IV. Motivy

A., B.

 
IV.A,B

Struktura části dokumentu

A. Zisk lukrativní firmy za zlomek ceny

 

1. Kupní cena

 

2. Získaná hodnota

Vynucená kupní cena oficiální 4,7 mil.
  [UD II.A].

Vynucená kupní cena skutečná  3 mil.
  
[BzS], [Abs]

Hodnota uloupeného nejméně 25 mil.
 [UD II.A.  a KV TO.ot25].

» K zhodnocení KLASu před loupeží
    modernizaci + 10 mil.  [UD III.A.1.c)(3)]

» Na podporu loupeže ukradli z účetnictví
   oběti dalších 5.951.951 korun! [KV 1.3]

Pachatelé si tedy díky zločinům [Abs] vydělali bezprostředně po loupeži
min. 21 milionů.

K jejich smůle ale díky svým schopnostem

velkou část lupu promrhali.

 » [Jak lupiči podnikali UD VI.E]

 » [Neslavný konec uloupeného KLASu
     UD VI.E

» K potížím pachatelů a jejich ochránců
    zapamatovat si, co se  loupilo.

​   [KV 2.2], [KV 2.7], [BzS 2.2]

 

 

B. Zabránění ukončení obch. vztahu

Abstrakt

Distributorovi končil s rokem 2011 obchodní vztah s poškozeným a zabránit tomu mohlo již jen uchvácení KLASu.

Případ kolem výpovědí obchodní spolupráce s distributorem by si zasloužil samostatnou kauzu, mimo jiné proto, že mě při něm distributor úmyslným uváděním v omyl připravil ve svůj prospěch o vyšší částku peněz, za což si "vysloužil" pouze v pořadí druhou výpověď mandátní smlouvy a obdržel ještě ode mě statisíce korun. Na řešení této kauzy mi však již nezbývá kapacita časová ani mentální.

 

Tento, jinak samostatný případ, však souvisí a přímo a výrazně ovlivnil kauzu uchvácení KLASu. /str. 107 III.B.2/


Zaprvé měl zásadní vliv na "rozhýbání" dosud víceméně vyčkávajících hl. spoluúčastníků prostředníka a účetního. Nejsem si totiž jistý, že bez distributorových aktivit v roce 2011 by se ostatní hl. účastníci odhodlali na mě nakonec zaútočit, byť se na útok dlouho připravovali a konec roku 2011 bylo jediné období, kdy se jim mohl útok podařit. (Domnívám se, že účetní by pravděpodobně zaútočil, pokud by měl k dispozici, kromě vedoucího buď distributora, nebo prostředníka. Že nakonec získal oba, musela být pro něj „božská mana“.)

 

Zadruhé definuje motiv iniciátora distributora. Tomu prostě poté, co dostal druhou výpověď a poté, co ztroskotal jeho plán na zastrašení soudem a intriky se zaměstnanci a členy, nezbývalo jiné řešení.

 

Vyvedení mých peněz na svoji sekundární pozici neodpustím a ve své firmě netoleruji za žádnou cenu. Věděl, že zachovat obchodní spolupráci s mým KLASem teď už může jen, když inicializuje jeho uchvácení. Noví majitelé ho ponechají spolupracovat s KLASem. Zvláště když jim mj. uvedl v omyl, že spoluzakládal KLAS a vůbec ho vybudoval.

 

Dnes mu to jeho velkohubství  spoluúčastníci vytýkají, protože po jeho návratu do KLASu (již uchváceného), paradoxně nedokázal zvednout prodeje alespoň na úroveň, jakou jsem dokázal já, v době kdy KLAS naopak on bojkotoval.

 

1. Chronologie případu distributora

2011, 13. března odesílám distributorovi„ Výpověď mandátní smlouvy“ (na základě obch. podmínek a bodu 9 mandátní smlouvy).

2011, 15. března:Distributor si vyprosí (přesněji uškemrá) návštěvu, přijíždí do Kraslic a chce uzavřít novou smlouvu. Navrhuje v ní úpravu svých provizí. Po váhání je mu nakonec druhý den vyhověno. Za přítomnosti vedoucího s ním uzavírám „Dodatek mandátní smlouvy ze dne 18. 9. 1997, členské číslo ***“. Stahuji výpověď z 12. 3. 2011.


2011, cca duben až červen: Distributor seznamuje SJ ve smyslu že “Roman to už má spočítáno“ a „Už se na pana Sikoru vaří voda“. Svědkyně ZP.

 

2011, červen: Distributor porušuje dohodu a obchází její obsah a smysl (který sám navrhl) vyvedením mně náležejících peněz na svoji sekundární členskou pozici přes „otevřená vrátka“ v odměňovacím systému. (Emailem z 2. 7. 2011 se za toto zcizení omlouvá.)


2011. 26. července: Odesílám distributorovi „Výpověď členství v síti KLAS“ (na základě obch. Podmínek a bodu 9 mandátní smlouvy). Jako nenapravitelný hlupák (viz placení dluhů vedoucího a účetního, svěření svého sortimentu na pouhé slovo prostředníkům) distributora nepotrestám, ponechám mu odcizené (každý měsíc se částka navíc opakovala!)  a ještě mu věnuji do konce roku 2012 statisíce „odstupného“.

 

2011, červenec až říjen: Distributor kontaktuje jak významné členy KLASu v Čechách i na Slovensku, tak mé zaměstnance a překupníky prostředníka i tichého společníka. Prohlašuje, že KLAS zničí a začíná mě, KLAS a zboží výrazně očerňovat. Přitom se nestydí ode mě brát velmi vysoké odměny za podporu KLASu. Rozvracení ustane teprve koncem října, až účastníci spolčení domluví postup uchvácení KLASu s termínem nejpozději do konce naplnění výpovědi distributorovi.

 

2011, 26. srpna: Obdržel jsem „Reakci na výpověď mandátní smlouvy od JUDr. Sz*** zastupujícího distributora.

 

2011, 9. září odeslal právník SP JUDr. Sz***ovi oznámení o převzetí mého právního zastoupení.

 

2011. 7. října obdržel právník SP „Reakci na Váš dopis ze dne 8. 9. 2011“ od JUDr. Sz***.

 

2011, 27. prosince vypisuji „Zpětvzetí výpovědi členství v síti KLAS“. Distributorovi toto odváží osobně a nadvakrát účetní.

 

2011, 31. prosince Společnost parazitující na jméně zastoupená vedoucím, podepisuje v Praze s distributorem „Dohodu o ukončení platnosti dodatku ze dne 15. 3. 2011 mandátní smlouvy ze dne 18. 9. 1997 členské číslo ***“

 
Podklady

 

Email, kde se mně a vedoucímu distributor přiznává, že nás úmyslně uvedl v omyl při uzavírání dohody. O tuto dohodu nás sám požádal a sepsali jsme ji podle jeho vlastního návrhu a to ještě z několika dodatečnými ústupky v jeho prospěch. Na základě této dohody jsem mu stáhl první výpověď.

 

Ve smlouvě zůstala "díra", kterou mohl utéci ze svých, v ní definovaných, závazků a převést na sebe (jinou svoji členskou pozici) moje peníze (prostřednictví zvláštní funkce "darování", kterou se mohla jednoduše vyvést síť na jiné jméno a která se pochopitelně nevyskytuje v žádné jiné MLM společnosti).

 

O této „technické“ díře v novém systému jsme samozřejmě s vedoucím už věděli, ale ještě jsme ji nestačili opravit. Poté, co nám ale distributor slíbil, že ji nezneužije, písemně jsme ji neošetřili. Jakmile ale smlouva začala platit, distributor slib porušil a přes „díru“ převedl peníze náležející mně na svoji sekundární členskou pozici, čímž původní smlouva naprosto ztratila smysl. 

 

Totéž zcizování mých prostředků se pak opakovalo každý měsíc až do konce roku.


Přesvědčovali mě, ať ho okamžitě vyhodím a obviním, já mu přivlastněné prostě nechal, toleroval jsem, že začal KLAS poškozovat, a dokonce mu za to platil další ohromné peníze [1]. Spokojil jsem se s tím, že se za šest měsíců KLAS navždy takového člověka zbaví.

 

Že se tento bývalý přítel, nespokojí s touto velkorysostí, ale bude ochoten mi (ve spolupráci s dalšími) způsobit škodu za desítky miliónů a zničit přes dvacet let života jen aby si zachoval obchodní vztah ke KLASu, mě pochopitelně tehdy nenapadlo. Email s omluvou (a doprovodným zamluvením) nám zaslal, protože samozřejmě věděl, že obratem jeho zcizení odhalíme. (Jak popisuji jinde, on není taková „hlava“ jako účetní a nedokáže se zas až tak důvtipně a neodhalitelně obohacovat.)

  

Chudáček, nemohl vyjít s poklesem na devadesátitisícový plat ode mne (plus se nezmínil o dalších příjmech) proto, aby „přežil“ musel si vypomoci cizími penězi. Proč měl skutečně potřebu mi zcizit mé prostředky, mi není dodnes přesně známo. (Vynechám skutečnost, že se distributor opravdu ztotožnil s mojí firmou natolik, že si myslel, že mu nejméně část patří.) Mohu jen spekulovat na základě některých znalostí:

[1] Tahle moje hloupá povaha se mi i zde stejně jako v případě odpuštění vedoucímu a následné výpomoci mu s dluhem a naivního svěření svého sortimentů bezcharakterním prostředníkům vymstila tím nejkrutějším způsobem.

Následující výňatek není součástí zdrojových podkladů a nemá žádnou právní relevanci. Zveřejňujeme ho jen tak pro případné příznivce esoteriky.

Ještě před první výpovědí poslal distributor svému dobrodinci e-mail, ve kterém popisuje, jak mu známá jasnovidka předpověděla:

"Tak jsem se jí zeptal, jak to bude vypadat s Klasem. A ona říkala, že to vidí dost blbě, mnoho soudních sporů a velká stagnace."


Myslíme si, že distributora tehdy ani nenapadlo, že spouštěčem Loupeže KLASu a následné bídy bude zanedlouho on sám.

 
  • Nabízí se, že byl na drogách. Pohyboval se dříve v okruhu „poloviční sekty“ kde se (snad jen v minulosti) experimentovalo s LSD. [2]

  • Chtěl ještě více zbohatnout, než jsem mu umožnil já. Protože všechny jeho pokusy (před mojí pomocí v KLASu, během ní i po ní) se svým vlastním podnikáním nebo v jiných MLM společnostech víceméně ztroskotaly, tak zkoušel neúspěšně hrát na burze. (Vím pouze o tom, že hrál několik roků před útokem na KLAS). Prohrál, ale kolik přesně, mi není známo. Ani mi není známo, zda zoufale pokračoval. Mně se jeví jako možná i hypotéza že ho někdo vydíral.

  • Vzal si hypotéku na luxusní byt a přitom si koupil (či pronajal) nové luxusnější auto a chtěl ho udržet. Tento poslední důvod mi sám sdělil do telefonátu, když žadonil o schůzku po první výpovědi.

[2] Pikantní je, že později druhému „vůdci“ této skupiny (panu KJ) měl distributor vyhrožovat nosem či ublížením dětí. A paradoxně v určité souvislosti se mnou (KJ = mj. spolumajitel Společnosti R).

   Tento tzv. „duchovní vůdce“, kterého si hluboce nevážím se pak rozhodl trestat tím, že potrestal alespoň moji přítelkyni, která k nim do té skupiny, či sekty, docházela. Jako důvod mu stačilo to, že ona trochu přese mě znala “mafiána“ distributor.

 

Od: distributor

Odesláno: 2. července 2011 22:31

Komu: KLAS, Roman Sikora

Kopie: KLAS, vedoucí

Předmět: Tri veci a prosba

Ahoj pánové,

mám několik věcí.

 

1. Za prvé  dnes mne volalo několik lidí kvůli té změně SB. Jde o to, že ti kteří tam měli AO

nastavenou na 25 bodů najednou mají 23,5 apod. Tj. nestačí jim to na Alfu. A tím pádem jsou narušené

triády. Nevím kde vznikla chyba, ale je to fakt. Koukněte se do sítě.

2.Druhá věc se týká mých provizí. Musel jsem tenhle měsíc udělat přesuny sítě, tak abych měl alespoň 95 tisíc.

 

Píšu to, protože si to dřív nebo později stejně všimnete. Zabijte mne…ale nemohl jsem jinak, protože se dostávám do mínusuL

Provizi za *** si tenhle měsíc nechte. Potřeboval jsem se proste jen dostat na minimum nutné k přežití.

Vím, že to je pro vás asi těžko pochopitelné, tak zkusím znovu přiblížit mojí situaci:

31 t. hypotéka 11 t. najem 17 t. auto 8 t.socialka 5t. VZP  celkem 72t. plus povinné kval. nákupy, které tězko

můžu prodat se ziskem protože na netu se lkvb prodává běžně za 415 kc i méně. Při provizi 90t. mne tedy

na celý měsíc zbývá cca 10 t.

Za červen 2xOstrava vlakem 2t., 1xBystrice p Hostýnem p.Ko*** autem plus nocleh 3 t. a 1x Liberec p.Ha***

autem 600 Kc, 1x Uničov p.Ka*** autem cca 1200 Kč  Celkem 6,3 t. Jednoduchými počty dojdete k tomu, ze bych nesměl jíst :-)

Chtěl jsem tě tedy Romane poprosit, jestli by nebylo možné se domluvit alespoň na úhradě cestovních nákladu spojených

s prezentacemi Klasu? Nějaký systém abych mohl pokračovat, byt s omezenými prostředky jezdit po lidech.

Těžko můžu lidem odmítat prezentaci když mají zájemce. Jak bych jim to vysvětlil? Nakonec přináší to prospěch

celému Klasu.

Romane zkuste se prosím tě s Honzou poradit a nějak to udělat. Tenhle měsíc mám domluvených zatím šest prezentací

a i když jsem prodal některé své věci a snažím se prodat i byt, tak je to pro mne finančně neúnosné to ustátL Navíc když je

člověk ve stresu a deprimovanej, tak hůř působí na lidi. Ledaže by jste od mne ten byt koupili J

Bez legrace můj osud je v tvých rukou.

3.Poslední věc. ŘM by se mnou chtěla přijet do Kraslic. Volala mne v týdnu, tak napište jak se k tomu stavíte.

Diky

 

P***

Pan Sikora se sice k drogám vyjadřoval zdrženlivě a sám hovořil o tom, že spekuluje, a upozorňoval i na čas. Nám se ale tato motivace, proč se tento jeho přítel přidal do Zločinného spolčení a tak hluboce mravně klesl (že okrádal svého bývalého kamaráda a pomáhal dokonce takovému tvoru jako účetnímu, a to i když musel vědět, že tím ublíží stovkám dalších lidí *), zdá daleko pravděpodobnější. Internet je ostatně plný informací o zneužívání drog v "sektě - kultu" VJ a KJ. 

 

* [Neslavný konec uloupeného systému KLAS
     
UD VI.E]

 

Výňatky z emailů od ŘM (VIP členka KLASu), kde mírně orodovala, ať distributorovi prominu a mojí odpovědí, kde jí znovu připomínám zcizení mých peněz, jak jsem ji o ní informoval při její osobní návštěvě v Kraslicích.

 

Spolupracovat nadále s člověkem, který se takto otřesně chová a nechat si takovými mravy prosáknout svoji obchodní síť bylo pro mě vyloučené. Netušil jsem, že už je stejně pozdě a za zády se mi právě „rojí“ celé klubko bezcharakterních „přátel“.

> ------------ Původní zpráva ------------

> Od: KLAS, Roman Sikora <sikora@klas.cz>

> Předmět: RE: pozdrav

> Datum: 11.7.2011 12:33:32

> ----------------------------------------

> Zdravím do S***,

>

> M*familiérní oslovení*, děkuji za Tvůj postoj, vážím si Tvého zájmu i úsilí.

> Bohužel si myslím, že některé věci jsou (z mého pohledu)

> neopravitelné. S většinou tvých názoru souhlasím, jen bych:

….

> 3.Splnitelné podmínky jsme (na podkladě distributorovy vlastní iniciativy a

> ještě několikrát zmírněné oproti jeho původnímu návrhu) už na papír

> dali, a právě, že i to se ukázalo pro distributora jako pouhý cár papíru.

….

> Papapa, Roman

>

 

> -----Original Message-----

> From: ŘM [mailto:***@seznam.cz]

> Sent: Monday, July 11, 2011 10:02 AM

> To: KLAS, Roman Sikora

> Subject: pozdrav

>

> Ahojky Romíku,

> ….

>

> vedoucí na to kouká spíš z tvé pozice, jako majitel firmy a rozumí tvým

> důvodům, ale stejně by to prý nedělal, dle něj by hodil na papír

> konkrétní (splnitelné a pro dnešní trh realné) podmínky a dal by mu ještě šanci.

> Přikláním se k tomuto řešení. Možná by jsi to své beraní rozhodnutí

> měl přehodnotit …

> …. Papa M***