top of page

III.A Nekalé metody

7. Neoprávněné nakládání s majetkem poškozeného

Obsah III. Jak byl skutek spáchán

Předchozí kapitola: II. Skutek (co, kde, kdy)

III. Jak byl skutek spáchán (obsah)

 

A. Nekalé metody

 

B. Načasování

 

C. Ostatní

Následující kapitola: IV. motivy

Obsah III. Jak byl skutek spáchán

7. Neoprávněné nakládání s hmotným i nehmotným majetkem poškozeného

Abstrakt

Hl. účastníci dlouho před donuceným prodejem firmy prodávali skladové zboží poškozeného na účet čerstvě vzniklé Společnosti parazitující na jméně.

Poté, co mi hl. účastníci náhle zastavili slíbenou dodávku mého zboží, jsem se rozjel zoufale hledat náhradu. /str. 67 III.A.2.g)/

O těchto krádežích tržeb
 pomocí padělaného čísla účtu

 

» V trestním oznámení [KV 1.1]

» V kapitole o zapírání pachateli [UD VI.G]

» V komentáři k naznačování pachateli a mařiteli​, že si Roman Sikora sám padělal na fakturách vlastní účet za účet pachatelů.
BzS 1.6

III.A.7. Neoprávněné nakládaní s majetkem poškozeného.Abstrakt

Po návratu jsem si ničeho nevšiml. Často jsem musel znovu opouštět firmu. Až později se mě zeptal udiveně můj zaměstnanec skladník KLASu, jestli vím, že se mi na mé firmě (v mém systému a mým klientům) prodává zboží (prostředníkovo a částečně i moje) na cizí firmu a tržba jde na cizí účet. Tento zaměstnanec se právě vrátil z dovolené (5.-16. 12.) [1] a jako jediný si po čase všiml drobného rozdílu v hlavičkách vystavovaných faktur. /str. 97 III.A.5/

 

Byl jsem ohromen, ale v té době se na mě gigantický tlak vystupňoval do té míry, že jsem to už rezignovaně neřešil.

 

[1] Dovolenou skladníkovi KLASu jsem v toto netypické období nařídil na doporučení vedoucího

Protože termín dovolené skladníka KLASu (5.-16.12.) se kryje s dobou rozprodávání mých skladových zásob a zneužití mého dalšího hmotného i nehmotného majetku, domnívám se, že vedoucí a účetní měli zájem jednak na odstranění pečlivého zaměstnance, který by si toho mohl všimnout, a zároveň jim to umožnilo místo něj poprvé po mnoha letech provést inventuru, a tak mít možnost navždy pozměnit stavy zboží.

po návratu Skladník upozornil na cizí účet.Vrátil se z dovolené.Kom_Podstrčení k podpisu

» Výpověď Skladníka KLASu jak se mu
  snažil vedoucí podstrčit k podpisu
  dokument s padělaným účtem [KV 2.5]

Jak skladník Klasu, tak pak Sikora se ve stejné době vrátili po dlouhé nepřítomnosti na firmu. Oba byli vylákaní z firmy pachateli (Skladník na předčasnou dovolenou a jejich oběť se honbou za plněním jejich fingovaných požadavků).
Po jejich návratu došlo k
podstrčení dokumentů  s padělaným číslem účtu k podpisu:

  • A. Sladníkovi - padělatelé se pokoušeli

  1. zneužít jeho spěchu při zdolávání nakupené práce po jeho dlouhé nepřítomnosti.

  2. částečně legalizovat zločiny padělání a následné krádeže tržeb.

  • B. panu Sikorovi - padělatelé se pochopitelně nepokoušeli jakýkoli dokument s padělaným číslem účtu podstrčit své oběti a pochopitelně neexistuje ani žádný nepodstrčený dokument s padělaným číslem účtu podepsaný obětí.*

 

* KZS se neostýchala naznačit možnost, že padělání svého úctu ("v jejím podání   "změna dodavatele")  mohl spáchat sám sobě i poškozený [BzS 2.2

» Trik odvedení pozornosti
od padělaného čísla účtu 

[KV 2.5]

» Jak expedient KLASu potvrdil, že
    změnu účtu mohla udělat jen spol. R
     a jak i toto mařitelé ignorovali [KV 2.4]

» Komentář k snaze
    vedoucího a  vyšetřovatele
    popřít zločin padělání účtu   [BzS 1.6]

Ostatně možnosti mé obrany (poté, co hl. účastníci odmítli peníze, zastavili dodávky a připravili mě o zbytek zboží skladem), které by nevedly k úplnému rozvratu obchodní sítě mé firmy a neublížily mým zaměstnancům a členům, byly nulové. Než bych se domohl nějakého práva, uběhly by měsíce nebo roky a vše by se octlo v troskách, lidé by přišli o práci, někteří třeba o byty a domy, a zákazníci o přípravky.

Ostatně můj mozek v situaci, ve které jsem se tehdy nacházel, už ani nedokázal "pobrat" skutečnost, že mí vlastní lidé mi za zády rozprodávají můj majetek.

Roman Sikora sice mohl zachránit převážnou většinu svého majetku, ale

musel by se smířit s tím, že pachatelé ublíží hromadě dalších nevinných lidí
[Kopanec s neoprávněnou insolvencí
   
KV 2.2

Ve světle toho, jak se pod pachateli vedlo zaměstnancům a členům KLASu Romana Sikory a jak nakonec dopadli [UD III.E komentáře], lze dnes o přínosu jeho oběti hovořit těžko.

» Jak mařitel obvinil oběť za to, že
  nenechala ublížit nevinným lidem

  (využívaje při tom i
   absurditu Podstrčeného argumentu)

   [BzS 2.4]

III.A.7._neschopnost obrany po krádeži,starost o členy...

Až mnohem později, někdy v roce 2013, mi někdo z mých bývalých zaměstnanců řekl, že toto rozprodávání mých skladových zásob probíhalo nejprve dokonce chvíli na firmu jiného názvu, než si hl. účastníci vytvořili Společnost parazitující na jméně.

V písemném vyjádření prostředník tuto skutečnost nejistě popírá [KV 2.8], ale odvolává se na přebírání účetnictví od bývalého komplice účetního [UD III.A.3.a)(1)].

Mařitelé vyšetřování tyto závažné skutečnosti opět odmítli prošetřit, jako by jim vadilo, že faktury lupičů jim nedodala samotná jejich oběť [BzS 1.6].

Rozprodávaní na jiný nazev_řekl zaměstnanec 2013

Faktury takto "prodávaného" mého zboží pochopitelně nemám, ale musí jich být po celé republice za tu dobu u členů KLASu stovky. Určitě by se daly dohledat i v mém SW, ale k tomu také nemám přístup, protože Společnost R mi doteď odmítá můj program předat a už se mnou ani nekomunikuje.
 

Absurdita

 [Padělání čísla účtu není trestný čin.]

» Něco málo o otřesném přístupu společnosti R ke svému klientovi v poznámce č. 2 k [UK VI.C]

Faktury s padělaným číslem účtu nakonec Roman Sikora sehnal a dodal do trestního spisu. Samozřejmě ani to mu nepomohlo a mařitelé spravedlivého  procesu pokračovali v popírání i této tak závažné trestné činnosti.

»  Jak se zločinci pokoušeli zapřít
    část podvodných faktur [KV 2.8 ].

III.A.7._odmítnutí odevzdaní SW

Zboží během těchto dnů prodávali jak moje z mého skladu, tak postupně stále z větší části i prostředníka. Začátkem prosince jsem měl totiž už omezené zásoby a některých položek sortimentu zbývalo doslova jen tak na dva týdny prodeje.

Skutečnosti, že část zboží pachatelů nebyla ještě uhrazena [UD III.A.3.a).(4)], se chopili ochránci padělatelů a přivedli na svět obzvlášť boubelatou absurditu. 

Absurdita

 [Dodavatel může odběratele
okupovat a exploatovat,

pokud mu nedovolí uhradit pohledávky.]

III.A.7._vlastnictví kradeného zboží.Kom_Absurdita

​29. 9. 2014 jsem se svého bývalého zaměstnance skladníka KLASu zeptal, zda by mi mohl poskytnout tehdejší inventury. Vím, že Společnost parazitující na jméně mi zcizila i veškerá volná data včetně historických. (Ostatně s nimi i pracoval sám. Skladník KLASu mi při některé předchozí návštěvě dokonce ukazoval jím vypracované komplexní statistiky porovnávající současnou Společnost parazitující na jméně s mými historickými daty).

Skladník KLASu mi tentokrát řekl, že už neví, kde podklady o inventuře jsou, a moc si toho ostatně kolem inventur z listopadu a prosince 2011 nepamatuje. Upozornil, že měl dovolenou, a tak sklad a inventuru řešili vedoucí s účetním. Pokud jde o fyzické záznamy inventur, ty jsem dosud nikde neobjevil. /str. 73 III.A.3.a)(1)/

Inventura skladů 

Inventuru poprvé po mnoha létech prováděli sami pachatelé*.

Inventura samotnými lupiči byla umožněná vystrnaděním skladníka KLASu na předčasnou dovolenou, která se navíc časově kryla  s krádežemi tržeb.

 

To vypovídá samo za sebe, a to si ještě musíme uvědomit, že dodnes je Romanu Sikorovi přičiněním OČTŘ bráněno v přístupu ke svému kompletnímu účetnictví [BzS 1.2].

Krádeže si dále pojistili odmítnutím odevzdat mezi mnohými jinými i hlavní účetní knihu a inventury majetku a závazků [KV 1.3].

Tuto skutečnost musel R. Sikora připomínat vyšetřovateli několikrát:

  1.  v trestním oznámení [KV 1.1],

  2.  v odpovědi k otázkám vyšetřovatele
    KV 1.3] a

  3. v  Ukradeném dokumentu.

(Toto připomínání bylo, jako povětšinou, bezvýsledné).

 

*Daleko později objevil Roman Sikora v kontejneru, který mu neukradli, ukryté a zapomenuté dokumenty podepsané vedoucím, které vypovídají o tom, že mu fyzicky kradli zboží ještě mnohem dříve, než došlo k známým krádežím přes padělané číslo účtu.

III.A.7._inventuru dělali pachatelé

Dodatek 2015: Při rychlém čtení výpovědí svých zaměstnanců (cca 2. 11.) jsem si uvědomil, že pokud opravdu nebylo nikde používáno razítko (poprvé po dvaceti letech), přestože razítko za pár korun vyrobí kdekoli a jakékoli za pár korun, a navíc není používáno, tuším, dokonce ani 16. prosince, byl to pravděpodobně záměr.

Jak už někde píši, díky klamavému názvu a falešně uvedenému sídlu Společnosti parazitující na jméně nebyla záměna téměř odhalitelná, ale zaměstnanci by si prostě všimli obsahu razítka. Je přirozené, že po každém úderu zrak vědomě i bezděčně kontroluje, jestli je razítko správně umístěné, po celé ploše otištěné, nerozmáznuté apod. Dále nevím sice, zda první podepisují nebo razítkují, ale při následném podpisu opět může zrak vnímat text blízko umístěného razítka. Navíc už by tady mohl být znám autor nebo poskytovatel razítka, když už se dodnes nemůže najít autor změn hlaviček faktur.

Svědek, expedient R, se pochopitelně podivuje nad tím, že na fakturách s padělaným číslem účtu chybí razítko
KV 2.3].

Stejně si dlouhodobého padělání faktur i díky nepřítomnosti razítka nevšiml také další expedient S [KV 2.4].

PS: Pachatel vedoucí v dané době bydlel několik desítek metrů od výrobce razítek.

» Vzorek dokumentu Romana Sikory
    s padělaným číslem na účet
    člena zločinného spolčení [KV1.2]

III.A.7._komentář_bez razítka

Provinění hl. účastníků:

Dle mého úsudku byl konatelem snadno ovlivnitelný vedoucí. Ten jediný (kromě mě), jako můj hlavní zaměstnanec a jednatel, měl k tomu technické možnosti. Předpokládám, že ho k tomu navedl či povzbudil účetní.

 

» Stížnost na to, jak se snaží mařitelé
  
spravedlnosti obvinit z padělání vlastního
   účtu poškozeného [BzS 2.3]

III.A.7. Provinění hl. účastníků

Že by prostředník dostával na svůj účet peníze z mé obchodní sítě, systému a provozovny a ničeho si nevšiml, považuji za velmi málo pravděpodobné. Může se ale obhajovat tím, že nevěděl, že jsou to peníze i z prodeje mých skladových zásob, a svést to na soukromou iniciativu vedoucího a účetního. A i když mu přicházela na účet tržba značně větší, neodpovídající jím ve stejné době dodanému zboží na Společnost parazitující na jméně (pravděpodobně také „nelícujícího“ sortimentu), je obtížné si toho bez zaměření všimnout.

 

O vědomé úloze prostředníka v přímém rozprodávání mého zboží tedy nemám žádné indicie, jak pro, tak ani proti.

Snaha Romana Sikory najít pro tohoto pachatele nějakou omluvu se ukázala jako lichá. Prostředník sám ve své výpovědi přiznal, že o krádežích tržeb (v jeho interpretaci se samozřejmě jednalo o prodej se souhlasem poškozeného – tj. bizarní  sebeokrádání) věděl. [KV 2.7]

III.A.7._provinění_prostředník ostatní

​6. 8. 2014 se mi vedoucí do telefonu po chvíli nakonec přiznal, že mé zboží prodávali, vzápětí ale dodal, že jsem to tak chtěl sám, a že se toto zboží, které mi takto "vyprodávali", stejně odečetlo v převodní smlouvě z pohledávek. /str. 152 VI.G/

» Komentář ke snaze
   vedoucího a vyšetřovatele
   popřít zločin padělání účtu [BzS 1.6]

III.A.7._kradené zboží uhrazeno po loupeži

Dodatek 2015: Výpověď prostředníka ze 17. 9. 2015 s přiloženou fakturou z 31. 12. 2011, v které fakturuji prostředníkovi alespoň malou část prosincové tržby, o kterou mě připravili, potvrzuje vedoucího přiznání akorát, že k tomuto „dorovnání“ nedošlo až v převodní smlouvě, ale dokonce ještě později, pravděpodobně až někdy po 3. lednu 2012.


Situace je stejná jako s mým podepsáním převodní smlouvy a přenechání nájmu za cca jednu třetinu předchozí výše. Byl jsem rád, že mohu alespoň nějakými penězi zaplatit zaměstnance, daně, režie, atd., atd.

 

Pochopitelně mi fakturu připravili vedoucí s účetním. Já jsem neměl naprosto žádné povědomí o tom, kolik mi prodali zboží, co vlastně v tom prosinci s mým KLASem „vyváděli“, a ke svému účetnictví jsem se dostal až v roce 2013 a inventuru nemám dodnes.

III.A.7. dodatek_faktura s 31.12.

Motiv rozprodávání:

Nedokážu si zodpovědět otázku, jestli se chtěli hl. účastníci přímo obohatit i na mém zboží. Možná se ale pouze někde uvnitř zdráhám připustit, že klesli až tak hluboko. Proto se utěšuji nadějí, že od začátku mi hodlali vrátit alespoň pořizovací hodnotu zboží. Hned po uchvácení firmy, o jehož zdaru byli asi již naplno přesvědčeni. Každopádně mi pak po mé kapitulaci uhradili nějaké mé prosincové náklady.


Jisté je, že zbavením mě přísunu jakýchkoli peněz si prostě pojišťovali své vítězství. /str. 41 III.A.1/, /str. 67 III.A.2.g)/, /str.91 III.A.3.d)/ a jinde.

III.A.7. Motiv rozprodávaní
bottom of page