Rychlý úvod - 2 minuty

Roku 2011 se začal odvíjet stěží uvěřitelný případ loupeže prosperující obchodní společnosti KLAS, který vrhá podivné světlo do zákulisí naší polistopadové justice. Je dokladem toho, jak je pro běžného občana obtížné v současném korupčním prostředí dosáhnout spravedlnosti.

Kauza loupeže KLASu

Tento web si klade za cíl seznámit veřejnost s kauzou loupeže KLASu a poukázat na společensky velmi škodlivé okolnosti, které doprovázejí celý případ, a následné bezpráví. Tato kauza se týká každého z nás – každý z nás se může totiž setkat s podobným případem nevymahatelnosti práva.

Dopodrobna mapuje zločinné spolčení pěti hlavních pachatelů a falešnou solidaritu policistů (napojených na pachatele již od předchozí kauzy) a státních zástupců, kteří se kryjí navzájem. Házejí ze stolu jedno odvolání za druhým bez ohledu na jejich oprávněnost a brání tak průchodu spravedlnosti, protože nemohou přiznat procesní chyby, přehmaty i vyslovené podvody. Přináší nesporné důkazy, které však přes svou přesvědčivost nemají šanci u korupcí zamořených orgánů činných v trestním řízení uspět.

» Více k osobám ze  zločinného spolčení
  v rejstříku  [Rej]

Události předcházející loupeži KLASu a vlastní loupež

Dále se čtenář může seznámit s tím, jak se dlouhodobě a nenápadně utahuje smyčka kolem hlavní oběti tohoto závažného trestného činu, Romana Sikory, zakladatele a majitele firmy KLAS. Jak se postupně formuje zločinné spiknutí několika osob, které si pustil do firmy a které časem zneužívají jeho důvěry.

Za účelem plánovaného nekalého převzetí si nezákonně přivlastňují ochranné známky jeho společnosti a dopouštějí se mnohamilionových účetních podvodů. Situace přerůstá v otevřené vydírání a poté ve faktickou blokádu podnikání Romana Sikory přerušením životně důležitých dodávek zboží a v odmítnutí mnohamilionového „výpalného“. Neštítí se dokonce padělat číslo bankovního účtu své oběti.

Útok spiklenců eskaluje den před Vánoci 2011, kdy Roman Sikora nakonec podléhá nátlaku; aby zabránil pachatelům ublížit dalším stovkám nevinných lidí ve své společnosti, odevzdává vyděračům svou firmu za zlomek její skutečné hodnoty.

» Samotnou loupež důkazně dokládá
  a detailně mapuje tzv.
    "Ukradený dokument"  [UD]. 

Ten byl při prvním pokusu ochránit pachatele odstraněn z trestního spisu policisty napojenými na pachatele 

» Vydíraná oběť v bezvýchodné situaci 
   nabídla lupičům dokonce výpalné    [ UD VI.K.1]

» Ke krádeží tržeb
   padělaným číslem účtu [UD III.A.7]

 
Absurdní dohra celé kauzy

Od té doby vede Roman Sikora každodenní, již devítiletý boj za spravedlnost. Celá řada oprávněných stížností a odvolání, adresovaných příslušným institucím, od Krajského i Vrchního státního zastupitelství, přes Ministerstvo spravedlnosti a Ústavní soud až po Evropský soud pro lidská práva, všechno je zameteno pod koberec.

Případ provázejí tak společensky nebezpečné jevy, jako je například manipulace s trestním spisem a další četné podvody zodpovědných činitelů. Všechno pak korunuje celá řada absurdit, které v historii naší novodobé justice lze nalézt jen velmi těžko.

Stále ještě jde o příběh s otevřeným koncem. Boj se zkorumpovanými institucemi pořád není dobojován…

» Stížností a jejich jejich hanebná zamítnutí se nacházejí v rubrice "Boj za Spravedlnost"  [BzS]

» Výběr nejpikantnějších absurdit mařitelů spravedlnosti má dokonce svoji samostatnou rubriku   [Abs]