top of page

III.B Načasování

III.B. Načasování

Obsah III. Jak byl skutek spáchán

Předchozí kapitola: II. Skutek (co, kde, kdy)

III. Jak byl skutek spáchán (obsah)

 

A. Nekalé metody

 

B. Načasování

 

C. Ostatní

Následující kapitola: IV. motivy

Obsah III. Jak byl skutek spáchán

Abstrakt

Hl. účastníci si uvědomovali, že konec roku 2011 je jedinou příležitostí ke zmocnění se KLASu.

Pro načasování útoku si účastníci spolčení nemohli najít vhodnější termín než konec roku 2011. Pokud by nezaútočili a nepřipravili řadu opatření (např. omezení a zástavu zboží a rozprodání skladových zásob na cizí účet) počínaje listopadem 2011, po skončené modernizaci by KLAS začal uhrazovat každým měsícem min. cca 10 % pohledávek. A to bez jakýchkoli změn a opatření! 

 

V případě úvěrů, prodeje nemovitostí, investora, zrušení hypotéky, vstupu na německý trh apod. by pohledávky mohly být splaceny třeba okamžitě. A k tomu by většinou stačila jen jediná z uvedených velmi pravděpodobných událostí!


(Ostatně abych mohl pokračovat ve snaze o naplnění spravedlnosti, prodal jsem později tu nejméně cennou nemovitost za částku, která by s rezervou v prosinci vedla k úhradě všech pohledávek včetně těch před splatností!)


Výše uvedené skutečnosti byly velmi dobře známé, až na tichého společníka, o kterém nemám povědomost, všem zbývající čtyřem hl. účastníkům.

Roman Sikora pozapomněl při psaní na obdržené peníze z úvěru z 25. 11. 2011, tudíž:

Veškeré pohledávky mohly být doplaceny už v době loupeže!

» viz také [UDIII.A.1.c)(4)]

Smutná vizitka práva po česku

Peníze, které při vydírání nepřijali lupiči, musí Roman Sikora vynakládat na boj proti bezpráví páchanému mařiteli trestního stíhání, mimo jiné popírajících nepřijetí těchto peněz.*

 

*Někteří nám tuto skutečnost navrhují jako kandidáta na další absurditu papalášů [Abs].
Zatím si nejsme jistí, jestli to za to stojí. Absurdit je už tak dostatečné množství. Ostatně pokud by v Česku byla zdravá společnost, už existence jedné jediné absurdity by měla postačovat na prošetření nejen vlastní loupeže KLASu, ale i všech zločinů páchaných mařiteli trestního stíhání, schovávajících se pod "právní názor".

» Zkrácený výčet triků a manipulací 
    používaných při krytí loupeže KLASu [Rej]

III.B. Načasování. Abstrakt
kom_Veškeré pohledávky mohly být splaceny už v dobe loupežeSmutná vizitka práva po Česku

Jak se prozradilo v prosinci 2011, o úhradu svých pohledávek neměli hl. účastníci rozhodně žádný zájem, jen to zpočátku předstírali. (Toho, že bych jim pohledávky doplatil, se báli jak čert kříže). A poté, co mě zatlačili do kouta, už si tvrdě vymáhali jedině předání celé firmy. [1]

 

[1] Protože je to na více místech tohoto dokumentu podrobněji zdokumentováno, jen to zde shrnu,

Původně požadovali, ale pak postupně odmítli (někdy i za doprovodu nátlaku):

 • splátkový kalendář,

 • dodávky s platbou předem,

 • zhodnocení zdraví KLASu,

 • 50 % firmy + závazek 10 miliónů,

 • peníze od investorů i banky.

I

» [Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad. UD III.A.3.a).(4)]

 » [Fantomové uspokojení pohledávek
     à la státní zástupkyně BzS 2.2]

» Jak oběť prosila pachatele, aby jí dovolili

 1. uhradit dvojnásobek pohledávek a

 2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu.

     [Výpalné UD VI.K.1]

» K varování pachatelem před řešením
  jejich fingovaných požadavků [UD VI.K.4]

III.B._předstírání zájmu o úhradu

1. Útok okamžitě po dokončení modernizace

Abstrakt

Hl. účastníci čekali na samý konec odborně a finančně náročné modernizace (říjen 2011), která jim KLAS ještě více zhodnotila.

Po modernizaci jim nezbývalo mnoho času, protože po ní mohl poškozený velmi rychle splatit pohledávky (skončila by chvilková neschopnost poškozeného se jim ubránit).

Další zhodnocení KLASu:

Modernizace KLASu trvala přibližně tři roky a stála nejméně 10 miliónů korun [1]. Po jejím dokončení hodnota KLASu ještě více vzrostla.

[1] 10 miliónů není konečná suma a hodnota modernizace, protože nepřímé náklady na ni byly také velmi vysoké.

Roman Sikora zrovna dokončil tříletou  desetimiliónovou modernizaci. Teď hrozilo, že vyhlédnutá oběť rychle doplatí zbytek pohledávek a zruší nevýhodné prostřednictví [UDIII.1.b)], a tak jim jedinečná příležitost navždy vyklouzne z rukou.

Proto

 • nezaútočili v roce 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ani 2010,  kdy k tomu mohli mít více "důvodů"*, ale

 • zaútočili v roce 2011, kdy nebyl důvod, ale jejich oběť byla chvíli oslabená. [UD III.B.1]

*Roman Sikora v době loupení

výrazně snížil léta rotující pohledávky

Ze 7 mil na 3 (2,6)!  [ výše ↑] a [BzS 2.5]

III.B.1. Útok po modernizaci

Jakýkoli funkční síťový marketing, tím méně modernizaci, by účastníci spolčení nedokázali sami uskutečnit ani nepatrnou částí. Čtyři roky ubohého „hňácání“
Společnosti parazitující na jméně to prokazuje /str. 53 III.A.1.c)(3)/.

Modernizace mj. zajistila i to, že i novým nabyvatelům KLASu, ač jsou v této mimořádně náročné branži absolutní neznalci, dokáže KLAS přinášet sice menší prodej než mně v době největší externí i interní krize, ale pořád slušný. Skutečnost, že hodnota úspěšného a lukrativního KLASu ještě více vzrostla, znali nejméně vedoucí, účetní, distributor i prostředník.[2] /str. 144 VI.E/

 

[2] Pochopitelně ale už v průběhu roku 2011 začali připravovat půdu pro loupež. Znenadání obrátili a pomalu počali nový systém a celou modernizaci před okolím pomlouvat. Jeden z důkazů a příkladů „veletočů“ hl. účastníků poskytuje např. e-mail distributora, ve kterém  kompletně celý systém a modernizaci ještě vychvaluje. A to se prosím píše 7. dubna 2011! (/str. 131 VI.E Podklady/)

Když psal Roman Sikora o "hňácání" pachatelů, nevěděl ještě polovinu toho, co víme dnes:

» K podnikatelskému břídilství pachatelů
  před Romanem Sikorou např.:

» K pracovním dovednostem pachatelů

    po loupeži KLASu např.:

» Jak se i pátý zločinec prořekl, že ví, že 
    KLAS  je lukrativní i po modernizaci
    [UD VI.E]

III.B.1._ponikatelská neschopnost pachatelů

Po modernizaci se uvolnily velké finanční prostředky na splacení pohledávek.

Pokud by hl. účastníci nezaútočili na poškozeného okamžitě po dokončení modernizace, ztratili by svoji šanci už navždy. Uvolněné prostředky připojené k dosavadním dlouhodobým ziskům by umožnily i bez jakéhokoli uplatnění kteréhokoli z dalších nabízejících se opatření (úvěrů, prodeje nemovitostí, investora, zrušení hypotéky, vstupu na německý trh apod.) velmi rychle splatit jejich pohledávky. Odhadem tak do 8-10 měsíců.

III.B.1._uvolnění financí po modernizaci

2. Výpověď distributorovi

Abstrakt

Distributor obdržel od poškozeného výpověď obchodního vztahu.

Tento vztah byl pro něj velice výhodný. Uprosil novou smlouvu, ale brzy ji porušil a obdržel druhou výpověď s velkorysým termínem do 31. 12. 2011.

Po ztroskotání povícero nekalých způsobů, jak zůstat v obchodním vztahu,  inicializoval uchvácení KLASu.

Domnívám se, že se domluvil s účetním, a ten dále organizoval uchvácení tak, aby se mj. stihla do termínu výpovědi.

Dle druhé platné výpovědi by k 31. 12. 2011 distributorovi skončil velký přítok mých peněz. O něco více k případu výpovědi distributorovi v /str. 121 IV.B/.

 

Ve zkratce: Distributor se prvně zkusil škemráním a následným záměrným uváděním v omyl zbavit první výpovědi, což se mu na chvíli povedlo. Poté vyvedl mé peníze na sebe. Následně, díky mé nenapravitelné povaze, nebyl potrestán, bylo mu ponecháno zcizené, ani nebyl okamžitě vyhozen, nýbrž dostal velkorysou druhou výpověď [1]. Přesto ještě učinil pokus zastrašit mě soudem. Protože díky svému špiclovi účetnímu věděl, že mu to nevyšlo a hrozilo, že s ním k 1. 1. 2012 definitivně ukončím obchodní činnost, hledal pomoc na různých místech.


Nejpozději někdy mezi první a druhou výpovědí distributor pravděpodobně kontaktoval účetního a dohodl se s ním, možná ho i uplatil, aby mu proti "Romanovi" pomohl. Přemlouvat ho rozhodně nemusel, protože případ distributora výtečně nahrával do možného dlouhodobého účetního záměru konečně mě nějak připravit o KLAS.

 

[1] První výpověď ze dne 14. 3. 2011 a druhá výpověď ze dne 26. 7. 2011. Chronologie případu viz konec  /str. 94 IV.B.1/.

III.B.2. Výpověd distributorovi

Účetní se vnucuje na právní konzultace o distributorovi:

Účetní se mi potom vnutil na konzultaci k právníkovi SP, kde jsme měli projednat obranu proti útoku distributora. Opět (jak už bývá u něj zvykem) nebyl ani nejmenší důvod, aby byl účetní přítomen jednání, nicméně jsem ho jako vždy neodmítl. Účetní pomáhá /str. 114 III.C.1/

 

Jednání byla tři. [1] Vždy za účasti účetního. Dnes už nepochybuji (i když to nemohu zatím prokázat), že vždy hned po skončení schůzek jednal zákeřně a kontaktoval distributora, prozrazuje mu průběh jednání. Pochopitelně aniž by mě nebo právníka SP jakkoli upozornil, že s námi chce být jako nějaký mediátor apod., což bych ho z logiky věci z jednání okamžitě vyloučil.


Protože z jednání vyplynulo, že distributor má pramalou šanci zvítězit, poškozený je neústupný a naopak distributora může žalovat za nekalé jednání a zcizení jeho peněz, rozhodli se oba, že pro záchranu distributora se musí "Romanovi" vzít celá firma.

 

Oba pochopitelně věděli, jak na to, protože oba byli přáteli poškozeného. [2] Ten je brával velice často k sobě domů a na firmu a nic před nimi nikdy neskrýval. Proto oba dobře věděli, že jediné zranitelné místo KLASu je skutečnost, že poškozený prakticky celé své portfolio důvěřivě svěřil jen na čestné slovo prostředníku a že právě dokončil náročnou modernizaci, která ho na několik nejbližších měsíců ponechala bez jakýchkoli finančních rezerv. /str. 44 III.A.1.b)/ a /str. 53 III.A.1.c)(3)/

 

[1] Jednání s právníkem SP, vždy za přítomnosti vedoucího a (lstivého) účetního, probíhala v Sokolově v srpnu a září 2011.

[2] Samotný chytrý postup uchvácení KLASu ale jistě vydumal účetní. Relace schopností mezi účetním a  distributorem je podobná jako v případě možného „tunelování“ Společnosti T mezi účetním a HJ. Distributor není přímo hloupý, ale opět žádná „hlava“, která by vymyslela něco více než použití prosté nepravdy a intrik. (Dokonce mi i vyvedl peníze na svoji sekundární členskou pozici relativně primitivně, tak, že dříve nebo později se na to muselo zákonitě přijít.) Najít metody, jak beztrestně a „nenamočen“ vytěžit Společnost T. a uchvátit KLAS, dokázal podle mých znalostí jen účetní.

III.B.2. Účetní se vnucuje na právní

Po těchto událostech distributor začal prohlašovat tvrzení ve smyslu, že „Roman“ to už má stejně spočítané, že mu firmu vezmou. (SJ). Někteří říkali (skladník Klasu), že naopak právě účetní se první sám nabídl distributorovi, že mu „s Romanem pomůže“. Upřímně řečeno, kdo byl iniciátorem schůzky dodnes nevím, zato o jejich spolčení, prvotně jen za účelem zpětvzetí druhé výpovědi a poté, co tato šance zmizela, přeměny spolčení na nový cíl – převzetí KLASu – nemám nejmenších pochyb.

III.B.2._distributor předjímá loupež

Účetní se vnucuje na moji návštěvu k prostředníkovi:

Po vzájemné dohodě účetního a distributora se mi prvně jmenovaný opět vnutil, tentokrát k mé cestě za prostředníkem. I tato jeho přítomnost byla zbytečná. Účetní pomáhá /str. 114 III.C.1/. Do té doby se, myslím, ti dva osobně neznali. [1]

V průběhu návštěvy v budově firmy prostředníka, kde jsme přenocovali do druhého dne, jsem odešel večer pracovat na pokoj a účetní zůstal s prostředníkem asi tak tři hodiny ještě něco projednávat v kanceláři. Domnívám se, že tam přesvědčil dosud bázlivého prostředníka, že zmocnit se KLASu bude hračka a že s firmou pomůže jak za ústředí vedoucí, tak za marketing distributor (už jsem se ostatně i jinde zmínil, že se navzájem ujišťovali, že řídit komplikovaný KLAS zvládnou i bez jeho tvůrce a hlavy, pana Sikory).

[1] Pokud by se paktovali již předem, mohli se setkávat tajně kdykoli. Účetní (již spolčený s distributorem) potřeboval ale přijet se mnou, aby se u prostředníka zaštítil mojí autoritou. Jiný význam jeho vnucení a zbytečná přítomnost prostě neměla a nemohla mít. Začít přemlouvat prostředníka, aniž by předvedl, jak mu sám Sikora důvěřuje a jak je významný, by bylo plané. Podobně postupoval i v případě právníka SP. Jak jsem vypozoroval, tuto účinnou metodu kvalifikovaných podomních prodejců využívá už léta.

» Jak účetní ze strachu z prozrazení komplici (kteří mj. zrovna odhalili jeho podvody i v jejich účetnictví [UD III.A.3.a).(1)]) přiznal část konspiračních schůzek [BzS2.2]

III.B.2. Účetní se vnucuje na návštěvu

Nátlak distributora na okolí poškozeného:

Tuto nekalou a podrývající činnost distributora nemohu prokázat, zato existuje více svědků spjatých s KLASem, na které distributor naléhal (dokonce i na mé zaměstnance), aby na mě zatlačili, případně aby mě dokonce nějak odstranili.

 

Na prostředníka zorganizoval mj. psychologický telefonický tlak. Ten se mi svěřil, že mu volali různí lidé v distributorově záležitosti a předstírali, že jsou členové KLASu a vadí jim výpověď distributorovi [2]. V prosinci 2011 se mi prostředník prořekl, že mu tichý společník sdělil, že jeho také už dříve distributor kontaktoval a snažil se mě nějak odstavit.

 

​​[2] Jak už to v podobných manipulačních akcích bývá, nezjistil jsem ani jednoho člověka, že by byl z KLASu. Mně samotnému se za celé měsíce ozvala jen jedna členka a i ta se mi velmi rychle omluvila, že byla distributorem umluvena, a dala mi za pravdu. Chápu, že na nezasvěceného prostředníka (i když si také nebyl identitou telefonujících jistý) tato zákeřnost mohla mít nahlodávající účinek. Zvlášť, když se pak přidal, už v tajném žoldu distributora, můj účetní.
(Více o nátlaku distributora na prostředníka v /str. 104 VI.C.2/).

III.B.2. Nátlak distrbutora na okolí

 Účetní osobně odváží zrušení výpovědi distributorovi až do Prahy. Dvakrát.

Před podepsáním převodní smlouvy "kupodivu" trvali hl. účastníci na tom, abych vzal distributorovu výpověď zpět. To jsem nakonec učinil. Chtěl jsem zrušení výpovědi poslat poštou, ale účetní se opět sám nabídl dovézt to rovnou distributorovi do Prahy. Vyjel ještě ten den.

Protože se v distributorem podepsané verzi, s kterou se vrátil účetní, objevily pochybnosti, nabídl se účetní znovu a hned druhý den opět odjel do Prahy za distributorem.

 

Rád bych ještě upozornil na významnou skutečnost potvrzující mimořádnou angažovanost účetního ve prospěch distributora. E-mail od právníka SP už ze dne 3. 12. 2011, v kterém přikládá v příloze návrhy v souvislosti s ukončením výpovědi distributorovi, adresuje právník SP nejen mě jako jedinému účastníku kauzy ale „kupodivu“ i účetnímu. Účetní pomáhá /str. 114 III.C.1/

 

V souvislosti s tím, jak mi účetní pomáhal (kolaps v roce 2006, účetnictví, hypotéka, příprava na soud s distributorem, převodní smlouva atd.), jsem si teď vzpomněl, jak mi někdo ze společných známých řekl, že jsem byl pěkný hlupák, protože přeci všichni věděli, že účetní je druhá matka Tereza, avšak dusící své klienty polštářem. Dokonce i můj bývalý zaměstnanec skladník Klasu mi řekl, že mě před ním vždycky varoval. Na moji námitku o obecných "kecech" mi uvedl nějakou smutnou konkrétní zkušenost s účetním snad z počátků devadesátých let. Problém je, že mi to řekl až na jaře 2014.

III.B.2. Účetní osobně odváží zrušení

Poznámka na závěr. Při telefonickém rozhovoru s prostředníkem 10. 2. 2013 se náhle dotázal, kdy distributor přišel do KLASu. Dozvěděl se, že až v roce 1997. To se však jen zaregistroval a až následující rok přišel za mnou znovu (tentokrát s přítelkyní K***, která mu v zamilovanosti „věnovala“ velkou část lidí do sítě) a poprosil mě, ať mu pomůžu se sítí, že KLASu věří a bude pro něj pracovat. 

 

Prostředník byl velice překvapený, sdělil mi, že distributor mu namluvil, že KLAS vlastně spoluzakládal. Podobně neoprávněně si zásluhy údajně přisluhovali postupně všichni. Ostatně dodnes se na oficiálních stránkách nerozpakují klamat veřejnost, že zakládali KLAS v roce 1991 atd. /str. 97 III.A.5/

III.B.2._pozn._distributor jako údaný spoluzakladatel KLASu
Podklady

Výňatek skypového dialogu distributora s jeho bývalou přítelkyní RM, který mi RM přeposlala. Prokazuje mj. příčinnou souvislost mezi výpovědí distributora z obchodního vztahu a uchvácením KLASu.

Také ukazuje, že jednal se spoluúčastníky spolčení o tom, zda mi zcizí i pozici v mé vlastní síti. A to prosím ještě před uchvácením!

 

PS: Tentokráte distributor nepodpořil ostatní natěšené a sebejisté spoluúčastníky i v tomto činu ne z nějakého milosrdenství nebo svědomí – prostě na rozdíl od oněch čistých amatérů věděl, že pokud by mé jméno zmizelo ze sítě, mělo by to devastující účinek na lidi, kteří mu přinášeli peníze. Zde se dostal do podobné schizofrenní pozice jako často účetní při nepravdivém informování o ztrátovosti KLASu. Tak moc mě očernil, že se pak musel obrátit a řádně se zkroutit, aby komplicům objasnil tu změnu, proč vůbec mohu být přínosem a proč mi tedy nemůžou odcizit i pozici v síti. [1]

Další poznámky k této významné komunikaci viz /str. 27 I.B.3.a) Podklady a Str. 92 III.A.4 Podklady

[1] To, že mi tuto síť o dva roky později stejně začali opatrně krást, je způsobeno trochu jinými motivy.

[2013-02-05 1:15:27] RM: [5. února 2013 0:32]

distributor:

<<< Roman je zrejme psychopat nebo nevim jak to rict. Prehnal to a prisel o vsechno. Je vyrizenej.

...

[2013-02-05 1:17:56] RM:

[5. února 2013 0:38] distributor:

<<< to je na dlouhe povidani. podvedl mne. chtel mne vzit celou sit. duvod neznam. a diky tomu se vse nakupilo tak, ze prisel uplne o vsechno. Klas uz mu nepatri. Patri drivejsim dodavatelum-🕸Společnosti prostředníka.

...

 

[2013-02-05 1:19:59] RM:

[5. února 2013 1:18]  distributor:

<<< nepatril  Společnosti prostřeníka a byl Romana. to mas pravdu.

...

III.B.2. Podklady_skype distributora

[2013-02-05 1:24:49] RM: [5. února 2013 1:20] distributor:

<<< nechce se mi o tom takhle psat. neprodal nic. proste to odevzdal a odesel s holym zadkem.

 

[2013-02-05 1:32:17] RM: hmmm nevim co se stalo ale prijde mi to divny, ze roman by jen tak odesel. a jeste s holym zadkem. mozna ho nekdo vydiral, slysis o tom porad. asi na nej neco meli ... mozna nejaka mafie ci co. kazdopadne je to hrozny, stravil na budovani kazdou volnou chvili co si pamatuju. chvilema mu to budovani a zatemnovalo mozek, byl nekdy tak nafoukany

 

[23:25:16] RM: a to uz nema zadny prijem z niceho jo?

 

[23:26:40] distributor: promin M*familiérní oslovení*. nic o tom nevis a jsi dost mimo.

 

[23:27:18] distributor: nechali jsme ho v siti. ma z toho asi 15 tisic. to bylo na moji primluvu, chteli mu vzit i to.

...

Bezprostředně na to komunikuje RM již se mnou.

 

[2013-02-05 2:04:59] RM: pry jsi se vseho vzdal a odesel s holym zadkem a na jeho primluvu mas 15 tisic mesicne

 

[2013-02-05 2:05:09] RM: tu almuzmu na jeho primluvu

...

 

[2013-02-08 0:58:19] RM: jednoduse je omamil svymi lzi

 

[2013-02-08 0:59:47] RM: hlavne si take vybavuji jak te postupne pomlouval a rikal, jak tve

schopnosti sefa a vizionare ochabuji a ze jsi zaslepen tou samotou, primo rekl odtrzen od reality

 

[2013-02-08 1:06:49]RM: rikal ze si na tebe musel vzit pravniky, kdyz jsi mu chtel sit sebrat a tim ho pripravit o vse

...

 

[2013-02-05 2:11:49] RM: udelal z tebe blbce krome toho ze ted bydlis ve studenym dome

Iniciátor loupeže potvrzuje, že

Roman Sikora reálně neprodal nic, ale podlehl vydírání.

 

"... chtel mne vzit celou sit. duvod neznam. a diky tomu se vse nakupilo tak, ze prisel uplne o vsechno. Klas uz mu nepatri ... neprodal nic. proste to odevzdal a odesel s holym zadkem".

💀Distributor."neprodal nic. proste to odevzdal a odesel z holym zadkem"

Dle svědkyně ZP někdy na přelomu jara a léta 2011 se bavila na hřišti s panem SJ. Ten nevěděl, že se s ZP známe. Rozebíral mj. svá dosavadní angažmá různých MLM společnostech a přišla řeč i na KLAS. Jako velký příznivec a obdivovatel distributora řekl něco v tom smyslu, že pan Sikora „okradl“ distributora, ale už to má spočítané. „Už se na pana Sikoru vaří voda.“

III.B.2._distributor tvrdí, že poškozený okradl

3. Zbavení poškozeného nejen vánoční tržby

Pro mnohé obchodní firmy (natož pro živnostníky) se může samotné přerušení předvánoční tržby rovnat podnikatelské smrti. /str. 55 III.A.1.c)(4)/

» Krádeže tržeb padělaným číslem účtu
   [UD III.A.7]

III.B.3. Krádež tržby

4. Konec příspěvků vedoucímu 
    na splácení dluhu

V roce 2006 jsem vyhověl prosbě účetního o pomoci vedoucímu splatit mnohamiliónový dluh z jejich neslavného podnikání. /str. 56 III.A.1.d)/


Byl jsem na oba za to, jak se mnou „vypekli“ (několikaměsíční „řízení“ mé firmy), oprávněně rozezlen a vedoucího jsem chtěl vyhodit. Když jsem ale viděl, že je na sebevraždu, nedokázal jsem ho z lítosti a také jako svého zaměstnance v tom nechat.

Vedoucí mě sám o nic nežádal (byl jako bez duše), toto byla výhradně iniciativa účetního. (Dnes už nepochybuji, že to z jeho strany nebyl soucit k vedoucímu, ale hleděl ochránit sebe.)

 

Po rozhovoru za mnou účetní vedoucího (dodnes nevím, jestli to spolu probírali předem) přivedl a domluvili jsme se, že budu vedoucímu pomáhat zachováním a navýšením extrémně vysokého platu do té doby, než své dluhy splatí. Nějak mi nedošlo, že vlastně ten jejich dluh budu muset i zdanit. Ale i kdybych si to tehdy uvědomil, stejně bych na místě nevymyslel jiné řešení, jak za něj ten dluh splatit. (Už vůbec by mě nenapadlo, že i toto o 5 let později využijí k mému dalšímu poškození a zbavení mě mého KLASu.) Věřil jsem účetnímu.

 

Dále jsem se o to, jak vedoucí své dluhy splácí, nikdy nezajímal. Za celé ty roky jsem se o celé záležitosti nikdy nebavil. Pouze někdy na konci roku 2010 mi účetní na můj první dotaz od roku 2006, jak dlouho ještě budu muset vedoucímu pomáhat splácet ten dluh, řekl, že mu to skončí někdy za rok.

Velkorysost a soucit Romana Sikory k vedoucímu smutně kontrastuje s tím, jak pohrdavě se o svém dobrodinci tento pachatel vyjadřuje,  a nesnese srovnání s činy, kterých se vůči němu dopustil.

III.B.4. Konec příspěvků vedoucímu.

Teprve den před podepsáním převodní smlouvy, kdy už jsem kapituloval a kdy se řešila problematika převodů mých zaměstnanců a já měl o ně starost, jsem se zeptal i vedoucího [1], kolik mu ještě zbývá splátek dluhu. Řekl mi tuším, že ještě jedna splátka. Pochopil jsem to tak, že v prosinci nebo lednu bude vše uhrazeno.

 

Dodnes nevím, co vlastně vedoucí s účetním spláceli, protože jak vyplývá z kauzy likvidace Společnosti T., ze známých pohledávek se nevyrovnali s nikým. Dokonce je nenapadlo z mých peněz odškodnit ani nebohou BM, kterou do toho svého projektu namočili a zadlužili ji.

[1] Vím, že to zní absurdně, ale „drcení“ hl. účastníků mělo takový dopad, že můj mozek toho v těch časech už mnoho „nepobíral“, a tak jsem ze setrvačnosti a letitého návyku měl starost i o vedoucího, o kterém jsem už věděl, že se nějak musel podílet na mé nezákonné prosincové likvidaci.

O starostech poškozeného o své lidi i v tak pro něj vypjaté a tragické chvíli hovoří rovněž prostředník [KV 2.7] a více také zde [UD VI.K.1.]

Dnes už víme, že tito zločinci vlastně nespláceli dluhy a nemírnili škody, které způsobili, ale darované peníze si nechali pro sebe.

III.B.4_Den před podepsáním dluhVedoucího;starost o zaměstance

Dnes se domnívám, že jednou z motivací vedoucího, že se přidal na stranu hl. účastníků, bylo (kromě toho, že býval snadno ovlivnitelný) vědomí, že mu skončí ten ohromný plat, a bylo mu přislíbeno *čelní místo* v nově vzniklé Společnosti parazitující na jméně i s dosavadním ohromným platem. Ostatně, když se ho účetní dokázal po necelém roce zbavit, prezentovaným zdůvodněním byla pojednou nehorázná výše platu vedoucího, z kterého on nemínil slevit. Velmi pravděpodobně vedoucí ty sliby v roce 2011 nedostal od prostředníka písemně. /str. 125 IV.C/


Možné je, že mohl být i zcela nekale ovládaný účetním. /str. 126 IV.D/

III.B.4_motivace účetního

5. Hypotéka

Abstrakt

Objektivně bezvýznamná hypotéka přesto posloužila hl. účastníkům k vyvinění se poukazováním na údajnou rozhazovačnost poškozeného.
Bez hypotéky by nebyly žádné pohledávky vůči prostředníkům a tudíž malá šance uchvátit KLAS.
S hypotékou "na krku" se poškozený ještě dlouho po uchvácení nemohl bránit.

Víc k hypotéce viz /str.49 III.A.1.c)(2)/.
Hypotéka poškozeného, byť její platby samy o sobě nebyly pro KLAS žádnou zátěží a nestála dokonce ani akontaci, přesto účastníkům spolčení významně pomohla ve třech oblastech:

III.B.5. Hypotéka

1. Psychologicky

 

Díky rozpoutání subjektivní a neobjektivní kampaně se pokoušeli mě vyobrazit jako rozhazovačného člověka. Přitom zatajili fakta, že

 • náklady na hypotéku byly v relaci bezvýznamné,

 • hypotéka sloužila KLASu a ještě byla pro něj jednoznačně výhodnější, než stav před ní,

 • hypotéku inicializoval jeden z hl. účastníků a pak přispěl k tomu, aby se nezrušila. (Morálka jednoho z hlavních šiřitelů úmyslných nepravd, distributora, který si také na hypotéku pořídil luxusní byt a pouze na bydlení a ještě si ode mě na něj půjčil bezúročně velké peníze, postup hl. účastníků jenom podkresluje.)

Avšak i tato neobjektivní tvrzení byla dost úspěšná. Jak účinně to bude působit na lidi řídící se emocemi a nemající dostup k faktům si byli hl. účastníci dobře vědomi. Setkal jsem se dokonce i s pragmatickými lidmi, kteří jim uvěřili, a vyžádalo to úsilí, než jsem je na základě prostinkých čísel tohoto ohloupení zbavil.

Absurdita

  [Proměna 15 tisíc na 5–10 milionů]

 

Ježíš měnil vodu ve víno, naši zločinci ze skutečných splátek 15.328 Kč vykouzlili útratu za 5–10 milionů a ještě na úkor "chudáků" lupičů.

Účetní [KV 3.2.]

 Dozorující státní zástupkyně [hned 3x BzS 2.2]).

 

Jde o charakteristickou součást špinavého psychologického boje tam, kde selhaly argumenty.

» Jak  pachatelé a jejich ochránci
   nemají rádi čísla a exaktní postupy
    a dávají přednost věštění
   [KV 1.3], [Abs], [Abs], [BzS 2.5] atd.

III.B.5_psychologcká zbraň

​2. Dočasně snížila likviditu KLASu

 

Bez hypotéky by nemohl být účetní úspěšný v bránění mi v přístupech k financím. Ostatně ani by to nebylo potřeba, protože volné prostředky by samozřejmě umožnily uhradit pohledávky okamžitě. A to dokonce i za probíhající modernizace. /str. 49 III.A.1.c)(2)/

Likvidita nedeterminuje zdraví firmy

 

Míra likvidity zjednodušeně určuje krátkodobou platební schopnost firmy.

 

Příklad na dvou firmách, X a K:

Obě firmy mají 3miliónové pohledávky.

 • Firma X má každoroční ztrátu 5 miliónů, neinvestuje a zastarává.
  Vlastní ceninu v hodnotě 3 miliónů, kterou je schopna prodat okamžitě.

 • Firma K každoročně realizuje zisk 5 miliónů, který neustále využívá na svoji modernizaci a zhodnocování.
  Vlastní nemovitost v hodnotě 6 miliónů, kterou je schopna prodat do jednoho roku.


Firma K má mnohem nižší likviditu než firma  X.

   Otázka pro čtenáře:
Kterou firmu byste chtěli vlastnit a které byste se měli co nejrychleji zdarma zbavit? Pokud jste právník a chcete se ucházet o místo státního zástupce, svoji odpověď nikde nezveřejňujte.

Jak zodpověděli tuto otázku státní zástupci, naleznete např. zde:  [BzS 2.2]

Likvidita neospravedlňuje porušování zákonů

K nepochopení a zneužití likvidity: [KV 1.1 ]
K porušováním zákonů (např. § 218 Lichva Tr. zákoníku]) ospravedlňováním loupeže  vymyšlenou špatnou hospodářskou situací [UD VI.A] a [Abs].

Jedna ze stížností poškozeného na ospravedlňování trestných činů doprovázejících loupež [BzS 2.3].

» Jak mlžil účetní

   (krytý krádeží 6 miliónů účetního majetku)

    o navyšování cizích zdrojů [KV 3.2]

Záludná snaha lupičů a jejich ochránců ospravedlnit kličkováním s  "nízkou likviditou" a  "navyšováním cizích zdrojů" nedokáže ospravedlnit zločiny lichvy, vydírání blokádou, padělání čísla účtu, okupaci cizí firmy a krádeže tržeb  účetního majetku.

III.B.5_snížení likvidity_kom LIKVIDIT nedeterminuje zdraví fimy

​3. Znemožnění poškozenému bránit se po samotném uchvácení KLASu

 

Před samotným uchvácením byl psychický tlak na mě způsobený koordinovanou činností všech hl. účastníků (až na distributora) (/str. 60 III.A.2/ aj.) umocněn vědomím, že mi zůstane závazek hypotéky. Čehož účetní s vedoucím dovedně využívali.

 

Rafinované ale je, že účetní dobře věděl, že i po uchvácení a uklidnění nebudu mít dlouho příležitost odkrýt zákulisí a bránit se. Zbavený své firmy, budu mít v době vrcholící realitní krize seriózní problémy ukončit hypotéku a tak jako tak budu dále přicházet o čas a další peníze potřebné k odhalení a obvinění hl. účastníků. K tomu ještě věděl, že dlouho, ne-li navždy mě udrží od mého účetnictví. /str. 73 III.A.3.a)(1)/ a zkušenost z beztrestného „stopení“ účetnictví Společnosti T. /str. 56 III.A.1.d)/

III.B.5_znemožnění obrany po loupeži

6. Přetíženost poškozeného

Abstrakt

Exekutiva celého KLASu.
Finišování s rozsáhlou modernizací.
Spory kolem
Společnosti R.
Spory kolem
distributora.
Budování nové pražské pobočky KLASu.
Spory a příprava na soud s developerem***.
Havárie na budově KLASu a pokračující rekonstrukce.
Psaní knihy atd.

Všech dvacet let práce při tvorbě KLASu bylo poznamenáno mojí neustálou horečnatou činností. Přesto v roce 2011 tato přetíženost ještě vystupňovala. I tohle je myslím jeden z mnoha důvodů, proč se hl. účastníkům podařilo zmocnit mého KLASu tak "udivitelně" snadno.


A toto vytížení, na hranici zhroucení, hrálo podle mě roli i v tom, že se hl. účastníci dokonce osmělili i k tak bezprecedentnímu kroku, jako je neoprávněné nakládání s mými majetky. /str. 101 III.A.7/ Nedovedli si asi představit, jak bych se mohl při takovém vypětí, krutému nátlaku ze strany prostředníků, morálně zdeptán vědomím, že někdo cizí nemusí respektovat dlouholetou dohodu, v časové tísni a ještě zbaven posledního svého zboží a financí bránit. A měli pravdu.

III.B.6. Přetíženost poškozeného
bottom of page