top of page

VI. Obrana hlavních účastníků

K., L.

Obsah VI. Obrana hl. účastníků
VI.K. Poškozený sám chtěl prodat
K. Poškozený sám chtěl prodat KLAS

Abstrakt

Tvrzení, že chtěl poškozený prodat jím vytvořenou úspěšnou firmu po dvaceti letech a právě dokončené modernizaci, a to za zlomek ceny, je stejně nereálné, jako tvrzení, že člověk spáchal vraždu milující rodiny a svoji sebevraždu hned po výhře v loterii umožňující vyléčení jeho smrtelně nemocného dítěte.

Pokud by někoho "zvenčí" přece jen napadlo, že jsem chtěl po dvaceti létech absolutního ponoření se do budování své firmy a hned po dokončené modernizaci prodat svoji firmu za půlku ceny této modernizace; za cca osminku její skutečné hodnoty; za částku rovnajícímu se přibližně ročnímu zisku (bez investic), uvádím řadu následujících důkazů potvrzující nesmyslnost takové chorobné úvahy. Řadu, přitom postačuje jediný!

Absurdita 

 [Poškozený chtěl dobrovolně prodat KLAS
za max. 12 % ceny

hned poté, co ho zhodnotil o trojnásobek.]

​» Jak iniciátor loupeže nechtě potvrdil, že

   pan Sikora nic neprodával,

   ale podlehl vydírání [UD III.A.4]

» jak padělatel účtu 4x potvrdil, že
   pan Sikora nechtěl nic prodávat. [KV 3.4]

» Jak si organizátor loupeže naběhl
    při přesvědčování o plánování prodeje
    panem Sikorou

    [Tak, pane účetní, jak to vlastně bylo?
    
KV 2.2]

» Jak Právník SP přiznal, že zbylé pohledávky
  chtěl pan Sikora řešit úvěrem [KV 2.15

» Jak pan Sikora pracně zhotovoval drahé

    kalendáře pro tisíce členů KLASu a na originální

    KLAS v době (prosinec), kdy už prý dávno chtěl

    KLAS prodat za maximálně  osminku hodnoty.
     [KV1.2].

1. Příprava smlouvy

Abstrakt

Příprava převodní smlouvy probíhala v režii účetního a vedoucího.

Vedoucí a účetní byli u iniciace, přípravy podkladů a projednávání déle, než poškozený. Oba dokázali podklady pro převod KLASu dodávat okamžitě, zato podklady o zdraví KLASu nikdy.

Poškozený nezastavil přípravu smlouvy pro hrozbu okamžitého zastavení dodávek jeho zboží.

» Jak pachatel prostředník vložil
   do spisu neopatrně další důkaz, že

 1. příprava převodní smlouvy byla od počátku v rukách jeho kompliců
  vedoucího a účetního, a

 2. účetní úkoloval vedoucího.

   [KV 2.9]​

» Jak účetní zapíral obě výše
    dokázaná fakta [KV 2.2] a [KV 3.2]

VI.K.1. Příprava smlouvy

Bod 1:

Pan právník SP byl do případu vtažen způsobem, který si již nepamatuji. (Pokud si vzpomínám, tak původně chtěli převzetí firmy vedoucí s účetním rychle odbýt přes nějakou notářku, ale té se tato jejich "divočina" zdála podivná a odmítla to).

 

 

V tehdejší době jsem já i účetní s ním byli často v kontaktu pro ještě nijak neuzavřený případ kolem distributora /str. 107 III.B.2/ a teď si nevybavuji, jak se původní případ a jednání pojednou navázal v zabývání se případným odprodejem.

 

Vím ale bezpečně, že u každého jednání byl přítomen pan účetní a vždy jednal, případně obědval, s právníkem SP v Sokolově (kde mj. účetní během dne pobýval) ještě před mým příjezdem z Kraslic a pokaždé rovněž s ním (a vedoucím) zůstal i poté, co jsem vždy musel brzy pro naprostou zaneprázdněnost odjet. Viz účetní pomáhá /str. 114 III.C.1/


Samozřejmě oficiálně měl právník SP požadavek schválený určitě mnou a také jsem s ním později jednal, vždyť jsem mu mohl zaplatit jen já a jednalo se o moji firmu/firmy.


Celou situaci s angažovaností účetního a vedoucího dobře ilustruje i skutečnost, že jsem často „účasten“ dokonce jen v „kopiích“(emaily z 29. 11., 1. 12., 12. 12., 22. 12. 2011 a jinde) a někdy ani to ne.

» Stížnost na nepředložení ani mařiteli, ani

   jejich klientem plné moci k jeho

   jednáním o převodní smlouvě

   navzdory tvrzení, že ji musel mít. [BzS2.5]

VI.K.1.bod 1_zapojení právík SP

Dokonale vypovídající fakt o hl. účastnících ze strany mých zaměstnanců:  jak vedoucí, tak účetní byli schopni dodat panu právníkovi SP potřebné podklady doslova zázračnou rychlostí (zpravidla do druhého dne).[1] Zato podklady o stavu zdraví KLASu, které jsem požadoval pro tichého společníka, a které měly zabránit mnohamilionové ztrátě, nedodali nikdy ani tich. společníkovi ani mně. /str. 88 III.A.3.c)/

 

[1] Faktická poznámka: Já jsem se této práce nemohl zúčastnit doslova ani z tak řečeno fyzického hlediska (tím teď nemyslím jen řešení problémů v Praze aj.) K svému neúplnému účetnictví a potřebným podkladům zohledňovaným v Převodní smlouvě jsem se dostal až po urputném boji 2. 9. 2013.

 

A i kdybych to měl o skoro dva roky dříve, než bych dokázal nějak manuálně vypreparovat podklady použité v přípravě Převodní smlouvy uplynuly by dlouhé týdny. /str. 72 III.A.3.a)(1) Odříznutí od účetnictví/.

VI.K.1.bod 2_dodávaní odkladů vedoucím a účením

Bod 2:

Každopádně jsem se pak později k formulování smlouvy přidal, aniž bych ale měl skutečně v úmyslu přijít za pakatel o svou firmu a dvacet let života. Přistupoval jsem k tomu tak, že to požaduje tichý společník, který mé prsty na kohoutku k mému životně nezbytnému zboží, /str. 44 III.A.1.b)/ a /str. 42 III.A.1.a)/ a já hrál o čas, než se tich. společníkovi vysvětlí, že jsem pouze pomlouván a KLAS, teď po dokončení modernizace, dokáže snadno splatit pohledávky po splatnosti, nebo než si půjčím peníze. /str. 53 III.A.1.c)(3)/

Toto samozřejmě předimenzovaně prokazuje i emailová komunikace s tich. společníkem a později mnou realizované úvěry v bance, inzerát o hledání investora a jednání s investory panem Se* a dalšími, prodej nemovitostí, shánění náhradního zboží apod. /str. 161 VI.K.3/, /str. 162 VI.K.4/, /str. 165 VI.K.5/, /str. 166 VI.K.6/

 

U mě se dalo mluvit maximálně o šoku z náhle se ze zámoří vynořivšího nevybíravého nátlaku s visící hrozbou jednoduché likvidace primitivním zákeřným odříznutím mě od mého zboží.

VI.K.1. 2.Každopádně jsem se pak později

Je pochopitelné, že pod takovým brutálním nátlakem v doprovodu s úmyslným uváděním v omyl účetním a vedoucím jsem byl v jednom okamžiku v zoufalství ochoten odevzdat jim navždy polovinu své firmy v hodnotě několikanásobku pohledávek a k tomu ještě přidal do zástavy druhou polovinu, kterou musím vykoupit z mnou realizovaného zisku firmy ve více než dvojnásobné hodnotě pohledávek. (email prostředníkovi 16. 11. 2011).


O takové nabídce se i všem lichvářům světa jen sní. Avšak i tuto vrcholně štědrou nabídku tich. společník rezolutně odmítl s absurdním odůvodněním. Pýcha a sebejistota s ultimativními triumfy v ruce už kulminovaly.

Výpalné
 1. Vydíraná oběť v bezvýchodné situaci  nabídla jako výpalné pachatelům 10 milionů (téměř trojnásobek skutečných závazku [Abs]) a k tomu navíc ještě zdarma polovinu svého KLASu.
   

 2. Oběť ručila 99 %  KLASu
   

 3. Pachatelé trojnásobek závazku +
  jako bonus polovinu KLASu odmítli, pokračovali v blokádě podnikání a zesilovali tlak až do krádeží zisku.
   

 4. Nespokojili si s polovinou KLASu +
  10 miliony, ale požadovali KLAS celý!
  A to vše navzdory svým prohlášení, že
  - chtějí jen úhradu pohledávek, a že
  - je KLAS ztrátový a v úpadku. [KV2.2]
   

 5.  Vyšetřovatel (a následně i další mařitelé) i tato fakta zkoušel obrátit v neprospěch oběti a předstíral, že věří, že pachatelé měli pouze náhlý zájem na úhradu svých dlouhá léta rotujících pohledávek [UD.VI.J], a ne na zmocnění se celé firmy. [BzS 1.6] (srovnej s  [BzS 2.2]).

 

Pro ty, co to náhodou čtou ještě rozespalí, to zopakujeme právní citací se stížností VSZ L. Bradáčové:

"Poškozený jim pod jejich tlakem dokonce písemně nabídl celou svoji firmu (100%) s
podmínkou, že si bude moci alespoň odkoupit 50% své vlastní firmy zpět za 10.000.000 korun
(tj. zpětný prodej za více než dvojnásobek tzv. převodní ceny).

Toto všechno podezřelí odmítli a ultimativně trvali na odevzdání seskupení KLAS, přestože přesvědčovali, že se jedná o ztrátovou společnost." [BzS 2.5.].

Oběť prosila útočníky, ať mu dovolí zaplatit trojnásobek pohledávek a ponechají mu alespoň polovinu jeho KLASu, marně.

prostředník lhal o výpalném tak, že

    dokonce z dárce udělal příjemce. [KV 2.9]

Zneužití mařiteli začátku nabídky

(vynechávání částí nehodících se textů)

 

Celá nabídka, ve které se poškozený podrobuje vydírání a nabízí výpalné (viz výše) začíná pochopitelně textem, že nabízí KLAS a doporučuje zachovat jeho jméno.

   Tento úvod zákeřně zneužil vyšetřovatel a st. zástupci. Odstranili zbytek textu i s podmínkou výpalného (viz. výše) zcela převracející vyznění celé nabídky.

Pak tento klamající výňatek použili jako údajný důkaz, že chtěl vydíraný sám  prodat KLAS [KV 2.7] a [BzS 1.6].

Mařitelé tr. stíhání mají ostatně velkou praxi s zamlčování rozhodujících částí textů [BzS 2.2]

» Další jejich podvod s výpalným jištěný krádeží klíčových důkazů z tr. spisu [KV 2.7].

» Další triky se zamlčováním textů [BzS 2.1

VI.K.1.v zoufalství Výpalné
Zneužití mařiteli začátku nabídky

Další, tentokrát drobný, přesto vypovídající skutek, kterého se na mě vedoucí s účetním dopustili při připravování Převodní smlouvy je otázka zaměstnanců. Kdyby již tehdy nepracovali za mými zády ve prospěch prostředníků, nemohli by mi při vypisování závazku převzít mé zaměstnance Společnosti prostředníka, zatajit (či neuvést) na seznam mé dvě zaměstnankyně na mateřské dovolené. Což bylo poškození, které mě mělo v budoucnu připravit o další peníze.

 

Přitom jim bylo jasné, že vybrakováním mých firem následné mé podnikání, při kterém bych mohl uplatnit a uživit dvě zaměstnankyně, učinili nemožným. [1]

[1] Obdobně mě poškodili, když náhle snížili v prosinci nájem rozsáhlé a nadstandardně zařízené provozovny KLASu z dosavadních 40 000 Kč na pouhých 15 000 Kč. Opět pochopitelně ve prospěch svých spoluúčastníků. (Přitom ještě na jaře 2011 mě oba přesvědčovali, že já sám musím platit za tak rozsáhlé a vybavené prostory nejméně těch 40 000 Kč a míň by to bylo podezřelé.)

K obavám olupovaného o své lidi viz také [UD III.B.4  a KV 2.7].

» Jak "řidič" předkládal prac. smlouvy
   v měsíci dovršení loupeže [KV 2.5​]

VI.K.1 bod2_zaměstnanci v p.smlouvě
Podklady

Následující email zaslaný notářce JUDr. SD ukazuje, že již od počátku byla smlouva o převodu jasně v iniciaci a režii účetního za pomoci vedoucího.


„..na základě pokynu účetního..“ dnes je mi z toho až mdlo, jak se nechal léta vedoucí a následně bohužel i já manipulovat účetním.

Od: KLAS, vedoucí

Odesláno: 22. listopadu 2011 19:03

Komu: sv*@volny.cz

Kopie: KLAS, Roman Sikora; prostředník; účetní@seznam.cz

Předmět: Podklady firma KLAS, pan Sikora

Vážená paní doktorko,

na základě pokynu účetního zasílám předběžné podklady pro dohodu.

Další upřesnění dodá buď účetní 7*** nebo pan Sikora 6***.

 

 • Závazek, že kupující nabídne zaměstnání stávajícím zaměstnancům za stávajících podmínek Expedient Klasu S, Expedient Klasu R, Asistent Klasu, skladník Klasu, vedoucí) bez zkušební doby ke dni účinnosti dohody.

 • Prodávající prodá za dohodnutou cenu obchodněprávní vztahy sítě MLM KLAS

 • Software MLM: (backend systému KLAS, E-office, Contact Management System), licence na databáze (SQL).

 • Prodej kancelářské a výpočetní techniky včetně vybavení nábytkem ve stávajících prostorách provozu dle (přízemní podlaží bez kotelny)

 • Převod domén dle seznamu

 • K datu prodeje bude provedena fyzická inventura a zbylé zboží bude součástí prodeje.

 • Provize za prodané zboží do termínu prodeje uhradí prodávající.

 • Převod používaných telefonních čísel firmou včetně dalších komunikačních kanálů.

 • Součástí prodeje jsou vytištěné používané propagační firemní materiály.

 • Práva užívání veškerých propagačních materiálů a potřebných listin.

 

Datum koupě bude stanoveno dodatečně.

Prodejní cena bude stanovena ve výši vyčíslené pohledávky kupujícího za prodávajícím a úhrada bude provedena zápočtem pohledávek v plné výši.

vedoucí

KLAS

From: právník SP

Sent: Sunday, December 04, 2011 4:53 PM

To: KLAS, vedoucí

Subject: RE: Společnosti prostřeníka A Roman opr verze

 

Zápočet s KLASem CZ prosím konzultujete i s panem účetním, zda v tom nevidí nějaký daňový problém.

VI.K.1. Podklady

Výňatek z následujícího emailu jednoznačně dokazuje, že KLAS chtěli získat hl. účastníci, a to již zpočátku pomocí hrozeb.

 

(Já jsem ale tehdy pořád ještě věřil, že chtějí splatit pohledávky. To, že to jen se splátkovým kalendářem, prokázáním zdraví KLASu, úvěrováním, požadavkem na platby předem apod., jen fingují a jde jim o zisk samotného KLAS, jsem seznal později. Dokonce jsem jim věřil naivně i částečně poté, co mi náhle zastavili dodávku mého předem dohodnutého a placeného zboží v nekritičtějším období.)

Od: prostředník

Odesláno: 11. listopadu 2011 12:10

Komu: KLAS, Roman Sikora

Kopie: KLAS, vedoucí

Předmět: Fw: Klas

Romane,přeposílám tvrdé vyjádření od tich. společníka,které jsem ostatně očekával,na základě některých jeho telefonátů.....

.Ahoj S***

----- Original Message -----

From: tich. společník 

To: 'prostředník' 

Sent: Friday, November 11, 2011 2:56 AM

Subject: Klas

S***,zdravim Te a omlouvám se za pozdejsi odpoved.

...Nevadi mne to, ale zakazuji tyto prostredky pouzit pro nakup zbozi Klas.Na tom nemeni nic ani to,ze jste presli na prodej zbozi na pretplatbu,to opatreni je dobre ale pozde udelane....

Takze me konecne rozhodnuti je následujici,muzete si hosi jedno vybrat:

1/ Zprovoznis nebo koupis spolecnost a pozadas Klas,aby Ti ve svem zajmu předal site a bude se pracovat dale a tomu davam prednost.

2/ Když se nedohodnete,tak by zrejme musela firma Klas jit do insolvent estate u Vás je to myslim insolvence.

3/ Nakonec,abych nebyl tak nekompromisni a predevsim z duvodu Tvych pratelských vztahu,bych se za urcitych okolosti spokojil i s tim,ze prevezmes stavajici,vuci nam zadluzeny Klas a budes pokracovat....

 

Jelikoz vim,ze ty penize nemas,musel by ses pripravit na arbitraz v Kanade a to i s firmou Klas....

Na zaver bych Ti chtel sdelit, ze kanadska ambasada v Praze pomaha kanadskym subjektum vyresit neferove business practices o kterych tady pisi. Muzu Ti sdelit, ze jejich legal section byla zatim velice uspesna v mnoha pripadech, kdy slo o poskozeni kanaddskych firem v Ceske Republice.

 

Ahoj tich. společník.

» [Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad. UD III.A.3.a).(4)]

» Jak oběť prosila pachatele, aby jí dovolili

 1. uhradit trojnásobek pohledávek a

 2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu.

     [Výpalné UD VI.K.1]

» K varování pachatelem před řešením
   jejich fingovaných požadavků [UD VI.K.4]

» Zatajení slovenských peněz [UD III.A.3.a).(1) ]

» Jak lhali, že nezneužijí svěřené prostřednictví a
    odvolají blokádu, budou-li platby předem
    [UD III.A.2.g)]

» Ultimátum na vydání KLASu  [KV 1.1]

 » [Fantomové uspokojení pohledávek

      á la st. zástupkyně BzS 2.2]

» Peníze, které odmítli lupiči, musel pan Sikora
   utratit na boj proti papalášům
    kryjícím tuto loupež a sebe navzájem. [UD III.B]

VI.K.1 podkl._email s hrozbami t. společníka

----- Original Message -----

From: KLAS, Roman Sikora 

To: prostředník 

Sent: Wednesday, November 16, 2011 10:54 AM

Subject: FW: KLAS - předání

 

Tak ti to S*** posílám.

...

Jak jsme se včera spolu domluvili  definuji svoji jedinou podmínku, která je naprosto férová a absolutně výhodná pro Vás.  Zachovám si 1% podíl a teprve v okamžiku až získáte s KLASu desátý milión čistého zisku (už po zdanění) se můj podíl změní na 50%.  Navíc tím získáváte moji angažovanost a přitom Vám zůstane naprostá kontrola firmy a majetek.

----- Original Message -----

From: tich. společník 

To: 'prostředník 

Sent: Thursday, November 17, 2011 2:45 AM

Subject: KLAS

S***,

dnes jsem obdrzel od Tebe navrh na predani urcitych nalezitosti od Klasu.Rozumim tomu tak,ze koupim auto na leasing,prestanu platit,vratim ho leasing comp. a ona si ho doplati a nasledne me ho da,tak Vam panove dekuji.Vidim,ze moje predchzi dopisy asi nebyly rádne pochopeny. Tuto moji zpravu povazuj jako konene rozhodnuti.Nestojim o zádné smlouvani jako na trhu a opakuji,ze moje nabidka byla lukrativni a nebyla vyslysena.....

VI.K.1 podkl_nabídka po. firmy dvojnásobku pohledávek

2. Splátkový kalendář

Viz také /str.  84 III.A.3.a)(4)/.

» [Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad. UD III.A.3.a).(4)]

» Jak oběť prosila pachatele, aby jí dovolili

 1. uhradit trojnásobek pohledávek a

 2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu.

     [Výpalné UD VI.K.1]

» K varování pachatelem před řešením
   jejich fingovaných požadavků [UD VI.K.4]

» Zatajení slovenských peněz [UD III.A.3.a).(1) ]

» Jak lhali, že nezneužijí svěřené prostřednictví a
    odvolají blokádu, budou-li platby předem
    [UD III.A.2.g)]

» Ultimátum na vydání KLASu  [KV 1.1]

 » [Fantomové uspokojení pohledávek

      á la st. zástupkyně BzS 2.2]

» Peníze, které odmítli lupiči, musel pan Sikora
   utratit na boj proti papalášům
    kryjícím tuto loupež a sebe navzájem. [UD III.B]

VI.K.2. Splátkový k._prázdný

3. Obrana úvěrováním

Astrakt

Poškozený nakonec obešel účetního a rychle si zajistil úvěry.

však hl. účastníci natěšení na celý KLAS odmítli (navzdory předchozím proklamacím).

Poté, co jsem "obešel" účetního, /str.  47 III.A.1.c)(1)/ jsem si sám zajistil prozatímní úvěry. Úvěry by sice nepokryly celou pohledávku, ale okamžitě by vracely výši neustále rotujících pohledávek před rok 2005.

Dále by se v souvislosti s ukončením investic do modernizace (k stávajícímu zisku další roční úspora cca 3 miliony) došlo k rychlému splacení zbývající části. /str. 53 III.A.1.c)(3)/ Případně dlouhodobý úvěr s další více než dostatečnou rezervou v podobě zrušení hypotéky.

Štos bankovních příkazů na splacení pohledávek jsem i přes odpor vedoucího vezl s sebou do Prahy, kde jsem měl podepsat převodní smlouvu se synem prostředníka. Opět, jak už bylo tradicí, mě kontrolovat svojí přítomností, jinak u toho naprosto zbytečný, účetní (co kdybych přeci jen nějak couvnul).
Účetní pomáhá /str. 114 III.C.1/

Lhaní o neposkytnutí úvěru

Kde všude se ještě před odhalením krádeže důkazů z tr. spisu nebáli lhát o úvěru:
 [KV 2.1], [KV 2.2], [KV 2.15]

» [Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad. UD III.A.3.a).(4)]

» Jak oběť prosila pachatele, aby jí dovolili

 1. uhradit trojnásobek pohledávek a

 2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu.

     [Výpalné UD VI.K.1]

» K varování pachatelem před řešením
   jejich fingovaných požadavků [UD VI.K.4]

» Zatajení slovenských peněz [UD III.A.3.a).(1) ]

» Jak lhali, že nezneužijí svěřené prostřednictví a
    odvolají blokádu, budou-li platby předem
    [UD III.A.2.g)]

» Ultimátum na vydání KLASu  [KV 1.1]

 » [Fantomové uspokojení pohledávek

      á la st. zástupkyně BzS 2.2]

» Peníze které odmítli lupiči, musel pan Sikora
   utratit na boj proti papalášům
    kryjícím tuto loupež a sebe navzájem.[UD III.B]

VI.K.3.Obrana úvěrovaním

O tom, že nešlo a žádný trvající dluh, ale že pohledávky neustále "rotovaly", od roku 2005 věděl nejméně od listopadu 2011 i tich. společník. Velmi pochybná záminka k uchvácení firmy tak velké hodnoty.

Více ke kompenzaci za lukrativní prostřednictví v podobě léta rotujících pohledávek

a o tom, proč tyto cyklické pohledávky všichni zločinci rádi zaměňují za dluh.

 

» Proč zaútočili na pana Sikoru
   bezprostředně právě po dokončeném 
   desetimilionovém zhodnocení KLASu
    [UD III.B.1

Připomínáme rovněž, že:

pan Sikora v době loupení

výrazně snížil rotující pohledávky. 

Ze 7 mil na 3!  [BzS 2.5]

Právě proto v době loupení
 Zločinné spolčení mj.:

 • odmítlo veškeré úhrady,

 • pokračovalo ve vydírání blokádou,

 • ukradlo z účetnictví 6 milionů,

 • uchýlilo se ke krádeží tržeb.
  [Abs]


Právě proto (už po loupeži)
s pomocí svých ochránců mj:

 • lhali o úvěru [KV 2.1],
  výpalném [KV 2.7] atd. 

 • odmítli vydat kompletní účetnictví
  a odmítli jeho kontrolu [BzS 1.2]

 • uchýlili se ke krádeži důkazů
  z trestního spisu [Abs].

 

» Výčet dalších triků a manipulací 
    používaných při krytí Loupeže KLASu    [Rej]

VI.K.3._na dluh ale cyklické pohledávky
Podklady

 

Výňatky z emailů tichého společníka. (Pro přesnost upozorňuji, že se ve skutečnosti nejednalo o žádné „dluhy z roku 2005“ ale o pouhé zpožďování v proplácení faktur. Vše se mnohokrát „otáčelo“. Ostatně se jednalo v poměru k obratům o malé částky. Od roku 2005 se prostě pohledávky mnohokráte uhradily.)

From: tich. společník 

To: 'prostředník 

Sent: Friday, November 25, 2011 4:41 AM

Subject: Klas

 

Zdravim S***:

Diky za podrobne vysvetleni nove situace o ktere jsem do dneska si nebyl vedom.O dluhu z roku 2005 slysim poprve. Kdybych o tom vedel v tu dobu, tak Te mohu ujisit, ze by nedoslo k dnesni situaci ponevadz bych okamzite resil. ....

 

----- Original Message -----

 

From: tich. společník 

To: 'prostředník' 

Sent: Sunday, November 27, 2011 7:17 AM

Subject: KLAS

 

Ahoj S***,

...Znova opakuji že jsem do dneska si nebyl vedom ze dluh je jiz delsi dobu a slysim o dluhu z roku 2005 poprve. Opakuji ze kdybych o tom vedel v tu dobu, tak Te znova ujistuji ze by k dnesni situaci nedoslo nebot bych ji resil jiz tehdy ...

VI.K.3. Podklady

4. Hledání investorů

Abstrakt

Poškozený, aby odrazil útok hl. účastníků, sháněl investory inzerátem i mezi známými.

Hl. účastníci velmi nelibě nesli možnost, že by jim poškozený mohl zabránit v uchvácení KLASu a nedovolili poškozenému (stejně jako úvěrů aj.) ani tímto způsobem splatit pohledávky. [1] 

Účetní dokonce přistoupil k novému druhu nátlaku.

Protože jsem dlouho věřil účetnímu, že mu v bankách kategoricky odmítli úvěr pro mě, začal jsem hledat investory. Inzerátem, i dotazováním po známých a návštěvou svého známého z Kraslic pana Se***.

 

Když se to dozvěděl účetní, začal mi hrozit reakcí tichého společníka a prostředníka. Velmi výmluvná je rozčílená emailová reakce účetního na můj inzerát o hledání investorů, ve kterém mě před tím varuje.

 

Upozorňuji, že účetní mi i ve velmi důležitých případech krajně zřídka posílal nějaké emaily. To už byl "svátek“ (za poslední roky hlavně při mém navnaďovaní na hypotéku a pak při jeho absurdním varováním před mou snahou o splacení pohledávek.)

 

 

 

[1] Samozřejmě jsem mohl teoreticky sám uhradit pohledávky, ale hl. účastníci by mi stejně KLAS uloupili (a ještě snadněji).

Absurdita

[Věřitel smí odmítnout úhrady pohledávek

a vynucovat si hodnotnější majetek.]

» [Řetězec fingovaných požadavků
     a zamítnutí úhrad. UD III.A.3.a).(4)]

» Jak oběť prosila pachatele, aby jí dovolili

 1. uhradit trojnásobek pohledávek a

 2. nechali si zdarma jen polovinu KLASu.

     [Výpalné UD VI.K.1]

» Zatajení slovenských peněz [UD III.A.3.a).(1) ]

» Jak lhali, že nezneužijí svěřené prostřednictví a
    odvolají blokádu, budou-li platby předem
    [UD III.A.2.g)]

» Ultimátum na vydání KLASu  [KV 1.1]

 » [Fantomové uspokojení pohledávek

      á la st. zástupkyně BzS 2.2]

» Peníze, které odmítli lupiči, musel pan Sikora
   utratit na boj proti papalášům
    kryjícím tuto loupež a sebe navzájem. [UD III.B]

VI.K.4. Hledání investorů

V hledání investorů (jakož i prodeji nemovitostí) jsem navzdory nátlakům a postoji poškozených nepřestával až do samotného konce, i když to bylo víceméně beze smyslu. Předchozí jejich požadavky, včetně peněžních, byly jen zástěrkou a v konečné fázi už ani veřejně netajili, že chtějí schlamstnout kořist mnohonásobně cennější.

 

Protože mě už hl. účastníci odřízli dokonale od mého zboží a moji firmu si i pomocí „páté kolony“ přisvojovali násilně už týdny předem, šanci odolat v předmětné době jsem neměl naprosto žádnou (ani pomocí peněz, ani pomocí orgánů státní správy)

» Jak i "mouřenín" loupeže KLASu přiznal, že
   oběť čelila útoku sháněním investorů
    [KV 3.4

VI.K.4. hledání investorů až do konce;zástěrka pachatelů
Podklady

-----Původní zpráva-----

Od: účetní [mailto:účetní@seznam.cz]

Odesláno: 18. listopadu 2011 12:34

Komu: KLAS, Roman Sikora

Předmět: Re: Hledám investora.

 

Romane, cením si tvých aktivit, ale podle mého si touto snahou uzavíráš cestu k dohodě s právníky toho kanaďana a inzeruješ-li, že jsi v časové tísni - dáváš tím jenom protor internetovým podvodníkům k svému ještě většímu poškození. V inzerci použité pojmy jako "zoufale" a "spěchá" nikdy nevedly k ničemu dobrému. Ale to je asi tvůj boj a o rady či pomocnou ruku zřejmě nestojíš.

Pokud tedy dopadneš vlastní vinou špatně, neznamená to, že moje včerejší nabídka bydlení v L*** po mých rodičích neplatí. Vždy ti rád pomohu a i teď dost špatně vnímám tvoji sebedestrukci- účetní

VI.K.4. Podklady

> ------------ Původní zpráva ------------

> Od: KLAS, Roman Sikora <sikora@klas.cz>

> Předmět: Hledám investora.

> Datum: 18.11.2011 12:22:30

> ----------------------------------------

> K dalšímu fungování, případně expanzi do zahraničí potřebuji finance

> (5-10.000.000). Navíc cítím po dvaceti letech potřebu změny. Jsem

> jediný vlastník společnosti KLAS s.r.o. Firma je v nepřetržitém zisku

> řadu let a má velké "portfolio" léta spokojených zákazníků a členů a jedinečné know-how.

>   V posledních dvou letech se mi podařilo zvládnout velmi náročnou inovaci (mj.

> lukrativní obchodní aplikaci postavenou na BPM II), která již běží a

> díky tomu, že je mezinárodně "bezešvá" (což mimo jiné nezvládla řada

> našich konkurentů silnějších o dva řády) umožní s minimálním nárůstem

> nákladů rozšířit trh o další země (dosud jen ČR a SK).

> Bohužel tato modernizace stála zhruba 10.000.000 Kč a dvouleté

> zbrzdění. Díky tomu mám zoufale narušen cash-flow. Situace spěchá,

VI.K.4._znění inzerátu

5. Prodej nemovitostí pod cenou

Abstrakt

Poškozený se snažil zabránit ztrátě své firmy i prodejem svých nemovitostí.

 

Moje úsilí o prodej nemovitostí vyvrcholil v prosinci 2011. Trval až do posledního okamžiku před samotným uchvácením, když už hl. účastníci dali jasně najevo, že nechtějí doplatit pohledávky, ale chtějí celou firmu. Naděje umírá poslední.


Bohužel vzhledem k extrémně krátkému času, tehdejší situaci na trhu s nemovitostmi, byla tato snaha bezvýsledná.

 

Upozorňuji  ovšem, že i kdybych takhle nevýhodně peníze za nemovitost obdržel,  jistě by i toto hl. účastníci odmítli (viz. odmítnutí původně požadovaného splátkového kalendáře, peněz z úvěrů, varování při hledání investorů aj.), a to by vedlo k mým dalším ztrátám.


Příklad toho, jak byli vystrašeni z možnosti, že uhradím pohledávky platbou z nemovitosti a jak před tím vystupňovali nátlak, uvádím jinde (viz např. /III.C.3 Poznámka pod čarou /)

VI.K.5. Prodej nemov. pod cenou

Účetní domluvil schůzku s „údajným“ zájemcem o koupi nemovitosti.

 

Účetní mě poté, co se dozvěděl o tom, že prodávám nemovitost, vzal za nějakým svým známým s tím, že mi může pomoci. Schůzka se udála v golfovém klubu v S***. Mně neznámý podnikatel (údajně německý podnikatel českého původu) mi kupodivu při obědě pouze vysvětloval jako školákovi, jak je pro mě nevýhodné teď prodávat nemovitosti.

 

Po schůzce jsem řekl účetnímu, ať mě příště za takovými idioty nevodí - neprodávám nemovitosti abych si pořídil luxusní káru jako distributor, ale abych zachránil dvacet let svého života a třicetimilionový majetek.

Přesný termín si už nepamatuji (vzpomněl jsem si na to až teď při psaní), ani to nemohu dohledat, ale bylo to někdy v první polovině prosince 2011. Jméno nevím, ale na fotce bych toho člověka poznal a možná by si vzpomněl, čím ho účetní instruoval.
Účetní pomáhá /str. 114 III.C.1/

VI.K.5. Vaculovič domluvil schůzku s

Podklady

 

Zde jen pro ilustraci „vyzobávám“ tři inzeráty na prodej mých nemovitostí z velmi velkého počtu. Když se to dozvěděli hl. účastníci, začali být ze strachu, že přijdou o kořist v tak astronomické částce nervózní, až skoro zuřiví.

-----Původní zpráva-----

Od: Bazos.cz [mailto:inzerat@bazos.cz]

Odesláno: 5. prosince 2011 12:26

Komu: Info

Předmět: Inzerat pridan

 

Potvrzujeme přidání/editaci Vašeho inzerátu.

 

 

Topování, smazání nebo editaci inzerátu můžete provést na http://reality.bazos.cz/smazat/12989739.php

Heslo: NEbud149

Od: automat@hyperinzerce.cz [mailto:automat@hyperinzerce.cz]

Odesláno: 5. prosince 2011 13:58

Komu: Info

Předmět: Prihlasovaci udaje na Hyperinzerce.cz

Vážený uživateli Roman Sikora,

z webového formuláře na adrese heslo.hyperinzerce.cz byla odeslána žádost o zaslání uživatelských údajů na email info@klas.cz. Žádost byla provedena 05.12.2011 13:57 z IP adresy 90.177.***.***.

Zde jsou požadované přihlašovací údaje:

 • Přihlašovací jméno: Klas.nemovitosti

 • Přihlašovací heslo: k***

 

….

 

Od: INZERUJ Reality, www.inzerujreality.cz [mailto:info@inzerujreality.cz]

Odesláno: 21. prosince 2011 14:38

Komu: Info

Předmět: Vložení inzerátu INZERUJ Reality.cz, inzerce zdarma

Dobrý den,

vložení inzerátu proběhlo korektně.

Číslo inzerátu (id): 41939

Heslo: N***

VI.K.5. Podklady

6. Zajišťování náhradního zboží

Abstrakt

Po ultimátu hl. účastníků náhlým zastavením zboží poškozeného, tento hledal usilovně náhradu.

Hl. účastníci "přitvrdili" naplněním hrozby zneužití toho, že jsem jim svěřil své zboží a před Vánocemi zastavili dohodnutou dodávku zboží. /str. 67 III.A.2.g)/ Náhodou jsem byl v Kraslicích, a když jsem se to dozvěděl, zaúkoloval jsem účetního poskytnout tichému společníkovi účetní podklady a okamžitě se rozjel hledat náhradní zboží. /str. 88 III.A.3.c)/

 

Kolem poledne jsem dorazil do Brna za majitelem jiné MLM firmy panem Dr***, kterého jsem předtím osobně neznal. Již nějakou dobu jsem s ním ale telefonicky řešil, jak bych mohl zachránit svoji firmu před odevzdáním „vyčůraným“ prostředníkům.

 

S panem Dr*** jsme rokovali až pozdě do noci. Nakonec mi alespoň nabídl možnost prozatím zavést do obchodní sítě dva jeho výrobky. Bylo to však spíše zoufalství, protože by nedokázaly nahradit výpadek mých přípravků zablokovaných prostředníky.

 

Přesto jsem se později na zpáteční cestě zastavil v Praze u svého grafika Chl*** a řešil s ním design tohoto nového sortimentu. Sortiment jsem se zoufale ale marně snažil telefonicky sehnat i jinde. Později, při návratu do Kraslic jsem obdobně řešil obaly ve "své" tiskárně u S*** s panem T***.

VI.K.6. Zajišťování náhr. zboží

Že by se mi podařilo zvládnout zavedení nového sortimentu do obchodní sítě včas před Vánocemi, bylo téměř nemožné. Navíc tak, abych tím dokázal uspokojit a přesvědčit i své členy, bylo vyloučené.


O tomhle ale všichni hl. účastníci (zejména tichý společník a prostředník) nemuseli být plně přesvědčeni, a tak tlak na odevzdání mojí firmy brutálně přitvrdili tím, že mi mé zásoby začali za mé nepřítomnosti tajně vyprodávat ve prospěch chvatně vytvořené Společnosti parazitující na jméně. /str. 101 III.A.7/

VI.K.6._malá šance na nahradit blokované zboží

7. Nabídka vrácení KLASu

Abstrakt

Prostředník delší dobu po uchvácení chce, nebo to předstírá, KLAS poškozenému vrátit.

Hl. účastníkům by již cennosti KLASu (SW; know-how, klienti atd.) zůstal i po případném vracení. KLAS řízený neodbornými hl. účastníky a ždímaný jimi kvůli rychlému zisku je již citelně poškozen.

V roce 2013 přišel prostředník dvakrát (8. 2. a 2. 9. 2013) sám s návrhem, že mi KLAS vrátí. Jelikož už KLAS "vytěžili" (kow-how, SW, klienty, obchodní sít atd.) a také znatelně poškodili (citelný propad tržeb, navzdory dotacím[1] a skončené krizi), je možné, že je tato nabídka myšlena vážně.

 

 

[1] Akce typu kup dva přípravky a my ti dáme třetí přípravek z plných skladů našeho vlastního nepříliš úspěšného byznysu zdarma. Apod.

 

 

 

Fingovanou nabídku detailně objasnil pan Sikora později komisaři. [KV 3.1]

 

Jak dokáže i takový trik pachatelů převrátit a vyextrahovat do výroku ve prospěch pachatelů, předvedla st. zástupkyně ve svém druhém zamítnuti [KV 2.2].
Nutno upozornit, že tento veletoč provedla navíc ve snaze odlákat pozornost od krádeže důkazů z trestního spisu [Abs].

» K podnikatelskému břídilství pachatelů
   před panem Sikorou např.:

» K pracovním dovednostem pachatelů

    po Loupeži Klasu např.:

VI.K.7. Nabídka vrácení KLASu

Nabízí se také ale verze o předstírané ochotě, po zjištění, že karta na ztrátovost uchváceného KLASu se hroutí /str. 73 III.A.3.a)(1)/, /str. 88 III.A.3.c)/ a že se o případ znovu zajímám. (Neprozřetelně jsem se o tom zmínil manželce účetního v únoru 2013, kdy se ptala na důvody, proč chci okamžitě předat své účetnictví).

 

Tuto verzi podporuje znalost hl. účastníků, že takovou hotovost, poté, co mi sebrali příjmy a poté, co jsem ji neměl v době uchvácení, teprve už vůbec nemohu mít. [2]

Nahradit škodu uvedením do původního stavu je obtížně proveditelné jak pro výrazné snížení hodnoty KLASu ze strany hl. účastníků, tak pro existenci velmi vysoké újmy nad rámec samotné hodnoty uchvácené firmy, kterou jsem dále utrpěl. /str. 131 V/

 

[2] Protože jsem v účetním v roce 2012 vzbuzoval přesvědčení, že jsem už se ztrátou smířený, o firmu se nezajímám, v Kraslicích nebývám a hodně vydělávám jinde, možná si myslel, že jsem získal někde velké peníze. (Mj. pro tuto moji předstíranou rezignovanost a nepřítomnost pak zaútočil na vedoucího a usídlil se v ukořistěném KLASu, čímž poprvé porušil svoji zásadu manipulovat z bezpečného povzdálí).

Anchor 11
​Dodatek 2015:

Nemovitost, kterou jsem prodal s příjmem, za který bych mohl uhradit již v prosinci 2011 všechny pohledávky (i ty před splatností) jsem, protože tehdy již odmítali úhradu svých pohledávek a trvali na předání mého KLASu, prodal až po obou prostředníkových „nabídkách“, abych měl prostředky na vymáhání práva.

VI.K.7._Dodatk_prodaná neovitost mohla uhradit všechny pohledávky
Podklady

prostředník

Re: Účetní informace zaslané p. tich. společníkovi

8. 2. 2013, 16:27:01

Komu: klascz@seznam.cz

Romane,již delší čas se ke mě dostávají informací z různých stran,že šíříš různé o nás osobně a o dalších lidech spojených s Klasem neověřené,nepravdivé a především nenávistné informace.Vůbec se to mě a nám všem nelíbí a jsme z toho značně znechuceni.Udělalo se pro Tebe vše co v dané situaci bylo možné.Tvoje odměna jsou pomluvy a úskoky.Nikdy jsem neměl v úmyslu Ti nějak škodit.Přestože jsi nás poškodil tak,že naše společnost byla vržena o několik let nazpět a možná,že se nepodaří již nikdy vše dohonit,necítil jsem proti Tobě žádnou zášť.Bral jsem to tak,že se něco nepovedlo a může se to stát každému.Pochop již konečně,že tak, jak je nastaven nový a neskutečně špatný program,nemůže síť Klas nikdy vydělávat.Mohl jsi již mít síť jako třeba distributor,solidně si vydělávat a tím mu ukázat své schopnosti.Chtěl jsem pro Tebe jen klid a aby Ti zůstalo vše co máš.Každý se tomu divil a udělalo mě to i hodně nepříjemností.Ovšem ty máš asi jiný názor a chceš škodit.Rozmysli si své další kroky,někdy se něco udělá z nerozvážnosti a momentálního afektu a již to nejde vzít nazpět.Údajně máš určité finanční prostředky,takže Ti navrhuji kontaktovat našeho právníka,složit u něho těch necelých 5 mil.Kč a on má pokyn k okamžitému sepsání smlouvy na zpětný prodej všeho,co bylo od Tebe odkoupeno.Budu mít raději své peníze se kterými budu mít možnost okamžitě vyrovnat své závazky.V případě,že budou i nadále pokračovat Tvé výpady proti nám a především našim zahraničním přátelům,budeme nuceni podniknout stejné razantní kroky.Ještě jednou opakuji že necítím k Tobě žádnou nenávist a zášť,ale i přátelství má své meze.S pozdravem.

prostředník

​» K distributorově:

​» Proč dostal distributor výpověď 
      a jak tento iniciátor loupeže zareagoval
   ​   [UD III.B.2]

VI.K.7.Podklady. Návrh z 8.2.2013
Návrh z 2.9.2013

prostředník

Návrh.

2. 9. 2013, 18:03:51

Komu: klascz@seznam.cz

Romane,nevím zda mám dobrou adresu,ale i tak Ti píšu.Stále častěji se ke mne dostávají informace o Tvém jednání a vlastně poškozování sítě MLM. Nevím čím jsme si to od Tebe zasloužili,ale patrně našim slušným chování a podepsáním absolutně nevýhodné smlouvy o převodu sítě a programu pro MLM. Chtěli jsme Tě ušetřit pádu a zachránit Ti co se dalo a to se asi nevyplácí.Alespoň z Tvého dosavadního jednání tak usuzuji.Mám pro Tebe návrh.Slož na náš účet 4,7 mil Kč a od nás dostaneš všechny práva k programu a síti,co jsi měl.Podepíšeme smlouvu o zpětném prodeji všeho,co jsme od Tebe získali. Program je zcela špatně nastaverný,velká většina úkonů je amatérsky spočítána,takže negeneruje zisk.Další segmenty jsou z velké části k ničemu a je to jen velká počítačová hra.Byl jsem vlastně podveden a koupil jsem "zmatka".Velice rád Ti takový výtvor vrátím.Jednal jsem v dobrém úmyslu zachránit pro Tebe co se dá a jak je nyní patrno,tak se to nevyplácí.Očekávám,že na můj návrh přistoupíš,náš právník je připraven sepsat dohodu o zpětném prodeji.Patrně přistoupíme i na jednu až dvě splátky.Rovněž očekávám,že upustíš od všech pomluv a šíření nepravd a rozeštvávání členů sítě.Museli bychom přistoupit k velice razantní odpovědi a to bych velice nerad.

S pozdravem. S***

"Chtěli jsme Tě ušetřit pádu a zachránit Ti, co se dalo"  čti

Vzali jsme ti min. 25 milionů a dali 3. [Abs]

2013: "...Program je zcela špatně nastavený, velká většina úkonů je amatérsky spočítána"

2019: Seznamte se s "profesionalismem" prostředníka a spol. (mimochodem pořád používal ten "špatně nastavený program" a původní zdarma si nevzal)

  [Jak lupiči podnikali a  
   Neslavný konec uloupeného systému KLAS
    UD VI.E],

   ve kterém se mj. dozvíte, že vrcholem prostředníkova profesionálního výpočtu je "DÁREK ZDARMA".

K údajným pomluvám: 

prostředník rovněž odmítl jednoduchý experiment navržený panem Sikorou na prokázaní pravdivosti a pochopitelně nedodal ani jediného svědka.

VI.K.8. Ovlivnění pošk. nepravdami

8. Ovlivnění poškozeného úmyslnými nepravdami

Abstrakt

Poškozený byl oslaben úmyslným uváděním v omyl vlastních zaměstnanců o ztrátovosti KLASu aj.

Mé možné chvilkové kolísání ohledně prodeje KLASu bylo psychicky ovlivněno úmyslným uváděním v omyl o ztrátovosti KLASu, kterou na mě "masírovali" nepřetržitě účetní a vedoucí.  Později sekundárně okolí ovlivněné úmyslně nesprávným informováním [1].

Byla to nestálá sugestivní masáž. Nastal prostě konflikt mého zdravého rozumu a dvacetiletých zkušeností versus ujišťování mých dobře placených finančních a účetních "profesionálů" /str. 82 III.A.3.a)(2)/, /str. 73 III.A.3.a)(1)/

 

[1] Pravděpodobně na mě nejvíce působil právník SP opakovaným přesvědčováním, ať věřím účetnímu a už se konečně přestanu bránit zbavení se krachující firmy.

Srovnejs s [Abs] a [Abs]

L. Seberou si KLAS za poctivou cenu

Abstrakt

Někteří hl. účastníci se možná pokusí vymluvit na tehdejší svoje přesvědčení, že poškozený dostane za KLAS poctivě zaplaceno.

Bylo nám jasné, že "Romanovi" uzmou jeho KLAS, ale očekával jsem si, že mu za něj alespoň trochu slušně zaplatí. Tudíž se domnívám, že jsem neprováděl nic špatného. Tuto výmluvu mohou použít hlavně distributor a krajně obtížně i účetní a vedoucí (snad jen max. do půlky listopadu 2011).

Na toto "alibi" mě navedl pan HD. Na Skype 12. 8. 2014 počal hovořit, jak je to vše v tom sebraném KLASu špatné, a že když na něm v období před uchvácením vyzvídal prostředník, zda může KLAS fungovat i bez "Romana", tak mu řekl, že pokud mě nechají dále pracovat tak ano.

Dnes ho to mrzí, ale on byl také přesvědčován, že KLAS krachuje, že chci zrušit MLM a domníval se, že mi za KLAS zaplatí poctivé peníze.

VI.L. Seberou si KLAS za poctivou
bottom of page