top of page

III.A Nekalé metody

1. Promyšlené oslabování poškozeného

Obsah III. Jak byl skutek spáchán

Předchozí kapitola: II. Skutek (co, kde, kdy)

III. Jak byl skutek spáchán (obsah)

 

A. Nekalé metody

 

B. Načasování

 

C. Ostatní

Následující kapitola: IV. motivy

Obsah III. Ja byl skutek spáchán

1. Promyšlené oslabování poškozeného

Abstrakt

Hl. účastníci použili několik prostředků, jak učinit budoucího poškozeného neschopným obrany. Mj. získali kontrolu nad zbožím poškozeného a před útokem ho dočasně finančně oslabili.


Na uchvácení KLASu se nejméně p. účetní a dlouhodobě i prostředník připravovali. Tajné rozprodávání zboží mělo za primární cíl zbavení poškozeného posledních prostředků k obraně.

Nejméně dva z hl. účastníků, prostředník a účetní, začali pracovat na uchvácení KLASu s velkým předstihem. Poškozený však nemá žádné poznatky o tom, že by před rokem 2011 tuto svoji činnost koordinovali, a naopak se domnívá, že je až v roce 2011 sjednotil  distributor.

 

Od té chvíle měli jednotný cíl.  Distributor sám o sobě neměl původně (do roku 2011) zájem na uchvácení a změně vlastníka, věděl, že to pro něj nebude nijak výhodné. Jednal z pudu zachování luxusního života, chtěl si zachovat bezpracný velmi vysoký příjem, o který by přišel okamžikem platnosti výpovědi, a tak byl odhodlán pro to zničit i svého dosavadního přítele. /str. 121 IV.B/

 

O zapojení ostatních dvou hl. účastníků do této fáze oslabení poškozeného nemá poškozený žádné poznatky.

III.A.1 Promšlené oslabování poškozeného Abstrakt

»Neopatrné přiznání distributora, že
  inicioval loupež KLASu. [UD I.B.c)]

Dále popíši tři poměrné primitivní, ale vysoce účinné skupiny metody pacifikace poškozeného. Žádná z nich by se účastníkům spolčení nemohla podařit, kdyby nepředstírali své přátelství a nezneužili důvěry, kterou v nich poškozený měl. Stačilo nepustit si tato individua do svého domu (doslova i obrazně). 

 

Pomocí těchto metod získali hl. účastníci záměrným uváděním v omyl a přisvojením si hmotného i nehmotného majetku poškozeného jak plnou kontrolu nad sortimentem poškozeného, tak ho zbavili okamžité hotovosti i rychlého přístupu k ní.
/str. 42 III.A.1.a)/; /str. 44 III.A.1.b)/; /str. 46 c)/

Prosincové rozprodávání skladových zásob sice zařazuji do jiného samostatného oddílu, ale významem patří nepochybně sem (III.A.1). Proč? Zde se přikláním k tvrzení hl. účastníků (viz tel. s vedoucím 6. 8. 2014) a jsem ochoten jim věřit, že neměli záměr se v prosinci jednoduše obohatit o mé zboží. Nešlo jim o nějaké statisíce v nákupních cenách a dejme tomu o dva milióny v tržbě (od které musíme odečíst nákupní ceny), mířili k uchvácení nejméně 20 miliónů.


Základním motivem, proč se k tomu uchýlili, byla tudíž snaha o mé finanční oslabení.  Tentokrát až na dno. Obávali se, že se jim svojí snahou zachránit svoji firmu [1] moc „vykrucuji“, a tak vsadili na jistotu a přitvrdili. (Kromě zboží mě tím samozřejmě připravili i o celou prosincovou a vánoční tržbu).

 

Poté, co jsem se jim už nemohl nijak ubránit a svoji firmu jim odevzdal, mi nejspíše alespoň nákupní hodnotu za toto ukradené zboží vrátili, a pak, tentokrát určitě, i uhradili část nákladů na zneužití mých dalších hmotných i nehmotných zdrojů (opět dle tvrzení vedoucího).

 

[1] Moje snažení uniknout lupičům trvalo až do posledního dne. Viz osm kapitol pod oddílem /str. 143 VI.K/, každá z nich železně prokazuje, že jsem se nehodlal lupičům tak snadno poddat.

Dnes už víme, že k vrácení malé části ukradených tržeb po dokonané loupeži  skutečně došlo.
» Zde si přečtěte mimo jiné, jak se snažili pachatelé a mařitelé trestního stíhání zneužít této skutečnosti při krytí trestné činnosti.
 [Vrácení části ukradeného UD VI.G]

III.A.1_krádež zboží jako finanční oslabení

a) Neoprávněné přisvojení ochranné známky

Abstrakt

Hl. účastník prostředník si nekalým způsobem přivlastnil ochr. známky poškozeného. Bez následného převzetí firmy KLAS neměly ochr. známky pro hl. účastníky žádnou významnou hodnotu.

Uvedení v omyl prostředníkem za účelem zisku známky KLAS:

Na konci roku 2002 mě kontaktoval do té doby mi neznámý patentový specialista. Oznámil mi, že někdo (tuším říkal z bývalé Jugoslávie) si chce přisvojit značku KLAS a on při studiu problematiky zjistil, že já na ni mám právo.

Při následné komunikaci mě požádal, abych mu přivezl podklady prokazující, že KLAS používám již od roku 1991. Přivezl jsem mu domů přepravku podkladů. Po prostudování se vyjádřil, že není pochyb, že značka má náležet mě a že s tím nebude žádný problém. Dal jsem mu oprávnění k dalšímu postupu.

Po příjezdu na firmu jsem kontaktoval telefonicky prostředníka a řekl jsem mu, že se mi někdo snaží převzít značku a že se o to už stará patentový specialista. Řekl mi, že se v tom vyzná a má na to své lidi. Že nemusím nikde spěchat, protože je tam nějaká půlroční lhůta. Ať rozhodně zatím nic nepodnikám, že on zatím prověří nejlepší postup.

Následně jsem kontaktoval patentového specialistu a sdělil mu, ať zatím ochranu mých značek pozastaví, že můj prostředník zatím zjistí co a jak. Patentový specialista se velice podivoval, ale vyhověl. Po dohodě si ponechal bednu důležitých podkladů prokazujících mé oprávnění, tak abychom, až mi dá prostředník vědět, mohli rychle pokračovat. Během několika nejbližších měsíců jsem se prostředníka při různých příležitostech dotazoval, jak celá záležitost kolem mé značky probíhá. Vždy mě uklidnil, že vše je na nejlepší cestě a že mi dá vědět. Poté jsem při hektické práci ve své firmě na celou záležitost pozapomněl.

III.A.1.a. Neoprávněné přisvojení

​11. 4. 2006 zadávám e-mailem (viz příloha) vedoucímu příkaz odeslat dopis prostředníkovi na situaci kolem mých ochranných známek. Zatím nevím, jestli dopis odešel, odpověď jsem určitě neobdržel. (V dopise je překlep v datu.)

11. 4. 2013 mi volá nějaká paní, že je z ***, že při rekonstrukci domu objevila krabici materiálů, které jsem před léty u nich ponechal. Zda si je přijedu převzít. Hned jsem si vzpomněl, o co jde (manželka patentového specialisty a případ ochr. známek). 

Paní jsem sdělil, že si je určitě vyzvednu, až budu mít cestu. Protože musím šetřit, měl jsem cestu na Karlovarsko až 9. 8. 2013. Po předchozí tel. domluvě jsem do *** přijel a začal si povídat s manželi patentového specialisty. Protože jsem už koncem roku 2011 nepochyboval o nečestnosti prostředníka, poprosil jsem ho, aby se mi na ten případ znovu podíval. Okamžitě na místě jsem si potvrdil, že mě tehdy prostředník oklamal a značky spojené s mojí firmou si převedl na sebe. A to ještě ve větším rozsahu než jsem tušil.

V problematice ochranných známek se nevyznám a navíc jsem měl léta starosti hlavně o to, abych vytvářel nějaké hodnoty, a ne na plané záležitosti, sloužící toliko pro spekulování, administrativu a byrokracii. Přesto jsem měl podezření, byť ne jistotu, už dříve.

 

Až později jsem si vzpomněl, jak mě na to, že si prostředník neoprávněně přisvojil ochr. známky KLASu, upozornil tuším můj zaměstnanec, skladník Klasu, ale bylo to při mém "průletu" kanceláří a v hektické době jsem na to okamžitě pozapomněl.


Znovu jsem si to naplno připomněl až v prosinci 2011, kdy již bylo zřejmé, že splatit pohledávky hl. účastníci nechtějí, že chtějí kořist mnohem větší, moji firmu, a já jsem byl proti uchvácení prakticky bezbranný.


Zde je nutno zdůraznit první neoddiskutovatelný fakt: Podnikatel, který se záměrným uvedením v omyl zmocní značek svého nejdůležitějšího obchodního partnera, ví, že hodně riskuje a že mají pro něj hodnotu teprve až po následném zmocnění se celé firmy partnera!

(Připomínám, že si naplnění dlouholeté touhy po zmocnění se mé firmy pojišťoval i postupným mým uprosením převodu mých přípravků pod svoji kontrolu [2]. Byl to od hl. účastníků primitivní nekalý úkon – kam se hrabou na účetního – ale jak účinný!)

[2] viz také /str.32 I.C.2.d)/.

» Jak si s fakty poradila KSZ [BzS 2.2]

» Výpověď Patentového specialisty [KV 2.6]

» Výpověď vedoucího ke krádeži známek
  [KV 2.10]

III.A.1.a._příkaz vedoucím k situaci kolem ochr.z.

Znalost ostatních hl. účastníků o tom,

že si prostředník přisvojil moje známky:

Pokud jde o vědomí ostatních hl. účastníků o tom, že si mé známky  přivlastnil prostředník, domnívám se, že vedoucí distributor a tichý společník to mohli vědět dávno před samotným útokem a účetní nejpozději v době organizování uchvácení. Vedoucí už proto, že jsem na něj delegoval úkol zjistit u prostředníka, jak to pokračuje s mými známkami. Distributor proto, že se o problematiku známek a domén intenzivně zajímal a snažil se na jejich prodeji zbohatnout. Ostatně mi v roce 2011 přenechal i možnost koupit doménu klas.eu.


Tudíž toto vědomí, společně se znalostí toho, že moje zboží mají už plně pod kontrolou prostředníci, určitě hrálo roli v jejich sebejistotě při následných nekalých nátlacích. /str. 44 III.A.1.b)/ a / str. 60 III.A.2/

Podklady

 

From: KLAS CZ, vedoucí

Sent: Tuesday, April 11, 2006 2:16 PM

To: KLAS CZ, Roman Sikora

Subject: Dopis prostředníku k ochranné známce

Importance: High

Prosím schválit či upravit znění dopisu, který Vám připravím k podpisu. 060411vedoucí

Vážený pane prostředníku, 

v souvislosti s dalším plánováním firmy bych  Vás rád požádal o písemnou informaci o stavu žádosti  kolem ochranné ou známky u KLAS. 

Problem jsem začal řešit se svým patentovým zástupcem již v říjnu 2003. Ve stejném měsíci jsem po následných konzultacích dal na vás a celou záležitost přenechal vám. Znepokojuje mě tak dlouhá doba, po kterou jsme nedosáhli žádaného výsledku v tak pro mě zásadní a důležité věci.

       Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem.

Roman Sikora

Od: KLAS CZ, Roman Sikora

Odesláno: 11. dubna 2006 14:52

Komu: KLAS CZ, vedoucí

Předmět: RE: Dopis prostředníku k ochranné známce

Opravy níže v původním textu. 060411RS

 

Od: KLAS, vedoucí

Odesláno: 21. července 2010 16:25

Komu: KLAS, Roman Sikora

Předmět: RE: Aktuální info z Kraslic

 

  1. Připraveno. Pan prostředník předběžně informován.

  2. Na čísle, které máme jediné v Outlooku (7***) je celé odpoledne záznamník. Budu zkoušet zítra.

  100721vedoucí

III.A.1.b) podklady_dotz prostředníku přes vedoucího

b) Svěření zboží prostředníkům

Abstrakt

Prostředník prosbami přemluvil poškozeného, aby mu svěřil veškerý svůj sortiment.

Tato závislost na jediném "kanálu" byla pro poškozeného ekonomický nevýhodná a riskantní zneužitím.

Poškozený tyto dvě velké nevýhody akceptoval na základě kamarádství, důvěry a dohody o pozdějším splácení faktur.

Hl. účastníci v roce 2011 porušili obch. zvyklost a dohodu a tuto absolutní závislost zneužili k zmocnění se KLASu.

Bez této závislosti by se hl. účastníci nedokázali zmocnit KLASu, navzdory ostatním použitým nekalým metodám.

Nakupovat u prostředníků bylo pro poškozeného z důvodů vyšších cen velmi nevýhodné. Navíc to bývá i nebezpečné. Přesto jsem celá léta odmítal mnohé nabídky na levnější a kvalitní zboží odjinud. Prostě jsem chtěl být loajální k prostředníku a ani mi moc nevadilo, že ho (a jak se ukázalo v roce 2011 asi i  tichého společníka) víceméně zbůhdarma živím. Dokonce, i když proti tomu lidé kolem mě, včetně účetního i  distributora, protestovali a varovali mě před tím. Já už bohužel mám takovou povahu. Prostě jsem ztráty doháněl vyšší rentabilitou a úsilím.


Prostředník mě poprosil, abych se neobracel na jiné výrobce a dodavatele, ale abych mu to jako příteli svěřil. On mi za to celé léta toleroval velmi dlouhé platební lhůty (tato výhoda ale samozřejmě nenahradila ztráty na ziskovém rozpětí). Nové přípravky jsem tedy už na tyto prosby navrhoval a zadával jen přes prostředníka. Postupně jsem převedl opět  na jeho prosby i přípravky od jiných dodavatelů na tyto jediné prostředníky. O převod posledního přípravku mě licoměrně poprosil doslova "v předvečer" útoku na KLAS, tuším někdy na konci jara 2011.


5. 8. 2014 jsem se při telefonickém rozhovoru o této zákeřnosti zmínil. Po chvilce odmlky se vyvinil absurdním tvrzením, že jsem stejně neměl na ten přípravek výrobce. /str. 142 VI.C.2/

» Více ke kompenzaci

   za lukrativní prostřednictví

   v podobě léta rotujících pohledávek

   a o tom, proč tyto cyklické pohledávky   

   všichni zločinci rádi zaměňují za dluh.

   [UD VI.J​].

» Jak si tichý společník nevzpomněl na
  mnohaletý bezpracný zisk od Romana Sikory.

   [UD VI.J]

» Kdy došlo k neopatrnému svěření prostřednictví budoucímu vyděrači [UDI.A.1.c)]

III.A.1.b. Svěření zboží

Zde je nutno zdůraznit druhý neoddiskutovatelný fakt: kdybych neuvěřil prostředníkovým slibům a z kamarádství dobrovolně postupně nepřevedl veškeré své portfolio pouze na něj, snadno bych v roce 2011 odolal jejich předvánočnímu útoku v podobě okamžitého zastavení dodávek zboží bez ohledu na platby předem. /str. 67 III.A.2.g)/


Takto jsem díky charakteru obchodní sítě a druhu sortimentu mohl zajistit náhradu (najít, schválit, vyrobit, dizajnovat, propagovat atd.) nejdříve tak za tři měsíce. Do té doby by se obchodní síť zcela rozpadla. Tohle bylo opět všem účastníkům spolčení dlouhodobě dokonale známo.

Podklady

Výňatek z e-mailu od prostředníka obsahuje důkaz, že prostředníci nakonec docílili plné kontroly mého zboží a použili to k neodolatelnému nátlaku. Tichý společník dal příkaz zastavit dovoz mého zboží i přes platby předem a platnou smlouvu o dodávkách zboží. Záměr hl. účastníků učinit mě zcela závislým na nich pomocí proseb o svěření svého portfolia pouze jim se naplnil.

Od: prostředník]
Odesláno: 28. listopadu 2011 11:28
Komu: KLAS, Roman Sikora
Kopie: KLAS, vedoucí
Předmět: KLAS

----- Original Message -----

From: Tichý společník

To: 'prostředník.' 

Sent: Sunday, November 27, 2011 7:17 AM

Subject: KLAS

Ahoj S*,

....Jelikoz se stale nic nevyresilo je moje rozhodnuti nasledujici:

1/ pripravis podklady a podminky na prevod Un*** na akciovou spolecnost a budu pozadovat prislusny podil akcii

2/ okamzite ukoncis spolupraci s Klasem, upozornuji ze po tomto datumu nebude vystavena ani jedna faktura, na tom trvam

3/zahajis prodej a to pro nas nejvyhodnejsim zpusobem,ponechavam zatina na tobe

4/do te doby jsem zablokoval u Se* veskerou vyrobu a dodavky

III.A.1.b.Podklady_email t.společníka

c) Finanční oslabení

Abstrakt

Hl. účastníci připravovali několika způsoby prostředí tak, aby poškozený nedokázal, jakmile oni poruší dohodu a zaútočí, obratem uhradit pohledávky.

Účastníci spolčení využili několik možností, jak omezit moji schopnost rychle zareagovat na ultimátum a splatit po cca 6 letech okamžitě veškeré jejich pohledávky [1]. Obzvláště účetní vyvinul mimořádné úsilí, aby snížil co nejvíce moji likviditu.

 

[1] Jak se ovšem prokázalo brzy po zaútočení, i když bych byl nakonec přece jen schopen uhradit pohledávky, hl. účastníci by všechny způsoby odmítli a ultimativním nátlakem trvali na odevzdání celého KLASu. /str. 37 III.A.2.d)/; /str. 95 VI.K.3/; /str. 96 VI.K.4/ a /str. VI.K.2/

[Cyklické pohledávky,

na kterých dlouhodobě vydělávali

a jejichž úhrady stejně odmítli.]

» [Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad 
UD III.A.3.a).(4)]
   » [Fantomové uspokojení pohledávek
      
BzS 2.2]

» Jak oběť prosila pachatele, aby jí dovolili

  1. uhradit trojnásobek pohledávek a

  2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu.

    [Výpalné UD VI.K.1]

» K varování pachatelem před řešením
   jejich fingovaných požadavků [UD VI.K.4]

» Ultimátum na vydání KLASu  [KV 1.1]

III.A.1.c. Finanční oslabení

A. ­Nekalé metody

A. ­Nekalé metody

(1) Bránění v přístupu k bankovnímu úvěrování

Abstrakt

Účetní poškozeného měsíce nepravdivě ubezpečoval, že mu banky odmítly poskytnout úvěr.

Nakonec ho poškozený obešel a sám se vydal do první banky, kde okamžitě získal úvěr (navzdory nejnevýhodnější době za celá desetiletí).

Peníze hl. účastníci odmítli a trvali na přenechání celé firmy.

Nevyjasněné okolnosti kolem zrušeného revolvingového účtu. Možný úmysl hl. účastníků.

Účetní se mi staral léta o styky s bankou a jinými úřady. Po naší společné návštěvě u prostředníka (cca květen) jsme spolu mluvili o potřebě snížit závazky vůči prostředníku. Navrhl jsem, že pokud tedy nechce prostředník počkat do příštího roku, kdy přibude k stávajícímu (více než slušnému) zisku, díky zanedlouho dokončené modernizaci, dalších cca 3 milióny korun, že si tedy vezmu úvěr.

 

Neměl to být problém, protože nedlouho předtím mi banka půjčila velmi vysokou částku na hypotéku (bez akontace) a neshledala sebemenší problém ohledně zdraví firmy. Účetní však počal tvrdit, že už to všude zkoušel a že mi žádná banka nemůže půjčit (mj. právě kvůli závazkům; které ale byly i v době hypotéky). Toto opakoval a v tom mě utvrzoval v podstatě až do konce listopadu 2011 (sám jsem v tomto duchu i psal tichému  společníkovi 13. 11. 2011).

 

Tehdy mi to už začalo být podezřelé, proč by banky, které celkem nedávno tak skvěle ocenily mou firmu a bez problému ze strany finančního zdraví firmy mi poskytly tak velký úvěr, najednou obrátily. Také vzrůstalo mé podezření, že neustále proklamovanou ztrátovost KLASu si účetní a vedoucí "cucají z prstu".

 

Rozhodl jsem se je obejít a sám jsem nakonec zašel do nejbližší banky (přirozeně jsem zašel do KB, expozitura Kraslice, jediné banky, kterou jsem trvale používal a byl u ní cca 20 let) a úvěry (prozatím ve výši dvou milionů[1]) jsem dostal prakticky okamžitě (navíc v době, kdy kulminovala bankovní krize, a navíc v neproblematičtější měsíc).

Na můj pozdější (ještě v listopadu) dotaz účetnímu ohledně toho, že já jsem úvěr dostal okamžitě a jemu každý v bance tvrdil, že je to nemožné, jsem dostal tak vyhýbavou odpověď, že si to absurdní odůvodnění ani nepamatuji. Na pozdější dotaz (už v následujícím roce), s kým že to tedy a v jakých bankách vyjednával ten úvěr, se zase jen vykrucoval. Ještě později, začátkem roku 2013, začal tvrdit, že si nepamatuje, že by někdy tvrdil, že nemohu dostat úvěr.

Vedoucí mi v telefonickém rozhovoru někdy v roce 2012 řekl, že si na to už nepamatuje. /str. 91 III.A.3.d)/; /str. 88 III.A.3.c)/ a /str. 73 III.A.3.a)(1)/

Poté hl. účastníci peníze odmítli a zvyšovali tlak na to, abych jim přenechal celou firmu. /str. 64 III.A.2.d)/; /str. 161 VI.K.3/; /str. 162 VI.K.4/; /str. VI.K.2/ a /str. 60 III.A.2/

Přímé opakované a jednoznačně nepravdivé informování o odmítnutí bankami mě úvěrovat nebude spolu s hypotékou možná jediné úmyslné uvádění v omyl účetního v úsilí o odříznutí mě od financí.

» Jak pachatelé a mařitelé trestního stíhání
  
 (i svědkové ovlivnění pomluvami)
   popírali získání úvěru. [KV 2.1

   (Podvodů se dopouštěli před odhalením 
    krádeže klíčových důkazů z trestního spisu. [
KV 2]!)

III.A.1.c)(1) Bránění přístupu

A. ­Nekalé metody

A. ­Nekalé metody

Kromě dalšího hrubého nátlaku po zjištění, že hodlám sehnat finance pomocí investorů /str. 64 III.A.2.d)/, mě možná ještě nepravdivě informoval v případě zrušeného revolvingového účtu ve výši 3,5 miliónu korun [2]. Tím by mě i zde odřízl od financí. Účetní mi tvrdil, že úvěr mi odmítli prodloužit z důvodů nižších poplatků, a tak jsem to i v mém mailu z 1. 11. 2011 tlumočil prostředníkovi.


Toto tvrzení účetního jsem dosud neprověřil, ale připadá mi nepravděpodobné. Možná mu ale zde poprvé křivdím a ztráta úvěru souvisela s hypotékou a poplatky jako příčinu si jen z nějakého důvodu vymyslel.

 

[1] Smlouva o revolvingovém úvěru z 24. 11. 2011 ve výši 1.000.000 Kč a Smlouva u úvěru z 25. 11. 2011 ve výši 1.000.000 Kč. Úvěr vyřizoval pan bankovní specialista M.

 

Prostředníci, kteří věděli, že mají v rukou před blížícími se Vánoci všechny trumfy (když jsem jim předtím důvěřivě svěřil veškeré své zboží, neoprávněně si přisvojili mou známku KLAS, měli koupeného ředitele a „účetního“ a já se finančně dočasně vyčerpal právě dokončenou modernizací), peníze odmítli a tvrdě požadovali předání celé mojí firmy (neuspokojil jsem je ani nabídkou darování poloviny KLASu a závazkem na úhradu dvojnásobku hodnoty pohledávek).

[2] Smlouva o revolvingovém úvěru mezi Roman Sikora – KLAS a Komerční bankou a.s. na 3.500.000 Kč ze dne **. 12. 2009 (reg. č. 034***).

III.A.1.c)(1)_revolving

A. ­Nekalé metody

A. ­Nekalé metody

Podklady

Výňatek z e-mailu, v kterém se řešil revolvingový úvěr. Přikládám jej jako důkaz, že veškeré záležitosti kolem účetnictví, finančnictví a zde konkrétně úvěrování měl na starosti vedoucí a účetní. Takových důkazů naleznu mnoho, ale nechci s nimi zbytečně roztahovat už tak rozsáhlý dokument.
V příloze byl wordovský soubor: Smlouva o revolvingovém úvěru.

Od: N*A* [mailto:***@kb.cz]

Odesláno: 8. prosince 2008 13:49

Komu: Info

Kopie: 'účetní@seznam.cz'

Předmět: Návrh smlouvy

 

Dobrý den.

V příloze zasílám návrh smlouvy KÚ na OP-R.


 

S pozdravem a přáním úspěšného dne


 

A*N*

Business Loans Specialist

Group Branch Karlovy Vary

Region Southwest Bohemia

Komerční banka, a. s.

Boženy Němcové 1808

356 19 Sokolov

tel: +***

fax: +***

e-mail: a***@kb.cz

III.A.1.c) Podklady

A. ­Nekalé metody

Výňatek z mého e-mailu tichému společníkovi. Zde mj. tlumočím vysvětlení účetního, proč jsem přišel o revolvingový úvěr. Dnes mi připadá zdůvodnění nevěrohodné. (P.S.: při psaní jsem si zpaměti nepamatoval oněch 500.000 Kč navíc).

Od: KLAS, Roman Sikora

Odesláno: 1. listopadu 2011 22:48

Komu: prostředník.

 

Předmět: RE: Pro tich. společníka.

Navíc se měl pohodlně uhradit existujícím úvěrem 3.000.000, ale ten v lednu banka vypověděla jako reakci na převod tržeb do jiné banky z důvodů násobně nižších poplatků za položky, což bylo v případě KLASu, kde se jedná o tisíce položek, racionální. Jedná o jiný úvěr, ale to je v ČR běh na velmi dlouhou trať. ...

A. ­Nekalé metody

A. ­Nekalé metody

(2) Hypotéka

Abstrakt

Účetní inicioval a doporučil poškozenému vzít si hypotéku. Každého, byť triviálního jednání o hypotéce se osobně zúčastnil, a to ve vzdálené Praze.
Poté, co měl poškozený hypotéku zrušit, opět bez zjevného opodstatnění, domluvil v Praze pokračování.

Účetní vyvinul neobyčejné úsilí, abych si vzal hypotéku a abych ji později nevypověděl.

V Praze měl KLAS celé roky pobočku. Nejdříve na Vinohradech, pak na Smíchově a nakonec ve Stodůlkách. Dlouhou dobu jsem pokukoval po možnosti, jak přestat platit zbytečně nájem a získat a zařídit v hlavním městě důstojné prostory pro KLAS. Nikdy jsem se však k tomu neodhodlal. Teprve až mě "vyhecoval" účetní [1], začali jsme se tomu věnovat.

 

Většinu záležitostí kolem hypotéky ostatně vyřizoval sám účetní. Dokonce si udělal čas a naprosto zbytečně se mnou jel asi čtyřikrát až pětkrát do Prahy, vždy, kdy jsem měl nějaká jednoduchá formální jednání kolem hypotéky. Dokonce se jel přesvědčit i na pouhý konečný akt podpisu předem schválené smlouvy. Dnes vím, že chtěl mít jen jistotu, že si to nerozmyslím, nebo před něčím necouvnu. Já sám jsem si pro jistotu vymínil, že chci úvěr, který mohu kdykoli bezplatně vrátit.

» Výpovědi účetního, ve kterých se snažil
    svoji angažovanost v prosazování
    hypotéky zapřít. [KV 2.2] a [KV 3.2]
    Lhal v době, kdy ještě nevěděl, že krádež
    klíčových dokumentů z trestního spisu bude náhodou odhalena. [Abs]

§ 20 t. z. Příprava (trestného činu) [↗]

III.A.1.c)(2) Hypotéka

A. ­Nekalé metody

A. ­Nekalé metody

Angažovanost účetního v mém udržení pod břemenem hypotéky kulminovala dokonce jen chvíli před samotným útokem na uchvácení KLASu (srpen 2011)!

 

Nastaly mi problémy s developerem, neslučitelné s dalším prodlužováním vztahu. Rozjel jsem se do Prahy vrátit nemovitost. Znovu se ale před odjezdem vynořil [2] účetní, znovu se nabídl, že tam pojede se mnou, a znovu jsem ho s sebou vzal, byť mi tam nemohl být nikterak užitečný. (On však nemohl připustit, aby se mi uvolnily velké finanční prostředky, když už se na přípravě uchvácení KLASu „tolik napracoval“.)

Jednání s představiteli developerů skončilo s tím, že vracím byt, dokonce jsem odešel s prásknutím dveřmi. Účetní tam ale k mému překvapení zůstal, začal s nimi sám vyjednávat a dopadlo to tak, že asi za hodinu někdo z nich zatelefonoval a uprosil mě, abych se na jednání vrátil. Tam jsem se nechal přesvědčit, abych přeci jen ten byt nevracel a ještě to s nimi zkusil.
Účetní pomáhá /str. 114 III.C.1/


Připadá mi dnes tragikomické, že i účetní neváhal kartu hypotéky proti mně zákeřně využít jako zbraň.

[1] V reakci na to, že jsem zrušil pobočku KLASu v Praze, mi účetní navrhuje vzít si hypotéku a pořídit si prostory pro pražskou pobočku. Dá si tu práci, jedná nejméně s realitní makléřkou M*T* a známými. Přeposílá mi některé jejich návrhy (e-maily od T*** 3. 6. 2010 a F*** z 15. 6. 2010).

[2] Když tak dnes přemýšlím nad tím mnohačetným „odněkud se vynořivším“ informovaným účetním, napadlo mě, že ho někdo z mé firmy musel často informovat, odhadem v třetině případů i já sám.


(Musíte si uvědomit, že účetní pobýval na mé firmě nepravidelně, někdy se tam ukázal sotva na skok jednou měsíčně a někdy zase vysedával sám s vedoucím několik dní v kuse. Případně někdy oba i se mnou, kdy mi třeba i po dva dny navrhovali nějaká řešení. Trochu mi to připomíná „zpravodajství“ odtahových služeb nebo pohřebních ústavů.

III.A.1.c)(2)_rušení hypotéky

Jednoduchý časový souhrn angažovanosti 💀účetního:

III.A.1.c)(2) graf angažovanosti uč.

Tah se zavedením a udržením hypotéky využil účetní (a spol.) hned třikrát.

Zaprvé psychologicky, když mě mezi lidmi celkem efektně vyobrazil jako naprosto rozhazovačného a nezodpovědného člověka, byť pravda byla obrácená.


Zadruhé mi najednou chyběla klíčová hotovost. Bez hypotéky by byly všechny pohledávky po splatnosti uhrazeny a hl. účastníkům by tak zbývala možnost uchvátit KLAS už jen na základě zneužití výhradního prostřednictví pro KLAS. Navíc by se zbavili další možnosti falešného ospravedlnění před okolím.


Zatřetí účetní dobře věděl, že i poté, co podlehnu soustředěnému tlaku a KLAS jim vydám, stejně nezískám prostor, abych mohl v klidu rozkrýt jejich spolčení a rozumně se bránit. Budu muset bojovat o holé přežití s balvanem hypotéky na krku a budu přicházet o další peníze.

Jen s kromobyčejným úsilím a spoustou štěstí se mi podařilo za cca 6 měsíců problém vyřešit. Byť pochopitelně s další ohromnou finanční ztrátou. /str. 112 III.B.5/

Této etapy se vedoucí aktivně nezúčastnil a do hypotéky mě nijak netlačil. Býval pouze na firmě svědkem některých krátkých jednání o hypotéce s účetním. Pomáhal mu připravovat některé doklady a korespondoval s paní SJ a odhadcem paní Je***.
Dále k hypotéce viz /str.150 VI.F/.

Více o tom, jak pachatelé a po nich i jejich ochránci opakovaně zneužívali hypotéku.

III.A.1.c)(2)_Hypotéka jako zbraň
Podklady

V následujícím výběru z e-mailu se o hypotéce dokonce poprvé zmiňuje i tichý společník. Mj. se dovolává na nějakého "*totožné křestní jméno*, který možná porušil bankovní tajemství.

Od: prostředník. [mailto:info@prostředník]

Odesláno: 11. listopadu 2011 12:10

Komu: KLAS, Roman Sikora

Kopie: KLAS, vedoucí

Předmět: Fw: Klas

Romane,přeposílám tvrdé vyjádření od tich. společníka,které jsem ostatně očekával,na základě některých jeho telefonátů....

Ahoj S***

 ----- Original Message -----

From: tich. společník 

To: 'prostředník' 

Sent: Friday, November 11, 2011 2:56 AM

Subject: Klas

Slavku,zdravim Te a omlouvám se za pozdejsi odpoved.

... Zavolal jsem si pro kontrolu nasemu spolecnemu friendi J*** in my bank a dozvedel jsem se zajimave veci.Zamlcel jsi mne informaci, ze nam z duvodu dlouhodobeho vycerpani current account creditu banka jiz financovani neobnovi, a krom toho jsem zjistil ze majitel Klasu uskutecnil na credit transakce v radu milionu Kc,snad na nakup prepychoveho bytu a to byla posledni informace,ktera banku primela k rozhodnuti neobnovit nas credit. ... .Jiz nechci nic vedet,po zjistení veci v bance,jiz mne to nezajima.

...

Ahoj  tich. společník

III.A.1.c)(2) Podklady_t.spol. po 1. o hypotéce

Následující výňatek e-mailu prokazuje, že účetní ve snaze mě uvrtat do hypotéky jednal soukromě s hypotéční specialistkou paní JS a že dokonce i prodejce pan SM jméno účetního přinejmenším znal.

From: KLAS, Roman Sikora [mailto:sikora@klas.cz]

Sent: Tuesday, September 21, 2010 10:10 PM

To: SM.s*@***.cz

Subject: FW: Smlouva o kupní smlouvě budoucí

 

Volné finanční prostředky ve výši 1.000.000 Kč nemám.

Mám dvě volné (nevázané) nemovitosti (velké, ale neobývané domy) k ručení, ale pokud je mi zprostředkovaně známo od účetního a paní JS banka (nebo banky) požadovaly ručení především třetí nemovitostí (velký obývaný dům). Ta je vázaná na úvěr až do počátku prosince. Pak bude volná k ručení.

Takže buď se banka „spokojí“ s nevázanými nemovitostmi nebo budeme muset počkat.

 

Případné zpoždění s nastěhování je sice nepříjemné, ale mohu ho akceptovat.

 

Schůzku v pátek zatím nemohu potvrdit, hl. z důvodu mimořádné havárie vodovodního řadu, kterou musím aktuálně řešit.

 

 S pozdravem Sikora

III.A.1.c)(2) účetní jedná o hypotéce

Výňatek z e-mailu účetního. A takhle to s hypotékou začalo.

-----Původní zpráva-----

 

Od: účetní [mailto:účetní@seznam.cz]

Odesláno: 15. června 2010 8:30

Komu: KLAS, Roman Sikora

Předmět: Fwd: byty + kanceláře


 

# ------------ Původní zpráva ------------ # Od J*F* <J*.*@seznam.cz> # Komu: účetní<účetní@seznam.cz>,

# Kopie:

# Předmět: byty + kanceláře

# Datum: 15.6.2010 00:45:18

# ----------------------------------------

# Čau, tak jsem konečně zasedl k těm prostorám pro Romana, # včera byla oslava kamarádky promoce celou noc...

….

III.A.1.c)(2)_účetního první email k hypotéce

Chronologie kolem hypotéky


2010, březen Účetní mi navrhuje řešit pražskou pobočku KLASu hypotékou. Komunikuje s mně neznámou realitní makléřkou M*T* a 15. 7. 2010 mi přeposílá některé její návrhy (e-maily 3. 6. 2010) obdobně, jako návrhy svého kamaráda pana J*F* (15. 6. 2010).


2010, 20. července První osobní schůzka účetního a Sikory v Praze s paní JS vyřizující úvěrování pro developerskou firmu ***.

2010, 5. října Podepsána s *developerem* smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (SBS).


2010, 20. října Podepsány opět za přítomnosti účetního žádosti o úvěr do CMSS.


2010, 15. prosince Zase za přítomnosti účetního podepsána v Praze úvěrová smlouva.
Přítomnost opět zbytečná, protože samotnou smlouvu jsme obdrželi poštou do Kraslic už 9. prosince a později si její znění vyžádal účetní dokonce zaslat domů v elektronické podobě (e-mail z 13. 12. 2010).


2011, srpen Účetní se vlastní přítomností v Praze na jednání s developery pojišťuje, abych nezrušil hypotéku.

III.A.1.c)(2)_chronologie hypotéky

(3) Modernizace

Abstrakt

Modernizace byla naprosto nezbytná, byť velmi náročná a nákladná.
Hl. účastníci znali po celou dobu všechny podstatné okolnosti modernizace a souhlasili s ní.

Po skončení modernizace v říjnu 2011 významně vzrostly možnosti KLASu i jeho hodnota.

Dokončením modernizace byla oběť na několik měsíců vůči útokům hl. účastníků víceméně bezbranná.

Útok na uchvácení KLASu přesně korespondoval s termínem dokončení modernizace.

Modernizace KLASu začala přibližně v roce 2008. [1]

Byla nezbytná. Ignorovat změny ve světě MLM a v informačních technologiích a zamrznout na systému z devadesátých let by se rovnalo jisté podnikatelské sebevraždě.

Modernizace byla po všech stránkách mimořádně náročná a rozsáhlá. V roce 2009 se začala vyvíjet její nejnákladnější část – speciální obchodní aplikace založená na tzv. BPM druhé generace. Vývoj byl provázen ohromnými těžkostmi (zejména ze strany Společnosti R).

 

Systém včetně potřebného SW aplikace byl spuštěn k 1. 1. 2010. Prakticky se ale jednalo o provizorní řešení, protože systém vykazoval neakceptovatelné chyby a vyžadoval zásahy, opravy a úpravy až do října 2011.

Modernizace KLASu pomohla účastníkům spolčení kromě dalšího ohromného navýšení hodnoty lupu k dočasnému rozhodujícímu snížení volných prostředků poškozeného.

 

Podobně jako smečka šelem zpovzdálí čeká, až krvácející kořist dostatečně zeslábne, počkali si účastníci spolčení na okamžik, až dokončím modernizaci cca v říjnu 2011. (Tlak na rychlejší placení ale začal prostředník postupně zesilovat již dříve).

Déle ale čekat nemohli, protože okamžikem dokončení modernizace začal KLAS zase rychle sílit.

Je logické, že i bez jakéhokoli dalšího růstu KLASu spojeného s modernizací a vstupem na zahraniční trhy by k stávajícímu zisku KLASu přibyly každým měsícem rok ušetřené výdaje za předchozí modernizaci. Odhadem min. 3 milióny ročně navíc (cena ušetřených cca 10 miliónů za modernizaci podělená délkou jejího trvání, tj. cca 3 roky.) /str. 106 III.B.1/

[1] Dlouhodobě připravovanou nutnou modernizaci bych spustil mnohem později, ale právě v roce 2008 mě doslova úpěnlivě o ni poprosil právě 💀distributor. Takže jsem za hektických podmínek vše urychlil a věnoval se splnění distributorových přání přímo cca 10 miliónů a další ohromné peníze ve formě nepřímých nákladů.

Jak se mi distributor „odvděčil“ popisuji částečně v tomto dokumentu. Dá se říci, že tento tvor v kvalitě svého charakteru dohání i samotného účetního.

Vynucená kupní cena oficiální 4,7 mil.
  [UD II.A].

Vynucená kupní cena skutečná 3 mil.
  
[BzS], [Abs]

Hodnota uloupeného nejméně 25 mil.
 [UD II.A.  a KV TO.ot25] zhodnocení

modernizací těsně před loupeží 10 mil.

» Na podporu loupeže ukradli z účetnictví
   oběti dalších 5.951.951 korun! [KV 1.3]

Pachatelé si tedy díky zločinům [Abs] vydělali bezprostředně po loupeži minimálně 21 miliónů.

K jejich smůle ale kvůli svým schopnostem

velkou část lupu promrhali.

 » [Jak lupiči podnikali UD VI.E]

 » [Neslavný konec uloupeného KLASu UD VI.E

Připomínám, že jak pachatelé, tak ani jejich ochránci se mě nestyděli přesvědčovat, že KLAS byl ve špatné ekonomické situaci, a proto se musel prodat za 3 miliony*, tj. za pouhé náklady na jediný rok modernizace.

Absurdita 

[Firma je na tom špatně ekonomicky,
i když neustále produkuje velký zisk
.]

III.A.1.c)(3) Modernizace

Všem hl. účastníkům (vyjma nejasnosti kolem povědomí tichého společníka) byla situace kolem modernizace (nezbytnost, cíle, průběh, finance, zhodnocení KLASu atd.) dobře známa. Vedoucí, účetní i distributor ji znali naprosto dostatečně a většinou do detailů (v rámci svých omezených schopností se na ní dokonce podíleli aktivně)[2]. Prostředník ji znal dostatečně, i když hlavně v základních obrysech.

 

Všichni s ní pochopitelně i souhlasili a dokonce někteří i dlouhodobě před poškozeným projevovali velké nadšení. V době „rýsování“ útoku si již naopak začali připravovat půdu tajným ovlivňováním okolí o svém nesouhlasu s modernizací.

Úsilí hl. účastníků o uchvácení KLASu započalo téměř následně po dokončení modernizace. /str. 106 III.B.1/


​​[2] Účetní se dokonce z vlastní iniciativy osobně a sám podílel na zabránění přerušení její nejnákladnější části záhadným vyjednáváním se společnosti R. /str. 73 III.C.1/

III.A.1.c)(3) _Souhlas s modernizaci
Podklady

Výňatek z e-mailu.

klascz@seznam.cz

Re: Návrh.

8. 9. 2013, 21:55:08

Komu: prostředník.

[7] Tady se ale nabízí otázka, proč jsi mě neinformoval, že máš tichého společníka a můžeš jím být vydírán. Nejpozději při naši s panem skladníkem Klasu návštěvě u Tebe v roce 2009. Tehdy, kdy jsme Ti podrobně vysvětlili, co ta modernizace obnáší a jak bude náročná, byla poslední možnost, kdy mi to sdělit, a pak jsem mohl ještě snadno nejprve uhladit léta trvající opožďování v  platbách a teprve pak pokračovat v modernizaci (přestat později před dokončením modernizace by vedlo k ohromným ztrátám pro mě, pro Vás a mnoho dalších lidiček).

   Rovněž bych Tvým prosbám pochopitelně nevyhověl a nepřeváděl své zbylé portfolio přípravků na Vás a přestal navrhovat a objednávat další přípravky výhradně přes Vaše zprostředkování. Případně bych některé stáhl. Nevěnoval bych Vám prostě monopol a pořídil bych si kvalitní přípravky velice snadno (a samozřejmě mnohem levněji) jinde.

Každému Kubovi, co umí počítat do deseti, se nabízí jedno vysvětlení: záměrně se čekalo na to, až já modernizuji a investuji více než dvojnásobek hodnoty závazků a až Vy budete mít všechny mé přípravky pod svou kontrolou, abych se, až před Vánocemi zaútočíte, bez rezerv a v tísni nedokázal rychle bránit.

.....

III.A.1.c)(3) Podklady

(4) Zbavení poškozeného prosincové a vánoční tržby

       

Abstrakt

Nedodáním předem placeného zboží před nejdůležitějším měsícem v roce způsobili hl. účastníci poškozenému další neopravitelnou ztrátu a oslabení.

Hl. účastníci dobře věděli, že pro mě, jako ostatně pro každou obchodní firmu, je předvánoční období nejdůležitější obdobím v roce a když mi přeruší přípravu vánočních akcí (například jsem zbytečně vytiskl kalendáře) a naruší samotný prodej, bude pro mě okamžitá zbytečná ztráta ve výši dalších statisíců korun neřešitelná.

 

Sebejistota hl. účastníků, že svůj KLAS nemám šanci ubránit, je o to pochopitelnější, když k této ztrátě způsobené okamžitým zastavením dodávek mého zboží (byť placeného předem) přidáme pokoutní prosincové rozprodávání zbývajících zásob na účet jimi čerstvě vytvořené Společnosti parazitující na jméně.

Názorný příklad eufemizace, jak se o tom píše v předmluvě k těmto vyšetřovatelem  Ukradeným důkazům. [UD].
Místo "Zbavení poškozeného prosincové a vánoční tržby"  to nazvěme lidovým, ale výstižným termínem:

  Krádeže tržeb
pomocí padělaného čísla účtu.

 

 

III.A.1.c)(4) Zbavení poškozeného

To, že pak toto zcizené zboží údajně odebráním KLASu vrátili (odečtením v pohledávkách), ani to, že větší část nebyla ještě uhrazena, je nezbaví viny. Účel – zbavení poškozeného vánoční tržby a maximalizace nátlaku – byl splněn.
 /str. 67 III.A.2.g)/ ; /str. 101 III.A.7/ ; /str. 152 VI.G/

» Jak se snažili pachatelé a jejich ochránci
  pozdější vrácení malé částí kradeného zboží zneužít k ospravedlňování mj.

Lze soudit, že Roman Sikora stejně neodhadl, v jak ohromném množství případů mařitelé trestního stíhání vsadí na prosazování následující absurdity.

Absurdita

 [Dodavatel může odběratele
okupovat a exploatovat,

pokud mu nedovolí uhradit pohledávky.]

III.A.1.c)(4)_vrácení pořizovací ceny ukradenéhouradeného

Přesnou částku pouze této prosincové ztráty tržby nelze pochopitelně určit. Lze jen hrubě odhadnout, ale určitě se pohybovala ve výši min. 20–30 % hodnoty všech pohledávek.

 

To znamená, že poškozený ani nemusel brát další úvěr, či zapojit investora nebo čekat na jarní tržby nebo prodej některé nemovitosti.

 

Již koncem prosince mohl přidáním obdrženého úvěru (a slovenských peněz na náklady) splatit všechny faktury po splatnosti! Účastníkům spolčení se podařilo zabránit splacení pohledávek relativně jednoduchými, byť hrubě nekalými prostředky.

Pachatelé při kvazivyšetřování zapírali část faktur s padělaným číslem účtu [KV 2.8] a  jejich ochránci odmítli po nich vyžadovat určení konkrétní výše ukradených tržeb.
[UD A.7.]

Pokud by pachatelé při vydírání neodmítali úhrady, [UDIII.A.3.a)(4)]

zbývající pohledávky mohly být doplaceny už v době loupeže!

» viz také [UDIII.B]

III.A.1.c)(4)_splacení pohledávek již v prosici

d) Možný podíl hl. účastníků na ztrátě 7,5
    miliónu v kauze Společnosti T

Následující kapitola se vymyká ostatním. Nesouvisí přímo s kauzou uchvácení KLASu, ale s okolnostmi kolem roku 2006. S uchvácením KLASu je však spojena personálně a finančně, poškozený byl při ní úmyslně uveden v omyl a poškozen a nakonec se tato kauza negativně propojila i s uchvácením KLASu v roce 2011.

 

Klíčové je, že v kauze se mj. uplatnila stejná taktika odříznutí od účetnictví jako později při uchvácení KLASu. /str. 73  III.A.3.a)(1)/


Rovněž může ozřejmit i trvalou a jinak nepochopitelnou podřízenost vedoucího účetnímu, objasňovat jeho podíl na uchvácení KLASu a vysvětlovat jeho pozdější chování a tvrzení. /str. 126 IV.D/

 

Abstrakt

V únoru 2006 vznikla Společnost T. s přímou účastí hl. účastníků vedoucího a nepřímou účetního.

Tuto svoji angažovanost hl. účastníci zatajili poškozenému a požádali o svěření řízení KLASu.

Během řízení KLASu způsobili poškozenému škodu. Dnes se poškozený domnívá, že vědomě.

Společnost T. dokázala brzy po svém vzniku poškodit subjekty, přičemž konečná zdokumentovaná částka škody dosáhla nejméně 7,5 miliónu Kč.


Okolnosti takového rekordu nebyly řádně vyšetřené. Beztrestné zmizení ohromné sumy nese rukopis organizace účetním.

Vyšetřování probíhalo nepřirozeně pod kontrolou účetního a ne jednatele a vlastníka firmy. Účetnictví dělal účetní (ofic. jeho manželka) a účetnictví nebylo předloženo. 

 

Účetní poprosil poškozeného, aby pomohl vedoucímu splatit následné dluhy. Ten tak učinil.
Teprve dnes poškozený chápe, že jeho peníze hl. účastníci stejně nepoužili na splácení dluhů.

Prostředky, chybějící poškozenému ve výši více miliónů, využili o pět let později k uchvácení KLASu.

Předehra k Loupeži KLASu

 

  • Rychlé a záměrné okradení věřitelů o miliony.

  • Bylo zorganizováno strůjcem pozdější loupeže KLASu a za přispění dalšího člena zločinného spolčení.

  • Při tomto zločinu se použily stejné metody jako při loupení KLASu.

  • Beztrestnost pachatelů byla zajištěna stejným policejním orgánem, který zajistil beztrestnost pachatelů i při loupeži KLASu.
    Chtějte po dotyčných, aby vedli nestranné vyšetřování​ a nasadili si tak sami sobě želízka. Je pochopitelné, proč pak došlo při krytí loupeže KLASu k páchání následujících trestných činů mařiteli transparentního procesu. [Vzorek některých provinění mařitelů Raj]

 

Mařitele trestního stíhání nepřiměly ani nové důkazy přestat krýt trestnou činnost.
[BzS 2.2]

» Stížnosti na pokračující ignorování  vyšetření

    této předehry k loupeži KLASu

     [BzS 1.4], [BzS 2.1], [BzS 2.3​]

» § 116 t. z. Pokračování v trestném činu [↗]

III.A.1.d) Podíl hl. účastníků v kauze

(1) Provázanost „zkrachovalé“ Společnosti T. a hl. účastníků vedoucího a účetního

Společnost T. dokázala za kratičkou dobu od svého vzniku připravit své okolí nejméně o 7,5 milionu korun! (Menší část tvoří pozdější penále a následná pohledávka dodavatele.) Což je částka vzhledem k době, velikosti firmy a typu rutinní prověřené činnosti rekordní. [1]


Kupodivu to nikdo řádně nevyšetřil. (O tom, jak ledabyle a trestuhodně probíhalo vyšetřování, svědčí i to, že si nikdo pravděpodobně ani neopatřil řádně účetní podklady!) Všechny okolnosti naznačují, že šlo od začátku o záměrný a nekalý projekt, který měl i pro mě osobně tragické konsekvence.

[1] Uvědomme si také, že kromě toho, že firma byla relativně malá, její činnost byla velice prostinká (dodávky a montáže hotových oken), prakticky bez rizika a její zaměstnanci měli navíc v této činnosti praxi. Pokračovalo se v osvědčené a zavedené činnosti!

Neznalý člověk by si mohl maximálně říci, prostě neumětelové, co si neuhlídali režie a po dvou letech přišli o několik set korun – tady se ale závratnou rychlostí „vypařily“ milióny z kapes dodavatelů a státních institucí! (a vše se zosnovalo tak, že žádný poškozený nebyl odškodněn ani korunou).


Nalijme si čistého vína – kdyby nám putimský strážmistr Flanderka přenechal Pepka Vyskoče a my jím nahradili ve Společnosti T nešťastný trojlístek účetnívedoucí HJ, firma by zajisté dosáhla buď o celý řád nižší ztráty, nebo by vykázala dokonce zisk.

Rychlý krach Společnosti T nebyl jedinou vizitkou schopností pachatelů. Zatímco o jejich zločinných dovednostech nelze (díky dokonané loupeži KLASu) pochybovat, jejich pracovní a manažerské dovednosti bychom nikomu nepřáli.
» [Neslavný konec
    uloupeného systému KLAS. 
UD VI.E

III.A.1.d)(1) Provázanost "zkra

Společnost T (IČ ***) se sídlem v *** byla oficiálně zapsaná **. 2. 2006. Insolvenční řízení bylo zahájeno **. 8. 2010. Usnesení o ustanovení správce v insolvenční věci **. 11. 2010. Vymazaná z obchodního rejstříku byla **. 6. 2011 na podkladě zrušeného konkursu na majetek dlužníka pro nedostatek majetku.

III.A.1.d)(1)_

(2) Vše začalo komploty v provozovně KLASu a za vědomé i nevědomé účasti "mých lidí"

Po celou dobu byl jedinou "hlavou" Společnosti T. můj zaměstnanec vedoucí. (Ten byl také pozdějším likvidátorem své firmy). Společníky byli i vedoucí a do **. 2. 2007 rovněž má zaměstnankyně, slečna BM.


Zaměstnanci této firmy byli mimo jiné známí účetního HJ a H***. HJ byl již v té době velice podezřelé individuum. Navíc byl tehdejším přítelem slečny BM a z toho důvodu se nacházel často na provozovně KLASu v Kraslicích. Zde se seznámil s účetním a společně se dohodli, že přemluví důvěřivého vedoucího k podnikání.

 

HJ (v pozadí s účetním) později dokázal přesvědčit vedoucího, ať založí společnost a investuje do ní peníze. (Protože už nebyl „čistý“, namluvil vedoucímu, že sám oficiálně nemůže podnikat z důvodů konkurenční doložky.)

K investici se mu podařilo přemluvit i svoji přítelkyni BM. Sami do ní nevstoupili (účetní dává přednost manipulacím z bezpečné vzdálenosti a HJ měl už tehdy vroubky).


Úloha HJ v té době mi není známá. Po založení firmy do ní dosadil účetní další své známé, např. pana R*** aj. (Během krachu jejich projektu mi "dosadil" R*** do KLASu jako zaměstnance. Zaměstnankyni S***, jež by mohla, třeba neúmyslně, něco odhalit, pak pro jistotu ještě dva až tři roky zaměstnával u sebe, bez jakéhokoli opodstatnění.)

III.A.1.d)(2) Vše začalo komploty

S větším předstihem ale v tomtéž období, aby zajistil pro vedoucího finance na start podnikání (případně mu dodal i odvahy), dokázal mě účetní přesvědčit, abych vedoucího udělal ředitelem [2] a výrazně mu zvedl plat. S tím, že se mi budou naplno starat o firmu a já si po tolika létech konečně odpočinu.

 

Pochopitelně oba mi zatajili, že se budou věnovat svému vlastnímu projektu a chtějí pouze mé peníze. O tom, že zanedbávají slíbené povinnosti pro firmu KLAS, jsem se dozvěděl až po několika měsících, kdy jejich projekt "nadělal" ohromné dluhy. (Dokonce i tehdejší moji zaměstnanci, kteří věděli, že se místo KLASu věnují jiné firmě, mi nic neprozradili.) Déle to utajit nešlo. Ostatně s pravdou ven museli hl. účastníci tak jako tak, protože znovu potřebovali další mé peníze, tentokrát ještě naléhavěji).


Mně samotnému na firmě vznikla za jejich řízení velká ztráta. Tu se mi podařilo odstraněním vedoucího a účetního od řízení KLASu za několik měsíců zbývajících do konce roku zčásti stáhnout.


Až do roku 2012 jsem se domníval, že škody, které byly za dobu "svěření" mé firmy vedoucímu a účetnímu (tomu neoficiálně) způsobené, jdou na vrub pouze jejich neschopnosti a zaneprázdnění děláním dluhu na jejich vlastním projektu, Společnosti T.

 

V souvislosti s postupným odkrýváním úlohy těchto hl. účastníků v uchvácení KLASu a získáním dalších poznatků jsem nabyl přesvědčení, že určitou částí se jednalo v roce 2006 i na mém KLASu o záměrné obohacování se. Pevné důkazy pro to bohužel zatím nemám.

[2] Termín „ředitel“ používám pro zjednodušení a proto, že nejlépe asi vystihuje funkci a odpovědnost vedoucího. Ve skutečnosti jsem si na tituly na firmě nikdy nepotrpěl a oficiálně tedy vedoucímu tento titul nenáležel.

III.A.1.d)(2)_vedoucího dělám jednatelem

Dle toho, co řekl vedoucí mně (telefonát 8. 9. 2014) a vypověděl u soudu, se sám o svoji firmu nestaral a vše svěřil HJ. O manipulacích účetního nevěděl, vyjma toho, že mu dělal účetnictví a nedodržel nějaké dohody. (Vedoucí dokonce ještě v roce 2014 údajně nevěděl, že tam měl účetní dosazené své lidi.)


Účetní s HJ (případně H*** a spol.) by určitě dokázali poškodit subjekty ještě o více miliónů, aniž by si toho prý vedoucí všiml. Někdy v létě 2006 ho však kontaktovala sestra HJ a nějak ho varovala. Následně se přišlo na tu katastrofu, co mezitím za těch několik měsíců existence firmy dokázali napáchat [3].[4]

​​[3] Tedy, je-li pravda, co tvrdil vedoucí, ještě většímu okradení státu a dalších subjektů zabránila víceméně jen náhoda v podobě sestry jednoho z účetního kompliců. Zajímavé, kdyby si pan účetní konečně všiml, že firma neplatí dodavatelům a později ani státu?


Předpokládám-li správně, účetní a spol. nepočítali, že „krachování“ praskne tak brzy. Možná ještě neměli kompletně hotové nějaké „alibi“. Díky tomu nečekanému předčasnému „rupnutí“ projektu, poškozování věřitelů apod. musel překvapený a vystrašený účetní koncem léta rychle improvizovat. jak s vyšetřovatelem, tak se mnou při jednání o pomoc s dluhy vedoucího.

 

Obojí mu vyšlo nakonec na sto procent. („Stát vždy ošulím levou zadní a Roman je bezbranně hodný“. Jistě i odtud pramení jeho sebedůvěra, s jakou se pustil v roce 2011 do ještě mnohem větší loupeže o násobně více miliónů.)

[4] Dodatek po tel. rozhovoru s vedoucím z března 2014. Vedoucí mi sdělil, že k „rupnutí“ Společnosti T došlo na základě obžaloby jejich dodavatele, a tehdy se mu nabídl účetní, že mu pomůže, a společně se rozjeli na T** řešit problém nejméně s HJ.

Následně mu z nějakého nedefinovatelného důvodu začal účetní intenzivně pomáhat a jednat za něj s vyšetřovatelem.


Účetní měl k dispozici účetnictví a příkaz od vedoucího ho vyšetřovateli předat – proč tak neučinil, dodnes neví. Tato nová upravená výpověď vedoucího na mě působila dost rozpačitě a nejistě. Na moc z případu si údajně už nepamatuje. Ani tentokrát nedokázal mj. vysvětlit, proč účetní dominoval při vyšetřování.

» Odlišný přístup účetního k  insolvencím 

    v případě komplice vedoucího vs.

    Romana Sikory [UD III.A.3.a.(1)]

III.A.1.d)(2)_vedoucí se o firmu nestaral

(3) Zmaření vyšetřování a kuriózní odstranění účetnictví

 

Při vyšetřování se vedoucímu účetní nabídl, že mu pomůže, a sám jednal s vyšetřovatelem mnohonásobně častěji než sám vlastník a jednatel předmětné firmy.

 

Podobnost s mnoha případy, kdy se účetní bez zjevného opodstatnění vnucoval s „pomocí“ mně, vždy s neblahými následky, je zjevná /str. 114 III.C.1/. "Kupodivu" všechny tyto případy, kterých se tak nečekaně zúčastnil i účetní, jak se později ukázalo, do jednoho měly rozhodující význam v pozdější mé bezbrannosti se podezřelým ubránit.


Co se projednávalo při vyšetřování, nevím. Nepochybuji, že účetní odváděl pozornost od viníka a zametal stopy. (S podobným cílem, zachránit vlastní kůži, mě pak i poprosil o pomoc s úhradou dluhů vedoucímu.)


Jakými prostředky se mu podařilo dosáhnout, že se účetnictvím Společnosti T. následně nikdo (včetně vyšetřovatele, soudu a insolvenčního správce) nezabýval, je mi neznámo[1]. Doufejme, že je to jen zásluha jeho verbálních přesvědčovacích schopností. 

 

Ač byl on tou anonymně jmenovanou „externí účetní firmou“ Společnosti T., která nepředala účetnictví pod dětinskou záminkou, jeho jméno prostě nikde (nakolik je mi známo) oficiálně nefiguruje. Podobně jako v případě uchvácení KLASu.

 

 

 

[1] Pro případ zjištění, že je zodpovědný nejméně za to účetnictví, měl (a má) jistě připravenou výmluvu o tom, že začal až pozdě, nedostával včas a správné podklady apod.

Pomineme-li skutečnost, že poškozování mělo probíhat déle (přerušila to sestra HJ), musel mít už v okamžiku organizování neoprávněného obohacování připravenou nějakou výmluvu. Nemohl si být přece předem jistý, že při "oblbování" či méně pravděpodobném uplácení vyšetřovatele bude úspěšný a že vedoucího umlčí mými penězi (plus později spolupodezřelí přispěli k umlčení podivným převzetím pohledávky a pak i podivnou směnkou na 500 000 Kč a nepohodlná sestra jednoho z účastníků nakonec naštěstí spáchala, přeci sama, sebevraždu).

Bezpráví má rádo tmu
pachatelé a jejich ochránci
nemají rádi čísla
a exaktní postupy. *
Srovnej

odstranění účetnictví z této předehry k loupeži Klasu s  

Bránění poškozenému v přístupu k vlastnímu účetnictví [BzS 1.2]

 

* [KV 1.3], [Abs], [Abs], [Abs], [BzS 2.5], [BzS2.4]
   atd.

» Dvě sebevraždy svázané s loupeží KLASu
    [UD I.C.2.e)]

III.A.1.d)(3) Zmaření vyšetřování

Kuriozita a snadnost, s jakou se organizátorovi pravděpodobného vykrádání podařilo před státem a věřiteli odstranit důkazní materiály, kandiduje na zápis do dějin světové kriminalistiky. (Ale kdoví. Možná se někde v archivech nachází odložený případ nádražního zřízence zastřelivšího cestujícího revolverem následně zamknutým do nádražního trezoru. Případ odložený proto, že nějaký „Colombo" nesplašil niklák na jeho odemčení. A volně pobíhajícímu  zřízenci nic nepřekáželo o pět let později povraždit tentokrát už celou cestující rodinu. [2] )

 


O manipulacích účetního s a kolem účetnictví více v /str. 73 III.A.3.a)(1)/.

 

[2] S podobným principem zločince, který prostince odmítne vydat usvědčující podklady, se u účetního setkáme ještě několikrát (rozprodává vedoucím v prosinci 2011 mé zboží, ale sám s ním dělá inventuru; dodá-nedodá účetní materiály hl. spoluúčastníkům, takže ti se mohou vymlouvat, že neznali pravou hodnotu a stav KLASu; léta nedodá-dodá účetnictví poškozenému a právníkovi, takže ti si nemohou včas ověřit úmyslné nepravdy o ztrátovosti a později objevit neoprávněné účetní operace atd.), ale tak brutálně-komické jako při definitivním zahlazení možného kradení kolem Společnosti T to už nikdy nebude.

 


I kdyby byl náhodou účetní pro nedostatek důkazů osvobozen, při další nekalé činnosti se mu už nikdy podobný bravurní kousek nepodaří. Dosáhl svého zenitu. (/str. 90 III.A.7; str. 79 III.A.3.c); str. 66 III.A.3.a)(1); str. 78 III.A.3.b); str. 9 1III.A.8/ a jinde.)

» Stížnosti na pokračující ignorování
    vyšetření této předehry k loupeži KLASu
      [BzS 1.4], [BzS 2.1], [BzS 2.3​]

III.A.1.d)(3)_kuriozita odstranění důkazů

Později (17. 3. 2007) náhle HJ a H*** za podezřelých okolností převzali pohledávku za Společnost T. (dlužník vedoucí) dlužící fy H***., ve výši 926 *** Kč.

 

Oficiálně uvedli, že důvodem byla jejich údajná snaha zaplatit dluhy z obchodní činnosti 🕸Společnosti T, kde byli oba zaměstnáni. Dluh do dnešního dne neuhradili. 

Na základě pouhého tvrzení, že měli v úmyslu závazek uhradit z podnikatelské činnosti, ale pak neměli dostatek zakázek, soud věc podezření ze spáchání trestného činu odložil usnesením z **. 9. 2009. (Takhle jednoduše vyklouzli z dluhů i u firmy, která nebyla mezi těmi jedenácti uplatňujícími svoje pohledávky při řízení.)


Sám pan HJ dne **. 1. 2008 ještě navíc uzavřel s vedoucím podezřelou dohodu o uznání o úhradě dluhu ve výši 500 000 Kč. K důvodu tohoto dalšího podivuhodného závazku se odmítl u soudu vyjádřit.[3]

Jednání jak vedoucího, tak pánů HJ a H*** je podezřelé. V jejich schopnosti snadno uniknout svým závazkům a proviněním shledávám účetního rukopis a rysy shodné se samotnou kauzou uchvácení KLASu. K tomu je nutno dodat mimořádně silnou angažovanost účetního jak při zakládání Společnosti T, tak při jejím ovlivňování "zpovzdálí". Dále jeho silnou angažovanost po krachu jejich projektu, 🕸Společnosti T.

 

Byl jednak naprosto dominantní při vyšetřování, kdy „zametal stopy“, a jednak se velice přimlouval u mě, ať vedoucího nevyhodím, ale zachráním a poskytnu mu peníze na oddlužení. Což jsem pak učinil. /str. 125 IV.C/

 

Nepochybuji, že ho k tomu nevedlo milosrdenství, ale snaha o záchranu i svojí kůže v případě hlubšího rozkrývání okolností poškozování dodavatelů Společnosti T, kde podle mě byl (stejně jako v případě pozdějšího uchvácení KLASu) organizátorem tahajícím nitky zpovzdálí s takovou nacvičenou dovedností, že, jak předpokládám, ani sám vedoucí o jeho ovlivňování z naprosté části nevěděl.


Uvědomuji si obtížnou průkaznost následného tvrzení, ale chci, aby bylo vysloveno. Pana HJ jsem znal velice krátce. Přesto si nedovedu představit, jak by člověk jeho schopností a znalostí dokázal zorganizovat tak masivní „zkrachování“ Společnosti T, a už vůbec, jak by dokázal vše zařídit, tak aby dokázali všichni beztrestně vyklouznout. Podvodník ano, ale žádná velká „hlava“. Zato účetní je v těchto záležitostech (legislativních, účetně-ekonomických, trestních apod.) zdatný profesionál. O dvě třídy výše než HJ. [4]


Důkazy jsou důkazy, ale jednání všech účastníků jak během „výroby dluhů“, tak později, může považovat za čisté leda sněhulák.

III.A.1.d)(3)_převzetí pohledávky

[3] I takovéto podivné transakce implikují dedukci, že HJ, H*** a vedoucí s účetním mohou být navzájem sobě zavázaní a pravděpodobně i pod vzájemným nátlakem (viz např. /str.79 IV.D Hypotéza Nátlaku na  vedoucího/).

 

[4] Stejná situace jako v případě dovedného beztrestného zorganizování uchvácení KLASu mezi hl. spoluúčastníky účetním a  distributorem. /str. 84 Poznámka pod čarou č. 41

III.A.1.d)(3)_
Poškození záhadným podnikáním Společnosti T uplatňující své pohledávky:

 

Finanční úřad v *** 4.*** *** Kč
Komerční banka a.s., Praha 5**.*** Kč.
ČSOB leasing a.s. 4** *** Kč
Finanční úřad v *** 3**.*** Kč
Telefónica O2 Czech republic a.s. 1**.*** Kč
ČSSZ **.*** Kč
VZP ČR 6*. *** Kč
CCS Česká společnost pro platební karty 3*.*** Kč
Česká podnikatelská pojišťovna a.s. VIG 3*.*** Kč
Vojenská zdravotní pojišťovna 1*.*** Kč
Krajský soud v *** 1.000 Kč
Celková výše insolvenčním správcem přijatých a nepopřených pohledávek činila 5.8**.***,** Kč. (viz seznam insolvenčního správce z **. 12. 2010)

K tomu dále dluhy:


Fy. H** (*** (IČ ***), jednatel R*M*, ***) ve výši 9**.*** Kč.
S*** s.r.o. z **. 1. 2011 ve výši 5*.***,** Kč Pohledávka nebyla pro zpoždění přijata.

 

Zaměstnanci, jak je mi známo, také nebyli řádně vyplaceni. Celkovou výši zatím neznám.

Společnost T prostřednictvím jejího jednatele a pozdějšího likvidátora vedoucího neuhradila z celkové výše přihlášených pohledávek nic. Rovněž vím, že neuhradila nic ani z ostatních mně známých pohledávek.


Přitom ode mě aktivně vyprosil účetní (za tichého souhlasu vedoucího) v roce 2006 pro vedoucího peníze právě na úhradu jeho dluhů.

III.A.1.d)(3) Poškození a škody

Přitom ode mě aktivně vyprosil účetní (za tichého souhlasu vedoucího) v roce 2006 pro vedoucího peníze právě na úhradu jeho dluhů.

 

Odměny pro vedoucího jsem ponechal a navýšil na tak velkou výši a s trváním až do samotného uchvácení KLASu, že celková výše dosahuje více miliónů korun. /str. 111 III.B.4/


Z takového jednání pochopitelně odvozuji, že si peníze nechali pro sebe. A nejen to, využili dokonce této mé dobré vůle a chybějící likvidity k pozdějšímu zmocnění se celého KLASu. (Utracené prostředky na „zažehlení“ dluhů vedoucího a účetního by stačily na úhrady pohledávek.) /str. 125  IV.C/

PS: Kdybych na přímluvu účetního neuhradil tak ohromnou sumu z vlastní kapsy na záchranu svého zaměstnance, tak by se nepovedlo účetnímu po pěti letech zorganizovat uchvácení mé firmy.

 

Je to smutnou ironií a vizitkou mé hlouposti a mravní úrovně vedoucího a účetního. (Ti se dokonce nerozpakovali tímhle uváděním v omyl do poslední chvíle vytahovat pro sebe ze mě desetitisíce navíc – tj. i v době, kdy už možná dávno v tajném žoldu prostředníka a  distributora pracovali na odcizení celého KLASu. Obdobně nemravně ostatně postupoval i  distributor. V podstatě jsem sám dobrovolně královsky platil své ničitele.)

III.A.1.d)(3)_úhrada dluhů vedoucího a účetního s krachu spol. T
Podklady

Na schůzce věřitelů **. 12. 2010 před Krajským soudem v *** sdělil vedoucí soudu, že likvidátor je od srpna 2010. Od roku 2006 byl jediným jednatelem i společníkem Společnosti T.

 

Oficiálně to tak bylo, avšak ve skutečnosti vše řídil HJ. Likvidátor nikdy nezjistil, kam zmizely peníze z úvěrů a jak vlastně vznikly všechny ty závazky, vlastně to nezjistila ani policie, která vedla v té věci vyšetřování. Vedoucí po celou dobu existence společnosti byl zaměstnán u jiné firmy. Účetnictví měla pro společnost dlužníka zajišťovat externí účetní firma, které však nebylo zaplaceno a ona svoji činnost pro dlužníka ukončila a žádné výstupy likvidátorovi nepředala.


Na to vyhlášeno usnesení:
Konkurs dlužníka Společnosti T v likvidaci bude projednáván jako nepatrný.

bottom of page