VII. Svědci a jejich svědectví

Obsah VII. Svědci a jejich svědectví

Předchozí kapitola: VI. Obrana hlavních účastníků (pachatelů)

VII. Svědci a jejich svědectví

 

Následující kapitola: VIII. Přílohy       Obsah Ukradeného dokumentu

Vedle většiny členů Zločinného spolčení odmítli mařitelé spravedlivého procesu vyslechnout i většinu svědků.

» Apriorní vyvinění většiny pachatelů   [BzS 1.6]

» Opakované stížnosti na
    předstíraní vyšetřování pomluv
    doprovázejících loupení KLASu [BzS 2.1]

Zde se pokusím na jednom místě přiřadit svědky k jednotlivým oblastem kauzy uchvácení  KLASu  podle toho, co mohou (dle mého odhadu nebo vědomostí) dosvědčit. Seznam svědků včetně jejich kontaktů a případně obecné charakteristiky viz /str. 29 I.C Svědci a důkazy/.

A. Poznámka k výslechům zaměstnanců

Je třeba brát v úvahu situaci zaměstnanců. Jsou pod velkým tlakem a dilematem. Uvědomují si, že v pohraničních Kraslicích by jen obtížně hledali nějakou práci.

 

Nepochybně budou hl. účastníci mé bývalé a zároveň své současné zaměstnance zastrašovat před vypovídáním pravdy. Skoro určitě to ale nebudou dělat otevřeně a přímo, nýbrž na způsob 💀účetního.  Budou je navádět tak, aby si „sami“ uvědomili, že když nebudou „rozumní“, můžou přijít o živobytí.


A mí zaměstnanci se pochopitelně bojí, nejvíce 💀účetního. 🚹Skladník Klasu už dokonce ze strachu před 💀účetním a ze snahy se mu zavděčit, mi v prosinci 2013 bezprecedentně zablokoval (přesněji neodblokoval) vlastní síť a okradl mě tak o nějaké peníze. [1] A to je prosím pořád tak trochu můj přítel. Strach z 💀účetního je však větší a nepřekoná ho i skutečnost, že ho v dávné minulosti 💀účetní už podvedl a že se nedávno, hned poté co odstranil 💀vedoucího, chtěl zbavit i jeho jako posledního významnějšího svědka a zaměstnance částí znalého jeho podrazů již od začátku tisíciletí.

 

[1] To je jedna ze strategií 💀účetního, kterou kdysi (2012) prozradil nevědomky nějakým našim společným známým – volně cituji: „Romana musíme připravit i o zbylé peníze, aby se s námi nemohl soudit.“ (Mj. takhle se měl vyjadřovat i 👤RS, nemajíce rovněž čisté svědomí). Kdo mi to ale říkal, si teď nepamatuji, takže to zmiňuji jen pro úplnost.

» Výslech expedienta S [KV 2.4]

» Výslech expedienta R [KV 2.3]

» Výslech skladníka KLASu [KV 2.5]

 

B. Poznámka k výslechům hl. účastníků

Hl. účastníků je na mě pět, mají k dipozici mé peníze a uchvácení zavržené ziskem mého podpisu jim vyšla, dá se říci, skvěle. Zdánlivě to vypadá, jako že mají všechny trumfy na své straně. Já si ale myslím, že v jejich množství spočívá i jejich slabina. Níže popíši dva okruhy slabin.

 • Strategie obhajoby jednoho hl. účastníka bude často v přímé opozici se strategií druhého.

 • Hl. účastníci nejsou schopni své nepravdy zkoordinovat.

 

Zaprvé: hl. účastníci budou ovšem mít také dilema. (Pochopitelně ne stejné jako u zaměstnanců popisované o kapitolu výše.) Na jedné straně musejí držet jako účastníci spolčení spolu, ale z druhé strany strategie obhajoby každého hl. účastníka jednotlivě bude leckdy v přímé opozici se strategií druhého. 

 

Například hl. účastníci ze strany prostředníků budou chtít mj. uhrát na to, že neobdrželi správné materiály o stavu KLASu, zatímco hl. účastníků ze strany zaměstnanců by se hodilo vrátit se ke svým dřívějším tvrzením, že prostředníci mi chtěli KLAS ukrást tak jako tak a oni jim v tom vlastně nijak zabránit nemohli. Atd.

 

„Poteče-li jim do bot“ jistě se naruší také konzistence dvojic 💀účetní - 💀vedoucí, 💀účetní 💀distributor, 💀prostředník - 💀účetní a 💀prostředník - 💀tich. společník a jeden bude vinu svalovat na druhého.

 

K tomu bude zajímavý postoj 💀vedoucího, kterého komplici nakonec stejně už podrazili. Na jedné straně bude mít zájem jejich spolčení prozradit, na druhé straně by si mohl mnohým přiznáním a odhalením své vlastní postavení zhoršit. (Pak je třeba nezapomenout na již zmiňovanou možnost nátlaku /str. 126 IV.D/.)

» Výslech 💀vedoucího [KV 2.10]

 

Zadruhé: tato dilemata a některé vzájemně protichůdné strategie jednotlivých hl. účastníků nebude jediné, co naruší spoluúčastnickou soudržnost. V podstatě je spojovala pouze touha po mých penězích a teď je drží pohromadě ještě obava z trestu [1].

 

Důležité je ale to, že hl. účastníci nedokážou své nepravdy zkoordinovat.
Nemyslím si, že by uchvácení nějak precizně připravovali. V podstatě to organizoval 💀účetní, ale plán byl velice jednoduchý – využít mého oslabení po dokončené modernizaci aj., mé naivity, že jsem pouze na čestné slovo jim věnoval prostřednictví a svěřil dodávky veškerých přípravků[2]. Doplnit to uváděním v omyl o záhadně vyvstalé ztrátovosti KLASu, vyztužit to dříve realizovaným neoprávněným přisvojením si známky KLASu a všestranným nátlakem a nakonec mě dorazit tajným rozprodáváním mých zásob, (brutální účetní machinace s vyvedením 5 milionů byl až posledním pokusem o alibi mající podpořit jejich tehdejší korunní tvrzení o ztrátovosti KLASu).


Nic moc sofistikovaného, vyžadovalo to hlavně absenci svědomí.

 

[1] Díky bezprecedentním průtahům mých právních zástupů ale uplynula od doby loupeže tak dlouhá doba, že mohlo u hl. účastníků dojít k ukolébání. Někteří možná nabyli přesvědčení, že už „jsou za vodou“.

 

Když k tomu ještě doplním svoji znalost inteligence hl. účastníků, jejich tvůrčích schopností a přidám až neskutečnou lenost zejména 💀distributora, dále 💀účetního a dílem i 💀vedoucího (pracovitější je jen 💀prostředník a 💀tich. společníka neznám), vsadil bych se, že společnou obranu nebudou mít nijak podrobně rozpracovanou. Jako základ sice použijí společné obecné teze záminek uchvácení, jak jsem je už načrtl v oddíle VI., hned jak se půjde do hloubky, rozpadne se jim to a každý z nich si bude individuálně „hrát na svém vlastním písečku.“

​2] Až na jeden, který se pak po loupeži snažil 💀prostředník ve stylu svých dřívějších podrazů „vyfouknout“ dodavateli fy B*** s.r.o. (viz. poznámka u svědka Ko*** /str. 26 I.C.2.d)/)

 

C. Témata (kapitoly) a k nim možní svědci

/str. 42 III.A.1.a) Neoprávněné přisvojení ochr. znám/

 

Může dosvědčit, že mě sám zkontaktoval a nabídl mi převedení ochranných známek KLASu, na které jsem měl pochopitelně nárok.  Poté jsem ho touto záležitostí pověřil, ale obratem jsem jeho činnost pozastavil s odůvodnění, že mi můj dodavatel (💀prostředník) něco v této záležitosti zatím prověřuje. Divil se, ale převádění pozastavil. Poté jsem ho už nekontaktoval.

 

Až v roce 2013 mě sama kontaktovala jeho manželka, které při rekonstrukci domu objevila plnou přepravku materiálů mého KLASu prokazující můj nárok na ochranné známky již od roku 1991.

 • Manželka 👤Patentového specialisty

 

Byla jako paní domu okrajově přítomná při našem jednání o převodu ochran. známek.

 
 

💀Vedoucí

 

Může dosvědčit, že byl pověřen zjišťovat u 💀prostředníka, jak pokračuje 💀prostředníkovo údajné zjišťování ve věci mých známek a proč to tak dlouho trvá. Pokud by to jako pozdější spoluúčastník uchvácení KLASu chtěl popřít, dosvědčuje ho minimálně jeden objevený email a dopis, který měl v této záležitosti 💀prostředníkovi poslat.


Proč vlastně nakonec celý delegovaný úkol odložil a nechal 💀prostředníka dokončit neoprávněné přisvojení si známky KLASu, netuším. Asi šlo jen o profesní pochybení. Nepředpokládám, že již tehdy by byli proti mně spolčení za účelem pozdějšího uchvácení celého KLASu.

 

/str. 44 III.A.1.b) Svěření zboží/

 

Byl minimálně u toho, kdy mě 💀prostředník v roce 2011, chvíli před tím, než na mě zaútočili, lstivě poprosil o převedení předposledního mého přípravku, který jsem ještě tomuto prostředníkovi nesvěřil. 🚹Skladník KLASu vlastně i celou záležitost kolem převedení jako odpovědný zaměstnanec zařizoval. 


I u některých posledních přípravků byl 🚹skladník KLASu přítomen, víceméně jen okrajově a asi si to už nebude pamatovat. (Svědek bude patrně ovlivněn strachem ze svých nových zaměstnavatelů 💀prostředníka a 💀účetního).

 

💀Distributor, 💀vedoucí

 

Oba věděli, že navrhují přípravky a postupně je, jakož i přípravky zajišťované pro mě od jiných prostředníků nebo dodavatelů, svěřuji na prosbu jedinému prostředníku 💀prostředníku. Záležitost ale nebyla nikterak v jejich kompetenci a navíc jsou hl. spoluúčastníky s 💀prostředníkem. Proto je jejich svědectví nejisté.

Okrajově to jinak věděli skoro všichni moji zaměstnanci a mnozí VIP členové KLASu. (Zaměstnanci bývali přítomni spíše závěrečné fázi, kdy už jsem připravoval marketingové podklady a VIP členové naopak na začátku, kdy sami například podávali náměty na nové přípravky, hodnotili některé moje průběžné koncepty apod.)

 • PM

 

Jako můj externí pracovník dostával občas ode mne přímé zadání v souvislosti s navrhováním nových přípravků. Na jednom se podílel prakticky sám bez mojí pomoci na příkaz 💀vedoucího (začátkem onoho roku 2006 kdy jsem zhloupnul a vyhověl na chvíli prosbě 💀účetního a 💀vedoucího o svěření řízení firmy, což vedlo ke katastrofálním následkům).

 

/str.47 III.A.1.c)(1) Bránění přístupu v bankovnímu úvěrování/

 

Pokud jsem na něco nezapomněl, byl přítomen ve všech okamžicích, kdy mě 💀účetní opakovaně nepravdivě ubezpečoval, že už obešel moje banky i jiné a žádná mi rozhodně nechce půjčit peníze.


Svědek je hl. spoluúčastník, proto předpokládám, že to potvrdí jen v případě, kdy se v něm hne svědomí. Ostatně v telefonátu v roce 2013 jsem se 💀vedoucího na tuto 💀účetního nepravdu zeptal a on mi řekl, že si už na nic nepamatuje.

 

Bankovní specialista MF

 

Koncem listopadu 2011, poté, co jsem obešel 💀účetního a navštívil Komerční banku v Kraslicích mi tento její zaměstnanec promtně poskytl úvěry. Když jsem se ho při podepisování udiveně zeptal, proč to předtím odmítli 💀účetnímu, nic o 💀účetním nevěděl. Netuším, jestli si může pan MF po třech letech mě a tím méně můj dotaz na 💀účetního pamatovat. Za zkoušku to stojí.

 

/str. 49 III.A.1.c)(2) Hypotéka/

 

Hypoteční specialistka, která vyřizovala hypotéku. Jestli si bude pamatovat, potvrdí, že u všech jednání byl se mnou přítomen 💀účetní a jednal s ní víc než já sám. Nemohu vyloučit, že s ní jednal navíc i za mými zády mimo oficiální schůzky.

 

Prodejce "developera". Byl u dvou jednání s paní JS, které vedl 💀účetní a jednou při obhlídce nemovitosti opět s účastí 💀účetního. Předpokládám, že jméno si nebude pamatovat, ale mohl by si ho připomenout podle zevnějšku. Že o mimořádné angažovanosti 💀účetního věděl, prokazuje např. email z 21. 9. 2010.

 • KV; ZV; PB

 

Nejméně tito lidé byli přítomni, když jsem chtěl při jednání v sídle "developera" vrátit nemovitost a opustil rozzloben místnost. K mému překvapení se mnou neodešel  💀účetní, jež se mi předtím vnutil na toto jednání a který se s nimi z vlastní iniciativy dohodl tak, abych já v konečném důsledku zůstal na hypotéce. Jméno 💀účetního si nejspíše nebudou pamatovat.

Všech pět uvedených svědků (až snad na paní JS) si pravděpodobně nemůže pamatovat jméno 💀účetního, ale měli by ho identifikovat.

 

💀Vedoucí

 

Byl u některých 💀účetního přesvědčovacích akcí. Jednak ať si vezmu hypotéku a ať ho vezmu s sebou na jednání. Svědek bude málo použitelný. Jako hl. spoluúčastník si už „na nic nepamatuje“. Na druhou stranu se domnívám, že v této fázi promyšleného finančního oslabování 💀účetním s ním ještě nespolupracoval a zapojili ho až poté, co se na uchvácení přes 💀prostředníka a 💀tich. společníka spolčili 💀účetní s 💀distributorem v roce 2011.

 • FJ

 

Svědectví pokládám za málo potřebné. Emailová korespondence je průkazná.

 

/str. 53 III.A.1.c)(3) Modernizace/ a /str.144 VI.E  modernizace/

 

Všichni hl. účastníci až na 💀tichého společníka o všech okolnostech modernizace věděli nejméně od roku 2008.


💀Vedoucí a 💀distributor se jí zúčastňovali aktivně (nehraje roli, že výsledek jejich práce nebyl k použití), 💀účetní po účetní a finanční stránce a podezřelým vlastním zapojením do vyjednávání se 🕸Společností R💀Prostředník byl průběžně informován jak telefonicky, tak při svých návštěvách v Kraslicích i mých u něj na firmě.

 

Jejich svědectví jako hl. účastníků bude pochopitelně nepravdivé či záměrně skutečnost zkreslující, ale přesto si myslím, že se z něj dá dost vytěžit. Obranu budou mít podle mě jen nahrubo zkoordinovanou a budou se přidržovat především hlavní strategie navržené 💀účetním, že se mi vymkla modernizace z rukou a že mě 🕸 Společnost R okrádala.

 

Případně se navrátí k trochu riskantnímu pokusu „nabulíkovat“, že jsem preferoval 🕸Společnost R na úkor věřitele 💀prostředníka. (Riskantnímu proto, že tato lež patřila mezi asi desítku základních prvků, kterými kombinovali nátlak na odevzdaní KLASu, když mě 💀účetní s 💀vedoucím v prosinci 2011 ubezpečovali, že 💀tich. společníkem ovlivněné orgány vůbec nebude zajímat, že to není pravda a stejně skončím ve vězení.)

A zase trefná předpověď pana Sikory.

» Jak bulíkoval 💀účetní [KV 2.2]

 

🚹Skladník KLASu, 🚹expedient KLASu S, 🚹expedient KLASu R, 🚹asistent KLASu

 

Zaměstnanci v době modernizace. 🚹Expedient KLASu S a zejména 🚹expedient KLASu R přišli na firmu až v samotném závěru. Žádný ze zaměstnanců se aktivně na modernizaci nepodílel. Jedině 🚹skladník KLASu se o ni více a hlouběji zajímal. Ten také může potvrdit, že 💀prostředník býval o modernizaci informován. Jednou dokonce velmi důkladně při osobní návštěvě u něj, které se 🚹skladník KLASu se mnou osobně zúčastnil.

 

🚹Skladník KLASu, 🚹expedient KLASu S, 🚹expedient KLASu R, 🚹asistent KLASu

 

Zaměstnanci v době modernizace. 🚹Expedient KLASu S a zejména 🚹expedient KLASu R přišli na firmu až v samotném závěru. Žádný ze zaměstnanců se aktivně na modernizaci nepodílel. Jedině 🚹skladník KLASu se o ni více a hlouběji zajímal. Ten také může potvrdit, že 💀prostředník býval o modernizaci informován. Jednou dokonce velmi důkladně při osobní návštěvě u něj, které se 🚹skladník KLASu se mnou osobně zúčastnil.

 

Jako hlavní osoba a akcionář 🕸Společnosti R, která se podílela majoritní částí na modernizaci, mi osobně vnutil hned při jejím startu své služby a poté po celou dobu zodpovídal za práce 🕸 Společnosti R pro KLAS.  Účastnil se dokonce osobně se mnou a 💀distributorem, s předstihem před samotným spuštěním modernizace, návštěvy u 💀prostředníka.


Jeho svědectví může být úmyslně zavádějící, protože teď úzce spolupracuje s hl. účastníky (dokonce mi odmítl vydat můj SW), a navíc svědectví v můj prospěch mu může svým způsobem uškodit, až se budu domáhat nesplněných závazků 🕸 Společnosti R mně.

 

Navíc mám podezření, že na mě s 💀účetním „ušili boudu“ již v únoru 2010 [1]. Spolupráce 👤RS s 💀účetním a ostatními hl. účastníky bude ale pochopitelně v ostrém konfliktu pokud jde o tvrzení hl. účastníků (již vícekrát dříve jimi prezentovaným), že mě 🕸 Společnost R podváděla a okrádala.

 

Společnou notu najdou pouze v obraně z třetí hospodské cenové kategorie – že jsem si vymýšlel zbytečné a náročné vícepráce.  Vědí, že jednoznačné smetení této nepravdy vyžaduje odbornější posouzení a doufají, že k tomu nedojde.

 • PD

 

Zaměstnanec a pozdější akcionář 🕸 Společnosti R. Byl přítomen u začátku modernizace. Později se už aktivně na práci nepodílel a věnoval se jinému projektu. Pouze v únoru 2010 po podezřelé návštěvě 💀účetního přijel nečekaně jako doprovod 👤RS (asi ho přibral 👤RS jako člověka spoluzodpovědného za uvedení v omyl při začátku modernizace) do Kraslic zažehnat opětovným uváděním v omyl ukončení spolupráce a hrozbu náhrady škod.

 • ST

 

Až do roku 2012 externí a významný zaměstnanec 🕸Společnosti R. Zodpovědný se svěřenými spolupracovníky za frontend SW části modernizace.  Může mj. potvrdit, že se aktivně a řekněme nadšeně modernizace zúčastnili za hl. účastníky jak 💀vedoucí, tak 💀distributor a 💀účetní. Nejsem si jistý, jestli komunikoval i s 💀prostředníkem, v kopiích jsem nic nenašel.

[1] Viz /str. 79 III.A.5/ Parazitování na značce KLAS odstavec „Hypotéza spolupráce se 🕸Společností R“

 

/str. 55 III.A.1.c)(4) Zbavení poškozeného prosincové a vánoční tržby/

Tato část je očividně průkazná i bez svědků.

 

Bylo-li by přesto potřeba, tak asi nejplatnějším bude 🚹skladník KLASu, který se i přímo podílel třeba na přípravě novoročních materiálů a zejména strávil hodně času nad kalendářem.

 •  ChŠ, TI

 

Dále by mohl třeba svědčit i externí grafik a tiskař.

 

/str. 56 III.A.1.d) Možný podíl hl. účastníků na ztrátě 7,5 milionů v kauze 🕸 Společnosti T/

 

Účastník (💀účetní navíc tajný účetní 🕸Společnosti T a hlavní vyjednávač s vyšetřovatelem).


Je nabíledni, že nejspíše jeden druhého nepodrazí. A to ani 💀účetní, který se léta vyjadřoval, že za okradení 💀vedoucího a mnoha dalších subjektů může 👤HJ. Nemyslím si ovšem, že by stejně odvážně zametal od sebe vedoucí stopy i v případě, kdyby se 👤HJ tehdy úplně z Kraslicka nevypařil.

 • Ho***

 

Zaměstnanec a možný spoluúčastník (připomínám podezřele přebraný 💀vedoucího závazek).

 

Jednatel a majitel 🕸Společnosti T. Pravděpodobně „bílý kůň“ ale částí i možný spoluúčastník.

 

Vyšetřovatel případu 🕸Společnosti T

 

Z neznámých důvodů vlastně nic nevyšetřil. Buď se nechal uplatit, nebo oblbnout 💀účetním.

 

SJ

 •  

 

Zaměstnanec 🕸Společnosti T. Mladičkou S*** po narušení „zkrachování“ z bezpečnostních důvodů ještě cca tři roky 💀účetní zbůhdarma zaměstnával u sebe. Důvodem byli nejspíše i erotické touhy 💀účetního. Pravděpodobně se úmyslně ničeho nedopustila, ale mohla znát některé pro 💀účetního a 👤HJ nepříjemné skutečnosti. Poté se ve zlém rozešli.

 • RS

 

Zaměstnanec 🕸Společnosti T, později zaměstnanec KLASu, známý či přítel 💀účetního. Podobně jako u SJ si nemyslím, že se nepodílel nijak na trestní činnosti, ale mohl být svědkem něčeho nekalého.

 • SE

 

Obchodní zástupce 🕸Společnosti T. O této případné svědkyni naprosto nic nevím. Je možné, že část úmyslného poškozování probíhala sjednáváním podvodných cen zakázek, takže to může být platná svědkyně, ne-li spoluúčastník.

 

Svědkové kolem sestry účastníka 👤HJ

 •  

 

Jak jsem se nedávno dozvěděl, svědkyně údajně spáchala sebevraždu. Jistě se někomu s mnohým svěřila.

 

Ponechme stranou, že odstranění této svědkyně hrálo na ruky jak 👤HJ, tak 💀účetnímu a případně dalším nerozkrytým komplicům, a že se finguje sebevražda za mnohem menší peníze, než v našich kauzách kde se hl. účastníci obohatili o ohromné částky. 

 

A hl. účastníci se letos (2013) dozvěděli, že jsme to nevzdal a budu „šťourat“. To vše se prozatím nachází jen v rovině hypotézy, o které si přeji, aby se nepotvrdila. Faktem ale zůstává, že dle tvrzení 💀vedoucího tato sestra v roce 2006 rozhodujícím způsobem přervala účastníkům další „okrádání“.[1]

 

Ostatně ledabylostí při vyšetřování bylo už přehršel. Je načase aby někdo shromáždil veškeré minulé i současné „aktivity“ 👤HJ, 💀účetního (případně i H* a jiných) a začal odvádět poctivou práci. Je třeba najít společné jmenovatele různého nekalého jednání.

 

Pokud jde o 🕸Společnost T, účetnictví už 💀účetní jistě definitivně znepřístupnil nebo zmanipuloval, takže zbývá pečlivá práce se svědky, věřiteli, dodavateli, spolupracovníky, zaměstnanci atd.

 

[1] Mimochodem někdo by měl věnovat na náhrobek této čestné sestry alespoň věnec. Nebýt jejího čestného přístupu, byli by věřitelé a tedy i stát poškozeni 💀účetním a spol. o další milióny navíc.

My víme, že zde nejde o jedinou "sebevraždu" svázanou s Loupeží KLASu. Tato sestra komplice 💀účetního přerušila podvody spojené s kauzou spol. T [UD III.A.1.d)], kterou se stejné policii, která kryje Loupež  KLASu, podařilo také zmařit vyšetřování.

   Druhou známou obětí je FB. Svázaný jak s pochybnou Společností R (její člen), tak volněji s 💀distributorem (společná "sekta").

Ten spáchal sebevraždu přesně v den dokonaní Loupeže KLASu [UD III.A.5​].

 

BM

 •  

 

Jako zaměstnanec KLASu přivedla na firmu svého tehdejšího přítele 👤HJ. Ten se zde seznámil s 💀účetním a domluvili plán s využitím důvěřivého 💀vedoucího. Současně do jejich pochybného projektu uvrtal zamilovanou BM. BM, tvrdí že nic o 🕸Společnosti T neví (byť byla chvíli dokonce jednatelkou a vložila tam své peníze). Já nepochybuji, že byla pouze obětí.  Přesto si možná vybaví některé užitečná fakta.


Doplnění: V roce 2014 jsem se s ní sešel, ale opravdu jsem se od ní žádnou významnou informaci nedozvěděl, jen, že nedávno tehdy vzniklé dluhy konečně doplatila a také mě překvapilo, že ji 💀vedoucí naprosto nic z peněz, které jsem mu dával na zaplacení dluhu, nepředal. I když jsem mu to nijak nenařídil, tak nějak jsem to celé ty roky považoval za úplně automatické a myslel jsem, že jí přispívá, když už ji do toho s ostatními namočil.

 

 • 🚹Skladník KLASu, F(K)M

 

Byli v inkriminované době zaměstnanci KLASu. S projektem 🕸Společnosti T. nemají nic společného, ale mohli si všimnout něčeho, co se odehrávalo v době, kdy se na firmě paktoval 💀účetní s 👤HJ a později, když 💀vedoucí s 💀účetním tak otřesně řídili na chvíli jim svěřenou moji firmu. Dodnes jim mám za zlé, že mě na nic neupozornili. Mohlo dojít k menším ztrátám a je pravděpodobné, že by se pak ani později nemohli zmocnit KLASu.

 • Bratr 🚹skladníka Klasu

 

Nacházel se v roce 2006 častěji na firmě KLAS jako externí specialista na IT. Je to taková vágní informace, ale dle toho co mi jednou řekl, byl přítomen, když se 💀účetní s 💀vedoucím radovali, že jsem jim svěřil firmu a že to „pořádně rozjedou“.  Není vyloučeno, že rovněž mohl něco zaslechnout o jejich pechtlech kolem 🕸Společnosti T.

 

/str. 60 III.A.2 Hrubý nátlak a útok na psychiku poškozeného/

Všechny podkapitoly této kapitoly (až na jednu uvedenou následně) slučuji zde. Protože jak dá rozum, hl. účastníci si při této trestné činnosti dávali pochopitelně dobrý pozor. Takže jedinými svědky jsou oni sami a mnohé napovídající indicie.

 

/str. 67 III.A.2.g) Blokování zboží poškozeného/

Myslím, že zde není svědectví potřeba, ale budiž.

 

Zaměstnanci KLASu, i když bývaly soustředění na svoji vlastní práci a nacházeli se v jiných místnostech, si jistě všimli, že se přerušila slíbená dodávka a že jsem se rozjel shánět náhradní zboží. Zvláště, když hl. účastníci zesilovali tlak průběžně a již před bezprecedentním zastavení dohodnuté dodávky jsme pociťovali nedostatek některého zboží. Největší přehled by měl mít opět 🚹skladník KLASu zodpovědný za logistiku zboží.

 

💀Vedoucí

 

Hl. spoluúčastník, který již předtím s ostatními domlouval za mými zády vznik firmy s názvem, který měl od začátku nepochybně těžit z mimořádně dobrého jména originálního KLASu. Věděl, že se KLASu jeho komplici chtějí zmocnit a dosud hráli jen divadlo. Také se bezprostředně po splnění výhrůžky přerušení mého zboží a po mém odjezdu shánět náhradní varianty, podílel na pokoutním rozprodávaní mého zbylého skladového zboží. Proto bude mít problém s pravdivou výpovědí.

 

Na druhé straně ho komplicové stejně později, jako nejslabšího spoluúčastníka, podrazili a vlastně už nemá co ztratit, protože důkazy o jeho provinění (hlavně přisvojování si mého hmotného i nehmotného majetku) jsou nezpochybnitelné. Snad mu už dochází, že veškerou vinu na něj 💀účetní a spol. mefistovsky navlékl, jako v případě 🕸Společnosti T, a sám si zase prsty oficiálně v krádeži nenamočil. Je mi 💀vedoucího trochu líto, protože důkazy, že to nebylo z jeho hlavy, ale že ho ostatní hl. účastníci znovu pobláznili, mít prostě nebude.

 

HD

 •  

 

Jako VIP člen KLASu a člověk, s kterým konzultovali hl. účastníci mé odstranění (s čímž se mi sám svěřil zcela nedávno) projevoval strach z možného výpadku zboží. Osobně byl panem 💀prostředníkem ujišťován ještě v pátek před pondělním zastavením slíbené dodávky zboží, že zboží bude.

 

RJ

 

Jako jednatelka mého KLASu na Slovensku měla pochopitelný zájem a byla také pravidelně informována o stavu zboží. Je víc než pravděpodobné, že i ji hl. účastníci předem „masírovali“ podobně jako HD, a tak mohla něco vědět. Ostatně ji oblbli a dle jejího dřívějšího tvrzení ji ultimátem zastavení dodávek zboží donutili mě uprosit o předání Slovenské části firmy.

 

(Dovoluji si ovšem při svědectví zohlednit skutečnost, že paní RJ s 💀prostředníkem vlastní od roku 2004 firmu C*** a tudíž může mít tendenci vypovídat v jeho prospěch, jakož i v prospěch ostatních hl. účastníků. Na základě dobré znalosti mravního profilu paní RJ, které je stejně jako já ovlivněna buddhistickým učením, možnost vědomé nepravdy považuji za vyloučenou.)


Ví, že jsem s ní probíral převod peněz ze Slovenska za účelem zaplacení zboží. Sama mi ho několikrát nabízela. Poté, co hl. účastníci zaplacení odmítli a dali ultimátům na věnování celé mojí firmy, jsem převod pozastavil. Peníze mi poslala na účet až v dalším roce v souvislosti s odprodejem slovenské firmy za 1 euro.

 

/str. 73 III.A.3.a)(1) Odříznutí od účetnictví/

 

Několikrát jsem s ním, v rozpětí několika měsíců, telefonicky probíral mé problémy se získáním svého účetnictví a konzultoval, jaké mám možnosti.

 • TK (dříve ***)

 

Moje nová účetní. Podobně jako u pana 🚹právníka SP. Jen zde se jednalo o osobní návštěvy a ještě dlouho předtím, než jsem k ní dokázal své účetnictví převézt.

 

RM

 

Zaměstnankyně paní TK. Přítomná při předávaní účetnictví. Podepisovala trochu v šoku zjednodušený předávací protokol. I s ní jsem se předtím pokoušel radit, jak mám postupovat, aby se mi podařilo účetnictví od manželů 💀účetních získat.

 • PP

 

Můj známý. Protože jsem měl podezření, že se mi manželé 💀účetní i po návratu z dovolené nadále zapírají, odvezl mě autem před jejich dům, zkontrolovat, zda jsou doma přítomni.

 

💀Vedoucí

 •  

 

Pokud bude chtít, může dosvědčit, že jsem chtěl již před mnoha lety intenzivně stáhnout od 💀účetních účetnictví, ale že mi to tito neumožnili.

 

JJ

 •  

 

Zaměstnankyně přijatá do KLASu jako náhrada za 💀účetního. Když se nám účetnictví od 💀účetního nepodařilo získat, odešla po čase pracovat na finanční úřad.

 

/str. 82 III.A.3.a)(2) Šíření nepravdivých tvrzení o ztrátovosti a bankrotování/

 

Hl. spoluúčastník, ale jak už píši jinde[1], aktivně se na této nepravdě nezúčastnil. Alespoň ve vztahu ke mně.


V květnu 2013 při mé návštěvě v Kraslicích, jsme se 🚹skladníkem KLASu rokovali v jeho kanceláři. Vstoupil tam 💀vedoucí a ještě tehdy mi řekl, že jsem měl už v létě roku 2012 vyhlásit bankrot. Člověk zodpovědný za účetnictví. Z toho usuzuji, že může být pravděpodobnost, že je v této konkrétní záležitosti z hlediska úmyslu nevinný a byl 💀účetním (dovedně využívající strachu 💀vedoucího z krachu 🕸Společnosti T) také doslova zhypnotizován. Proto by, navzdory spolukomplictví, při uchvácení KLASu, mohl o tomto vypovídat pravdivě.

 

 

 

[1] Viz /str. 113 IV.D Hypotéza vydírání 💀vedoucího/

» Apriorní vyvinění většiny pachatelů  [BzS 1.6]

» Opakované stížnosti na
    předstíraní vyšetřování pomluv
    doprovázejících loupení KLASu [BzS 2.1]

 

💀Tich. společník

 

Hl. spoluúčastník. Domnívám se ale, že nemusí mít nutně důvod v této věci lhát, protože může mluvit  jeho prospěch. Pokud přizná, že ho 💀účetní nebo 💀distributor (u 💀vedoucího to nepředpokládám) přesvědčovali o ztrátovosti KLASu, může se pokusit ospravedlnit svůj podíl na uchvácení. Samozřejmě ale může také z obavy o reciproční podraz od ostatních hl. účastníků „držet basu“.


Nejpravděpodobněji se ale nabízí, že to bude hrát ve smyslu nové strategie (viz. blesková změna odůvodnění uchvácení poté, co jsem konečně vydobyl své účetnictví) a tvrdit, že chtěl prostě jen chránit svoje investice a že jsem málo prodával. [2]

 

Jestli se také bude vůbec obtěžovat s českými úřady bavit. Jako znalec českého prostředí je dobře seznámen s bezmocností a vystrašeností českých úřadů vůči kanadským státním příslušníkům.

 

 

 

​[2] Pravděpodobně se jak on, tak 💀prostředník budou také odvolávat na to, že nedostali žádné relevantní podklady prokazující opak (i když to není plná pravda). A protože tyto podklady měl vlastně opatřit hl. spoluúčastník 💀účetní, navracíme se zase k principu chybějícího nikláku odemykajícího doličný předmět /str.50 III.A.1.d)(3)/. No není ten 💀účetní svým způsobem geniální?

 

Bratr 🚹skladníka KLASu

 •  

 

💀Účetní, jako stálý klient, navštívil bratra 🚹skladníka KLASu v jeho prodejně v roce 2012. Neuvědomil si, že se bratr 🚹skladníka KLASu v účetnictví vyzná a má jako bývalý externí pracovník KLASu a bratr 🚹skladníka KLASu určité pravdivé informace o stavu KLASu. Proto se ho pokusil manipulovat nepravdivým informováním, stejně jako takovou spoustu lidí předtím, o ztrátovosti KLASu a o tom, že mě zachránil před vězením. Když mu to bratr  🚹skladníka KLASu snadno odborně vyvrátil, zastyděl se, opustil prodejnu a už se tam nikdy neukázal.


Dodatek 2015: Dozvěděl jsem se, že se tam objevil zcela nedávno, asi v červenci 2015 a trval na tom, že chce osobně mluvit pouze se bratrem 🚹skladníka KLASu. Pro přítomnost lidí odešel.

 

🚹Právník SP

 •  

 

Viz hlavní kapitola.
Tato nepravdivá tvrzení pana 💀účetního 🚹právníkovi SP považuji za obzvláště drzé. I když dnes vím, že takové zavádějící informování trénuje skořápkář 💀účetní už skoro dvacet let, nemohu plně pochopit, kde vzal tu odvahu a přesvědčení, že mu to i tady projde a že při potřebě „vyklouznutí“ mu bude i tady stačit jen pojmová a účetní ekvilibristika. Vedle uvědomování si svých nepřetržitých mnohaletých úspěchů v tomto obluzování musel být naplněn vidinou ohromné kořisti, která ho čeká.

 

Další svědky je snad zbytečné konkrétně vyjmenovávat. Zeptal bych se na toto úmyslně nepravdivé informování každého svědka vyslýchaného v jiné oblastí a myslím, že se téměř vždy „trefí do černého“. Prostě touhle činností hlavně 💀účetní ale i ostatní hl. účastníci rozhodně nešetřili a oblažovali posluchače v případě sebemenší potřeby nalevo, napravo.

 

​Očekávané pojmové matení: Jediný pozor je třeba dát na účetní ekvilibristiku hl. 💀účetního.  Už to nebudou původní tvrdé a jednoznačné zavádějící informace o ztrátovosti KLASu, neschopnosti splácet závazky apod., ale najednou se nám tady vynoří pouze „upozorňování“ a „obavy“ na narušené cash-flow, slabou likviditu a vůbec podobně v tomto duchu.  (Případný obhájce hl. účastníků bude nepochybně v tomto smyslu znejišťovat svědky neznalé účetních termínů aj.)


Pokud je třeba přeci jen nějaké další svědky vyjmenovat, tak tady jsou možní namátkou:

 

/str. 83 III.A.3.a)(3)  Další zkreslování výsledků/

 

Hl. účastník. Nemyslím, že přizná, že 💀účetní nebo 💀vedoucí ho navnaďovali na to, aby porušil mnoholetou dohodu a zaútočil na mě kvůli zveličenému zisku KLASu. Ale jeden nikdy neví. Třeba bude už tak rozčarován z toho, že s dlouhá léta vyhlíženou kořisti nezvládají odborně pracovat a z jednání hl. spoluúčastníků, že něco „vysype“.

 

/str. 84 III.A.3.a)(4) Splátkový kalendář/

Svědkové nejsou nutní, protože písemné důkazy jsou jednoznačné.  Případně je možno se třeba zeptat, proč ho tak dlouho vyžadovali a poté ho odmítli a ani se k němu nevyjádřili.  Jejich odpovědi nás ale pouze posunou do jiných souvisejících kapitol.


💀Distributor se splátkovým kalendářem nijak nesouvisí, ale možná něco zaslechl. 💀Účetního bych se navíc zeptal, proč ho tak dlouho rozmlouval (což popře; ledaže by se obával, že ho shodí 💀vedoucí, nebo že mám nahrávku) a co měl s 💀prostředníkem projednat kolem odeslaného splátkového kalendáře (viz. email z 25. 10. 2011). A Když už něco projednal, proč si to nechal pro sebe.

 

/str. 86 III.A.3.b) 🚹právník SP/

 

Pro dokreslení. Tito tři svědkové jsou dle mne v této kapitole postradatelní.

 

/str. 88 III.A.3.c) Dlouhodobě předstírané zaslaní výsledků/

 

Jde o organizátora a sedmilháře, tudíž jeho výpověď bude platná spíše jako kuriozita. Jedna z mála situací, u kterých netuším, z kterých výmluv si vybere. Nabízí se asi desítka. Každopádně, až se konečně postaví za jedno odůvodnění, proč neposlal výsledky a pak mě udržoval opakovaně v omylu o jejich zaslání, může se s tím pracovat dále.

Vsadil bych se, že mně konečně sdělenou ubohou výmluvu o obavě o bezpečnost dat zasílaných internetem, nebude považovat za stravitelné vyšetřovatelem. (Možná si ale bude myslet, že jsem si to nahrával, a tak u této ubohosti zůstane).

 

Manželka 💀účetního

 

Dle prvního (a posledního) přiznání 💀účetního, že podklady 💀tichému společníkovi neposlal, měl 💀účetní nad tím vzpomínat s manželkou. Kdoví. Tudíž bych ji přeci jen vyslechl. Na vědomí je třeba brát i to, že 💀účetní uvádí v omyl nepřetržitě i manželku a ta (k údivu okolí) mu docela často věří.

 

Takže opět, cokoli bude od manželky 💀účetního seznáno, bude s vysokou pravděpodobnosti nepravda, ale i s tou už se dá dále pracovat. Prostě jednou se už ten had musí „zafixovat“ šlápnutím na ocas jinak bude vykluzovat donekonečna.

 

💀Vedoucí

 •  

 

Ač byl přítomen u zaúkolování 💀účetního a vlastně měl mu být nápomocen, mi již dříve do telefonu sdělil, že si na nic nepamatuje.

 

💀Tich. společník

 •  

 

Svědectví považuje za téměř zbytečné. Není důvod pochybovat o jeho sdělení, že od 💀účetního žádné mnou požadované podklady o stavu KLASu neobdržel. Je možné, že obdržel od 💀účetního, případně 💀vedoucího úplně jiné, ale to už spadá do jiných kapitol tohoto spolčení za účelem uchvácení lukrativní společnosti.

 

/str. 91 III.A.3.d) Bránění přístupu k bankovnímu úvěrování/

Svědci totožní s /str. 47 III.A.1.c)(1) Bránění přístupu v bankovnímu úvěrování/

 

/str. 92 III.A.3.e) Smyšlených 10 milionů pokuty/

 

Všichni tito tři hl. účastníci se mě touto úmyslnou nepravdou pokoušeli donutit k povolnosti. 💀Účetní nejméně pětkrát, 💀vedoucí pouze asi třikrát přitakával a 💀prostředník pouze jednou „prohodil“ tuto výhrůžku aniž by se mi podíval do očí. Dle telefonického rozhovoru s 💀vedoucím, si ten už nepamatuje, jak k té částce došlo a kdo to měl na svědomí.


Pokud si bude 💀účetní myslet, že mám nahrávku, je možné, že to přizná, ale hned to svede na omyl nebo (trochu odvážněji) dokonce na dílo 💀prostředníka nebo 💀vedoucího.

 

🚹Právník SP

 

Protože jsem si ho mohl připravit, chápu chabost tohoto svědectví, ale pro úplnost ho dodávám. V roce 2013 jsem se o této 10 milionové výhrůžce (tehdy pro mě ještě domnělé hrozbě) zmínil hned při mé první návštěvě po uchvácení 🚹právníka SP. Ten mě ujistil, že je to nesmysl.

 

/str. 92 III.A.4 Úmyslné šíření poškozujících informací/

 

Se svědky je to stejné jako v kapitole /str. 82 III.A.3.a)(2) Šíření nepravdivých tvrzení o ztrátovosti a bankrotování/. S nepravdivými a poškozujícími informacemi hl. účastníci nešetřili.

 

Svědků bude přehršel, a proto bych v zájmu úspory využil stejné lidi. Tedy výše uvedené.

 

/str. 97 III.A.5 Parazitování na značce KLAS/

 

Tato kapitola je dostatečně průkazná i bez svědků. Doporučuji šetřit čas a vyslechnout pouze účastníky spolčení.

 

Případně jediného v této věci funkčního zaměstnance 🕸Společnosti parazitující na jméně, 🚹skladníka KLASu.

 

👤RS, (ST, PD; DM a další; 💀distributor)

 

Pokud se někdo bude zaujímat o subkapitolu „Hypotéza spolupráce se 🕸Společností R. jež poskytne nelegální kopie SW poškozeného“ pak vyslechnout i tyto svědky.

 

Záležitost možné spolupráce hl. účastníků ze 🕸Společnosti R již od února 2010 a domluvy před uchvácením vyžaduje stejně ale samostatnou kapitolu. Nemám žádné důkazy, takže jde spíše o to, co vypustí lidé ze 🕸Společnosti R, případně 💀vedoucí, 💀účetní a 💀distributor.

 

/str. 100 III.A.6 Neubranitelný útok zvenčí/

 

Korunní svědek by byl přirozeně hl. účastník 💀tich. společník. Tomu ale k pohodlí stačí nic nepřiznat a trvat na tom, že se jen snažil ochránit své investice do 💀prostředníka. Maximálně přizná (jak už dříve uvedl), že ho kontaktoval 💀distributor, a pak by mohl vysvětlit synchronicitu, že se po mnoha létech začal hned následně o KLAS zajímat.  Což ale bude mít snadné.


Ne že bych očekával významné odpovědi, ale přesto můžou být zajímavé dva dotazy: Jestli mu bylo známo, že mi 💀prostředník ukradl ochr. známky. (Tento dotaz snad ale bude položen v patřičné kapitole). Dále, zdali věděl o letité mé dohodě s 💀prostředníkem o akceptovaní pozdějšího splácení za ohromnou výhodu svěření prostřednictví.

 

💀Prostředník, 💀distributor, 💀účetní

 

Mohou se snažit objasňovat svůj vztah k 💀tich. společníkovi. Proč se pojednou po tolika letech začal 💀tich. společník o KLAS zajímat a zrovna v době jedině možné pro jeho ukořistění. Jaké mu dávali informace o KLASu. Proč mu (pravděpodobně) nikdo nesdělil, že mám s 💀prostředníkem dohodu.

 

7. Neoprávněné nakládaní s hmotným i nehmotným majetkem poškozeného /str. 101 III.A.7/

 

Jak jsem už uvedl, bez 💀vedoucího technické pomoci byla krádež v uskutečněné podobě vyloučená.  Dokonce i já sám bych to bez 💀vedoucího, který měl plně a výhradně na starosti tzv. Met***, nedokázal.


Kromě ostatních otázek, by se měl rozpomenout, jakým způsobem došlo k změně účtu v SW, který pak fakturoval mé zboží už na účet vlastněný 💀prostředníkem. Domnívám se, že bez pomoci 🕸Společnost R to nebylo možné.

 

💀Prostředník

 

Měl by se pokusit objasnit, proč si nevšiml, že mu chodí na účet/účty jemu nenáležící peníze z KLASu.

 

👤RS a některý/někteří ze zodpovědných programátorů 🕸Společnosti R

 •  

 

Měli by objasnit, jak došlo k přepsání čísla účtu. Už jsem prověřoval, a automaticky odpověděli, že jsme si mohli účet v prosinci 2011 přepsat na firmě sami. [1]

 

Bez 🕸Společnosti R jsem si ve svém SW nemohl sám udělat a nastavit prakticky nic. Myslím, že dodnes tam není ani tolikrát požadovaná nápověda. Samozřejmost, kterou obdržím u SW za stokorunu, natož za mnoho milionů. Důkaz z nepravdy je na technickém specialistovi. Mně můj SW odmítají předat [2].

 

 

 

[1] Mohu poskytnout desítky důkazů, kdy lidé ze 🕸Společnost R nemluvili pravdu. Ať už úmyslně nebo pro ledabylost a omyly. Jejich slovo má v lepším případě hodnotu věrohodnosti 50%.

[2] Poslední pokus o získání svého mnohamilionového majetku jsem učinil 6. 6. 2014, kdy jsem čtyři hlavní účastníky ze 🕸Společnost R opět vyzval (tentokrát emailem) aby mi předali můj SW a opět nikdo z nich nijak nezareagoval. Takové chování je prostě mimo mé chápaní (můžu jen odhadovat, že v tom hraje nějakou roli nadřazenost „duchovního vůdce“ a nyní hlavního člověka ve 🕸Společnosti R p. K* nad tzv. „neduchovními“ lidmi, případně je to dohoda s hl. účastníky uchvácení KLASu, že mě mají blokovat), nicméně jsem za těch několik let trápení se se 🕸Společnosti R natolik uvykl a nemám další kapacitu něco dalšího podobně náročného, jako je uchvácení KLASu řešit, že další pokusy prozatím vzdávám.  Navíc s vývojem informačních technologií a s rozvojem v mém oboru stejně hodnota mého programu pochopitelně každým rokem rapidně klesla.

 

🚹Expedient Klasu S, Expedient Klasu R

 •  

 

Zaměstnanci KLASu před samotným uchvácením. Balili a expedovali objednávané zboží. Do každého balíku se vždy přikládá nejméně jedna faktura, kterou děvčata sami připraví a vytisknou. Dlouho dobu si nevšimli, že na fakturách figuruje už 🕸Společnost parazitující na jméně a pochopitelně nestudovali ani číslo účtu. Vlastně si to uvědomili, až to odhalil 🚹skladník KLASu.

 

🚹Skladník KLASu

 •  

 

Jako nejpečlivější zaměstnanec si po návratu z dovolené všiml, že na fakturách je nějaká podivná firma s hlavičkou EU, a jakmile jsem se vrátil z cest, hned mi to oznámil.

 

Daleko později po samotném uchvácení celého KLASu mi některý z bývalých zaměstnanců důvěrně sdělil, že dokonce ještě předtím, než se kradlo na 🕸Společnost parazitující na jméně, se fakturovalo moje zboží ještě na jinou firmu vlastněnou 💀prostředníkem.  Který to byl, si nemohu vzpomenout.


Všichni moji bývalí zaměstnanci jsou hodně vystrašení se svých nových zaměstnavatelů a 💀účetního zvláště, ale zde se svědectvím problém nebude.

 

Další svědci

 •  

 

Dalšími svědky můžou být pochopitelně všichni členové KLASu, kteří v prosinci 2011 obdrželi zboží z KLASu. Jedná se o stovky lidí a faktur.

 

Postačí si vyžádat faktury z mého SW za toto období. Požadavek bych poslal na 🚹skladníka KLASu, který komunikuje s programátory 🕸Společnosti R. Mně, jak už jsem vícekrát zmínil, můj SW odmítli odevzdat. Nebo zaslat požadavek přímo na 🕸Společnost R.

Pokud jsou spoluúčastníci i tam, maximálně hrozí, že se data „nenajdou“. V takovém případě to bude jen pracnější, ale stovky důkazů napříč oběma republikami odstranit nesvede ani 💀účetní. Pochopitelně se jde podívat i na příjmy u předmětných 💀prostředníkových firem. Tam to ale mohl 💀účetní už nějak „pošramotit“.

 

​Inventura

Dle toho co mi osobně sdělil 🚹skladník KLASu v roce 2014, inventuru za prosinec tentokrát nedělal (jako bylo nepřetržitě zavedeno), ale prováděli ji mimořádně 💀vedoucí s 💀účetním. Tady se nedá pochopitelně očekávat nic, než pozměnění inventurního výsledku popřípadě jeho „ztracení“.[3]
Viz. také /str. 101 Poznámka pod čarou /

 

 

[3] Je to vskutku famózní jak může 💀účetní primitině a snadno, ale s absolutní účinností, léta využívat postavení účetního k zahlazování vlastní trestné činností. Před oběťmi a státem je vždy o koňskou délku napřed. Těm vždy chybí nějaký niklák. (viz. také /str. 51 III.A.1.d) (3)/.

 

/str. 103 III.A.8 Neoprávněné účetní operace/

 

Z důvodu propojení fy 💀prostředníka s.r.o. a 🕸Společnosti parazitující na jméně

 

PJ

 

Jako daňová poradkyně jak Roman Sikora – KLAS, tak KLAS CZ s.r.o. si možná ještě vzpomene, jakými tvrzeními ji 💀účetní nebo i 💀vedoucí dovedli k chybnému akceptování účetního pohybu tak ohromné částky.


Připomínám, že k činu docházelo v době, kdy jsem znovu (jako celá léta) marně opakovaně požadoval po 💀účetním svoji přítomnost u vypracování daně z příjmu a hlavně dostatek času [1].

[1] Viz /Ddlouhá Poznámka pod čarou v III.A.8  a především jjejí závěr.

 

/str. 105 III.B Načasování/

 

Tuto kapitoly včetně podkapitol (až na jednu) zatím přeskakuji. Nedomnívám, že je nezbytně nutné zde nyní vyjmenovávat nějaké svědky zvlášť. Bude-li shledána takové potřeba, doplním.

 

/str. 107 III.B.2 Výpověď 💀distributorovi/

 

Počátkem léta 2011 se potkal na hřišti se 👤ZP. Bývali tam často s dětmi. Dali se do řeči a mezi mnoha jiným tématy, přišla řeč i na KLAS. 👤SJ nevěděl, že mě 👤ZP zná přes svého druha bratra 🚹skladníka KLASu. Seznámil ji s informacemi od hl. účastníka 💀distributora. Ten mu sdělil, že jsem ho poškodil („okradl“), ale že už to mám spočítané „už se na pana Sikoru vaří voda“. 👤SJ ale pravděpodobně v té době ještě nevěděl, že se 💀distributor už v té době spolčil s 💀účetním.


Výpověď podle mě pan 👤SJ nepopře. Domnívám se, že se jedná se o poctivého člověka, a navíc bude ještě pod vlivem informací od 💀distributora, že jsem ho chtěl okrást. Může mu pouze vynechávat paměť.

 

Svědkyně ve svědectví pana 👤SJ (viz výše) o tom, že 💀distributor připravoval nějakou variantu mé deprivatizace.

 

/str. 114 III.C.1 💀Účetní pomáhá/

Kapitola shrnuje na jedno místo významné chování hlavního organizátora uchvácení.  Většina případů je uváděna v jiných kapitolách.

 • 🚹Asistent KLASu

 

Jen jsem si právě vybavil, že 💀účetní se nerozpakoval svým charakteristickým způsobem podvést i moji zaměstnankyni 🚹asistentku KLASu. Kdysi se jí porouchalo notně ojeté auto a 💀účetní jí vnutil opravu u svého známého.

 

Ubohou a bezbrannou 🚹asistentku KLASu 💀účetní, jako mnohé další, pěkně napálil – byť hodnotu auta předem znal, oprava nakonec stála (doufám, že se moc nepletu) snad více než byla hodnota celého auta.

 

/str. 117 III.C.2 Snaha převézt majetek z FO na s.r.o./

 

Jediným svědkem, který byl přítomen a mohl mi pomoci, je 💀vedoucí.  Problém s jeho výpovědí zde tentokrát nespočívá v hl. spoluúčastenství (jsem přesvědčen, že s 💀účetním ještě nebyli spolčeni), ale v jeho paměti. Když si nemůže vzpomenout na dva roky staré důležité událostí, nemohu se nadít, že si vzpomene na daleko starší.

 

Zátěží samozřejmě zůstává potenciálnost 💀účetního činit nátlak na 💀vedoucího.[1]

 

[1] Viz /str. 114 IV.D Hypotéza vydírání  💀vedoucího/

 

/str. 118 III.C.3 Vymazání jména poškozeného/

Tady jsou svědci nepotřební. Stačí si otevřít webové stránky nebo vzít některé materiály firmy apod.


Větší starost mi dělá jen zamyšlení nad absurditou, že musím vůbec až někde u soudu dokazovat, že já jako osoba jsem já a ne kdokoli z hl. účastníků, že nějaké podvržené novorozeně 🕸Společnosti parazitující na jméně není KLAS, a že všichni hl. účastníci do jednoho, neměli mnohé roky s KLASem absolutně nic společného a už vůbec ho nezakládali.

Čistě literárně, ale oprávněně mohu jen konstatovat, že díky své nenapravitelné povaze jsem si jisté osoby prostě pustil do svého vlastního postaveného domu (a to, i když mě někteří z nich už předtím nebo v průběhu hrubě uvedli v omyl a využili toho ve svůj prospěch), věnoval jim svoje večeře a přikrývky, ukázal jim, kde přechovávám doklady k domu, klíče a šperky. Beze zbytku toho zneužili a vyhrožováním, že mi podřežou rodinu, mě už do vlastního domu nepustili. 


V roce uchvácení byli hl. účastníci už natolik v mysli ztotožnění s mojí firmou, že si jako opojení málo připouštěli, že si přisvojují cizí [1]. Ale dnes se už tak bezostyšně za mne vydávají a uzmuli moje výsledky, že chybí málo, aby přesvědčovali lidi, že je kojila moje matka.

 

[1] Kupříkladu bludné přesvědčení 💀distributora, že má automaticky nárok na část mé firmy, protože pro mě delší čas externě pracoval a registroval za mé nemalé peníze lidi, bylo vlastně opravdové. Takže si ani nejsem stoprocentně jistý, jestli je po právní stránce plně zodpovědný za uchvácení celé mojí firmy a všechny ohavnosti kterých se přitom dopustil. Možná by mu měla být poskytnuta psychologická pomoc. Protože jestli se ten blud rozšíří, tak nemusíme čekat na návrat komunismu, ale například všichni personalisté začnou zabavovat majitelům jejich firmy, protože tam přeci pracovali někteří jimi zjednaní lidé.

 

/str. 128 IV.F Mocenské ambice/

Zde svědky pro pracnost a neznalost detailů nedodám. Ale pokud by si našel nějaký pečlivý vyšetřovatel čas a objel všechny subjekty, kde nějakým pochybným způsobem uhnízdil 💀účetní a poptal se místních lidí a hlavně předchůdců 💀účetního, svědci by se našli.  Sami od sebe bývají poškození rezignovaní a zastrašeni.

/str. 129 IV.G Hypotéza ukončení prostřednictví/

Svědectví považuji za málo potřebné. Má prostě nízkou prioritu. Svědci mohou potvrdit pouze možnost, že byli hl. účastníci ze strany prostředníků vystrašeni a popíchnuti k uchvácení ostatními hl. účastníky tím, že s nimi mohu jako se zbytečnými trubci ukončit spolupráci. Nic víc.

Samozřejmě má to ještě charakter šíření nepravdivých poškozujících zvěstí za účelem prospěchu a úsilí o přetáhnutí mých VIP členů na svoji stranu, ale to už je malá ryba.

 • HD

 

Že někteří hl. účastníci rozšiřovali, že chci ukončit síťový prodej, může potvrdit nejméně on. Sám se mi s tím svěřil.

 • RJ

 

Dále bych se vsadil, že to zkoušeli ještě nejméně u RJ.

 

Pravděpodobní rozšiřovatelé. Třeba to budou vydávat za pravdu a tak se se přiznají.

 

/str. 157 VI.K.1 Příprava smlouvy/

 

Snad by mohl mimo jiné dosvědčit,

 

/str. 161 VI.K.3 Obrana úvěrováním/

Přiložené podklady bezezbytku prokazují, že jsem po obejití 💀účetního získal okamžitě úvěry, kterými jsem chtěl zabránit uchvácení své firmy, a že je hl. účastníci odmítli, trvaje na předání mého mnohonásobně cennějšího celého KLASu. Svědky neshledávám potřebné.

 

/str. 162 VI.K.4 Hledání investorů/

 

Jako mnohé jiné, i jeho jsem požádal o pomoc se sháněním někoho, kdo jako investor zabrání uchvácení KLASu. Mnou delegovaný email  od 💀vedoucího pro 👤RS z 21. 11. 2011 je první z řady, který poukazuje, že se 👤RS zapojil do hledání investorů jako obrany před uchvatiteli. 

 

Nakontaktoval mě mj. se svým příbuzným (tuším strýcem a měl by to být větší podnikatel s optikou). S ním a pak s někým, kdo mi byl představen (pokud jsem se nepřeslechl) jako jeho právním zástupce, jsem o investování do KLASu telefonicky několikrát jednal.

 

/str. 165 VI.K.5 Prodej nemovitostí pod cenou/

Podklady dostatečně prokazují moje úsilí o záchranu firmy na úkor ztrátového prodeje nemovitostí.

 

Pokud je třeba doplnění o svědky, pak moji tehdejší zaměstnanci 🚹skladník KLASu a 🚹Asistent KLASu to dostali také na starosti. Zejména druhá jmenovaná se tomu opravdu intenzivně věnovala v listopadu a až do konce prosince 2011.

 

Podnikatel z golfového klubu

 

Jméno neznám, ale pokud je členem klubu, tak je to jen otázka pracnosti vyšetřovatele ho najít. Na fotce bych ho měl poznat [1]. Nemusí si přesně pamatovat, ale jako člověk, který neměl zájem kupovat nemovitosti v Kraslicích, by prozradil na 💀účetního zorganizování odrazování prodeje pod záminkou falešného kupce.

 

[1] Šlo o člověka mluvícího plynně česky, stáří mezi 30 až 40 lety. O něco silnější postavy. Vlasy spíše světlejší a možná prořídlejší. Určitě v klubové restauraci nebyl poprvé, takže pokud šlo opravdu o německého příslušníka, nejspíš na S*** nějakým způsobem podniká. Možná je nějak spjat s fy K***

 

/str. 166 VI.K.6 Zajišťování náhradního zboží/

 • DV

 • ChŠ a TI

 

U obou jsem se postupně zastavil (P*** a S***) při své cestě se vzorky náhradního zboží a řešil grafiku a obaly.

 

/VI.L Seberou si KLAS za poctivou cenu/

 

Navrhuji využit stejné svědky, jako z případů úmyslných nepravd hl. účastníků o ztrátovosti KLASu a u šíření poškozujících informací. Až na HD, netuším, zda takto ohlupovali někoho z vyjmenovaných. Budou-li už ale přítomní, za zeptání to stojí. (jako svědkyně PM a 👤RM předem vylučuji)