VI. Obrana hlavních účastníků

A., B., C., D.

 
VI.A-D

Struktura části dokumentu

A. Neschopnost splatit závazky

Abstrakt

Do zisku účetnictví byl základní obhajobou hl. účastníků neschopnost platit a krachující KLAS. Tato nepravda je dostatečně zdokumentována.


Svůj záměr uvádění v omyl se ztrátovosti KLASu apod. se pokoušeli později zamaskovat účetními přesuny 5 milionů. Hned poté, co nepravda se zdravím KLASu nebyla nadále možná, ji popřeli a přešli na jiné výmluvy.
 

Hl. účastníci původně požadovali, ale následně postupně odmítli, mj. splátkový kalendář, kontrolu firmy, 50 % firmy + 10 milionů, peníze.
 

Zejména účetní, o jehož úmyslných nepravdách existují pouze ústní svědectví, se bude obhajovat, že byl špatně chápan, a mást účetními termíny apod.

První základní obrannou strategií hl. účastníků bylo přesvědčování, že nedokážu (poškozený) splatit své závazky. Je až s podivem, že tato nepravda, kterou snadno z tehdy rozeslaných a dostupných, byť kusých, informací byl schopen rozkrýt každý člověk pomocí základních počtů, jim tak dlouho vydržela.

Absurdita

[Věřitel smí odmítnout úhrady pohledávek

a vynucovat si hodnotnější majetek.]

 

Ospravedlňování loupeže údajnou špatnou ekonomickou situací vyšetřovatelem a st. zástupci je sama o sobě neakceptovatelná.

(Přestává být snad zloděj zlodějem jen proto že čmajznutá peněženka ležela na vrchu nezapnuté kabelky?
[ viz např. § 218 Lichva Tr. zákoníku Lichva])

   Navíc situace snad nemohla byt více opačná.  Protože se schopností papalášů počítat se nedá počítat [BzS 2.5], a s chápáním toho, co je to likvidita, to také pokulhává [UD III.B.5], uveďme si alespoň několik čísel pro běžné lidi.

 

1. KLAS byl ve velkém  zisku i po krádeži 5 milionů z účetního majetku. [UD III.A.8]

 

2. Cyklické pohledávky v roce 2009 byli 3,7 milionu a za dva roky po 10milionové modernizaci vzrostli o necelý milion.

  My, co umíme počítat, vidíme, že KLAS v době, kdy údajně krachoval, uskutečnil  4,5milionový zisk. Tedy více než částka skutečných pohledávek (cca 3 mil.), za kterou ho musel oloupený pachatelům odevzdat, viz.

Absurdita 

[Firma je na tom špatně ekonomicky,
i když neustále produkuje velký zisk.
]

» Stížnost na nepochybnost vyšetřovatele
   o údajné špatné ekonomické situaci
    Oloupeného [BzS 2.1]

» Stížnost na ospravedlňování loupeže
    [BzS 2.1 bod 9.]

 

Až do okamžiku, kdy ztratili jistotu, že mě nadále udrží odříznutého od mého účetnictví. /str. 73 III.A.3.a)(1)/ Poté se už soustředili na zbývající hlavní výmluvy (zejména malý prodej a poškozování věřitele).  /str. 138 VI.B)/ a /64 III.A.2.c)/

 

Původně sám prostředník vyžadoval splátkový kalendář. Účetní mě začal intenzivně přesvědčovat, ať na to nepřistoupím. Jeho argumenty se mi zdály hloupé a tak jsem na splátkový kalendář přistoupil a návrh splátkového kalendáře předal prostředníkovi. Ani se k němu nevyjádřil. /str. 84 III.A.3.a)(4)/

» [Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad. UD III.A.3.a).(4)]

» Jak oběť prosila pachatele, aby jí dovolili

 1. uhradit trojnásobek pohledávek a

 2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu.

     [Výpalné UD VI.K.1]

» K varování pachatelem před řešením
   jejich fingovaných požadavků [UD VI.K.4]

» Zatajení slovenských peněz [UD III.A.3.a).(1) ]

» Jak lhali, že nezneužijí svěřené prostřednictví a
    odvolají blokádu, budou-li platby předem
    [UD III.A.2.g)]

» Ultimátum na vydání KLASu  [KV 1.1]

 » [Fantomové uspokojení pohledávek

      á la st. zástupkyně BzS 2.2]

» Peníze, které odmítli lupiči, musel pan Sikora
   utratit na boj proti papalášům
    kryjícím tuto loupež a sebe navzájem [UD III.B].

 

Později vyžadoval i tich. společník, ať si vezmu úvěr. Když jsem nakonec zapochyboval o účetního tvrzeních, jak mi banky odmítají dát jakýkoli úvěr /str. 91 III.A.3.d)/, a úvěry obratem získal [1], protistrana tyto peníze odmítla. Moje podezření, že jim (zatím jen straně prostředníků) nejde o úhradu, ale chtějí za pakatel konečně získat lukrativní firmu, ještě více vzrostlo. (Nezapomínejme, že jsem si byl celou dobu plně vědom, že mají, díky mé důvěřivosti, pod plnou kontrolou mé zboží /str. 44 III.A.1.b)/).

Účetní mi tlumočil údajný názor banky prostředníka, že i když jsem/bych  závazky vůči prostředníkovi snížil úvěrem, stejně mi zůstala stejná suma závazků a banka by na prostředníka stále tlačila [2]. Prostředník a účetní tvrdili, že banka prostředníkovi rozhodně neprodlouží na přelomu roku 2011/12 úvěr, protože se jí nelíbí jeho velké pohledávky vůči KLASu.

[2] Tehdy jsem prostě nebyl schopen proti-argumentace, že se přece poměr závazků a pohledávek oproti předchozím rokům nijak výrazně nezměnil (např. pohledávky byly původně snížené o revolvingový úvěr, nyní pohledávky narostly, ale ve stejné hodnotě zase zmizel revolving).

» Jak dva svědkové vypovídáním o úvěru
    nechtě usvědčili pachatele a jejich
    ochránce z podvodů. 
    [Lhaní o úvěru KV 2.1]

 

Své odmítnutí peněz na úhradu pohledávek se pokoušeli obhajovat tvrzením, že jim to stejně nedokážu splatit, protože sice firma kdysi vydělávala, ale teď zavedením nového obchodního systému je vše horší, klesají prodeje.
(Nepravdivost tohoto tvrzení vyvracím v /str. 144 VI.E/)

 

I neoprávněné účetní operace poškozující mě o skoro 5 milionů podporují snahu hl. účastníků uváděným zkreslováním uchvátit KLAS a následně skutek zastřít.

Rafinovaná, velmi obtížně odhalitelná účetní machinace ponížila mé jmění o téměř 5 milionů. Byť i bez takové ohromné ukradené částky vykazoval KLAS zdraví a snadnou schopnost splácet, nelze pochybovat, že hlavním důvodem některých hl. účastníků byla snaha maskovat svoji prvotní záminku k uchvácení KLASu.

Více v hlavní kapitole /str.103 III.A.8/.

V roce 2013 pan Sikora ještě nevěděl, že expertiza prokáže další krádež 6 milionů.

A ani tato ukradená suma nemusí být konečná. Až se prolomí obrana pachatelů a pan Sikora se dostane ke svému kompletnímu účetnictví [BzS 1.2], možná přibude na vrub loupežníků a mařitelů tr. stíhaní ještě nějaký ten miliónek.

» [Znalecká expertiza
    rozsahu krádeže účetního majetku
 
KV 1.3]

 

Nikdo netvrdil, že KLAS je ztrátový a neplní závazky, hovořilo se jen o narušeném cash-flow apod.

Zdatný Účetní bude určitě používat následující výmluvu (doufejme, že ještě nebude od někoho vědět o tom, že je jeho nekalé účetní operace je odhalena):

 

Nikdy přímo netvrdil, že KLAS je ve ztrátě ale hovořil pouze o narušeném cash-flow, likviditě, případně bankovní důvěře apod. Nepochybně dojde k takovému vykrucování a překrucování. Svědků rozšiřování nepravd je velmi mnoho a jedině jak to může uhrát, je znejistit je účetními termíny apod.

» Naplnění předpovědi 

   Účetní nás oblbuje, že pan Sikora se choval nezdravě, protože měl dlouhodobě nevyřešená jablka (závazky) a další jablka (cizí zdroje) si ještě pořídil [KV 3.2]

 

Ostatně předobraz téhle výmluvy se už objevil v úplně prvním kratičkém podkladu, který měl pro mě připravit[1] a věděl, že ho chci odevzdat panu prostředníkovi či tich. společníkovi. Zde se dostal do schizofrenní pozice. Musel vyjádření formulovat tak, aby mě udržel v přesvědčení, že KLAS krachuje, ale současně si dávat pozor, aby to písemně jednoznačně netvrdil.

 

Výsledkem byl paskvil a krkolomná formulace hodná chytré Horákyně. Bohužel jsme si to tenkrát důkladně neprostudoval a nekonfrontoval absenci dosud jednoznačného tvrzení, že KLAS krachuje s napsaným. I když, pan skořápkář by to svedl zase nějak „okecal“.

 

[1] Připravit měl pochopitelně plné podklady. Nu, i těchto pár řádků byl na účetního výkon málokdy vídaný (s výjimkou jeho rekordního výkonu při tvorbě převodní smlouvy).

 

Začátkem února 2013 při prvním (obnoveným) jednání o předání svého účetnictví[1] jsem neopatrně zodpověděl manželce účetního, že důvodem je chystaný audit, a že jim (míněno hl. účastníků ze strany prostředníků) nechci odpustit to uchvácení KLASu. Na to mi odpověděla, že jsem jim nezaplatil nějakou fakturu z těch, co patřily k platbám předem. O takové platbě mi není nic známo, nikde jsem k tomu neobjevil jediný podklad a ani manželka účetního mi na můj okamžitý dotaz žádný fakt neukázala.

 

Domnívám se, že ji to jen tak účetní nalhal (vícekrát jsem zjistil, že byla manželem obelhána a bezmezně mu vše věřila). Případně se nabízí možnost, že připravovali s vedoucím pro prostředníka nějakou další nekalou záminku odůvodňující porušení dohody a uchvácení KLASu.

[1] Sveřepý boj s manželi účetními o navrácení vlastního účetnictví popisuji v /str.66 III.A.3.a)(1) Odříznut od účetnictví/.

Jakým přesně způsobem chtěli  využít případnou falešnou fakturu k vydíraní hrozbou zabavení veškerého majetku [UD III.A.2.b)] (poté co léta mařitelé tr. stíhaní  dokázali zabránit oběti v přístupu k vlastnímu kompletnímu účetnictví a nevyužili zabavení dat v počítačích pachatelů),  už asi nepodaří objasnit.

Pro laiky upřesňujeme, že na pana Sikoru

 nebyly splněny podmínky úpadku

podle insolvenčního zákona.

 • Neměl závazky, které by nebyl schopen plnit a

 • především u něj neexistovala mnohost věřitelů.
  Jediným věřitelem byla společnost prostředníka, přičemž její pohledávky

 1. měly povahu cyklického úvěrování a
  [UD VI.J]

 2. všechny úhrady pachatelé odmítli.
  [UD III.A.3.aú(4)]

» Kopanec s neoprávněnou insolvencí

    ve výpovědi účetního [KV 2.2]

» Další výskyty blábolu s insolvencí
    [KV 2.7] [KV 2.10], [KV 3.4​]

» Vyhrožování:

 
Podklady

Zajímavý a jeden z velmi mála emailů od samotného hlavního utvrzovatele o úpadkovosti KLASu, účetního.
Žádal jsem po něm detailní výsledky, nu obdržel jsem alespoň něco. (Po cca 15 letech snažení se o nějaké rozumné výstupy jsem dosáhl u účetních alespoň takové úrovně [1].)


Za povšimnutí kromě toho, že KLAS evidentně nekrachuje (obzvláště připočteme-li ke každému ze tří posledních roků jednorázové výdaje na modernizaci, která se dělá jednou za dvacet let, ve výši cca 3 miliony ke každému roku), jsou chybějící roky 2009 a 2010 za FO a chybějící příjmy ze Slovenska.

[1] Jako perličku znovu prokazující moji nenapravitelnou a hloupou velkodušnost uvádím, že i za tak mizerné a žalostné účetní výkony jsem manželům účetním platil patnáct let vždy více, než činil můj vlastní skutečný plat.

   Ale já už byl tak zoufalý z té zátěže a nedostatku kvalifikovaných lidí, že každého kdo dokázal odebrat z mých beder alespoň čtvrthodinku času, jsem prostě královsky přeplácel. I když ta delegovaná práce byla nekvalitní. Bohužel té štědrosti prakticky všichni (nejenom hl. účastníci) zneužili. (Dnes mohu vědomě prohlásit, že poctiví a nakonec i nejpracovitější zůstali pouze ti lidé, kterým jsem platil nejméně, tzn. mírně nadprůměrně). Navíc jsem uvízl v bludném kruhu – musel jsem řešit více chyb a katastrof, a abych mohl tak štědře přeplácet za delegovanou práci (a jakéž takéž ulehčení) také si nabrat ještě více práce, abych na to přeplácení vydělal. A tak se to protáčelo pořád dokola.

 

-----Původní zpráva-----

Od: účetní [mailto:účetní@seznam.cz]

Odesláno: 12. listopadu 2011 14:54

Komu: KLAS, Roman Sikora

Předmět: Re: FW: Klas

 

Právnická osoba - základy daně:

 

2005               - 480 000

2006                  136 830

2007                  609 009

2008               1 411 000

2009               1 773 000

2010                  416 000

 

Fyzická osoba - základy daně:

 

2005               1 311 244

2006                1 305 793

2007                3 639 809

2008                   629 349

2009

2010    

 

----- Original Message -----

 

From: tich. společník 

To: 'prostředník - Společnost prostřeníka.' 

Sent: Wednesday, October 05, 2011 3:11 AM

Subject: Společnost prostřeníka

 

Dobry den preji:

 

S***,zdravím Tě již z Kanady.Opět jsem přemýšlel o našem jednání ve Společnosti prostřeníka v *** a přebírám se ve výsledcích hospodaření a především v nezaplacených fakturách od Klasu Kraslice. ....

Takže požaduji, abych měl přehled o finančních tocích v Klasu a nevím, zda je to spravne registrovavana company nebo nejaka jiná legal forma podnikání.

.... Za tím účelem chci jmenovat někoho z mojich známých avokátů, nebo financial advisers, které znám v Praze. ...

Zdravi,

tich. společník

 

Od: 💀prostředník - 🕸Společnost 💀prostřeníka

Odesláno: 11. října 2011 18:43

Komu: KLAS, Roman Sikora

Kopie: KLAS, 💀vedoucí

Předmět: Re: dotaz

 

Romane,dnes jsem si dopisoval s 💀tich. společníkem a také mluvil telefonem.... Požaduje také nějaký rozbor vynaložených nákladů.Přesvědčil jsme ho,že zatím nebude trvat na auditu od svého pověřeného člověka.Spokojí se s případným rozborem solventnosti a záruk od našeho daňového poradce.Podařilo se nám ho přesvědčit,že zatím bude dostačující Tvůj daňový poradce,protože dojíždění našeho by bylo složité....

Ahoj.S***

 

Další výňatek emailu potvrzující, že původně hl. účastníci požadovali prokazování ziskovosti KLASu:

Od: prostředník

Odesláno: 1. listopadu 2011 10:24

Komu: KLAS, Roman Sikora

Kopie: KLAS, vedoucí

Předmět: Fw: Společnost prostřeníka

.... 

 

----- Original Message -----

 

From: tichý společník 

To: 'prostředník


 

Sent: Tuesday, November 01, 2011 2:13 AM

Subject: FW: Společnost prostřeníka

 

....

Na moji zadost o  zpruhlednit vynakládání financních prostredku nebylo reagovano do dnesniho dne. To me jedine muze vest k zaveru, ze je to zamerne, aby nedoslo k objasneni nejasnych financnich transakci.

....

 

Zdravi,tich. společník

 

Uběhla nějaké doba. KLAS už je uchvácený a já jsem před chvíli znovu pokusil od účetního dostat kopii svých účetních dokladů, které měl odeslat a které měly tichému společníkovi prokazovat, že KLAS není ztrátový a už vůbec nekrachuje.

 

Tentokrát tak důrazně, že hl. účastníci (zatím bez vystrašeného účetního) už museli poprvé odpovědět. A jak jinak, než že prostince svá dřívější tvrzení a požadavky popřeli.  Čím jiným než účetnictvím (případně jeho vyšší formou auditem) se na celém světě prokazuje zdraví a hodnota firmy?

"Čím jiným než účetnictvím (případně jeho vyšší formou auditem) se na celém světě prokazuje zdraví a hodnota firmy?"

Jo ale pan Sikora v roce 2013 ještě neznal věšteckou sílu českých státních zástupců.

Absurdita 

[Firma je na tom špatně ekonomicky,
i když neustále produkuje velký zisk
.]

 

Bezpráví má rádo tmu a 
pachatelé a jejich ochránci
nemají rádi čísla a exaktní postupy
.

 [KV 1.3], [Abs], [Abs], [Abs], [BzS 2.5] atd., a

 brání poškozenému v přístupu k
  vlastnímu účetnictví [BzS 1.2]

 

---------- Původní zpráva ----------

 

Od: prostředník

Datum: 12. 2. 2013

Předmět: Re: Re: Re: Účetní informace zaslané p. tich. společníkovi

 

Romane,mluvil jsem s tich. společníkem jen krátce.Nikdy nedostal žádné účetní podklady a ani o ně nestál,protože českému účetnictví v Kanadě nikdo nerozumí.Nestál o to ani z toho důvodu,protože mu ing.R*** vysvětlil,že kousek podvojného účetnictví vytrženého z celoročního, stejně nic neukáže,musí být hotové inventury,náklady,odpisy,atd.V případě,že by něco podobného obdržel,tak by to stejně obratem přeposlal na ing.R* a vymazal.Ještě jednou opakuji,nikdy nic neobdržel a ani o to nestál,nezajímalo ho to.Zajímalo ho splácení dluhu a stále klesající odbyt přípravků.

Ahoj.S***

1. Schopnost splácet je zajímala

 

Dnes je situace ze "schizofrenií" hl. účastníků taková, že dokud se jednoznačně a závazně nevyjádří, zda je schopnost splácet zajímala nebo nezajímala (a zajímalo je něco jiného), budu muset pracovat s oběma jejich záminkami.

 

2. Schopnost splácet je nezajímala

Viz kapitola výše.

Panem Sikorou popisovaná "Schizofrenie" není vlastní pouze přímým lupičům. Zdá se, že nakazili i své ochránce

Rozpolcenost mařitelů str. stíhání

Jak to bylo podle podle mařitelů stíhaní s údajnou špatnou ekonomickou situaci oběti není z ambivalentního postojů mařitelů stíhaní zcela jasné:

 1. Na jedné straně předstírají, že věří lžím pachatelů o špatné  ekonomice (což podporují pokračujícím bráněním oběti v přístupu k jeho vlastnímu účetnictví, ignorovaním znalecké expertízy [KV 1.3] a dokonce  popíráním matematických pravidel [BzS 2.5])*

 2. z druhé straně utvrzuji, že oběť je sama vinna za odevzdání přesile lupičů kořist mnohonásobně převyšující kupní smlouvu [Abs], protože nejednala s péči náležitého hospodáře [BzS 2.5]
  a že musel vědět o své ekon.situaci [Abs].

*Ostatně ani opačná situace v žádném případě neospravedlňuje trestné činy spáchané pachateli [Abs]. Ty jsou definované tr. zákoníkem. Pokud je takto ignotují mařitelé tr. stíhaní sami se dopouštějí trestných činů. [UD VI.A komentář].

 

B. Malý prodej

Abstrakt

Hl. účastníci zmocnění se KLASu ospravedlňují údajně malým prodejem v KLASu. Za důkaz malého prodeje uvádějí ale nesmyslně obrat prostředníků do KLASu.

Důvodem následného optického zkreslení je jak záměna obratu poškozeného se svým, tak výprodej skladových zásob. Na tyto skutečnosti vyvracející klam byli hl. účastníci buď upozorněni, nebo jej znali, přesto v něm setrvali.


K dílčímu poklesu prodeje došlo. Byl ale naopak neobyčejně malý vzhledem k okolnostem. Jakákoli výše prodeje neospravedlňuje nátlak a zmocnění se cizí věci. Tím méně při prodeji vlastního sortimentu poškozeného.


Hl. účastníci dohromady nikdy, před uchvácením ani po něm, nedokázali prodávat tolik jako poškozený.

Několikrát se odvolávali na to, že jim klesl jejich obrat. Oponoval jsem, že prodeje nijak rapidně neklesly a jejich obrat nemá žádnou výpovědní hodnotu, protože rozhoduje můj obrat. Jejich obrat (tj. můj nákup u nich) v poslední době výrazně poklesl, ale to je zapříčiněno tím, že při modernizaci (2009-2011) jsme zrušili všechna (cca 30) tzv. výdejní místa. V nich bylo vázáno drtivé procento zásob, jež teď odprodávám z ústředí. Na toto mi nikdy nijak neodpověděli a byl jsem naštvaný, že tak elementární věc nedokázali prostředníkovi a tich. společníkovi vysvětlit ani účetní ani vedoucí (pochopitelně jsem ještě nevěděl, že je to jen jejich lest).

Tvrzení protistrany, že výrazně klesly obraty KLASu, jsou hloupoučké hned ze dvou důvodů. Za prvé, i když to tak nazývají, nepracují s obraty KLASu, ale se svým prodejem do KLASu a to jsou diametrálně odlišné věci. Zadruhé tich. společníkovi jsem jasně napsal, že nákup u nich poklesl, protože vyprodávám velké zásoby stažené ze zrušených výdejních míst a ostatním účastníkům spolčení to bylo dokonale známo. Takže tvrdili vědomou nepravdu.


Ještě trochu grotesky. Jako další ukazatel poklesu prodeje uvádí původní prodej přípravku z doby, kdy se prodával jako jediný a srovnávají ho s dobou, kdy se prodával desetkrát větší sortiment.
 

(Já opravdu v některých okamžicích nevím, jestli jsou to jen hloupé a neschopné imitace podnikatelů nebo to jen hrají, protože si myslí, že ten hloupější jsem já.)

» Jak vyšetřovatel vyžadovat po oběti aby 

   pomocí stroje času

   vyvracela existenci neexistujícího

 • malého prodej  a

 • ztrátovosti firmy,

    navíc bez užití matematických pravidel 

    a  účetnictví [BzS 1.6]

 

Ještě k poklesu prodeje:

 

Pokles byl vzhledem k okolnostem velmi malý. 


Prodej poklesl přirozeně s kulminací celosvětové ekonomické krize, ale i tak byl podprůměrný. Navíc firma prošla extrémně náročnou a nakonec úspěšnou modernizací, které trvala od roku 2009 a vlastně skončila až cca v říjnu 2011. Během naprosto nezbytné modernizace, do které jsem investoval cca 10 milionů (plus další miliony doprovodných nákladů), nezbýval pochopitelně čas, finance a další zdroje na podporu prodeje. Taková hluboká reorganizace za chodu přináší pochopitelně i další otřesy a komplikace nesvědčící prodejům.


V roce 2011 začal také distributor, leč mu jeho omezené síly stačily, poškozovat KLAS. Přes to všechno se mi podařilo dosáhnout právě neobvykle nízkého poklesu v prodejích.

Tato záminka k loupení se ukázala opravdu legrační:

» Jak zvládli podnikat s uloupeným KLASem
    v době hospodářského růstu

 

Pokles u prodeje, který jsem pozvedl skoro z nuly je irelevantní.

 • U přípravků, které původně prodával prostředník a spol. byly prodeje pořád mnohonásobně (řekněme stonásobně!!!) větší, než byly dříve schopni prodávat tich. společník (v zastoupení) s prostředníkem.  A to opět i přes mnohem lepší podmínky než jsem měl já.

 • U přípravků, které jsem sám navrhl, případně převedl na prostředníka, jim do výše prodeje bylo „kulový“. „Kulový“ jim bylo také u přípravků, které jsem, opět na (lstivé) prosby prostředníka, postupně převedl od jiných dodavatelů na něj. /str. 44 III.A.1.b)/


Prostředníci mohou akorát tak upozornit na problematiku tzv. ekonomického množství výroby. Ta se však řeší dohodou a ne uchvácením firmy.

 
Podklady

 

Výňatek z emailu, v kterém znovu upozorňuji, že údajné výrazné snížení prodeje je imaginární a zkresleno odprodáváním zásob zrušených výdejních míst:

Od: KLAS, Roman Sikora

Odesláno: 1. listopadu 2011 22:48

Komu: prostředník.

Předmět: RE: Pro tichý společník.

 

....

 

             Celý přerod systému včetně vývoje SW a souvisejících reorganizací stálo asi dva roky extrémně náročné práce, (kdy se nemohlo pracovat na zvyšování tržeb, a navíc se zjednodušovala  logistika a tak se prodávalo ze stahovaných zásob díky rušení cca 30 filiálek, což vedlo vizuálně k snížení odběru od nás ale tržba v KLASU neklesla) a následných otřesů, usazování a odlaďování. ...

 

C. Prostředník

1. Nátlak na prostředníka

Abstrakt

Hl. účastníci, srozumění s modernizací (aj.), ji náhle nemohli otevřeně zneužít útokem na svého "kamaráda" a štědrého chlebodárce.


Vynořivší se po modernizaci neznámý a nedostupný tichý společník, který mohl údajně „tlačit“ jak na prostředníka, tak přes zboží na poškozeného, a nectít dohody, byl výtečný tah hl. účastníků.

Bylo mi prostředníkem na podzim 2011 řečeno (a později to tak vysvětloval i účetní), že tichý společník má na něj směnky (snad už z devadesátých let). a že se nebude rozpakovat, pokud KLAS nepřevezme, je uplatnit (a použije k tomu své styky), a tak prostředníka zničit. Prostředník mi sdělil, že přijde a veškerý majetek, pojistky na syny, manželku aj.

Okolnosti, že dle mého soudu objevili účastníci spolčení možnost, jak se prostředník mohl elegantně vyvinit z přímočarého záměru zmocnit se za pakatel KLASu, a současně zaútočit na moji útlocitnost, považuji za další tah zejména účetního, vedoucího a distributora.

Ti dobře věděli, že jen pomyšlení, že bych mohl někomu ublížit, je pro mě nepřekonatelné. A bylo mi hrozně líto prostředníka. Prostředníkovi to psychicky pomohlo a spolu s výtečným načasováním dodalo odvahu konečně uskutečnit to, co zamýšlel nejméně od konce roku 2002.


Navíc mi chyběl dostupný a definovaný útočník, proti kterému bych se mohl bránit. /str. 100 III.A.6/


Objevili "geniální" taktiku, jak mohli na mě zaútočit. Protože všichni zúčastnění (až na tich. společníka) byli jednak moji přátelé a jednak věděli, že jsem modernizaci dělal hlavně pro distributora a prostředníka a s jejích plným souhlasem, bylo pro ně nepřijatelné mě otevřeně napadnout.

 

Zato divadelní "útok" odněkud ze zámoří se vynořivšího údajného tichého společníka, který přes staré směnky "tlačí" na prostředníka a nedává mu na vybranou, než porušit dohodu a konec konců i obchodní zvyklost [1].

 

 

[1] Za úvahu stojí divadlo, kdy prostředník mi sám od sebe přeposílal emaily tichého společníka, v kterých na mě nepřímo nekale činí nátlak právě on. A to mu to měl tichý společník navíc zakázat.

 
 

(Zpožďování v proplácení faktur se tu a tam různými způsoby řešilo, ale prodlení ve splácení trvalo celá léta. A nebýt přičinění účetního bylo by dávno vyřešeno /str. 56 III.A.1.d)/, /str. 47 III.A.1.c)(1)/, /str. 49 III.A.1.c)(2)/)  zrovínka bezprostředně po modernizaci, která mě stála více než dvojnásobek veškerých pohledávek (i těch před splatností) bylo neprůstřelné.

 

Vědomí poškozeného o tichém společníku

Jak to bylo a je přesně s tichým společníkem, dodnes nevím. Tichého společníka jsem vůbec neznal. Rozhodně ne v nějaké souvislosti s věřitelstvím vůči prostředníkovi. Jméno tich. společníka sice v minulosti několikrát zaznělo z úst prostředníka (mj. v souvislosti s tím, jak mu pomáhal v podnikání přes kanadskou ambasádu).

 

Já jsem v tom měl naprostý zmatek. Až v listopadu 2011 jsem zjistil, že jsou dva bratři K*** a prostředník. Mluvil tu o jednom, tu o druhém v naprosto rozdílných souvislostech a navíc střídal příjmení s křestním jménem s titulem pan, takže jsem to považoval za příjmení a další osobu a chaos byl dokonalý.

 

Pravděpodobný vztah a povědomí tich. společníka o KLASu

 

Podle mého mínění tichý společník dostával léta nepravdivé informace o KLASu a zatajila se jeho absolutní a výhradní role v prodeji přípravků z Kanady. Prostředník přeci svému investorovi, (navíc hrdému na to, jaké „neodolatelné“ produkty dokázal pro zaostalé Česko zajistit), nemůže přiznat, že neumí prodávat.[1]


Proto tichý společník, jako člověk, který žije z kontaktů (i styky na české úřady a kanadské ambasádě), přeceňoval význam svých kontaktů na výrobce v Kanadě a prostě ho jen štvalo, že musí živit nějakou "třetí" firmu.

Pravděpodobně věděl o neoprávněném přisvojení ochr. známek KLASu, ale domníval se, že tamní pan Sikora je jen nějaká zbytečná přítěž, kterou tam v Čechách prostředník z nepochopitelné loajality vydržuje. A KLAS vlastně morálně patří jim. To, že sehnat dnes stejné a spíše lepší zboží a levněji není nejmenší problém, a že situace je naprosto opačná, a naopak oni jsou naprosto zbytečnou přítěží, toliko z mojí loajality zbůhdarma živení, ho dodnes určitě ani nenapadlo. /str. 142 VI.C.2/


Tich. společník nemusel nezbytně vědět o dohodě, kterou máme léta s prostředníkem. Případně se o ní dozvěděl až když útok na mě byl v plném proudu a už nechtěli couvnout.

 

 

 

[1] Oni si vlastně všichni navzájem lhali, vyzdvihuje svůj význam pro založení a rozvoj KLASu, byť byl u všech roven absolutní nule. Dnes, jak slýchávám od lidí, tak už chodí po Čechách čtyři rozdílní zakladatelé KLASu, každý naprosto odlišný od mně.

 

Výše uvedené nespokojenosti tichého společníka se stavem kolem "nějakého" Sikory a „prozatím“ jeho KLASu, vyvrcholila, když ho zkontaktoval v roce 2011 distributor a obzvláště poškozujícím a nepravdivým způsobem ho informoval, přičemž od počátku měla jeho aktivita jediný cíl - zbavit mě mého KLASu a předat ho prostředníkům s tím, aby on mohl zůstat nadále s KLASem a mít z toho velmi vysoký osobní prospěch. /str. 92 III.A.4/.

 

Tuto podvratnou akci distributora mi začátkem prosince 2011 potvrdil i prostředník, kterému to tich. společník popsal.

 

Když se věci a organizace uchvácení KLASu ujal v přebírání firem vynalézavý a zkušený účetní, který již delší dobu systematicky pracoval na oslabení KLASu, protnuly se zájmy všech hl. účastníků ve společném cíli. Využt jedinečné neopakovatelné příležitosti konce roku 2011 a uchvátit KLAS /str. 106 0/

 
Podklady

----- Original Message -----

From: tich. společník 

To: 'prostředník 

Sent: Thursday, November 17, 2011 2:45 AM

Subject: KLAS

S***,

 

dnes jsem obdrzel od Tebe navrh na predani urcitych nalezitosti od Klasu.Rozumim tomu tak,ze koupim auto na leasing,prestanu platit,vratim ho leasing comp. a ona si ho doplati a nasledne me ho da,tak Vam panove dekuji.Vidim,ze moje predchzi dopisy asi nebyly rádne pochopeny. Tuto moji zpravu povazuj jako konene rozhodnuti.Nestojim o zádné smlouvani jako na trhu a opakuji,ze moje nabidka byla lukrativni a nebyla vyslysena.Jiz nemam zajem o nic co mel Klas.Panove delate si ze mne srandu.Ze Tvych zprav je patrne,ze za kazdou cenu branis p.Sikoru.Volal jsem p.Ry** ohledne vitaminu z USA pro jeho kone a krom jineho jsem se jej zeptal na tuto zalezitost a zjistil jsem,ze kdyz budu postupovat pravni cestou,tak si celou castku odepise Společnost prostřeníka z dani.To jsi mne take zatajil a to mne velice rozladilo,protoze tuto variantu jsem nemel ani k posouzeni.Jiz neverim v seriozni jednani.Povazuj tedy muj souhlas k dalsimu jednáni o teto zalezitosti jako odvolaný.Dnes jsem se spojil s nasim pravnikem JUDr. St*** o vsem ho informoval a pozadal ho o zahajeni pravnich kroku,podle ceskych zakonu.On se s Tebou spoji a bude pozadovat podpis na plnou moc k jednání.Dobre si rozmysli,zda to podepises a nebo budes chtit klickovat.V tom pripade si sezen v Kanadě dobreho pravnika a priprav si nejake velke penize.Rovnez v tom pripade budu opravnen pouzit nasi u notare ulozenou smlouvu,pamatujes snad ceho se tyka.Moje vyjednavani timto skoncilo a jiz se nesnaz neco menit,nebot vse jen nas vztah zhorsi.

Zdravi,

 

tich. společník

 Od: prostředník

Odesláno: 11. listopadu 2011 12:10

Komu: KLAS, Roman Sikora

Kopie: KLAS, vedoucí

Předmět: Fw: Klas

Romane,přeposílám tvrdé vyjádření od tich. společníka,které jsem ostatně očekával,na základě některých jeho telefonátů.Není k tomu co dodat.Včera si mě opět zavolala banka a je to tak,že nám kontokorent opravdu z důvodů obavy o dluh Klasu a možnost splácení,neobnoví a tak začátkem roku požádají o celkové splacení.Novou budovu v R*** nám v tržní ceně ohodnotili na max. 1,5 mil. Kč.Je to svinstvo,ale nic s tím nenaděláme,takže po zabavení by ještě zůstalo doplatit jednou tolik a to již by došlo na rodinný majetek,který jsem musel již také zastavit.Situace je složitá. Ahoj S***  

 

2. Prostředník uváděn v omyl
    ostatními hl. účastníky

Abstrakt

K útoku na KLAS mohli ostatní hl. účastníci prostředníka buď jen povzbudit, nebo přemluvit.

Distributor použil mj. kampaň a uvádění v omyl a účetní pravděpodobně zkreslování výsledků KLASu.

Prostředník se může pravděpodobně obhajovat poukazem na to, jak byl ovlivňován ostatními hl. účastníky.

Jak je uvedeno už jinde [1], prostředník se chystal na násilné převzetí KLASu dlouhá léta. Určitě ale váhal a zvažoval všechny možnosti a dopady. S postupující věkem roste potřeba klidu a klesá chuť k odvážnějším činům. Je možné, že ještě začátkem roku 2011 se nacházel ve stavu, kdy by dal přednost jistotě výhodného a bezpracného prostřednictví zcela bez rizika.


Vliv ostatních hl. účastníků na „popostrčení“ prostředníka je evidentní. Zejména vliv distributora a účetního. Nedokážu však rozhodnout, zda jejich nekalé metody ho v činu jenom podpořily nebo ho zásadním způsobem přemluvily.

 

Každopádně v listopadu a prosinci roku 2011 již na mě útočil zcela vědomě a promyšleně, i když před ostatními předstíral, že KLAS vlastně přebírá z donucení.  A v tomto předstírání musí pochopitelně pokračovat.

 

 

 

[1] Např. /str.27 III.A.1.a) Obch. značky/ a /29 III.A.1.b) Zboží/

 

Distributor po obdržené druhé výpovědi organizoval mj. „proplachující“ telefonní kampaň prostřednictvím různých svých známých, kteří zvonívali u prostředníka a pomlouvali mě.  Taková cílená zákeřnost dokáže účinně nahlodávat lidskou psychiku. /str. 107 III.B.2/


Je známo že, kromě tlaku na prostředníka, mé zaměstnance a členy, také nepravdivě a poškozujícím způsobem informovali tichého společníka. Neváhal použít jakékoli nemorální prostředky, jen abych s ním neukončil obchodní spolupráci.

Účetní (jak pouze důvodně předpokládám) uvedl prostředníka v omyl, když mu zkreslil dosahovaný zisk KLASu. Chtěl prostředníka povzbudit. Na rozdíl od toho, když mě a okolí uváděl v omyl o ztrátovosti KLASu, prostředníkovi zase zisk zveličoval.
/viz. str. 83 III.A.3.a)(3)/

Oba hl. účastníci, společně s vedoucím, pak také uváděli v omyl nejméně prostředníka vymyšlenými zásluhami u KLASu a schopnostech ho řídit i beze mě. Jak už jsem vylíčil, oni se tak vlastně klamali navzájem. Tím si dodávali kuráže a zajišťovali lepší pozici v uchváceném KLASu.
/str. 144 VI.E odstavec „Proč jsou všichni hl. účastníci méně úspěšní s KLASem“/

 

D. Substituce sortimentu zboží

Abstrakt

Prostředníci údajně dodávali exklusivní zboží a ještě KLAS nepřímo úvěrovali.

Údajně exklusivní zboží se prodávalo všude jinde mizerně.

Sehnat vysoce kvalitní zboží případně i levněji nebyl a není žádný problém.

Prostředníci prostřednictvím prostředníka sice stáhli veškerý sortiment na prostředníka, ale tak to chtěl sám poškozený protože:

 • Zboží by jinde (např. stejné kvality nebo za stejnou cenu) nesehnal

 • Prostřednicí ho výhodně nepřímo úvěrovali
   

K první výmluvě uvádím, že prostředníci by museli "zamrznout" někde v sedmdesátých letech kdy zásobovač byl králem, a v socialistických zemích převažovala poptávka nad nabídkou.

Situace je už léta i v ČR naprosto obrácená. Není problém cokoli levně vyrobit. ale je umění to prodat. Byl jsem neustále "atakován" různými nabídkami výrobců a dodavatelů. Nic kromě loajality k prostředníkovi mi nebránilo kdykoli přistoupit na výhodnější nabídku. Mnohem lukrativnější by bylo zejména pokud bych obešel prakticky zbytečného prostředníka a realizoval dodávky svého navrženého zboží přímo od některého výrobce.


O tom, že kvalita a hodnota zboží od prostředníků nebyla v žádném případě nějak výhodná a výjimečná, svědčí následující skutečnost. Klasem odebíraný sortiment zboží dokázali sami prostředníci před spoluprací s poškozeným prodávat jen v mizivém množství. Podobně mizivý prodej byl po celou dobu u stejného sortimentu v celé Evropě. Čísla ze zámoří neznám, bezpochyby jsem ale dokázal sám prodávat násobně více stejného zboží, než se prodávalo kdekoli na světě, vztaženo na měrnou jednotku velikosti trhu.

» K podnikatelskému diletantství pachatelů před 
    panem Sikorou darovaným prostřednictvím např.:

 

Výše uvedené skutečnosti vyvrací i výmluvu o výhodném nepřímém úvěru. Ušetřené peníze za levněji pořízené zboží (nemluvě o odstraněném riziku zneužití závislosti) by snadno předčily ekonomickou výhodu z opožděného splácení faktur. Stačí zjistit, kolik milionů na pouhém primitivním prostřednictví vydělali.

V tel. hovoru s prostředníkem jsem mu připomenul okolnost, kdy mě poprosil o svěření posledního mi zbývajícího sortimentu. /str. 44 III.A.1.b)/ O což poprosil, jaká to náhoda, těsně před útokem, kde se zneužila právě tato závislost na prostředníkovi. Po odmlce mi prostředník řekl, že jsem stejně nedokázal zajistit výrobu tohoto sortimentu. Uf!

Podklady


Vkládat zde početné důkazy, že zboží jsem mohl mít výhodněji a snadněji z jiných zdrojů, mi připadá zatím jako zbytečné nabobtnávání tohoto dokumentu. Pokud by se ale hl. účastníci nestyděli a ve své pýše, ješitnosti, nebo proto, že ještě „nerozmrzli“ z osmdesátých let, chtěli tuto samozřejmost rozporovat, podklady dodám.