V. Následky

 
 

Dodatek 2019:


Následující kapitola, jelikož byla psána již v roce 2013, zastarala. Rozličné újmy a ztráty oběti pochopitelně narostly a rostou dál. Celou kapitolu zveřejňujeme jen pro úplnost a autenticitu Ukradeného dokumentu.

 
Aby dokázal čelit pachatelům a jejich vlivných ochráncům musel pan Sikora mj. prodat nejprve velký dům a nakonec i svůj byt. Ovšem materiální stránka kauzy loupeže Klasu a její krytí Orgány činnými v trestním řízení je vlastně ta nejméně důležitá. Rozličné osobní ztráty, včetně ztráty matky zemřelé nešťastně v souvislosti s počínáním vyšetřovatele a st. zástupců, jsou neopravitelné.

Máte-li méně času můžete tuto kapitolu přeskočit.a

 

Obětí trestné činnosti

se nestal pochopitelně jen pan Sikora, ale byly různou mírou postiženy i tisíce členů jeho KLASu.  [UD VI.E]

»Útěk před spravedlností

   k neoprávněné subsidiaritě na úkor

  (zákonem mařitelům uložené  § 2 odst. 4 s. ř.)

  ochrany veřejnosti [BzS2.6]

A. Majetková újma

Uchvácené hodnoty zde popisuji především proto, aby bylo jasné, o jak velkou kořist hl. účastníci usilovali.

» K potížím pachatelů a jejich ochránců

   zapamatovat si, co se  loupilo

​  [KV 2.2], [KV 2.7], [KV 3.2], [BzS 2.2]

 

Jsem dávno smířený s tím, že se mi uchvácené nikdy nevrátí. Ostatně jsem nepodnikal primárně pro peníze a peníze (alespoň ne v takové výši jaké jsem darovával ještě před uchvácením všem účastníkům spolčení) vlastně k ničemu moc nepotřebuji.[1]


Nevrátí se mi proto, že KLAS už je (asi nenávratně) diletantismem a lačností hl. účastníků poškozený a jiné peníze od nich nedostanu. Vědí jak peníze schovat. Zvláště účetní je v tom mistr.

 

A jak známo, alespoň účetní a distributor byli vždy také kadeti na rozmařilé utrácení. Nemalá částka mých peněz byla pravděpodobně už také vyvedena do Kanady, „poztrácena“ transfery mezi Společností parazitující na jméně, Společností prostředníka, tichým společníkem a kanadským výrobcem apod.

[1] Nakolik si teď uvědomuji, pouze matka bude potřebovat prostředky na léčení a také dům bych rád zachránil, když už jsem se na něm tolik nadřel. A bylo by super, kdybych mohl vyplatit něco jako rozlučné některým svým dlouholetým a zasloužilým členům a zaměstnancům.

» Jak tři ústavní soudci fikaně rozhodli, že

  • pan Sikora nemá nárok na ústavou garantovou ochranu svého majetku a spravedlivý proces,

  • občané nemají nárok na nezávislou kontrolu jejich kolegů z orgánů činných v trestním řízení.   [BzS 3.3]

» [Jak lupiči podnikali UD VI.E]

» [Neslavný konec uloupeného KLASu  UD VI.E]

 

Hodnotu uchvácené firmy oceňuji minimálně na 25 miliónu korun. (Z této částky je nutno odečíst hodnotu vyrovnaných pohledávek).

 

Přímým následkem uchvácení jsem přišel o další velké peníze. 

Zatím jen hrubým odhadem: [2]

[2] Moc se omlouvám, že zde nejsem zatím přesný. Zjišťování přesných částek je mimořádně časově náročné a někdy i nákladné. Jestli vyvstane potřeba, zlepším později. Každopádně jsem se snažil u všech položek udržovat při spodním limitu. Jestli jsem se někde přece jen neúmyslně dopustil přecenění, pak jistě v konečném součtu tak jako tak vyjde vyšší částka.

Vynucená kupní cena oficiální 4,7 mil.
  [UD II.A]

Vynucená kupní cena skutečná  3 mil.
  
[BzS], [Abs]

Hodnota uloupeného nejméně 25 mil.
 [UD II.A.  a KV 1.3]

» K zhodnocení KLASu před loupeží,
    modernizace + 10 mil.  [UD III.A.1.c)(3)]

» Na podporu loupeže ukradli z účetnictví
   oběti dalších 5.951.951 korun! [KV 1.3]

» § 137 t. z. Stanovení výše škody [↗]

» § 138 t. z. Hranice výše škody, prospěchu,

        nákladů k odstranění poškození

        životního prostředí a hodnoty věci [↗]

 

Předčasně ukončená hypotéka
Ztráta mzdy (počítáno na 2 roky)
Škody na rozestavěné budově

Ztrátově prodaná nemovitost
Nemožnost využití neuchváceného spec. zařízení
   (HW, SW, Sítě,technické zabezpečení apod.)
Nemožnost využití specifické hlavní budovy
   (11 let budovanou KLASu „na míru“)
Nemožnost využití hl. SW a spol. ½ tj.
Odstupné zaměstnancům
Odměny právním a účetním specialistům
Poplatky za hl. účastníky nakonec nepřijaté úvěry
Mé náklady na rozkrývaní uchvácení
      (velmi hrubě: hodiny x dřívější mzda,zisk)

900.000 Kč
740.000 Kč

  (+ztráty s ponížených odvodů)
1.000.000 Kč
500.000 Kč

200.000 Kč

500.000 Kč
5.000.000 Kč.
60.000 Kč
 250.000 Kč
50.000 Kč


 300.000 - 600.000 Kč

 

Mezi tyto škody nezapočítávám další milióny zaplacené zbůhdarma účetnímu, vedoucímu a distributorovi na splacení dluhu a jako velkorysé odstupné a jako ponechané neoprávněně přivlastněné provize. [3]

 

Ztráty způsobené dobrovolnou nevýhodnou spoluprací s prostředníky nechci a nemohu uplatňovat, ale jde doslova o astronomické sumy. Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o cca minimálně 20-30 % mého ziskového rozpětí mínus běžné úrokové sazby z dohodnutých opožďovaných plateb prostředníkům plus jejich výdaje na atestace apod. (dopravné franko už zohledněno v procentech).

[Cyklické pohledávky,

na kterých dlouhodobě vydělávali,

lstivě proměňovali v dluh.]

» Dlouholetá zavedená obchodní praxe
    cyklicky uhrazovaných pohledávek

    [UD VI.J a UD VI.K.3]

 

[3] Rovněž nezapočítávám královské odměny všem těmto třem hl. účastníkům. Vedoucí a distributor si cca jednu čtvrtinu až třetinu toho v některých obdobích zasloužili. Manželů účetních účetnictví (vždy dražší než můj vlastní skutečný plat!) by bylo i zadarmo drahé.

B. Náklady na poslední modernizaci

 

Vlastní programátor KO (nar. ***).
Zaměstnanec fy. Roman Sikora – KLAS od 2. 1. 2008 se mzdou 50.000 Kč.
Jako externista pokračuje v modernizaci pro stejný subjekt od 1. 1. 2009 do 20. 3. 2010 (Smlouva o dílo). Opět za stejnou odměnu 50.000 Kč měsíčně.

Hlavní tvůrce a pracovník modernizace Roman Sikora
Zaměstnanec fy. KLAS CZ s.r.o. od 3. 1. 2005 se mzdou 56.000 Kč (Od 1. 7. 2010).

Hlavní koordinátor práce na Backendu (části nazývané v rozšířeném smyslu pojmem „Met***“) vedoucí.

 

C. Nemajetková újma

 

Tohle se nedá nikomu patřičně sdělit. Člověk mimo moji kůži nemá šanci vše pojmout, uvěřit a pocítit.

 

Jak se dá ocenit přes dvacet let zmařeného života? [1] Vynaložené úsilí a oběti. Až na nicotné výjimky absence podvečerů, víkendů, svátků, dovolených, zábavy, rodiny, tlachání na návštěvách, procházek lesem, majetku, pohodlí, dostatku spánku, tepla, dobrého jídla atd., atd., atd. Úspěšná náročná snaha abych nikdy nemarodil.

 

Jak se dá ohodnotit strašný pocit uvědomění, že lidé, kterým jste kromobyčejně pomohl a kteří vás nejméně jednou přesto hrubě poškodili nebo uvedli v omyl za účelem vlastního prospěchu [2] a Vy každému odpustil, Vás později, nyní společně, poškodí znovu? Tentokrát osudově.

 

Jak se dá posoudit vědomí, že lidé v mé síti a mí zákazníci, na které jsem dvacet let nepřetržitě myslel, jsou nyní pouhým cílem zisku za každou cenu takových rádoby byznysmenů? A jak přijmout to, že víte, že pokud je nezastavíte, budou v budoucnu znovu ubližovat dalším lidem?[3]


Jak se dá smířit s tím, že pro bezuzdnou lakotu svých bývalých přátel už budete mít pravděpodobně problémy dostatečně pomoct své matce s léčením.

 

Jak se dá vyčíslit uloupená identita a díla, a jak mimořádně hrubé poškozující nepravdy? V těchto případech potřebnou empatii nikdo nemůže mít a přináležející odškodňovací tabulky nejsou a nikdy nebudou.

 

[1] Hrůza, když pomyslím, že stejnou sazbou jakou jsem byl potrestán „přáteli“ za svoji důvěřivost a velkorysost je potrestán člověk za několikanásobnou vraždu spáchanou obzvlášť surovým způsobem.

[2] Z pěti hl. účastníků se to pravděpodobně (doufám) netýká tich. společníka.

[3] Nejsem si jistý vedoucím ale třeba za účetního a  distributora dám „ruku do ohně“.