec zařadili až za všechny ostatní subjekty z tohoto dokumentu.

» § 329 t. z.

   Zneužití pravomoci úřední osoby  [↗]

» § 330 t. z.

  Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

   [↗]

»  § 331 (3b), (4b) Přijetí úplatku []

» § 366 t. z. Nadržování [↗]

» § 365 t. z. Schvalování trestného činu [↗]

» § 2(3) t. ř. "Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví ..."  [↗]

Symbolická ukázka panující arogance
přesily
pachatelů a mařitelů spravedlnosti
vůči své osamocené oběti.
 [KV 2.7].

» Neoslyšená námitka na podjatost

  policejního orgánu s katastrofálními

   následky. [KV1.1]

» Jak jsme vyvraceli plácnutí třetího mařitele

   o objektivitě a nestrannosti

    jeho dvou předchůdců. [BzS2.4]

» Jak jsme marně poučovali čtvrtou mařitelku,

   že její podřízení by měli:

" ... vykonávat svou funkci zákonným způsobem, v souladu se zvýšenými nároky na pečlivost, etiku profese a argumentaci při odůvodňování rozhodnutí." [BzS2.5]

» Jak s řádným studiem spisového materiálu

     podváděli druhá mařitelka i třetí mařitel

    v prvním i druhém kole kvazivyšetřování [BzS3.1]

» Stížnost na to, že vyšetřovatel i dozorující

    státní zástupkyně pokračují ve stejném maření

    vyšetřování i při nápravném kole

   kvazivyšetřování [BzS 2.3].

 
Proč se dopouštějí tak očividné trestné činnosti při krytí loupeže? 
 1. Oběť je občanem 3. kategorie. [BzS3.6]

 2. Kryjí vlastní předchozí spolupráci s pachateli. [UD III.A.1.d)]

 3. Přijímají úplatky*.

 4. Uvědomují si možné sankce při nedodržení nepsaného zákona kolegiality.
   [falešná solidarita zde ↓]

 5. Vědí, že mají téměř stoprocentní záruku, že tento zákon je ochrání, a že tedy nikdy nebudou za své zločiny (případně milionové přilepšení k platu) potrestáni víc než symbolicky (např. pokáráním či sebráním prémií).

 6. Nemůžou oficiálně přiznat [1], že
  a) stát nedokáže a nemůže plně chránit své občany, [UD 2a
  b) mezi OČTŘ je nejméně stejné procento zločinců jako v ostatní populaci**.
     (Pravděpodobně větší, protože i příležitost k beztrestným zločinům je mnohem větší.)

 7. Debolševizace zejména státního zastupitelství a ústavního soudu zcela selhala. Změnila se pouze fasáda. A protože platí jak latinské "Ex iniuria ius non oritur", tak české "starého psa novým kouskům nenaučíš“, je pochopitelně, že lidé, kteří (krytí kanóny sovětských tanků) se podíleli na potlačování práv svých spoluobčanů, nasytili tyto instituce přetrvávajícím a nakažlivým nespatřitelným "ozónem" své zbabělosti žít skromně, ale poctivě, přimykáním se k silnějšímu a svým pohrdáním neprivilegovaným lidem.
  Skutečné Právo se rodí z mravnosti. Naše právo bylo místo toho zbyrokratizováno a monopol jsme dovolili uzurpovat "odborníkům" často pochybných etických kvalit.

 8. To za situace, kdy zákony jsou tlusté vrstvy záplat, mnohdy  si protiřečí a především je lze ohýbat (zpravidla zcela beztrestně) donekonečna, vytvořilo živnou půdu pro páchání tak mnohých podvodů a prosperování tolika absurdit doprovázejících maření spravedlnosti v kauze loupeže KLASu.

 9. V České republice citelně chybí institut vyšetřujícího soudce***, který by mohl kontrolovat státní zástupce podezřelé z páchání trestné činnosti. Podobným dohledem nad svým bezuzdným řáděním se pochopitelně papaláši (a nejen v Česku) brání.***
  Stát nejenže nemá vypracovanou žádnou účinnou strategii na omezení případné trestné činnosti státních zástupců, ale naopak zavedl řadu opatření znemožňující jakoukoli nezávislou kontrolu. (viz také trestné činy páchané policisty a státními zástupci [] a komentář) 

​*Toto je jedno z mála z ohromného kvanta tvrzení a skutků, které nemůžu přímo dokázat.

**Hádejte, kolik státních zástupců za trestné činy spáchané při výkonu svého povolání skončilo ve vězení? (viz Trestné činy páchané policisty, státními zástupci a dalšími privilegovanými osobami [Zde ↓])

***Institut existoval během první republiky a přispíval k záviděníhodné demokratizaci tehdejší společnosti. Komunistům se to pochopitelně moc nelíbilo, stejně jako se to dnes nelíbí exkomunistům a jejich pohrobkům v OČTŘ a jinde. Jakákoli skutečná kontrola nad jejich pravomocemi by zásadně narušila  jejich spolupráci s organizovaným zločinem, a tudíž citelně snížila jejich příjmy.

"V honbě za potřebnou nezávislostí státních zástupců na výkonné moci došlo ke zlikvidování jakékoli funkční kontroly nad řáděním některých státních zástupců.

O co více se omezil vliv např. politiků na státní zástupce, o to více se posílila spolupráce některých státních zástupců se zločinem.

 Nacházíme se v situaci majitele lákavé vily, který přepečlivě zabezpečil hlavní vchod, ale opomněl střežit vrata průchozí garáže."

 

Roman Sikora – KLAS

Datovat dobu, kdy došlo k infiltraci organizovaného zločinu do státního zastupitelství, nelze mj. i z důvodů uvedených v bodě 7.

[1] "Anebo se přímo účastnili kampaní proti němu – vzpomeňme na boje o pravost Rukopisů. Problém Rukopisů nebyl v tom, že by oni věřili, že jsou pravé. Oni pak už věděli, že pravé nejsou, ale říkali si: Tohle si přece nemůžeme dovolit přiznat! A ti všichni měli špatné svědomí.

S P. Pithartem o T. G. Masarykovi, jeho odkazu a zatuchlém českém provincialismu. Tvar 14/2016

K samoděržaví státních zástupců

 

» Jak nás i ministr spravedlnosti upozornil,

  že státní zástupci nepodléhají nejen jeho,

  ale vůbec žádné nezávislé kontrole [BzS3.4].

» Jak vás před trestnými činy státních zástupců

    (často páchanými pod přikrytím "právního názoru")

     nesmí bránit ani ombudsman. []

» Jak dohledový státní zástupce

    zamítl stížnost na sebe sama [BzS3.10].

» Stížnost na to, aby nepřezkoumávala a

    neposuzovala své vlastní chybné

    rozhodnutí tatáž osoba

    (tentokrát dozorová státní zástupkyně)

    [BzS2.5].

» Precizně formulovaná stížnost na

   nepřístojnost situace, kdy je papalášům

   dovoleno sami sebe hodnotit, a tím pádem

   pokračovat v nekalé činnosti [BzS3.1].

» Jak papaláši porušují dokonce i nefunkční

   závislou kontrolu definovanou § 466 tr. z.

   [BzS3.11].

» Trestní řízení uniesz.cz []

kpt. Bc. Pavel Šantroch

Vrchní komisař. Vyšetřovatel loupeže KLASu.

První zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu.

 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
služba kriminální policie a vyšetřování,
odbor hospodářské kriminality
Karlovy Vary.

Pracoviště komisaře Cheb

» Jeho první (neúspěšný) pokus ochránit
  své klienty a kolegy [BzS 1.1]

» Jeho druhý pokus ochránit zločince
  [BzS 2.2]

» Jeho krádež důkazů z trestního spisu [Abs

» Čtvrtá barva semaforu [UD2]

 » Stížnost na vyšetřovatelovo odmítání
     součinnosti a neochotu sdělit, které důkazy
      se údajně nepotvrdily [BzS 2.1]

» Nevídaný přístup Romana Sikory k vyšetřovateli 
    
[KV 3.1 komentář]

 
JUDr. Dagmar Lindenthalová

Státní zástupkyně. Druhý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu


Krajské státní zastupitelství v Plzni

» Její první (neúspěšný) pokus ochránit
  své klienty a vyšetřovatele [BzS 1.2]

» Její druhý pokus ochránit zločince [BzS 2.2]

» Jak buď

 • předstírala studium neexistujícího rozsáhlého dokumentu v trestním spisu, nebo

 • se podílela na jeho krádeži z trestního spisu.  [BzS 1.3], [Abs bod 6 a dále].

​» Jak podváděla při zmírňování lži

    o zastřešení za dva miliony. [BzS2.2]

» Jak se dozorující státní zástupkyně
    snažila podsunout

» Jak i po krádeži rozsáhlých důkazů z trestního spisu odmítla kontrolu jeho kompletnosti a rozsahu dalších možných manipulací  [BzS 2.1].

» Jak i navzdory novým důkazům nepřestala krýt

   předchozí trestnou činnost pachatelů  [BzS 2.2].

» Stížnost na to, aby nepřezkoumávala a

    neposuzovala své vlastní chybné rozhodnutí

    [BzS2.5].

 
JUDr. Vladimír Trýzna

Vrchní státní zástupce. Třetí zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

 

Vrchní státní zastupitelství v Praze
odbor trestního řízení

» Jeho první (částečné) zamítnutí
   doložených faktů [BzS 1.5]

» Jeho druhý pokus ochránit
    zločince a své kolegy [BzS 2.4]

» Jak předstíral studium neexistujícího
  dokumentu v trestním spisu [Abs bod 6 a dále]

» Jak zamítl stížnost na sebe sama
  [BzS 3.10]  

Co vše dokázal díky zákonu falešné solidarity a vzájemným zločinným vazbám na státní zastupitelství ustát:

» Jak selhal v kauze Krejčíř a společnosti Čepro,
    přispěl k citelnému poškození nás všech a
     byl za to, de facto, povýšen. []  

» Jak byl obviněn elitními policisty
     za krytí stamilionových daňových úniků. []

» Jak byl nařčen R. Krejčířem ze čtyřmilionového úplatku.
    (Jedná se o nedoložené obvinění gangsterem,
    ale i ti mají svojí čest. Uvažme, že  R. Krejčíř
     neměl rozhodně žádný důvod se hněvat na
    člověka, který mu ve výsledku tolik pomohl.) []

Myslíte si, že přidělení tohoto člověka ke kauze krytí loupeže KLASu bylo náhodné?

(Připomínáme: Na začátku kvazivyšetřování loupeže KLASu došlo k výměnám jak vyšetřovatele, tak státního zástupce.)

 
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

Vrchní státní zástupkyně. Čtvrtý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

» Stížnost oběti na VSZ V. Trýznu [BzS 2.5]

» Zamítnutí trestního stíhání pachatelů a
  vyšetření páchané činnosti podřízených
  L. Bradáčovou [BzS 2.6]

 
Za trojčlenný senát Ústavního soudu
Prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Předseda senátu. Pátý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

Ve funkci ústavního soudce od roku 2015. 

Od 1974 až do roku 1989 dobrovolným a vědomým členem zločinecké organizace. [1]

Prof. Josef Fiala, CSc.

Soudce zpravodaj. Šestý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

Ve funkci ústavního soudce od roku 2015. 

JUDR. Radovan Suchánek, Ph.D.

Člen senátu. Sedmý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

Ve funkci ústavního soudce od r. 2013.

» Stížnost oběti Ústavnímu soudu [BzS 3.1]

» Zamítnutí trestního stíhání pachatelů a
  vyšetření páchané činnosti OČTŘ
  trojicí ústavních soudců [BzS 3.2]

V době maření stíhání za loupež KLASu a za krytí této loupeže tvořily Ústavní soud čtyři tříčlenné senáty.

[1] Viz [Proč se dopouštějí tak očividné trestné činnosti při krytí loupeže?  bod 7.↑]

 
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti. Osmý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

 

2015 březen až 2018 červen ministr spravedlnosti ČR.

» Stížnost oběti R. Pelikánovi [BzS 3.3]

» Odepření spravedlnosti R. Pelikánem

   (v zastoupení) [BzS 3.4]

 
Členové Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitostí 
Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČT

Ve funkčním období za rok 2018.

Jako kolektiv devátý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

Je třeba zdůraznit, že provinění těchto osob je mnohem menší než u předchozích mařitelů. Jejich funkce v hezky znějícím podvýboru jsou víceméně čistě formální. Ještě nižší jsou jejich pravomoci chránit občana třetí kategorie před paděláním čísla účtu, trestní činností OČTŘ apod. A to, že Roman Sikora nedostal ani špetku "rovné příležitosti" vůči soudržné přesile lupičů a jejich privilegovaných patronů, není podstatné. 

» Jejích odmítnutí chránit právo
    na spravedlivý proces a ochranu
    majetku [BzS 3.5]

 
Branko Lubarda

Judge

European Court of Human Rights

Desátý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

» Výsměch Evropského soudu

   prostým občanům České republiky. 

   [BzS 3.6]

 
JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Ministr spravedlnosti. Jedenáctý zdokumentovaný mařitel spravedlivého procesu

 

2018 červenec až 2019 duben ministr spravedlnosti ČR.

» Zamítnutá oprávněná stížnost
    tomuto ministru  [BzS 3.7]

 
Další mařitelé​ spravedlnosti

 

Další známé či očekávané mařitele doplníme co nejdříve poté, co se přímo nebo nepřímo (např. ignorováním svých povinností) či skrytě zapojí do krytí trestné činnosti lupičů nebo svých kolegů.

 

Ostatní pojmy

 
Zákon kolegiality (tzv. falešná solidarita)

Tento zákon je sice nepsaný, ale platí stejně dlouho, jak dlouho existuje rozvinutější lidská společnost.  

Pravidlem je, že v případě, kdy páchají trestnou činnost úřední osoby (v našem případě hlavně policisté a státní zástupci), které jinak nenarušují zákon kmene (a ani tlak zvenku není dostatečný), přepíná přirozeně státní zástupce z formálního dozorového do ochranného módu.

Jak bývají potrestáni ti, kdo nedodrží tento zákon?

Opačný postoj je neslučitelný s dlouhodobým udržením funkce.

Falešné záminky, aby taková "černá ovce" (např. poctivý policista nebo státní zástupce) byla rozličnými metodami, otevřeně či skrytě exkomunikována, lze nalézt stejně snadno, jako se nalézají záminky, proč ani prokazatelné padělání účtu a krádež účetního majetku při loupeži Klasu není trestný čin*.

Jak se uplatňuje zákon v případě krytí pachatelů a mařitelů loupeže KLASu?

 

Těm, kteří ještě pochybují o síle kolegiality a ochranném módu, doporučujeme prostudovat následný řetězec zamítnutí. Např. takové vyhýbání se všem doloženým "kopancům" [Abs] svých podřízených, završené útěkem k neoprávněné subsidiaritě trestního práva. (2.6 VSZ (L. Bradáčová) poškozenému 201710).
A úplnou lahůdkou je druhé zamítnutí V. Trýzny (2.4 VSZ poškozenému po 2. 201706).

V jakém prostředí se tomuto zákonu daří?

V prostředí nekontrolovatelného monopolu doprovázeného zaručenou beztrestností.
Viz také [zde ↑]

* [Abs] a [UD III.A.8]

řetězec kolegiality (falešná solidarita)

"Jsme jedno tělo a jedna duše, krademe, kamaráde, podvádíme, bratře, ale nepomůžeš si, proti proudu je těžko plovat." J. Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

 
Trestné činy páchané policisty, státními zástupci
a jinými privilegovanými osobami
Obecné požadavky na rovnost před zákonem

U trestných činů spáchaných policisty, státními zástupci a jinými osobami [1] by měly pochopitelně platit totožné základní podmínky trestní odpovědnosti za jejich delikty jako u ostatních neprivilegovaných skupin osob.

První podmínkou je tedy protiprávnost skutku vyjmenovaného v trestním zákoně [ § 13 tr. zákoníku  ↗] a společenská nebezpečnost. [§ 12 (2) t.z. ↗]  

Trestný čin definuje [§ 111 t.z. ↗], povahu a závažnost trestného činu definuje [§ 39(2) t.z.↗] a kdo je pachatel, definuje zase  [§ 22 t.z. ↗] . Případy nepřípustnosti trestního stíhání jsou vyjmenovány zde [§ 11 t.ř. ↗]. Musíme ještě přihlížet k přípustnému riziku [§ 31 t.z. ], které vyjímá z  trestní odpovědnosti za určitých podmínek mj. osoby ve služebním postavení apod., a k otázkám nepříčetnosti [§ 26 a 27 t.z. ], za kterou by se s ohledem na častou náhradu dostupných materiálních faktů věštěním [BzS2.2] čistě hypoteticky mohli mařitelé schovat.
 Je ale nepochybné, že dle zákonů pachatelem může být i policista, státní zástupce a jiné privilegované osoby.
Společenská nebezpečnost v případech páchání trestných činů (pod záminkou plnění svěřené funkce, viz např. "právní názor") těmito osobami je pochopitelně mnohem závažnější. To je mj. v kontrastu s

 1. kompetenčními ustanoveními [BzS3.4], [] atd., která doslova zabraňují jakékoli nezávislé vnější kontrole

 2. přístupem, který papaláši při vzájemné ochraně [zde ↑] uplatňují v praxi a jejž v případě krytí loupeže KLASu vygradovali do absurdního maxima. [Abs]

Subjektivní stránkou trestného činu páchaného privilegovanými osobami je také úmysl způsobit jinému škodu či jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch. Postačí ale i úmysl nepřímý (viz komentář). 

» § 329 t. z.   Zneužití pravomoci úřední osoby []

» § 330 t. z.  Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti []

»  § 331 (3b), (4b) Přijetí úplatku []

» § 366 t. z. Nadržování []

 ...

[1] Viz také úřední osoby (dříve "veřejný činitel") dle [§ 127 tr. z.↗]

Pro spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku postačí nepřímý úmysl podle § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, nevyžaduje se úmysl přímý podle § 15 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.
    [rozhodnutí NS z 29. 11. 2017, sp. zn. 5 Tdo 939/2017 ↗]

» § 329 t. z. Zneužití pravomoci úřední osoby  [↗]

» [ § 15 t. z. Úmysl ↗]

 
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
judikatura Evropského soudu pro lidská práva
Čl. 6 odst. 1 Obecné požadavky na spravedlivé řízení

1.1.1 Právo na přístup k soudu

Zde se deklaruje, že každá osoba a v každém postavení se může domáhat svých práv. Tedy to platí i pro občana třetí kategorie, Romana Sikoru.

1.1.2 Nezávislý a nestranný soud zřízený zákonem

» Stížnost ÚS na

   porušení  práva na spravedlivý proces

   [BzS3.1]

» Stížnost KSZ na

   porušování práva na ochranu majetku

   [BzS 2.1]

» Jak jsme marně upozorňovali, že:

"... je pozitivní povinností státu zajistit ochranu základních práv, zejména práv zaručených Listinou a Úmluvou, a to i prostřednictvím efektivního trestního řízení, resp. že v určitých situacích lze hovořit o účinné ochraně (obětí) pouze prostřednictvím trestního práva" a že

"... podání žaloby ... by nevedlo k ochraně stěžovatelových práv, bylo by hrubě nedostatečné a nebyla by rovněž naplněna preventivní funkce trestního práva ..."
 [BzS3.1.26.] a [BzS3.1.27]